default_mobilelogo

Pod tytułowym hasłem 25 lat temu odbył się 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu. W dniu Bożego Ciała, przypominane jest to ważne dla Kościoła Katolickiego wydarzenie.
Miało też wtedy miejsce wyjątkowe dla Ormian Polskich wydarzenie. Szóstego dnia Konkresu, w kościele dominikanów pw. św. Wojciecha odprawiona została uroczysta Msza św. w obrządku ormiańskim. Głównym celebransem był Wielce Błogosławiony Howannes Bedros (Jan Piotr) XVIII Kasparian, ówczesny Patriarcha – Katolikos Ormian, w asyście Arcybiskupów i Biskupów obrządku ormiańskiego.

Dwa ostatnie dni 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego miały wyjątkowy charakter ze względu na udział w nim Ojca Świętego, Jana Pawła II, który uczestniczył wspólnie z duchowieństwem w adoracji Najświętszego Sakramentu w Katedrze Wrocławskiej. Po południu Papież przewodniczył Wielkiej Modlitwie Ekumenicznej w Hali Ludowej (obecnie: Stulecia). Następnego dnia papież Jan Paweł II uroczyście zakończył Kongres podczas Statio orbis – Mszy Świętej, której przewodniczył w centrum Wrocławia.

Przypominamy z okazji tej rocznicy [TUTAJ] artykuł sprzed 5 lat, w 20. rocznicę Kongresu.

» artykuł o Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w j.ormiańskim (VATICAN NEWS)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej