default_mobilelogo
INNE

Św. Nerses Sznorhali (Wdzięczny), patriarcha ormiańskiego Kościoła katolickiego, znalazł się na liście Rady Wykonawczej Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 60. wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023.
Na ostatnim Synodzie Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, postanowiono, by uczcić w 2023 r. 850. rocznicę śmierci św. Nersesa Sznorhali poprzez konferencje, publikacje i uroczystą mszę św. w Rzymie, pod przewodnictwem papieża Franciszka.
Zgromadzenie mechitarystów z tej okazji wydało dzieło poezji religijnej św. Narsesa Sznorhali „Wyznaję z wiarą” („Հաւատով խոստովանիմ”) – zbiór 24 modlitw przeznaczonych na każdą godzinę dnia. Jest to ponowna, 12., zaktualizowana, publikacja tego wielojęzycznego wydania. Pomysł wielojęzycznego tłumaczenia powstał dokładnie 215 lat temu, 21 października 1808 r.
Poprzednio dzieło doczekało się tłumaczenia na ponad 30 języków. Obecne wydanie, to tłumaczenie na 50 języków.
Prezentacja nowego, poprawionego i rozszerzonego wydania miała miejsce 21 października 2023 r. podczas międzynarodowej konferencji poświęconej św. Patriarsze, która odbyła się w  klasztorze zgromadzenia na wyspie San Lazzaro (Wyspy Świętego Łazarza), koło Wenecji w dniach 19-22 października 2023 r.

» cały artykuł 


ARMENIA

Ormiański Kościół katolicki prowadzi przedszkola, gdzie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat - np w Mets Sepasar czy Ghazanchi (rejon Aszocka, prow. Szirak). Patronują im Caritas Armenia i gmina. Działania podejmowane w przedszkolu mają na celu pełny rozwój umysłowy, emocjonalny, fizyczny i wychowanie każdego dziecka, tak aby stało się ono zdrową i twórczą jednostką. 

Zajrzyjmy do przedszkola w Ghazanchi... 

       
Lekcja matematyki - budowanie geometrycznych domów i mostów  temat: "płacząca chmura"  temat: "niedźwiedź" Ekologia - zdrowa żywność  
 
       
 Rozwój mowy - temat "zwierzęta" Poznawanie zasad ruchu drogowego   4. urodziny - poważna sprawa...   .. a w ostatnie słoneczne dni jesieni: 


„Górski Karabach jest odizolowanym regionem górskim. Według najstarszych tekstów chrześcijaństwo dotarło tam za pośrednictwem świętego o imieniu Yeghishe lub Elisha. Był on jednym z uczniów Jakuba Apostoła, brata Pana. Przybył na północ dzisiejszego Azerbejdżanu, na lewy brzeg rzeki Koura, gdzie założył najstarszy kościół i matkę wszystkich kościołów na Kaukazie. Chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się następnie na resztę kraju, ale chrześcijaństwo w Górskim Karabachu zawdzięcza się głównie działaniom władcy Vatchagana Pobożnego, który wstąpił na tron w 484 roku. Vatchagan Pobożny zbudował nowe miasto. Oczyścił miejsca zajmowane przez pogańskie bożki, rozpowszechniając relikwie świętych, a w szczególności zawdzięczamy mu budowę najstarszego zabytku religijnego w Karabachu i Azerbejdżanie, jakim jest mauzoleum Grigorisa, wnuka świętego Grzegorza Oświeciciela. Stoi do dziś w Amaras. Pod Karabachem, w korytarzu laczyńskim, znajduje się również bardzo stary kościół zwany Klasztorem Jaskółki, którego najstarsze zachowane do dziś części pochodzą z IV wieku.“(...) 
zdjęcie: Klasztor Dadivank w Górskim Karabachu
Thomas Dekiere, Shutterstock
 

W dniach 17-20 października 2023 r. przedstawiciele polskiego Kościoła katolickiego (ks. Leszek Kryża, dyrektor ZPKW i ks. Rafał Krawczyk) przebywali w Armenii z 3-dniową misją, reprezentując zarówno polski episkopat (Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski) jak i Caritas Polska.

Celem było zapoznanie się na miejscu z sytuacją w Armenii, która przyjmuje od kilku tygodni dziesiątki tysięcy uchodźców z Arcachu (Górskiego Karabachu), z sytuacją Kościoła w Armenii, który włączył się w udzielanie im pomocy.
Na spotkaniu z ks. Michałem Bassalé, administratorem apostolskim Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej dowiadywano się o potrzebach i trudnościach Kościoła w zaistniałej sytuacji, ustalano, jak najlepiej można pomóc.  

Księża z Polski odbyli również spotkania z przedstawicielami Caritas Armenia w sprawie współpracy z Caritas Polska, a także z innymi organizacjami gotowymi pomagać. Odwiedzili również kilka miejsc pobytu uchodźców.

Zarówno ZPKW, jak i Caritas Polska włączy się w doraźną pomoc na rzecz uchodźców, nadal będą to robić, przygotowywany jest transport samolotowy.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, zgodnie ze swoja misją, pomaga ormiańskiemu Kościołowi katolickiemu. Już świadczy realną pomoc, finansując np. remont miejsc, w których będą mogli zamieszkać Ormianie przybyli z Arcachu. Na tą pomoc można wpłacać na konto:

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
wpłaty w PLN i SWIFT CODE: WBKPPLPP PL89 1090 1014 0000 0000 0301 4449

[TUTAJ] przypominamy konto Caritas Polska, na które wpłacając można wspomóc ormiańskich uchodźców.

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 

Բարի հովիւը իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համար։ Իսկ վարձկանը որ հովիւ չէ եւ որուն չեն պատկանիր ոչխարները, երբ տեսնէ գայլը, որ կու գայ, կը փախչի, եւ գայլը կը յափշտակէ ու կը ցրուէ զանոնք։ Որովհետեւ վարձկան է եւ հոգ չընէր ոչխարներուն համար…. 

Dwa lata temu, 24 października 2021 r. w Libanie, w katedrze patriarchatu ormiańskiego Kościoła katolickiego pw. św. Eliasza i św. Grzegorza Oświeciciela, miała miejsce uroczystość intronizacji patriarchy Rafała Piotra XXI (Rafael Bedros XXI).

23 września 2021 r. arcybiskup Rafał Minassian został przez Święty Synod Katolickiego Kościoła Ormiańskiego wybrany nowym katolikosem-patriarchą Cylicji dla Ormian katolików i przyjął imię Rafael Bedros XXI (pol. Rafał Piotr XXI). Następnego dnia nowy katolikos-patriarcha otrzymał znak wspólnoty kościelnej od papieża Franciszka.

Z okazji rocznicy objęcia urzędu, zgodnie z ormiańskokatolickim kalendarzem liturgicznym, w niedzielę 22 października 2023 r. we wszystkich kościołach odprawiono msze święte ze specjalną modlitwą. Również w kościele pw. św. Mikołaja z Tolentino w Rzymie, w obecności Patriarchy, który w Rzymie uczestniczy w obradach Synodu. Niedzielną mszę odprawiał ks. Masztoc Zahterian, w obecności duchowieństwa i wiernych mieszkających w Rzymie.Po zakończonej eucharystii głos zabrał Rafał Piotr XXI, który podziękował wszystkim za modlitwę i życzenia, wspomniał o wojnach i tragediach, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na świecie. Prosił wszystkich o włączenie się w modlitwę w odpowiedzi na nie - „wznośmy nasze modlitwy do Boga, aby zmiłował się nad nami”.

Po Świętej Liturgii w szkole, w Kolegium Ormiańskim, w rodzinnej atmosferze, odbyło się skromne przyjęcie i krojenie tortu. 

» artykuł na stronie VATICAN NEWS (w j. ormiańskim)

W niedzielę 15 października 2023 r., po modlitwie Anioł Pański, Papież zachęcił do włączenia się w inicjatywę Kościoła w Ziemi Świętej, aby 17-ty października był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Zaapelował o uwolnienie zakładników przetrzymywanych Gazie i o korytarze humanitarne.
Wyraził też wielkie zaniepokojenie niezmiernie trudną sytuacją uchodźców z Górskiego Karabachu (Arcachu), apelował o pomoc humanitarną dla nich oraz o ochronę i zabezpieczenie miejsc kultu i klasztorów, które się tam znajdują, stanowią część kultury, wyraz wiary. Uczestniczący w synodzie patriarcha ormiańskiego Kościoła katolickiego Rafał Piotr XXI, na prywatnym spotkaniu, wyraził mu za ten apel szczególne podziękowanie.

Ֆրանչիսկոս Պապին մտահոգութիւնն ու կոչը Արցախի տեղահաններուն համար ու կրօնական մշակութային ժառանգութեան պաշտպանութեան ի նպաստ
«Աւելիով պակաս չէ  մտահոգութիւնս, Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին համար։ Տեղահաններու մարդասիրական իրավիճակէն անդին, - որ արդեն խիստ ծանր է – կ՛ուզեմ յատուկ կոչ մը ուղղել տարածաշրջանի մէջ Վանքերու եւ աղօթատեղիներու պաշտպանութեան ի սպաս», ըսաւ Սրբազան Քահանայապետը մաղթանք յայտնելով, որ «սկսեալ Իշխանութիւններէն ու բոլոր բնակիչներէն, անոնք (վանքերը եւ աղօթատեղիները) յարգուին եւ պաշտպանուին, որպէս մշակոյթի մաս, տեղական մշակոյթի մաս, հաւատքի արտայայտութիւն եւ եղբայրութեան նշան, որ կարելի կը դարձնէ տարբերութիւններուն մէջ միասին ապրիլը», յարեց Սրբազան Պապը։ (...)

WTOREK, 17 PAŹDZIERNIKA DNIEM POSTU I MODLITWY,
ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I ODMAWIANIA RÓŻAŃCA W INTENCJI POKOJU.

Łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa, w imieniu wszystkich ordynariuszy Ziemi Świętej ogłosił wtorek 17.10. dniem postu i modlitwy o pokój. W tym czasie smutku i przerażenia nie chcemy pozostać bezradni. "Nie możemy pozwolić, by śmierć i jej oścień (1 Kor 15:55) były jedynym słowem, jakie słyszymy" – napisał, dodając, że chrześcijanie czują dziś szczególną potrzebę modlitwy, zwrócenia się do Boga Ojca. „Nienawiść, której niestety doświadczamy już zbyt długo, wzrośnie jeszcze bardziej, a wynikająca z niej spirala przemocy spowoduje jeszcze większe zniszczenie. Wszystko zdaje się mówić o śmierci” – pisze patriarcha, podkreślając, że w takich warunkach wyznawcy Chrystusa tylko z modlitwy mogą czerpać siłę i pokój potrzebne do przetrwania tych trudnych czasów. (za Vatican News)


Ten sam dzień, ta sama godzina, wspólna modlitwa z udziałem najmłodszych z całego świata. 18 października 2023 r. kolejna edycja kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu” zainicjowanej przez papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN). W tym dniu, o godz. 9.00, na sześciu kontynentach dzieci z wielu krajów świata modlą się na różańcu w intencji pokoju. W kampanię licznie włączają się parafie, szkoły, przedszkola, pojedyncze klasy oraz całe rodziny.
Modlitewna inicjatywa ma na celu przywrócenie wiary w moc modlitwy. Ogólnoświatowa kampania jest zaproszeniem by przypomnieć sobie słowa Matki Bożej z Fatimy, że dziecięca i ufna modlitwa różańcowa może naprawdę zmienić świat, pokonać zło i przynieść pokój.
Pomysł akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” narodził się w 2005 roku w stolicy Wenezueli, Caracas. Podczas gdy kilkoro dzieci odmawiało różaniec w przydrożnej kapliczce, niektóre z obecnych tam kobiet przeżyły głębokie doświadczenie obecności Matki Bożej. To przywołało u nich wspomnienie słów św. Ojca Pio, który widząc grupę dzieci odmawiających różaniec powiedział: „Gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. Spontaniczna modlitwa szybko rozprzestrzeniła się w kampanię promowaną na całym świecie, a Pomoc Kościołowi w Potrzebie przejęła organizację całego wydarzenia.
W 2022 r. na różańcu 18 października modliło się 840 tys. dzieci ze 140 krajów świata.     

» więcej o kampanii         » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)
 

Pierwsza po wakacyjnej przerwie msza św. w Warszawie poświęcona była tragicznej sytuacji humanitarnej uchodźców z Górskiego Karabachu. Po mszy św. kleryk Narek Mkrtchyan, który niedawno przyjechał (wraz z nowo poślubioną żona, Asją) z Armenii, opowiadał o uchodźcach, o tym jaką pomoc niesie Caritas Armenia. Ks. Józefa Naumowicz apelował o wsparcie działań tej godnej zaufania organizacji przez wpłaty na polski Caritas z dopiskiem „Armenia” (TUTAJ więcej informacji). Następne msze św. planowane są w listopadzie – w pierwszą i trzecią niedzielę. Na spotkaniu przy herbatce nie było końca rozmowom.
mag
 
RZYM

11 października 2023 r. zwierzchnicy pięciu Kościołów katolickich z Bliskiego Wschodu, w tym ormiańskiego Kościoła katolickiego, biorący w Rzymie udział w Synodzie, spotkali się w Seminarium Maronickim, aby rozmawiać o tym, czego ich wspólnoty w Ziemi Świętej doświadczają podczas wojny, która wybuchła.

W spotkaniu uczestniczyli: z Kościoła asyryjskiego - kard. Ignacy Youssef Yunan, patriarcha maronicki - kard. Bechara Raï, patriarcha chaldejski - kard. Louis Raphael Sako, patriarcha koptyjski - Ibrahim Isaac Sidrak i patriarcha ormiańskiego Kościoła katolickiego - Rafał Piotr XXI.
Patriarchowie zaapelowali do wiernych swoich Kościołów o modlitwę o pokój dla ziemi, w której narodził się Jezus Chrystus. Jednocześnie wzywają wielkie mocarstwa i społeczność międzynarodową do podjęcia działań na rzecz zakończenia tej wojny.
Łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizaballa w imieniu wszystkich ordynariuszy Ziemi Świętej ogłosił przyszły wtorek, 17 października [TUTAJ artykuł], dniem postu i modlitwy o pokój, zaapelował o zorganizowanie także adoracji Najświętszego Sakramentu i odmawianie różańca w intencji pokoju. „W tym czasie smutku i przerażenia nie chcemy pozostać bezradni” - napisał kard. Pierbattista Pizzaballa. (na podstawie Vatican News)

» artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

PARAFIA CENTRALNA
Zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej
przy ul. Łazienkowskiej 14 w WARSZAWIE

Po Mszy św. spotkanie w sprawie
pomocy dla uchodźców ormiańskich z Arcachu.

                        Z serdeczną pamięcią w modlitwie 
                        ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej         » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


             
Można wspomóc ormiańskich uchodźców

wpłacając na konto Caritas Polska:
Bank PKO BP S.A.

70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem: Armenia.

Środki będą przekazywane do Caritas Armenia

ks. Józef Naumowicz

 

 

O św. Nersesie Sznorhali w najnowszym, 56 numerze Awedisu, czasopisma ormiańskiego, pisze ks. dr Marcin Kołodziej:
W tym roku przypada 850. rocznica jego śmierci. Żył w XII wieku. Był Patriarchą Kościoła Ormiańskiego. Nadany mu przydomek Sznorhali można tłumaczyć jako „piękny” lub „wdzięczny".
Otrzymał go za życia, dla podkreślenia jego niezwykłych przymiotów, gdyż w sporach potrafił zachować łagodność, a w relacjach międzyludzkich odznaczał się wrażliwością na bliźnich. Jest uważany nie tylko za jednego z największych przewodników duchowych Ormian, ale też utalentowanego artystę. (...)

» cały artykuł (PDF)       » nr 56 AWEDISU

 

Górski Karabach jako niezależna ormiańska enklawa przestaje istnieć. 1 stycznia wszystkie instytucje tego regionu, który aspirował do suwerenności, lecz nigdy nie został uznany przez wspólnotę międzynarodową, zostaną rozwiązane – ogłosił wczoraj [28.09.202023] przedstawiciel Górskiego Karabachu. Trwa masowa ewakuacja ormiańskiej ludności obawiającej się kolejnego ludobójstwa. Według danych Erewania ze 120 tys. mieszkańców 85 tys. już opuściło swe domy.

Ks. Michał Bassalé, Administrator Apostolski Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej udzielił 26 września Radiu Watykańskiemu wywiadu na temat obecnej sytuacji ludności ormiańskiej, uchodźców z Górskiego Karabachu (Arcachu) po jego upadku. Wystosował też apel o wsparcie ormiańskiego Kościoła, by mógł on udzielać wszelkiej potrzebnej pomocy przybywającym do Armenii rodzinom.

 » cały artykuł 


1 października został ogłoszony ogólnonarodowym dniem modlitwy za Górski Karabach (Arcach).

We wszystkich kościołach Armenii i diaspory odbędą się specjalne ceremonie i modlitwy. Główna ceremonia odbędzie się pod przewodnictwem Patriarchy.

*

Հոկտեմբեր 1-ը հռչակուած է Արցախի համար համազգային աղօթքի օր
Եկէք բոլորս միաբերան աղերս բարձրացնենք առ Աստուած

Հայաստանի եւ Սփիւռքի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ յատուկ արարողութիւն եւ աղօթք պիտի հնչէ:
Մայր Աթոռի սրբազան պահոցներէն դուրս պիտի բերուին տարբեր սրբութիւններ, որոնք առաջնորդանիստ ու խոշոր համայնքներ ունեցող եկեղեցիներ պիտի տարուին՝ մարդոց օրհնութիւն, ուժ եւ զօրութիւն փոխանցելու համար: (...)

 » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

zdjęcie: kościół Wniebowstąpienia, Berdzor, Górski Karabach 

ARMENIA

Zgodnie ze zwyczajem, czterdziestego dnia po narodzeniu, rodzice przynoszą dziecko do kościoła i otrzymują specjalne błogosławieństwo - tak jak Jezus Chrystus czterdziestego dnia został ofiarowany w świątyni. Na zdjęciach: ks. Mickael Dombourian, kościół w Panik (prow. Szirak, Armenia), 26.09.2023 r.

"Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia [40 przyp. red.] według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (...)
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:  «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». - (Ew. Łk 2, 22-32)
PARAFIA POŁUDNIOWA

 

Wrocław, kościół Bożego Ciała, 23 września 2023 roku. Sophia, córka Araks i Mateusza Białasów przyjęła sakrament Chrztu Świętego i Bierzmowania z rąk księdza Józefa Naumowicza w obecności kleryków Aharona i Elizeusza oraz najbliższej rodziny. Rodzicami chrzestnymi byli Ani Asatryan i Vahe Asatryan.

Sophio, rośnij na Chwałę Pana  i pociechę rodziców!

Sophia – już jako pełnoprawny członek Kościoła, wraz z nami wszystkim – po raz pierwszy wzięła udział w Przenajświętszej Ofierze, sprawowanej przez ks. Józefa Naumowicza bezpośrednio po udzieleniu sakramentów. W celebrze uczestniczył ks. Kazimierz Sroka – proboszcza parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu, który podczas tej mszy św. modlił się w intencji niedawno zmarłego Krzysztofa Bieleckiego. I, jak zwykle, śpiewał chór Wrocławscy Madrygaliści pod dyrekcją Haliny Zwiercan – który też, już po zakończeniu mszy, dał nam krótki koncert, którego, wraz z księżmi, z przyjemnością wysłuchaliśmy.

 Sobotnie świętowanie zwieńczyło spotkanie przy kawie, herbacie, słodyczach i owocach w kościelnej salce na piętrze.

Romana Obrocka

 » galeria zdjęć

„Bądźcie morzem dobra, aby stawić czoła dzisiejszemu ubóstwu z solidarną harmonią. Bądźcie gościnnym portem, aby wziąć w ramiona tych, którzy szukają lepszej przyszłości. Bądźcie latarnią pokoju, aby poprzez kulturę spotkania rozproszyć mroczne otchłanie przemocy i wojny” – zachęcił 23 września Franciszek uczestników sesji kończącej III Spotkanie Śródziemnomorskie w Palais du Pharo w Marsylii. Jego dwie pierwsze edycje odbyły się we Włoszech: w Bari (w 2020) i we Florencji (w 2021 roku).
Franciszek jest pomysłodawcą tej inicjatywy, mającej na celu łączenie ludów mieszkających w basenie Morza Śródziemnego.

"Spotkania Śródziemnomorskie są wydarzeniem, które należy pogłębiać i kontynuować." Tak o trzeciej edycji forum dialogu pod tą nazwą (MED 23), które, z udziałem w drugim dniu, 23.09.2023 r., Papieża Franciszka, odbyło się właśnie w Marsylii, mówi bp Rafic Nahra. Jest on biskupem pomocniczym łacińskiego patriarchatu Jerozolimy i wikariuszem patriarszym dla Izraela z siedzibą w Nazarecie. Spotyka tam ludzi wielu narodowości i różnych religii, z bardzo odmiennymi doświadczeniami Kościoła i zaangażowania na rzecz wspólnoty obywatelskiej. Bp Nahra wskazuje na znaczenie dyskusji biskupów z młodymi ludźmi regionu śródziemnomorskiego.
„Młodzi wiele mówili w Marsylii o swych obawach i nadziejach, co do przyszłości Marum Nostrum. Podkreślali konieczność kultywowania przyjaźni, otwartości i solidarności w podzielonym i wielokulturowym świecie” – mówi Radiu Watykańskiemu bp Nahra. (Vatican News)

» artykuł  misyjne.pl

Միջերկրականը թող դառնայ միութեան ու ժողովուրդներու միջեւ հանդիպման ծով
Հայր Վարդան Ծ. Վ. Գազանճեանի վկայութիւնը հայող` անցեալ օրերուն Մարսիլիոյ մէջ կայացած «Միջերկրականի հանդիպումներ» ձեռնարկին.

 » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News, sekcja ormiańska)

 

Znaczek ma wartość 1,30 euro i przedstawia reprodukcję obrazu św. Nersesa Sznorhali z 1944 r., znajdującego się w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie.
„Watykan wraz z Kościołem ormiańskim upamiętnia 850. rocznicę śmierci św. Nersesa Sznorhali (1102-1173), jednej z wybitnych postaci Kościoła ormiańskiego i całego chrześcijaństwa”. Tymi słowami przedstawiono specjalny znaczek i kartkę pocztową Poczty Watykańskiej, poświęcone tej  rocznicy, które zostały wydane i wprowadzone do obiegu z dniem 21 września 2023 r., co zbiega się z Dniem Niepodległości Republiki Armenii.
Rozmiar znaczka to 40 x 30 mm, rozmiar kartki: 180 x 110 mm. Wydano w nakładzie 36 000 egzemplarzy.

*

Սուրբ Ներսէս Շնորհալիի մահուան 850-ամեակին նուիրուած յատուկ դրոշմաթուղթ և գեղաթերթիկ Վատիկանի նամակատունէնԴրոշմաթուղթը ունի 1,30 եւրոի արժէք եւ կը պատկերացնէ` 1944ին իտալիացի Մարիօ Պարպերիսի Սուրբ Ներսէս հայրապետի նկարին վերարտադրութիւնը, որ պահպանուած է Հռոմի Լեւոնեան Քահանայապետական Վարժարանի մէջ։

 » artykuł w j. ormiańskim (strona Ordynariatu Ormiańskiego
Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej)


 

Zapraszamy na Mszę św. ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. prof. Józef Naumowicz 
we WROCŁAWIU 
w SOBOTĘ 23 WRZEŚNIA 2023 R.
O GODZINIE 16.00

Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1
(wejście od ul. Świdnickiej)
 

Przed mszą św., o godz. 15.00 – będzie chrzest w obrządku ormiańskokatolickim.

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej                         » harmonogram Mszy św. ogólnopolski 

 

Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego; orm.: Chaczwerac - Խաչվերաց) – święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. W tym roku Uroczystość, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, wypada w niedzielę 17 września (w Kościele rzymskokatolickim zawsze 14 września).
Święto Podwyższenie Krzyża Świętego, to ostatnie z pięciu głównych świąt w Kościele ormiańskokatolickim. Są to: Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie NMP, Podwyższenie Krzyża Świętego. Po każdym z nich następuje Dzień Zaduszny (Or Mereloc, Օր Մեռելոց).

 » cały artykuł 

Շաբաթ օրը`  16 սեպտեմբեր, Նաւակատիքն է Սուրբ Խաչին.  Նաւակատիքը շաբաթապահքի մը աւարտին` պահքի մեղմացումն է. Այն օրը կարելի է զոր օրինակ ձկնեղէն ու կաթնեղէն ուտել։ Սակայն Նաւակատիք կը կոչուի նաեւ եկեղեցւոյ մը շինութեան աւարտին կատարուած հանդէսը. Ամէն տարի, նոյն եկեղեցւոյ կառուցման տարեդարձի օրը կը կոչենք մեր ծէսին մէջ Նաւակատիք։ Շաբաթապահքը եւ Նաւակատիքը նիւթական ու մարմնական պատրաստութիւններ են Սուրբ Խաչի մեծ տօնին, որուն պէտք է նաեւ պատրաստուիլ հոգեպէս, աղօթքով ու ապաշխարութեամբ։

zdjęcie: krzyż w kaplicy szpitala im. Matki Bożej z Nareku w Aszocku (prow. Szirak, Armenia), 2023

 » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej