default_mobilelogo
film z tłumaczeniem na j. polski
film z tłumaczeniem na j. angielski
(z art. w j. ormiańskim)
 Papież w lipcu zaprasza do modlitwy o postawienie Eucharystii w centrum

Czy widzę, jak uczestnictwo w Mszy przemienia moje życie? – do tej refleksji zachęca Franciszek w lipcu. W filmie wyjaśniającym papieską intencję na ten miesiąc wskazuje, że Eucharystia to przyjście samego Pana, które chce nas przemienić, umocnić i posłać do braci. To prawdziwe centrum życia chrześcijańskiego i dlatego Franciszek zaprasza do modlitwy, „aby katolicy postawili w centrum swojego życia celebrację Eucharystii”.
Ona „przemienia ludzkie relacje i otwiera nas na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami” – podkreśla Ojciec Święty.

za Vatican News, 3 lipca 2023

» "Papież w lipcu zaprasza do modlitwy o postawienie Eucharystii w centrum" - art. w j. polskim
» 
"Ֆրանչիսկոս Պապ. «Սուրբ Հաղորդութիւնը զետեղենք մեր կեանքի կեդրոնը»" art. w j. ormiańskim

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej