default_mobilelogo


Łączę serdeczne życzenia, by przeżycie niezwykłych dni
Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy
było jak najgłębszym spotkaniem z Tym, który jest obecny w sakramentach,
w Słowie Bożym, 
w drugim człowieku, ale także w krzyżu i cierpieniu
i który jest Miłością, Nadzieją, Życiem, najlepszą Przyszłością. 
                          
Z pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz


Niech Zmartwychwstanie Bożego Syna 
będzie nadzieją dla wszystkich ludzi...

Pośród nocy rozległo się wołanie: Oto nadchodzi...
Pośród niepewności, trosk, braków, cierpień, zmagań... znów usłyszymy nad pustym grobem:  „wy, się nie lękajcie”.
Oto nadchodzi Zwycięzca, wyznaczył już miejsce na spotkanie i czas wyznaczył, wskazał drogę i otworzył drzwi. 

 W duchu chrześcijańskiej wiary i nadziei płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania
życzmy sobie pokoju, ufności i radości życia, już teraz,
 a zwłaszcza w perspektywie szczęśliwej wieczności, ostatecznego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Złączone w modlitwie mniszki benedyktynki

Wołów, Wielkanoc 2022 r 

Życzenia od Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji Rosji i Europu Wschodniej
(Secretariat of the Armenian Catholic Church in Armenia, Georgia, Russia, Ukraine and Eastern Europe)

 

  

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej