default_mobilelogo
ARMENIA

22 czerwca 2022 r. w Rzymie rozpoczyna się X Światowe Spotkanie Rodzin, które potrwa do niedzieli, 26 czerwca. Hasłem spotkania są słowa: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

Ma nową formułę. 2 lipca 2021 r. papież ogłosił ją w krótkim wideoprzesłaniu. Będzie się odbywać zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych. [TU artykuł]
X Światowe Spotkanie Rodzin, w którym bierze udział także papież Franciszek, potrwa od 22 do 26 czerwca 2022 roku w Rzymie i zakończy trwający od 19 marca 2021 r. Rok Rodziny „Amoris Laetitia”. 

Przykładem spotkania w kościele lokalnym, wpisującego się w X Światowego Spotkania Rodzin, jest Trzecie Spotkanie Rodzin, które w dniach 14-15 czerwca 2022 r. odbyło się w Armenii, w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Agadżaniana (Aghajanian Center) w wiosce Toros. W spotkaniu wzięły udział 32 rodziny z ormiańskokatolickich wspólnot Armenii.

» cały artykuł

 

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

 
Grześ i Tadziu, nowi członkowie Kościoła, w otoczeniu swoich rodzin.

Sto lat w łacińskiej wersji wykonane przez Wrocławskich Madrygalistów wybrzmiało we Wrocławiu dwa razy.
Po odprawieniu mszy św. przed południem w Gliwicach ks. prof. Józef Naumowicz zawitał do Wrocławia, gdzie jak zwykle w gościnnym kościele Bożego Ciała, w asyście o. Marka Miławickiego OP odprawił ormiańskokatolicką Mszę św. o godz. 16.

Wcześniej, o godz. 15.00, ks. Naumowicz udzielił sakramentu chrztu św. i bierzmowania dwóm chłopczykom.

Po zakończeniu Mszy św. nastąpiła miła uroczystość odczytania słów wdzięczności i podziękowania dla ks. proboszcza Marka Białego, przesłanych przez ks. kardynała Kazimierza Nycza. Radosne plurimos annos dla  Księdza Dobrodzieja zaśpiewali Wrocławscy Madrygaliści. Do nich w śpiewie dołączyli wierni.  

» cały artykuł, galeria zdjęć     

PARAFIA POŁUDNIOWA

 


19 czerwca, w drugą niedzielę Zesłania Ducha Świętego, ks. prof. Józef Naumowicz odprawił w Gliwicach, w kościele ormiańskim pw. Trójcy Świętej mszę św. Była to msza odpustowa – w nawiązaniu do słynnego odpustu św. Antoniego w Kutach, na który co roku zjeżdżała się, jak podają ówcześni świadkowie, „cała Ormiańszczyzna”, z najodleglejszych miejsc, nie tylko z Polski. 
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy przypada 13 czerwca. Jest on niezwykle popularnym świętym, zaraz po Matce Bożej, na całym świecie. Dla  Polskich Ormian zamieszkałych na Kresach jego moc była bezdyskusyjna. 

Uroczystą mszę św. uświetniła Marysia Kasprowiczówna, która pod koniec mszy pięknie zaśpiewała pieśń: Jezus Najwyższe imięMarysia zajęła I. miejsce w Bytomskim Konkursie Piosenki Religijnej w tym roku!

» artykuł, zdjęcia

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

Dziś, 18.06.2022 r. ks. prof. Józef Naumowicz - administrator ormiańskokatolickiej parafii południowej pw. Grzegorza Oświeciciela odprawił Mszę św. w obrządku ormiańskim w kościele św. Mikołaja w Krakowie.
Bóg zapłać.
 MM

Loch,w którym więziony był i torturowany
św. Grzegorz Oświeciciel 

Święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն

W tym roku święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza Oświeciciela, wg ormiańskieokatolickiego kalendarza liturgicznego, obchodzone jest 18 czerwca. Św. Grzegorz Oświeciciel padł ofiarą prześladowania chrześcijan. Został wrzucony do lochu (obecnie klasztor Chor Wirap), gdzie przebywał 13 lat. Kiedy władca Armenii Trdat III zachorował na tajemniczą chorobę po egzekucji młodych chrześcijanek Rypsymy i Gajane, wezwano Grzegorza. Ten uleczył króla, który uwierzył w moc wiary chrześcijańskiej. Z wdzięczności nie tylko wypuścił św. Grzegorza na wolność, ale sam wraz ze swoim dworem przyjął chrzest i zaprowadził chrześcijaństwo na nowo. 
Armenia stała się oficjalnie pierwszym na świecie krajem chrześcijańskim.
 

» więcej o św. Grzegorzu Oświecicielu (w j. polskim i ormiańśkim)
» artykuł w j. ormiańskim ze strony Ordynariatu
Ormiańskokatolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej

Zapraszamy na Msze św. ormiańskokatolickie, które odprawi ks. prof. Józef Naumowicz duszpasterz parafii centralnej oraz parafii południowej: 
♦ W SOBOTĘ 18 CZERWCA 2022 R.
W KRAKOWIE O GODZINIE 16:00
W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA PRZY UL. KOPERNIKA 9 
*
W NIEDZIELĘ 19 CZERWCA 2022 R.
♦ w GLIWICACH - O GODZINIE 11.00
kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.
 Msza św. odpustowa – w nawiązaniu do słynnego odpustu św. Antoniego w Kutach

*

we WROCŁAWIU  - O GODZINIE 16.00
Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1 (wejście od ul. Świdnickiej) 

Przed mszą św., o godz. 15.00 – chrzest dwójki dzieci w obrządku ormiańskokatolickim.
Po długiej przerwie, po wrocławskiej mszy św. zapraszamy na spotkanie przy kawie, herbacie, czymś słodkim.

Pod tytułowym hasłem 25 lat temu odbył się 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu. W dniu Bożego Ciała, przypominane jest to ważne dla Kościoła Katolickiego wydarzenie.
Miało też wtedy miejsce wyjątkowe dla Ormian Polskich wydarzenie. Szóstego dnia Konkresu, w kościele dominikanów pw. św. Wojciecha odprawiona została uroczysta Msza św. w obrządku ormiańskim. Głównym celebransem był Wielce Błogosławiony Howannes Bedros (Jan Piotr) XVIII Kasparian, ówczesny Patriarcha – Katolikos Ormian, w asyście Arcybiskupów i Biskupów obrządku ormiańskiego.

Dwa ostatnie dni 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego miały wyjątkowy charakter ze względu na udział w nim Ojca Świętego, Jana Pawła II, który uczestniczył wspólnie z duchowieństwem w adoracji Najświętszego Sakramentu w Katedrze Wrocławskiej. Po południu Papież przewodniczył Wielkiej Modlitwie Ekumenicznej w Hali Ludowej (obecnie: Stulecia). Następnego dnia papież Jan Paweł II uroczyście zakończył Kongres podczas Statio orbis – Mszy Świętej, której przewodniczył w centrum Wrocławia.

Przypominamy z okazji tej rocznicy [TUTAJ] artykuł sprzed 5 lat, w 20. rocznicę Kongresu.

» artykuł o Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w j.ormiańskim (VATICAN NEWS)

ARMENIA

17 maja 2022 r.,  decyzją papieża Franciszka ks. MICHAŁ (MIKAEL) BASSALE został mianowany nowym Administratorem Apostolskim Ordynariatu dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej w Armenii. 13 czerwca 2022 r. w katedrze pw. Świętych Męczenników w Giumri, nastąpiła oficjalna prezentacja i wprowadzenie nowo mianowanego Administratora.

Spotkanie rozpoczęła msza św., pod przewodnictwem ks. Bassale, któremu towarzyszyli ks. Karnik Hovsepian i ks. Krikor Mkrtchyan (proboszcz katedry w Giumri). Podczas liturgii był obecny abp José Avellino Betancourt, nuncjusz apostolski dla Armenii i Gruzji.
W niedzielę 12 czerwca ks. Michał Bassale odwiedził miejscowość Mets Sepasar, gdzie był obecny podczas mszy św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, na której dzieci przystąpiły do I Komunii Świętej, a także kościół w Mets Sepasar świętował 130 rocznicę założenia.

» cały artykuł


 Św. Rypsyma i św. Gajane

Wizerunek św. Rypsymy znajdujący się
w zbiorach Archiwum Polskich Ormian


Dziś i jutro wspominamy pierwsze męczennice Armenii, których męczeńska krew leży u podstaw wprowadzenia chrześcijaństwa w tym kraju: Rypsymę (Surp Hripsime), Gajane i ich towarzyszki - grupę ok. 40 dziewcząt, które pod przewodnictwem Gajany poświęciły się Bogu, wybierając życie w bezżeństwie. Podczas prześladowań uciekły z Cesarstwa Rzymskiego i ok. 300 r. schroniły się w Armenii. Tam jednak, ówczesny pogański król Trdat III, który daremnie zabiegał o rękę jednej z nich - Rypsymy, skazał je wszystkie na śmierć przez ukamienowanie.
 

» o Św. Rypsymie i św. Gajane 
(za kalendarzem FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 
» książeczka z modlitwą do św. Rypsymy (PDF; w j. ormiańskim, polskim, transkrypcja)

 W Warszawskim Gościu Niedzielnym ukazał się artykuł - rozmowa z Marią Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, o niezwykłej spuściźnie Polskich Ormian, w szczególności niezwykłej kolekcji portretów ksień benedyktyńskich:

Misternie tkaną wielobarwnym haftem kapę liturgiczną, stare księgi metrykalne, fotografie rodzinne i kompletną kolekcję portretów ksień benedyktynek z pastorałami można podziwiać przy ul. Świętojerskiej 12.
Ormianie w Polsce mieszkają od ponad 650 lat. Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, opowiada o niezwykłej spuściźnie narodu, który jak żaden inny w historii świata wiele razy skazywany był na zagładę, ale przetrwał dzięki sile tradycji i religii. (...)

 » artykuł na stronie Gościa 

9 czerwca 2022 r., w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji została obroniona praca doktorska pt.:
URZĄD PATRIARCHY W POSTANOWIENIACH ORMIAŃSKIEGO SYNODU NARODOWEGO Z 1911 ROKU
.
Autor: ks. mgr lic. RAFAŁ KRAWCZYK, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, (promotor: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski).

Rozprawa jest analizą historyczną i teologiczno-prawną pozycji patriarchy (katolikosa) katolickiego Kościoła ormiańskiego, ukazanej w postanowieniach Ormiańskiego Synodu Narodowego z 1911 roku, gdzie priorytetem było uporządkowanie dyscypliny kościelnej i ujednolicenie ustawodawstwa w katolickim Kościele ormiańskim. Praca kolejno przedstawia zarys historyczny Kościoła ormiańskiego i kontekst, w jakim ukształtowała się w 1742 roku jego odrębna, katolicka jednostka administracyjna – patriarchat Domu Cylicji. Analizuje też kształtowanie się w pierwszym i drugim tysiącleciu chrześcijaństwa specyficznego dla Wschodu urzędu patriarchy i, dogłębnie, problematykę statusu urzędu patriarchy w postanowieniach tegoż Synodu. Wyjaśnia, od strony prawnej, te postanowienia, pokazuje ciągłość i wierność tradycji kanonicznej utrwalonej przez wieki na synodach partykularnych innych Kościołów i soborach powszechnych pierwszego, jak i drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ze względu na narodowy charakter Synodu, badanie naukowe zostało przeprowadzone w większości w oparciu o zbiór dokumentów Synodu w języku staroormiańskim (grabar), wydany w Konstantynopolu w 1914 r. (na podstawie streszczenia pracy)

Serdecznie gratulujemy, Księże Doktorze!

 

 12 czerwca 2022 r., Świętej Trójcy (orm., łac.)
Ton Amenasurp Jerrortutian - Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան
W niedzielę 12 czerwca obchodzimy, jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Jest ona obchodzona w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Ta tajemnica została objawiona człowiekowi w Chrystusie i przez Chrystusa. Uroczystość podsumowuje cały rok liturgiczny, co uczynili dla człowieka Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, mimo, że nie kończy ona roku liturgicznego. Najświętsza Trójca jest centralną tajemnicą naszej wiary i życia chrześcijańskiego,
Ta prawda wiary jest jedną z trudniejszych do pojęcia i przekazania. Dogmat o Trójcy Świętej, który stwierdza, że jest jeden Bóg, istniejący w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św., jest uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.
 W sobotę 11 czerwca 2022 r. W katedrze wrocławskiej odbyła się beatyfikacja 10 sióstr elżbietanek - Siostry Marii Paschalis Jahn i 9 towarzyszek - zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r.
Mszy przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. W kazaniu zaznaczył, że elżbietańskie męczenniczki stanowi żywą reprezentację dziesięciu mądrych panien z ewangelicznej przypowieści według św. Mateusza. Szły one na spotkanie Pana z płonącymi lampami. Ich świadectwo jest słowem miłości, znakiem miłosierdzia i całkowitego oddania się boskiemu Oblubieńcowi.
Siostry ginęły w różnych miejscach i okolicznościach. Połączyło je to, że w obliczu zagrożenia życia, bohatersko broniły czci swojej i swoich podopiecznych.

W tym roku czerwiec jest miesiącem wyjątkowo bogatym w święta, uroczystości i wspomnienia Świętych [TU wykaz świąt w 2022 r.].
Więcej informacji w podłączonych linkach (po kliknięciu na datę).

5 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego (orm., łac.), Ton Galystian Hokwujn Syrpo - Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

11 czerwca - wspomnienie Błogosławionego Ignacego Malojana, Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani - Երանելւոյն Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի

12 czerwca - Uroczystość Świętej Trójcy (orm., łac.), Ton Amenasurp Jerrortutian - Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան

13 czerwca - wspomnienie Św. Rypsymy, Surp Hripsime - Սուրբ Հռիփսիմէ (święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św.Rypsymy
Syrpoc Hripsimianc, Սրբոց Հռիփսիմեանց)

13 czerwca przypada też wspomnienie św. Antoniego z Padwy - który jest niezwykle popularnym świętym, zaraz po Matce Bożej, na całym świecie. Szczególnym kultem cieszy się w Polsce. Dla  Polskich Ormian zamieszkałych na Kresach jego moc była bezdyskusyjna. Do historii przeszła popularność kuckich odpustów odbywających się 13 czerwca, na które co roku zjeżdżali Ormianie z najodleglejszych zakątków.

14 czerwca - wspomnienie Św. Gajany, Surp Gajane Սուրբ Գայիանէ (święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św. Gajany
Syrpoc Gajanianc, Սրբոց Գայիանեանց)

18 czerwca - Święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza OświecicielaSyrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin jeln i wirapen - Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն

WATYKAN
zdjęcie: Vatican Media
5 czerwca 2022 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, weszła w życie nowa Konstytucja Apostolska „Praedicate Evangelium”. Priorytet ewangelizacji i rola świeckich to główne idee, które łączą nową Konstytucję z Ekumenicznym Soborem Watykańskim II.

Jest to nowa Konstytucja o Kurii Rzymskiej, dokonująca szeregu zmian w instytucji, która wspiera Papieża w jego posłudze Kościołowi powszechnemu. Wiele z wymienionych w niej nowych rozwiązań zostało już wprowadzonych w ostatnim czasie.
Wraz z wejściem w życie nowej konstytucji apostolskiej „Praedicate Evangelium” zakończyła się droga reformy, która trwała prawie dziesięć lat. 

Nowa konstytucja całkowicie uchyla i zastępuje dotychczas obowiązującą konstytucję apostolską „Pastor Bonus”, wydaną w 1988 roku przez św. Jana Pawła II. Sankcjonuje zmiany w Kurii Rzymskiej wprowadzone za pontyfikatu Franciszka. Wnosi także kilka nowości: zastąpienie dotychczasowych kongregacji i papieskich rad – dykasteriami i połączenie kilku urzędów kurialnych, umożliwienie kierowania dykasteriami ludziom świeckim, a także pierwszeństwo ewangelizacji w pracy Kurii Rzymskiej.

» Vatican News - cły artykuł w j.polskim

«Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ, Սուրբ մկրտութեան շնորհիւ, միսիոնար աշակերտ է` այնքանով, որքանով ան հանդիպեցաւ Աստուծոյ սիրոյն, Յիսուս Քրիստոսի մէջ». Ֆրանչիսկոս Պապ՝ Առաքելական նոր Սահմանադրութեան նախաբանին մէջ:

Երեկ՝ Յունիսի 5-ին, Պենտեկոստէի տօնին, գրեթէ մէկ տասնամեակ տեւած բարեփոխումներու ճանապարհ անցնելէ ետք ուժի մէջ մտաւ Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին «Praedicate Evangelium – Հռչակել Աւետարանը» Առաքելական նոր Սահմանադրութիւնը։
Ընդհանրապէս բարեփոխումները սկիզբ առած են դեռևս Պօղոս Զ-ի կողմէ հրապարակուած «Universi regimini Ecclesiae» (1967) սահմանադրութեամբ, որ հետագային Յովհաննէս Պօղոս Բ-ը փոխարինեց «Pastor bonus» (1988) սահմանադրութեամբ:
Ֆրանչիսկոս Պապի Առաքելական նոր Սահմանադրութեան հիմնական գաղափարները՝ այսինքն Աւետարանութեան առաջնահերթութիւնը և աշխարհականներու դերը, ուղղակիօրէն կը կապուին Վատիկանի Բ Տիեզերական ժողովին հետ։

 » Vatican News - cały artykuł w j.ormiańskim

 

PARAFIA CENTRALNA

Łódź można poruszać po wodzie siłą wioseł, ale można też postawić żagiel – mówił w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego ks. Józef Naumowicz podczas mszy św. w Warszawie 5 czerwca 2022 r. – Aby żagiel wprawił tę łódź w ruch potrzebny jest wiatr. I takim wiatrem na morzu naszego życia jest Duch Święty.  Ta piękna metafora towarzyszyła nam podczas mszy św. i zapewne pozostanie z nami na dłużej.
Msza św. sprawowana była za duszę śp. Macieja Mączyńskiego, zmarłego 24 kwietnia, i w rocznicę urodzin pani Wioli Khondkarian. Odbyło się też spotkanie, pełne pieśni wykonywanych przez kleryków – Aharona i Emmanuela oraz panią Nadię z Ukrainy, która dołączyła także pięknym drugim głosem do naszych śpiewów podczas mszy św.
Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, zaprosiła do odwiedzania siedziby Fundacji przy ul. Świętojerskiej 12 w każdy piątek od g. 14.00 do g. 20.00.

mag

"Zesłanie Ducha Świętego", Jan II Restout, Luwr

Zesłanie Ducha Świętego
Ton Galystian Hokwujn Syrpo - Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

W Dniu Pięćdziesiątnicy, po siedmiu tygodniach od Wielkanocy świętujemy Zesłanie Ducha Świętego, które w tym roku przypada 5 czerwca. W Polce zwana potocznie Zielone Świątki.
Dziś - siedem tygodni po obchodach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - Kościół katolicki - zarówno ormiański jak i łaciński - obchodzi tą uroczystość. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.
Po Pięćdziesiątnicy jest następny okres siedmiu tygodni: niedziele po zesłaniu Ducha Świętego. Na jego zakończenie, w siódmą niedzielę po zesłaniu Ducha (w tym roku 27 lipca) przypada Święto Przemienienia Pańskiego, słynny ormiański Wardawar.
To jedno z najstarszych świąt Kościoła. Po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie oczekiwali w Wieczerniku na urzeczywistnienie obietnicy danej przez Mistrza, który miał im zesłać Ducha Pocieszyciela. Pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu na Maryję i Apostołów zstąpił Duch Święty.  

Zesłanie Ducha Świętego to wiosna Kościoła. W Credo mówimy, że wierzymy "w Ducha Świętego - Pana i ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi". Duch Święty jest tym, który ożywia ludzkiego ducha, naszą wiarę, nadzieję, miłość. Owocem jego działania - jak mówi św. Paweł Apostoł w liście do Galatów "są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość" . 
(z wywiadu dla PAP ks. prof. Józef Naumowicza, 2021 r. - TUTAJ cały wywiad).

 


Składamy serdeczne wyrazy współczucia
ZOFII LEWICKIEJ
Polskiej Ormiance z Agopsowiczów
z powodu śmierci
CÓRKI,  IZABELI

Prosimy o modlitwę, by miłosierny Bóg
 przyjął Jej duszę do swojego Królestwa w Niebie.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie...


PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego (Hokegalust),

5 czerwca 2022 r. o godz. 11.00,
w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14.

Po Mszy św. – spotkanie.

Mszalik do pobrania TUTAJ 

                                                     ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej              » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

PARAFIA PÓŁNOCNA

W VII. Niedzielę Wielkanocną, 29 maja 2022 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła, Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, na Mszach św. miało miejsce uroczyste wprowadzenie
Relikwii Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Relikwie parafia otrzymała z Kurii Warszawskiej dzięki ks. prof. Józefowi Naumowiczowi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, które osobiście przekazał w ubiegłą niedzielę odpustową ku czci Matki Bożej Łaskawej. Sprawował wtedy przed głównym ołtarzem Mszę św. w obrządku ormiańskokatolickim. Ks. prof. Naumowicz przekazał jednocześnie dokument, napisany po łacinie, zaświadczający o autentyczności Relikwii.

W nawiązaniu do tego wydarzenia, planowane jest wydanie medalu z wizerunkiem bł. Kardynała Wyszyńskiego. Po zatwierdzeniu projektu przez Konserwatora Zabytków, zostanie on zaprezentowany Parafianom.
Chętni Parafianie - ich grupa, czy rodziny - będą mogli stać się fundatorami Medalu.

na podstawie informacji od Proboszcz parafii,
ks. prałata Cezarego Annusewicza


W niedzielę 29 maja 2022 r. setki wiernych przybyło z całego Libanu, aby wziąć udział we Mszy Świętej i uczestniczyć w Procesji Maryjnej, która została zorganizowana z okazji Dnia Pielgrzymki do Matki Bożej z Bzommar. Liturgię odprawił i wygłosili kazanie patriarchalny wikariusz kongregacji Bzommar ks. Gabriel Muradian, w przepięknie usytuowanym amfiteatrze klasztoru Bzommar. 
Po zakończonej liturgii wierni, odmawiając różaniec, przeszli przez nowy Święty Park, poświęcony Matce Bożej z Bzommar.

Klasztor w Bzommar (Liban, 36 km na północny wschód od Bejrutu) pochodzi z 1749 r. Jest sanktuarium maryjnym Matki Bożej z Bzommar, a także siedzibą Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Znajduje się tu również jedyna na Bliskim Wschodzie kaplica poświęconą św. Janowi Pawłowi II, z Jego relikwiami.

 » więcej zdjęć (Institut Du Clergé Patriarcal De Bzommar)            » film z uroczystości
 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej