default_mobilelogo

Niedziela niesprawiedliwego sędziego
Դատավորի կիրակի – Datawori Kiraki
przypomina o wartości modlitwy i jej potrzebie.

Nazwa tej niedzieli, jak i dwóch poprzednich, pochodzi od czytanych podczas liturgii ewangelicznych przypowieści, które obrazują ziemski los człowieka poszukującego drogi do raju.

Jezus podejmuje temat modlitwy, o którym już wspominał w Łk 11, 1–13. Nauczył wtedy swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”, a także opowiedział o tym, by być natrętnym w modlitwie. Skoro przyjaciele potrafią ulec natrętnym prośbom o pomoc, to tym bardziej Bóg nie odmówi wysłuchania naszych modlitw. Jezus wskazuje tam, że darem Ojca dla proszących będzie Duch Święty. Opowieść o natrętnej wdowie i niesprawiedliwym sędzi przekazuje tę samą naukę, co historia o przyjacielu (Łk 11, 5–8). Tutaj jednak przesłanie jest mocniejsze, bo ostatecznie kobiecie udaje się przekonać do działania kogoś, kto nie był jej przyjazny. Św. Łukasz umieszcza Jezusowe nauczanie o wytrwałej modlitwie zaraz po mowie o „dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Łk 17, 30). Modlitwa jest więc sposobem przygotowania się chrześcijanina na powtórne przyjście Pana i na sąd. 
Korzystając z historii wdowy i sędziego, Jezus przedstawia naukę o dobroci i trosce Ojca. Jednakże to nie o postawę Boga należy się niepokoić, lecz o postawę uczniów. Czy pozostaną oni wierni Jezusowi, gdy odejdzie i trzeba będzie czekać na Jego powrót? (za: przewodnik-katolicki.pl)

 Ewangelia wg św. Łukasza 18, 1-14

Աղաղակել Աստծուն գիշեր և ցերեկ. Դատավորի կիրակի
Մեծ Պահոց Ե կիրակին կոչվում է «Դատավորի կիրակի»՝ անիրավ դատավորի մասին  ավետարանական առակի պատճառով, որ պատմում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը (Ղկ. 1-14): Այս առակի նպատակը Ղուկաս ավետարանիչը գրում է հենց սկզբից. «Մի առակ էլ ասաց նրանց՝ այն մասին, թէ նրանք ամէն ժամ պէտք է աղօթեն եւ չձանձրանան»: Բայց նախ տեսնենք, թե ինչ է ուզում ասել մեզ Տերը՝ մեր ուշադրությունը հրավիրելով դատավորի և այրի կնոջ կերպարների վրա: (...)

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (ks.
 
Hovsep Galstyan
 2019 r.)

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej