default_mobilelogo

Otwarcie drzwi – Դռնբացեք

Ormiańska liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczyna się od obrzędu „otwarcia drzwi” (Դռնբացեք - dyrnbacek). To symbol otwarcia dla nas bram nieba, jak wyraża to dialog kapłana stojącego przed zamkniętymi drzwiami kościoła z kantorem wewnątrz świątyni.
Ten obrzęd może się odbyć już w sobotę przed nieszporami, czyli w tzw. Sobotę Łazarza (8 kwietnia; to wspomnienie wskrzeszenia Łazarza jako zapowiedzi zmartwychwstania). Ta sobota kończy Wielki Post, bo to już 41. dzień tego okresu. Wtedy też otwiera się zasłonę ołtarzową, zamkniętą przez Wielki Post.
We Lwowie w poł. XIX w. ormiański obrzęd otwarcia drzwi i święcenia palm odbywał się w sobotę Łazarza, jak opisał ks. Sadok Barącz:

„Święcenie palm odbywa się w sobotę po południu przed kwietnią niedzielą.
Procesja z palmami wychodzi z kościoła, jeden kapłan z diakonem zostaje w kościele i zamyka drzwi kościelne. Procesja obszedłszy kościół dokoła, staje przed drzwiami, a kapłan śpiewa: Otwórz Panie, otwórz bramę miłosierdzia, płacząc prosimy cię o to.
Ze środka odzywa się kapłan drugi: Kto tam taki, który wzywa, by mu otworzono, wszak to brama Pańska, przez którą wchodzą sprawiedliwi.
Z nadworu mówią: Są tu sprawiedliwi i grzesznicy, lecz oczyszczeni przez sakrament pokuty.
Z nadworu odpowiadają: Uznajemy słusznie tego, co mówicie, wszakże kościół jest matką niepokalaną , w którym odradzamy się synami światła i prawdy. Jest on nadzieją naszą, w nim też znajdujemy zbawienie dusz naszych. Potem otwierają kościół”.

Ks. Sadok Barącz, Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869, s. 269-271
zdjęcie: Niedziela Palmowa w parafii Centralnej - 9 kwietnia 2017

W parafiach obrządku łacińskiego, przed Mszą św., na zewnętrz kościoła, nieraz na jego schodach czyta się Ewangelię o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, błogosławi się palmy, i następnie odbywa się procesja z palmami wokół kościoła. W niektórych parafiach zachował się jednak obrzęd otwarcia drzwi (był on powszechny przed Soborem Wat. II): procesja podchodzi do zamkniętych drzwi świątyni, w które kapłan trzykrotnie uderza podstawą krzyża procesyjnego, wskazując symbolicznie, że krzyż otwiera drogę do nieba. Podczas tego obrzędu śpiewa się antyfonę: Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Zaraz przy wejściu do kościoła czytana jest Ewangelia i kapłan święci palmy.
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, który w Kościele ormiańskim, jak w innych Kościołach wschodnich oraz prawosławnych nie zalicza się już do Wielkiego Postu (w obrządku łacińskim Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek rano, potem zaczyna się tzw. triduum paschalne - trzy wielkie dni Paschy, które w wszystkich wyznaniach chrześcijańskich są upamiętnieniem Ostatniej Wieczerzy, męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa).

 

 

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej