default_mobilelogo
5 lipca 2023 r. Papież ustanowił Komisję ds. Nowych Męczenników – Świadków Wiary. "W związku ze zbliżającym się Jubileuszem roku 2025, podczas którego zgromadzimy się jako „Pielgrzymi Nadziei”, powołałem w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych „Komisję Nowych Męczenników - Świadków Wiary”, aby sporządzić katalog wszystkich tych, którzy przelali swoją krew, żeby wyznać Chrystusa i dać świadectwo Jego Ewangelii" – napisał Ojciec Święty. Na jej czele będzie stał prefekt Dykasterii kardynał Marcello Semeraro, przewodniczącym będzie sekretarz tej dykasterii, abp Fabio Fabene.

W liście [TUTAJ] podpisanym 3.07., którym ustanawia tę komisję, Franciszek zastrzega, że w ten sposób nie zmienia warunków oficjalnego uznania męczeństwa. Celem nowej instytucji jest prowadzenie badań historycznych i gromadzenie świadectw, aby pamięć o męczennikach była skarbem wspólnoty chrześcijańskiej.
Inicjatywa ta jest związana z Jubileuszem 2025 i ma być kontynuacją podobnych badań, które zainicjował Jan Paweł II przed Wielkim Jubileuszem roku 2000. Święty Papieża w liście Tertio millenio adveniente, polecił zrobić wszystko, co możliwe, aby dziedzictwo wielkiej rzeszy nieznanych bojowników w wielkiej Bożej sprawie nie zostało zatracone. Podczas Wielkiego Jubileuszu ich świadectwo zostało uczczone ekumenicznym nabożeństwem w Koloseum. Franciszek zapowiada, że podobne zgromadzenie jest też przewidziane w roku 2025. (fot. EPA / Cristian Lofer, misyjne.pl)

» artykuł  w j. polskim (Vatican News) 
» "
Ֆրանչիսկոս Պապ հիմնեց Նոր նահատակներու եւ հաւատքի վկաներու յանձնաժողով մը"  (Vatican News)       

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej