default_mobilelogo
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

29 CZERWCA 2023, CZWARTEK, Ew. Łk 8, 12, 32-40

SŁUGA CZUWAJĄCY k 12, 34-48)*
Nie naśladowałem Twego sługi, który oczekiwał na Twe przyjście, o Panie; nie oczekuję Twego przyjścia ani o drugiej, ani o trzeciej straży i dlatego nie mam nadziei na dostąpienie tego wzniosłego i niewysłowionego zaszczytu zawartego w obietnicy, że Ty się przepaszesz i Ty będziesz usługiwał w miejsce sługi.
Ale raczej upodobniłem się do nieszczęśnika, który bił Twoje sługi; podobny do pijaka i żarłoka, który zmarnował Twe dobra, o Panie.
I byłoby to rzeczą szczęśliwą, gdybym to uczynił nieświadomie, a nie jako znający zło, abym nie otrzymał wielu razów kijem, ale tylko niewiele, na miarę zła.
A teraz zwróciłem się do wiedzy o złu; a z własnej winy [stałem się] nieświadomy wiedzy o dobru; nie jestem pilnym strażnikiem mej duszy czuwając w duszy niby stróż nocny. (...)

* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.

Św. Nerses Sznorhali 
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej