default_mobilelogo
WATYKAN

Przyszłe, X Światowe Spotkanie Rodzin będzie mieć nową formułę. 2 lipca 2021 r. papież ogłosił ją w krótkim wideoprzesłaniu. Będzie się ono odbywać zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych. 

"(...) Tym razem będzie miało ono nową formułę. Jest to sposobność dana nam przez Opatrzność, aby urzeczywistnić wydarzenie światowe mogące jednak zaangażować wszystkie rodziny, które zechcą poczuć się częścią wspólnoty Kościoła. Spotkanie będzie miało charakter wieloośrodkowy i powszechny, sprzyjający zaangażowaniu wspólnot diecezjalnych z całego świata. Głównym miejscem spotkania będzie Rzym, gdzie niektórzy delegaci duszpasterstwa rodzin wezmą udział w Festiwalu Rodzin, Kongresie Duszpasterskim i Mszy Świętej, które będą transmitowane na cały świat. W tych samych dniach każda diecezja będzie mogła stać się ośrodkiem lokalnego spotkania dla swoich rodzin i wspólnot. W ten sposób każdy będzie mógł uczestniczyć, nawet ci, którzy nie będą mogli przybyć do Rzymu” – powiedział papież w wideoprzesłaniu.

Światowe Spotkanie Rodzin – spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny od 1994 r. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny.
Poprzednie ŚSR odbyło się w 2018 r. w Dublinie w Irlandii. Wtedy też ogłoszono, że kolejne odbędzie się w Rzymie w 2021 r. w piątą rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka. 
20 kwietnia 2020 r. poinformowano, że w związku z pandemią koronawirusa spotkanie zostało przełożone na czerwiec 2022 r.

X Światowe Spotkanie Rodzin, w którym weźmie udział także papież Franciszek, jest planowane na 22-26 czerwca 2022 roku w Rzymie i zakończy trwający od 19 marca 2021 r. Rok Rodziny „Amoris Laetitia”. Odbędzie się pod hasłem: Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości.

» artykuł w j. ormiańskim (VATICAN NEWS)

EŁ; za: VATICAN NEWS , WIKIPEDIA

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej