default_mobilelogo
9 czerwca 2022 r., w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji została obroniona praca doktorska pt.:
URZĄD PATRIARCHY W POSTANOWIENIACH ORMIAŃSKIEGO SYNODU NARODOWEGO Z 1911 ROKU
.
Autor: ks. mgr lic. RAFAŁ KRAWCZYK, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, (promotor: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski).

Rozprawa jest analizą historyczną i teologiczno-prawną pozycji patriarchy (katolikosa) katolickiego Kościoła ormiańskiego, ukazanej w postanowieniach Ormiańskiego Synodu Narodowego z 1911 roku, gdzie priorytetem było uporządkowanie dyscypliny kościelnej i ujednolicenie ustawodawstwa w katolickim Kościele ormiańskim. Praca kolejno przedstawia zarys historyczny Kościoła ormiańskiego i kontekst, w jakim ukształtowała się w 1742 roku jego odrębna, katolicka jednostka administracyjna – patriarchat Domu Cylicji. Analizuje też kształtowanie się w pierwszym i drugim tysiącleciu chrześcijaństwa specyficznego dla Wschodu urzędu patriarchy i, dogłębnie, problematykę statusu urzędu patriarchy w postanowieniach tegoż Synodu. Wyjaśnia, od strony prawnej, te postanowienia, pokazuje ciągłość i wierność tradycji kanonicznej utrwalonej przez wieki na synodach partykularnych innych Kościołów i soborach powszechnych pierwszego, jak i drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ze względu na narodowy charakter Synodu, badanie naukowe zostało przeprowadzone w większości w oparciu o zbiór dokumentów Synodu w języku staroormiańskim (grabar), wydany w Konstantynopolu w 1914 r. (na podstawie streszczenia pracy)

Serdecznie gratulujemy, Księże Doktorze!

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej