default_mobilelogo

W ostatnich dniach przebywał w Polsce biskup Markos Howannisjan, zwierzchnik Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego na Ukrainie, który 24 czerwca 2023 r. wziął udział w poświęceniu chaczkaru w Zabrzu oraz w koncercie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej.
Uroczystości te zorganizowane zostały przez Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny i jego prezesa Hraczję Bojadżjana w ramach II Festiwalu Kultury Ormiańskiej, z bogatym i interesującym programem.
Fascynujący koncert w Filharmonii Zabrzańskiej, zaplanowany w 120. rocznicę urodzin Arama Chaczaturiana, obejmował dzieła wybitnego ormiańskiego artysty, ale także utwory dwóch polskich kompozytorów, mających rodowe korzenie ormiańskie: Stanisława Moniuszki i Krzysztofa Pendereckiego.
W ramach tych wydarzeń został odsłonięty i poświęcony w Zabrzu pomnik w formie ormiańskiego chaczkaru (kamiennego krzyża). Został postawiony – jak głosi zamieszczony na nim napis: „Na pamiątkę 655-lecia utworzenia Archidiecezji Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce i wielowiekowej przyjaźni ormiańsko-polskiej”.
Data nawiązuje do roku 1367, gdy król Kazimierz Wielki oficjalnie usankcjonował utworzenie ormiańskiego biskupstwa we Lwowie (wówczas jako diecezji, nie archidiecezji). Przypomina o tym zwieńczająca chaczkar podobizna króla Kazimierza wręczającego dokument nadający przywileje ormiańskiemu hierarsze i jego wspólnocie. Pięknie zaprojektowny pomnik w Zabrzu przypomina o trwającej od wieków szczerej i cennej przyjaźni ormiańsko-polskiej.
Warto wspomnieć, że powstała w 1367 roku we Lwowie diecezja Kościoła ormiańskiego podlegała początkowo katolikosom w Cylicji, a dopiero od połowy XV wieku – w Eczmiadzynie. W ciągu XVII wieku przeszła pod zwierzchnictwo rzymskiej Stolicy Apostolskiej jako diecezja ormiańskokatolicka. W tej postaci funkcjonowała przez ponad trzysta lat, obejmując ormiańskie ośrodki duszpasterskie położone przede wszystkim na terenie dzisiejszej Ukrainy. A zatem 655-letni okres jej istnienia obejmuje także ważny etap katolicki.

ks. Józef Naumowicz

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej