default_mobilelogo

Ասսիզիի Ուխտի ճրագը
4 października Kościół wspomina św. Franciszka z Asyżu. Włosi przeżywają swoje święto patronalne. 

Św. Franciszek nazywany bywa „mistykiem Wcielenia” i „mistykiem Kalwarii”. Od niego rozpoczęła się jedna z głównych szkół duchowości w Kościele, która rozwija się i przynosi owoce na bardzo wielu, różnorodnych płaszczyznach życia Kościoła.
Grób Franciszka z Asyżu znajduje się w bazylice pod jego wezwaniem w Asyżu., a nawiedza go każdego roku blisko 6 mln pielgrzymów z całego świata.
Giovanni Bernardone, znany w całym świecie jako św. Franciszek z Asyżu, zmarł 3 października 1226 r. Niespełna dwa lata później, 16 lipca 1228 r., został ogłoszony świętym. Spoczął w prostym, kamiennym sarkofagu, pod głównym ołtarzem, ale z upływem czasu miejsce to zostało zapomniane. Dopiero w grudniu 1818 r. sarkofag został odnaleziony; wówczas relikwie świętego przełożono do urny z brązu. Złożono je w skale kaplicy, w szerokiej kolumnie – grobowcu, otoczonym żelazną kratą. 

Przy grobie Świętego znajduje się lampa oliwna, do której co roku  oliwę ofiarowuje - 4 października – inny region Italii. Lampa św. Franciszka płonie nieustannie od 1939 r. Została zaprojektowana i wykonana w 1937 r. Umieszczona jest na niej półkula symbolizująca świat, obok której gołębie z gałązkami oliwnymi reprezentują powszechny pokój. Na obwodzie lampy wygrawerowany jest cytat z "Boskiej Komedii: Raj" Dantego Alighieri. 

Zakon franciszkanów honoruje zaangażowanie polityczne na rzecz wspólnego dobra i porozumienia między narodami. wręczając Franciszkańską Lampę Pokoju, która jest kopią szklanej lampy oliwnej z grobu św. Franciszka z Asyżu. 

  » artykuł: Ասսիզիի Ուխտի ճրագը (Vatican News)    » życiorys św. Franciszka   

ARMENIA

W niedzielę 25 września 2022 r. odbyła się ceremonia poświęcenia nowo wybudowanego kościoła w Ghazanchi, jednej z górskich wiosek położonych w prowincji Szirak.

Uroczystości przewodniczył katolikos patriarcha Rafał Piotr XXI. Obecni byli również: administratora apostolskiego Ordynariatu dla Armenii i Europy Wschodniej, ks. Michała Bassale oraz egzarchy Jerozolimy i Jordanii, rektora Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, ks. Narega Naamoyana. W wydarzeniu uczestniczyli też duchowni Kościoła ormiańskiego, duszpasterz ormiańskiego Kościoła apostolskiego dla wspólnot rejonu Asztocka, siostry zakonne ze zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP, dyrektor szpitala w Aszocku, pracownicy ormiańskiej Caritas i wielu wiernych. 
Budowa kościoła w Ghazanchi trwała długo, była niełatwa. Ale mimo wielu przeszkód i trudności, z woli Bożej, kościół stoi i będzie służył wiernym przez wiele wieków.
W niedzielę 25 września, po poświęceniu i oficjalnej ceremonii otwarcia kościoła pw. św. Józefa w Ghazanchi, została odprawiona uroczysta msza św. pod przewodnictwem katolikosa patriarchy Rafała Piotra XXI. Patriarcha w swoim wystąpieniu na początku podziękował administratorowi apostolskiemu ks. Michałowi Bassale za możliwość przyjazdu do Ojczyzny i poświęcenia tego kościoła. Wyraził wdzięczność i przekazał gratulacje wszystkim, którzy brali udział w budowie.  Na zakończenie liturgii głos zabrał ks. Galstyan, duszpasterz katolików w Ghazanchi, następnie złożył gratulacje i podziękowania przewodniczący gminy Ghazanchi, a także przedstawiciele Ormiańskokatolickiego Związku Młodzieży.
Po mszy św., pod przewodnictwem katolikosa patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI, złożono kwiaty pod chaczkarem usytuowanym na cmentarzu, poświęconym pamięci Melikseta Arosyana, ofiary 44-dniowej wojny, pochodzącego z Ghazanchi, i odprawiono nabożeństwo żałobne za dusze wszystkich Ormian, którzy zginęli w wojnie w 2020 roku.  

ŚWIAT

28 października 2022 r. w Rzymie, w bazylice św. Jana na Lateranie o godzinie 12.00, ma się odbyć uroczystość rozpoczynająca kolejny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Patriarchy kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana na szczeblu eparchialnym (diecezjalnym).
Od 18 września 2022 r. trwa 40-dniowa modlitwy przed tym wydarzeniem. Te dni, aż do 28 października, mają przypomnieć życie, cnoty, znaki świętości i cudów kard. Grzegorza Piotra Agadżaniana.
Więcej, codziennie na profilu: Cardinale Gregorio Pietro XV Agagianian Կարտինալ Գրիգոր Պետրոս ԺԵ Աղաճանեան.

Informacja o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym patriarchy ormiańskiego Kościoła katolickiego została ogłoszona 22 marca 2020 r [TUTAJ dokument]. 
Wieloletnim współpracownikiem i sekretarzem kard. Grzegorza Piotra Agadżaniana był polski Ormianin, ks. Grzegorz Petrowicz.
 
Wnętrze kościoła na terenie klasztoru mechitarystów na leżącej na Lagunie Weneckiej maleńkiej wysepce świętego Łazarza, w całości zajmowanej przez zakon.  

W najnowszym tygodniku "Gość Niedzielny" nr 38/2022 ukazał się bogato ilustrowany artykuł o Mechitarze z Sebasty, ormiańskim zakonnik, filologu i pisarzu, założycielu zakonu mechitarystów. Fragment poniżej:

Zakon założony przez Mechitara wzbudzał zachwyt George’a Byrona i króla Bawarii Ludwika I. Mnisi nie tylko się modlili, lecz także przekazywali kolejnym pokoleniom bogactwo kultury ormiańskiej.

Porządek, wygoda, uprzejmość, niewzruszona wiara, osiągnięcia i cnota braterstwa w zakonie sprawiają, że człowieka świata uderza przekonanie, iż „jest inaczej i lepiej, już na tym świecie” – pisał w 1816 roku Byron, odwiedziwszy klasztor założony przez Mechitara. Angielski poeta był zachwycony ormiańskim językiem i kulturą, którą pielęgnowali mnisi. Ludwik I w 1841 roku odwiedził wyspę San Lazzaro w Wenecji, gdzie znajduje się monaster, i napisał o niej wiersz. Zakon Mechitarystów był dla ormiańskiej kultury tym, czym dla Europy benedyktyni.  (Jakub Jałowiczor)

Rok temu, 23 września 2021 r. Arcybiskup Rafael Minassian, dotychczasowy Ordynariusza Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej, został przez Święty Synod Katolickiego Kościoła Ormiańskiego wybrany nowym katolikosem-patriarchą Cylicji dla Ormian katolików i przyjął imię Rafael Bedros XXI (pol. Rafał Piotr XXI).Następnego dnia nowy katolikos-patriarcha otrzymał znak wspólnoty kościelnej od papieża Franciszka.

Urodził się 24 listopada 1946 w Bejrucie w rodzinie ormiańskiej. Studiował teologię w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i pedagogikę w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Jest członkiem ormiańskokatolickiej kongregacji kapłańskiej w Bzommar k. Bejrutu. Po święceniach kapłańskich w 1973 został proboszczem katedry w Bejrucie, a w 1982 sekretarzem patriarchy Howannesa Bedrosa XVIII. Był proboszczem parafii pw. św. Krzyża w Bejrucie, a także przez kilkanaście lat proboszczem najpierw w Nowym Yorku, a później w Kalifornii.
W 2004 założył kanał telewizyjny Telepace Armenia w telewizji watykańskiej Telepace. W 2005 został egzarchą patriarchalnym Ormian katolików Jerozolimy i Ammanu, a 24 czerwca 2011 otrzymał od papieża Benedykta XVI nominację na ordynariusza utworzonego w 1991 Ordynariatu Europy Wschodniej dla Ormian katolików który obejmuje Armenię, Gruzję, Rosję i Europę Wschodnią. Konsekrowany na biskupa w lipcu 2011 w Bejrucie przez patriarchę Nersesa Bedrosa XIX.

PARAFIA POŁUDNIOWAW niedzielę 18 września ks. prof. Józef Naumowicz sprawował mszę św. ormiańskokatolicką we wrocławskim kościele pw. Bożego Ciała.
Liturgia była piękna. Wraz z księdzem przyjechał subdiakon Aharon Samvelyan, a przy ołtarzu księdzu również towarzyszyli swoją posługą i pięknym śpiewem Ara, Aram i Georg Sayeghowie.
Wyjątkowa była obecność Arama Gabaghchouriana, śpiewaka z Armenii. Jego wspaniały głos mogliśmy usłyszeć w śpiewach liturgicznych podczas mszy św., a także po jej zakończeniu.

» cały artykuł, galeria zdjęć


fot. Radio Niepokalanów
W Polsce obchodzony jest w III niedzielę września, w tym roku 18 września. Natomiast w wielu innych krajach jest obchodzony w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego (w 2022 roku - 29 maja).

W tym roku przeżywać będziemy już 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który z woli Ojca Świętego Franciszka nosi tytuł: „Słuchajcie”. To zdanie zaczerpnięte jest z fragmentu Ewangelii św. Łukasza, w którym Jezus przestrzega swoich uczniów, że „nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie.” (Łk 8, 17-18). „Słuchanie jest zdolnością serca, która umożliwia bliskość” – napisał Papież w opublikowanym orędziu "Słuchanie uchem serca" (Rzym, u św. Jan na Lateranie, 24 stycznia 2022 r., wspomnienie św. Franciszka Salezego.)

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

Zapraszamy na msze św. ormiańskokatolickie
w niedzielę 18 września 2022 r.:
w GLIWICACH - O GODZINIE 11.00
kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.

we WROCŁAWIU - O GODZINIE 16.00

W liturgii weźmie udział kleryk z Armenii subdiakon Aharon Samvelyan oraz Aram Gabaghchourian - śpiewak z Armenii. Serdecznie zapraszamy! 

Kleryk Emmanuel Muradyan, który wg poprzedniej zapowiedzi również miał nam towarzyszyć podczas mszy św. jeszcze jest w Armenii. 15 września 2022 r. miał obłóczny w niższym seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu. Przyjął sutannę z rąk ks. Michała Bassale, Administratora Apostolskiego Ordynariatu dla Armenii i Europy Wschodniej, w obecności rektora, ks. Masztoca Zahteriana i innych duchownych (poniżej kilka zdjęć). Emmanuel wkrótce wróci do Warszawy, by kontynuować studia na trzecim roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Prosi o modlitwę.

RZYM

 

W niedzielę 11 września 2022 r., w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, w kościele ormiańskokatolickim św. Mikołaja z Tolentino w Rzymie, katolikos patriarcha Rafał Piotr XXI odprawił patriarchalną Mszę św. Podczas liturgii odbyła się uroczystość z udziałem rektora Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, protoarchimandryty ks. Narega Naamoyana, który 25 sierpnia 2022 r. został nominowany przez Patriarchę i synod na egzarchę Jerozolimy i Jordanii.
Ks. Naamoyan po odpowiedzi na pytania Patriarchy w kwestii doktryny, nauki pierwszych Ojców Świętych i posłuszeństwa Kościołowi katolickiemu, na jego wezwanie złożył Wyznanie Wiary. Następnie patriarcha wręczył nominatowi pierścień, Ewangelię i pastorał, nałożył mu infułę na głowę. 
W uroczystości wzięli udział duchowni i hierarchowie ormiańskokatoliccy i siostrzanych Kościołów, matka przełożona ormiańskiego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, ambasadorzy Armenii i Libanu przy Stolicy Apostolskiej, oraz inni goście i wielu wiernych.

      
» Գերյ. Հայր Նարեկ Վրդ. Նաամոյանին Թագադիր Ծայրագոյն Վարդապետ տիտղոսի տուչութիւն
artykuł na stronie VATICAN NEWS


   

Odsłonięta (na co dzień zasłaniana opuszczaną zasłoną) XIV wieczna figura Ukrzyżowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa na Ołtarzu Krzyża Świętego w kościele pw. Świętej Trójcy w Strzelnie. Fot. Henryk Żyłkowski

 

Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego; orm.: Chaczwerac - Խաչվերաց) – święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią.
W tym roku Uroczystość Podwyższenia Krzyża wypada, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, w niedzielę 11 września (w Kościele rzymskokatolickim zawsze 14 września).
W Kościele ormiańskim jest to jedno z pięciu najważniejszych świąt, po których następuje w poniedziałek OR MERELOC – Dzień Zaduszny.

» historia Krzyża Świętego i jego kultu

Zdjęcie obok: bazylika św. Trójcy w Strzelnie (Polska; zespół dawnego klasztoru norbertanek). Znajdujący się w bocznej nawie ołtarz relikwiarzowy Krzyża Świętego jest celem wielu pielgrzymek. W 1743 r. papież Benedykt XIV nadał przywilej odprawiania przy nim nabożeństwa za dusze w czyśćcu cierpiące.
Najcenniejszą częścią ołtarza jest ogromny oryginalny, gotycki krucyfiks o nieocenionej wartości historycznej, z gotycką figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (ok. 1361 r.). Jest największym relikwiarzem w Polsce i jednym z największych na świecie. Umieszczono w nim 658 relikwii różnych świętych i męczenników. Najcenniejsze są znajdujące się tu relikwie Krzyża Świętego (potwierdzone dokumentami papieskimi) - Drzazgi z Krzyża Chrystusa, umieszczone w monstrancji nad tabernakulum
.


8 września
Narodziny Najświętszej Marii Panny 
(orm., łac.)
Ton Cynyndian Syrpo Kusin Mariamu
Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու

Kościół obchodzi narodziny tylko trzech osób: Pana Jezusa, Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela. Przyszli oni na świat czyści, niesplamieni żadnym grzechem i dlatego Kościół raduje się z takich narodzin i czci je w swojej liturgii.

Velum ormiańskie, czyli nakrycie na kielich liturgiczny, ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, można zobaczyć na ekspozycji muzealnej w ramach "obiektu miesiąca" (jeszcze przez cały wrzesień).

Tkanina, datowana na XIX w., została wykonana na terenie obecnej Turcji (dawnej Wielkiej Armenii, włączonej w obręb Imperium Osmańskiego). Velum było darem pewnej rodziny ormiańskiej do klasztoru św. Jana Chrzciciela w Muszu (ob. Turcja). Był to jeden z najstarszych i najznamienitszych klasztorów ormiańskich, zniszczony przez Turków podczas ludobójstwa Ormian w 1915 r. Tkanina wykonana jest z bawełnianego batystu i haftowana nićmi jedwabnymi oraz nićmi i blaszką metalową.

» cały artykuł, zdjęcia
» artykuł o specjalnym pokazie velum w 2019 r.LIBAN - PATRIARCHAT

Pod przewodnictwem Katolikosa - Patriarchy Rafała Piotra XXI Minassiana, z udziałem 11 biskupów w środę 17 sierpnia 2022 r. o godz. 7.30 rano Świętą i Nieśmiertelną Liturgią rozpoczął się Synod Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, który trwał do 22 sierpnia, w klasztorze w Bzommar.
Uczestniczyli w nim biskupi z Libanu, Syrii, Egiptu, Iranu, Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Ameryki Południowej.
Program Synodu obejmował zagadnienia duchowe, duszpasterskie, diecezjalne, kanoniczne, administracyjne, edukacyjne, wydawnicze, informacyjne i społeczne. Synod również zajął się sytuacją wspólnot ormiańskich i problemami, z jakimi boryka się cały naród ormiański.

 

Na facebuku w grupie Polscy Ormianie został opublikowany ciekawy post, z wieloma ilustracjami, dotyczący Panien Benedyktynek Ormiańskich. Tym bardziej wart opublikowania, w kontekście otwartej kilka dni temu w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wystawy pt. „Kobiety pod znakiem Krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”. 
Przytaczamy jego treść poniżej (wraz z ilustracjami).
Lwów, Panny Benedyktynki Ormiańskie cz.I
Budynek Katedry Ormiańskiej jest połączony arkadowymi krużgankami z dawnym, niewielkim klasztorem benedyktynek obrządku ormiańskiego. To jedyny katolicki zakon obrządku ormiańskiego na ziemiach polskich.
 

W piątek, 12 sierpnia 2022 roku w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się wernisaż wystawy pt. „Kobiety pod znakiem Krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”. Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od wysłuchania XVIII-wiecznej pieśni o św. Rypsymie. Zgromadzonych gości przywitał dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka. Głos zabrali również: prof. Jan Ostrowski, Agata Jamińska, Maria Ohanowicz-Tarasiuk, Maria Woś i prof. Andrzej A. Zięba - autor koncepcji ekspozycji. Na koniec dyrektor Muzeum i Dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisław Sroka wypowiedzieli słowa: „uznaję wystawę za otwartą”.

» cały artykuł
PARAFIA PÓŁNOCNA

W poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r. o godz. 13.30, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku -  Diecezjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawe - ks. prof. Józef Naumowicz odprawił Mszę św. w obrządku ormiańskim.

Msza św. w to jedno z pięciu najważniejszych świąt ormiańskiego Kościoła, była sprawowana w intencji parafian z trzech polskich parafii ormiańskokatolickich, wszystkich Ormian Polskich oraz ich przyjaciół. Modlono się także za śp. ks. Kazimierza Filipiaka w 30. rocznicę jego śmierci (zm. 26.09.1992). 
Na zakończenie mszy św. ksiądz  poświęcił przygotowane kosze z winogronami oraz bukiety kwiatów i ziół.
 

Po mszy w kościele odbył się koncert zespołu Go Arm - braci Arama i Georga Sayegh. 
Wierni, jak co roku, złożyli kwiaty, zapalili znicz i modlili się przy grobie ks. Filipiaka.

 

ŚWIAT
Patriarcha Grzegorz Piotr XV Agadżanian (w środku), ks. Kazimierz Roszko i ks. Grzegorz Petrowicz na
tarasie Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, 1958 r.
fot. Wirtualne Archiwum Polskich Ormian
 

22 marca 2020 r. watykański dziennik Osservatore Romano ogłosił informacje o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym patriarchy ormiańskiego Kościoła katolickiego
w latach 1937 - 1962 GRZEGORZA PIOTRA XV.

 Grób patriarchy Agadżaniana w kościele
pw. św. Mikołaja z Tolentino w Rzymie

Grzegorz Piotr XV Agadżanian (Kirkor Bedros XV Aghagianian) urodził się 18 września 1895 roku w Achalciche (Gruzja), zmarł 16 maja 1971 r. w Rzymie. Duchowny ormiańskokatolicki, kardynał, Patriarcha Kościoła katolickiego obrzadku ormiańskiego (z tytułem patriarchy Cylicji w Libanie), prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Studiował w seminarium duchownym w Tbilisi i na Papieskim Urbaniańskim Ateneum "De Propaganda Fide". Święcenia kapłańskie otrzymał 23 grudnia 1917 roku w Rzymie. Po powrocie do kraju zajął się pracą duszpasterską w swojej rodzinnej diecezji. W 1921 roku został wicerektorem Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, a w 1932 roku jego rektorem. 11 lipca 1935 roku mianowany biskupem tytularnym Comana di Armenia, a sakrę biskupią przyjął 21 lipca 1935 roku w ormiańskokatolickim kościele pw. św. Mikołaja z Tolentino w Rzymie.
Synod Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego wybrał go 30 listopada 1937 roku patriarchą tego Kościoła, zaś Pius XI zatwierdził jego wybór 13 grudnia 1937 roku. Na konsystorzu 18 lutego 1946 roku Pius XII wyniósł go do godności kardynalskiej i przydzielił mu rzymski kościół tytularny San Bartolomeo all ' Isola. 18 czerwca 1958 roku został proprefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a 18 lipca 1960 jej prefektem. 25 sierpnia 1962 roku zrezygnował z urzędu patriarchy. Uczestnik dwóch konklawe w 1958 roku i 1963 roku. 19 października 1970 roku po osiągnięciu wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę. Zmarł w Rzymie. Pochowano go w ormiańskim kościele św. Mikołaja z Tolentino w Rzymie.
Jego wieloletnim współpracownikiem i sekretarzem był polski Ormianin, ks. Grzegorz Petrowicz.

za: wikipedia

Artykuły na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej:
» "Հրապարակվեց Աստծո Ծառա Կարդինալ Աղաջանյանի սրբադասման գործընթացի մասին կոնդակը"
» "Ծնուեց մահկանացու, բայց ապրում է յաւիտենական անմահութեամբ…  Մաս Բ"
» "Помолимся за причисление к лику святых Слуги Божьего Кардинала Агаджаняна"
 


W intencji parafian z trzech parafii ormiańskokatolickich w Polsce,
wszystkich Ormian Polskich oraz ich przyjaciół
zostanie odprawiona

Msza święta w obrządku ormiańskim
w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku (ul. Żabi Kruk 3)

w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r. o godz. 13.30.

Na zakończenie Mszy św. tradycyjne błogosławieństwo winogron.

Msza św. będzie sprawowana na ołtarzu z Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej (Ormiańskiej), wierni zgromadzą się w prezbiterium. Będziemy modlić się także za śp. ks. Kazimierza Filipiaka w 30. rocznicę jego śmierci (zm. 26.09.1992). 

* * *
 w sobotę 27 sierpnia 2022 r. rano 

w kościele w Jarosławiu zostanie odprawiona

Ormiańska jutrznia Godzina Wschodu Słońca 
w ramach XXX Festiwalu Muzyki Dawnej. 

Godzina Wschodu Słońca (Arewagali Żam) to przepiękne, znane od wieków nabożeństwo odprawiane o wschodzie słońca, które właściwie poprzedza jutrznię. Przygotowaniem do tego nabożeństwa będą warsztaty od poniedziałku do soboty (22–27 sierpnia), które poprowadzi Andrij Szkrabiuk. Zapisy na warsztaty - zob. na stronie https://festiwal.jaroslaw.pl, (zakładka Warsztaty).

Wraz z ks. prałatem Cezarym Annusewiczem, proboszczem parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku
z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz

 

ARMENIA

W dniach 26 - 30 lipca 2022. odbywają się w Armenii kolejne, VI Krajowe Dni Młodzieży  (Ordinariate Youth Day).
We wtorek, 26 lipca 2022 r. w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Agadżaniana (niedaleko Giumri, w pobliżu miejscowości Torosgyugh, prowincja Szirak) rozpoczęło się długo oczekiwane spotkanie, VI Krajowe (Ordynariatu) Dni Młodzieży (Ordinariate Youth Day VI), w którym udział biorą młodzi ludzie ze wspólnot ormiańskokatolickich Armenii.
W oficjalnym otwarciu OYD2022 wzięli udział duchowni ormiańsko katoliccy z Armenii, a także zaproszeni duchowni z Libanu i Włoch. Przemówienia powitalne wygłosili: dr Nora Arisian, ambasadorka Syrii w Armenii i administrator apostolski  ks. Michał Bassale. Następnie przemówienie wygłosił ks. Karnik Hovsepian - przewodniczący Związku Młodzieży Katolickiej Armenii – ogłaszając oficjalne rozpoczęcie  VI Krajowych Dni Młodzieży. 
Każdy z kolejnych dni spotkania rozpoczynać będzie msza św. W ciągu tygodnia, na który zaplanowano wiele wydarzeń duchowych i kulturalnych, młodzi ludzie będą słuchać konferencji, dyskutować na poruszane w nich tematy, wzbogacać swoją wiedzę i zastanowić się nad swoją tożsamością, przynależnością.
 
Serdecznie zapraszamy w dniach 11-15 sierpnia na już tradycyjne Dni Ormiańskie w Gdańsku.
Jak co roku Dni Ormiańskie podsumują piękne Ormiańskie Dożynki - Khaghoghorhneq (dosłownie Błogosławienie Winogron) w Święto Matki Boskiej Zielnej (Surp Astwatsatsni Werapohman Ton).

Սրտանց հրավիրում ենք օգոստոսի 11-ից 15-ը արդեն ավանդական դարձած Հայկական օրերին Գդանսկում։ Ինչպես ամեն տարի Հայկական օրերը կամփոփենք Խաղողօրհնեքի արարողությամբ Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնին։

W PONIEDZIAŁEK 15 SIERPNIA 2022 O G. 13.30
w kościele Świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3,
diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

ODPRAWIONA ZOSTANIE MSZA ŚW.

w związku z uroczystością Wniebowzięcia NMP,
wraz z ormiańskim obrzędem błogosławieństwa winogron.
Mszę św. odprawi  ks. prof. Józefa Naumowicza


Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Dniach ormiańskich. TU szczegółowy program.
Սրտանց հրավիրում ենք Ձեզ մեր «Հայկական օրեր»-ին

(za fb Związku Ormiańskiego w Gdańsku)

ŚWIAT

Od 22 lipca do 3 sierpnia 2022 r. katolikos - patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, Rafał Piotr XXI Minassian przebywa z wizytą duszpasterską w Australii, na zaproszenie ks. Parsegha (Bazylego) Sousaniana z  ormiańskokatolickiego Kościoła Australii.

W niedzielę 24 lipca o godz. 11.00 Patriarcha odprawił uroczystą liturgie patriarchalną w ormiańsko katolickim kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i Maryi w Melbourne. Po liturgii odbyła się uroczysta kolacja, w której wziął udział również abp Piotr Comensoli, rzymskokatolicki arcybiskup Melbourne. 
W poniedziałek 25 lipca  Katolikos Rafał Piotr XXI spotkał się z biskupem diecezjalnym siostrzanego Kościoła melechickiego abp. Robertem Rabbatem i miejscowym duchowieństwem, a po południu wziął udział w spotkaniu parafialnym tego Kościoła.
 
We wtorek 26 lipca  przewidziane jest spotkanie z rzymskokatolickim arcybiskupem Melbourne, Piotrem Comensoli, a po południu spotkania z rodzinami ormiańskokatolickimi. W środę 27 lipca  Patriarcha i towarzysząca mu delegacja powrócą do Sydney, gdzie planowane są wizyty Rafała Piotra XXI u rodzin ormiańskokatolickich. Program na czwartek 28 lipca  przewiduje wizyty w kościelnych, kulturalnych i charytatywnych instytucjach ormiańskich Sydney, w tym w ormiańskim Kościele apostolskim. W piątek  planowana jest oficjalna kolacja, a w sobotę 30 lipca, po wizycie w Szkole Ormiańskokatolickiej „Looyce” (Looyce Armenian Saturday School), Patriarcha wieczorem poprowadzi specjalną modlitwę w kościele ormiańskokatolickim w Sydney. W niedzielę 31 lipca  katolikos - patriarcha Cylicji odprawi mszę św., a po południu będzie kontynuował wizyty u rodzin, które planowane są również na kolejne dni przed zakończeniem wizyty patriarszej 3 sierpnia.

» cały artykuł

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej