default_mobilelogo
1 października 2018, Msza św. w kaplicy św. Józefa w Wołowie
Siostry benedyktynki zapraszają na uroczystą Mszę Świętą
z okazji 60-lecia obecności Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Wołowie.
Siostry przybyły ze Lwowa przez Lubiń do Wołowa 1 października 1958 r,
Wspólnota sióstr benedyktynek z Wołowa na Dolnym Śląsku sięga korzeniami klasztoru we Lwowie, założonego w XVII w. dla katoliczek obrządku ormiańskiego. Z początku wstępowały do niego Ormianki; z czasem przyjmowano także Polki.
Założony został w latach 1675-1676 przez trzy mniszki przybyłe z Kamieńca Podolskiego. Dzięki wstawiennictwu arcybiskupa ormiańskiego Wartana Hunaniana otrzymały od rady miejskiej Lwowa budynki w dzielnicy ormiańskiej do zagospodarowania na klasztor. O...piekę nad nimi sprawował proboszcz ormiańskiej parafii katedralnej, ks. Onufry Asłanowicz i Benedyktynki obrządku łacińskiego z ksienią Eleonorą Kazanowską na czele. Zezwolenia na założenie własnego zgromadzenia udzielił papież Aleksander VIII w roku 1690. Na jego mocy powstawał nowy zakon, podlegający regule św. Benedykta, ale zachowujący obrządek ormiańskokatolicki. 24 grudnia 1692 roku abp Wartan Hunanian uroczyście konsekrował pierwszych 14 profesek. Na czele zakonu stała ksieni. Pierwsza na to stanowisko została wybrana w 1701 Marianna Nersesowiczówna, siostra biskupa koadiutora Deodata Nersesowicza. Przy klasztorze istniała znana i ceniona szkoła żeńska, do której uczęszczały panny ormiańskie, ale też polskie i Rusińskie. Posiadały też folwark Pasieki na Łyczakowie oraz kaplicę pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, poświęconą 29 września 1898 przez abp Izaaka Mikołaja Isakowicza.
Po II wojnie światowej zmuszone okolicznościami ormiańskie benedyktynki, które z powodu braku powołań w społeczności ormiańskiej jeszcze przed wojną dokonały konwersji na obrządek łaciński, przybyły do Polski w jej nowych granicach.
Po opuszczeniu Lwowa najpierw trafiły do Lubinia, gdzie swój klasztor do dziś mają benedyktyni. Po kilku latach, abp Bolesław Kominek, powiadomił mniszki o możliwości objęcia klasztoru w Wołowie – który właśnie opuszczały boromeuszki. Benedyktynki przyjechały do Wołowa 1 października 1958 roku.W 1961 r siostry przyłączyły się do Kongregacji Niepokalanego Poczęcia NMP Benedyktynek w Polsce.
Siostry przekazały do Archiwum Polskich Ormian wiele cennych armeników.
 


PARAFIA CENTRALNA

W kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w KUROWIE, w niedzielę, 23 września 2018 r. o godz. 12.00 została odprawiona msza św. ormiańskokatolicka. 
W krypcie pod kościołem pochowany jest, wraz ze swoja matką, ks. Grzegorz Piramowicz, ormiańskiego pochodzenia polski duchowny rzymskokatolicki - jezuita, pedagog, działacz oświatowy, pisarz oświeceniowy i filozof, w latach 1774 - 1797 proboszcz tej parafii.
Mszy św. przewodniczył abp Rafał Minassian, Eparcha Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej. Wraz z nim mszę św. koncelebrowali ks. prof. Józef Naumowicz i ks. Narek Mnoyan z Armenii, a towarzyszyli również trzej ormiańscy klerycy studiujących w Polsce. We mszy św. Wziął udział JE Ambasadora Republiki Armenii w Polsce Edgara Ghazaryan.
Po mszy św. został poświęcony chaczkar osadzony przy ścianie kościoła - dar ambasadora i abpa Rafała Minassiana.


» 
galeria na stronie parafii w Kurowie

 

 


Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył abp Rafaël Minassian, ordynariusz Europy Wschodniej dla Ormian katolików.
Kard. Nycz: Niech ten chaczkar będzie znakiem bliskości, współpracy i serdeczności między nami, między Polakami i Ormianami.

Niech ten chaczkar będzie znakiem bliskości, współpracy i serdeczności między nami, między Polakami i Ormianami – mówił kard. Kazimierz Nycz na zakończenie Mszy św. dziękczynnej z okazji 100. rocznicy ustanowienia pierwszej Republiki Armenii, odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II. Metropolita warszawski jest ordynariuszem wiernych obrządku ormiańskokatolickiego w Polsce.
Uroczystej Eucharystii sprawowanej w rycie ormiańskokatolickim w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył abp Rafaël Minassian, ordynariusz Europy Wschodniej dla Ormian katolików. Po Mszy św. poświęcony został chaczkar, czyli ormiański kamienny krzyż – dar Ormian, dedykowany Janowi Pawłowi II jako przyjacielowi Armenii.
     Tydzień pod znakiem krzyża
Msza św. sprawowana była o godz. 12. w górnym kościele Świątyni Opatrzności Bożej w obrządku ormiańskokatolickim, w języku grabar, liturgicznym języku staroormiańskim. Po polsku zabrzmiały tylko czytania mszalne i modlitwa Ojcze Nasz. Homilię w języku francuskim, z polskim tłumaczeniem, wygłosił abp Minassian.

Po raz pierwszy Msza św. w obrządku ormiańskim w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie już w sobotę o godz. 12.00, a po niej poświęcenie kamiennego krzyża ormiańskiego - chaczkaru i chóralny koncert. Chaczkar to dar Ormian dedykowany św. Janowi Pawłowi II jako przyjacielowi Armenii, w 40. rocznicę jego pontyfikatu, a także w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia pierwszej Republiki Armenii.

» artykuł na stronie Archidiecezji WarszawskiejPARAFIA CENTRALNA


W niedzielę, 23 września 2018 r. o godz. 12.00
w kościele parafialnym pw. Św. Michała w KUROWIE,
gdzie w latach 1774 - 1797 był proboszczem i jest pochowany ks. Grzegorz Piramowicz
zostanie odprawiona msza św. ormiańskokatolicka,
 której będzie przewodniczył
abp Rafał Minassian
Eparcha Ormiańskiego Kościoła Katolickiego
dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej


Msza św. będzie połączona z poświęcenie chaczkaru - daru JE Ambasadora Republiki Armenii w Polsce Edgara Ghazaryan oraz abpa Rafała Minassiana,


PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
– Msza św. w obrządku ormiańskim
– Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej ks. Grzegorza Piramowicza

– Poświęcenie chaczkaru
– Przemówienia okolicznościowe 

 

Podczas swojej podróży do Brazylii z okazji Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro Ojciec Święty Franciszek w czasie drogi krzyżowej powiedział:
„Nikt nie może dotknąć Krzyża Jezusa i nie zostawić na nim czegoś z siebie ani nie wziąć czegoś z Krzyża Jezusa dla własnego życia”.
*
Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego) – święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Święto wyraża także głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina.
Jego istotą jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
W tym roku [2018] Święto Podwyższenia Krzyża (Chaczwerac) obchodzone jest, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, w niedzielę 16 września (w kościele łacińskim zawsze 14 września).
W Kościele ormiańskim jest jednym z pięciu najważniejszych świąt, po których następuje w poniedziałek OR MERELOC – Dzień Zaduszny.
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego.
 
PARAFIA CENTRALNA
»zaproszenie

W sobotę, 22 września 2018 r. o godz. 12.00
w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej
zostanie odprawiona uroczysta msza św. ormiańskokatolicka,

 której będzie przewodniczył
abp Rafał Minassian
Eparcha Ormiańskiego Kościoła Katolickiego
dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej

W uroczystości weźmie udział
kard. Kazimierz Nycz
zwierzchnik kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce.


Msza św. połączona będzie z odsłonięciem i błogosławieństwem chaczkaru ofiarowanego przez ambasadora Armenii w Polsce Edgara Ghazariana oraz abpa Rafała Minassiana z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski, jako wyraz wdzięczności także dla św. Jana Pawła II.
 

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą,
ks. Józef Naumowicz

 

8 września
Narodziny Najświętszej Marii Panny
(orm., łac.)
Ton Cynyndian Syrpo Kusin Mariamu
Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու
 

Kościół katolicki obchodzi 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie wiemy dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data tego święta wynika z tradycji kultu maryjnego.

Świętowane tego wydarzenia niesie głęboką treść teologiczną. Narodzenie Maryi było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela. Ojcowie Kościoła mówili, że Maryja poprzedza przyjście Mesjasza tak, jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny blask dnia. W liturgii bizantyjskiej prawdę tę wyrażają słowa: "Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg", a w liturgii zachodniej prośba o wstawiennictwo tej, która "dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia".

Biblijne objawienie często podkreśla znaczenie urodzin osoby, która odgrywa ważną rolę dla historii zbawienia. Symbolika narodzin jest zapowiedzią nowego życia w wierze, chrztu, Bożego błogosławieństwa. W kanonie Pisma Świętego nie znajdujemy jednak opisu narodzenia i dzieciństwa Maryi, choć temat ten podejmują liczne apokryfy m. in. "Protoewangelia Jakuba". Trudno jednak na podstawie tych pism odtworzyć prawdziwe wydarzenia z życia Matki Bożej.

Tradycja mówi o tym, że jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim, którzy doczekali się córki dopiero w późnym wieku. Należy pamiętać, że Kościół wyznaje wiarę w niepokalane (ale nie dziewicze, jak w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie Maryi, która została w ten sposób zachowana od skażenia grzechem pierworodnym. O randze święta Narodzenia NMP świadczy fakt, iż uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi jest obchodzona 8 grudnia, czyli dziewięć miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin.

Historia święta sięga czasu poświęcenia jerozolimskiego kościoła św. Anny, wzniesionego w V wieku na domniemanym miejscu urodzenia Maryi. Z Jerozolimy, gdzie otacza się czcią figurkę Maryi jako małego dzieciątka, święto przeniesiono w VI wieku do Konstantynopola a następnie na Zachód. Pod koniec VIII wieku w Rzymie obchodzono je bardzo uroczyście z procesją stacyjną przy świecach i pochodniach, a przyczynił się do tego papież Sergiusz I.

Współcześnie kult Maryi Dzieciątka (Madonna Bambina) jest silnie rozpowszechniony we Włoszech.
W polskiej tradycji dzień 8 września nosi także nazwę święta Matki Bożej Siewnej i jest związany z poświęceniem ziarna na nowy zasiew.

za: KAI


Nowa publikacja wydana przez Narodowe Centrum Kultury, dzięki współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej. Jest to wybór tekstów Arcybiskupa Józefa Teodorowicza, opatrzony wstępem Pawła Skibińskiego, zamieszczamy opis wydawcy tej publikacji.
Tom ukazuje myśl polityczną i rozważania na tematy narodowe jednego z najwybitniejszych duchownych i myślicieli ostatnich dekad okresu zaborów i II RP. Józef Teodorowicz pisze w nich o związkach wiary i polityki. Ukazuje zasady, które jego zdaniem powinny przyświecać polityce polskiej. Analizuje kwestię ruską (ukraińską) i polemizuje z ugodowcami - zwłaszcza z Michałem Bobrzyńskim. Udowadnia zarazem, że określanie go mianem „ormiańskiego Skargi” nie było bezpodstawnym odniesieniem do wielkiego kaznodziei sprzed stuleci, a celnym uchwyceniem znaczenia oraz intelektualnej i duchowej mocy znakomitego myśliciela ze Lwowa.
28 sierpnia 2018 r. rozpoczął się w klasztorze w Bzommar (Liban) Synod biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Potrwa do 7 września. Przewodniczy mu Krikor Bedros XX, Katolikos-Patriarcha Cylicji dla Ormian katolików.

Program Synodu będzie obejmował zagadnienia duchowe, duszpasterskie, diecezjalne, kanoniczne, administracyjne, edukacyjne, wydawnicze, informacyjne i społeczne. Synod również zajmie się sytuacją wspólnot ormiańskich i problemami, z jakimi boryka się cały naród ormiański.

 

15 sierpnia w Gdańsku, w Kościele Świętych Piotra i Pawła, ks. Józef Naumowicz, wraz z ks. Henrykiem Błaszczykiem, odprawił uroczystą mszę świętą ormiańskokatolicką.
Kościół Świętych Piotra i Pawła jest diecezjalnym sanktuarium - znajduje się tu cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie.
Msza była związana ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Ton Pochman Syrpo Kusin Mariamu - Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին Մարիամու), przypadającym w tym roku - wg ormiańskiego kalendarza liturgicznego - 12 sierpnia.

Podczas mszy św. zgodnie z tradycją, zostały poświęcone winogrona, zioła, warzywa i kwiaty.

Pięknym i wyjątkowym podczas niej wydarzeniem był obrzęd zaręczyn Moniki Ścibek i Jakuba Kopczyńskiego!

Narzeczonym - wszystkiego najlepszego!

Po mszy św. i wizycie w siedzibie Związku Ormiańskiego w Gdańsku wszyscy udali się na modlitwę i złożenie kwiatów na grobie ks. Kazimierza Filipiaka na Cmentarzu Łostowickim. 

 
12 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (łac. 15 sierpnia)
Ton Pochman Syrpo Kusin Mariamu
Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին Մարիամու

W ormiańskim kalendarzu liturgicznym jest ono wyznaczone na niedzielę najbliższą w stosunku do 15 sierpnia. W roku 2018 przypada 12 sierpnia.
 

To jedno z najważniejszych i najstarszych świąt.

Apokalipsa świętego Jana przedstawia Maryję Wniebowziętą jako Arkę Przymierza noszącą Jezusa: „Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni” (Ap 11,19). I kontynuuje: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1).

Sam Jezus zwracał się do Matki – gynai, tzn. Niewiasto! w Kanie Galilejskiej (por. J 2,4) i z wysokości Krzyża (por. J 19,26). Psalmista mówi do Boga: „O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem” (Ps 104,1-2) – Maryja swoim ubiorem wskazuje na Boga, który Ją tak cudownie przyodziewa. Wskazuje na to Psalmista: „Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie” (Ps 84,12). Księżyc pod stopami Maryi symbolizuje siły zła, ciemności, które zgodnie z prorocką zapowiedzią Protoewangelii (por. Rdz 3,15) zostały przez Nią podeptane. Gwiazdy, zgodnie z wyjaśnieniem Jezusa z Ap 1,20 symbolizują aniołów odpowiedzialnych za Kościoły lokalne – to oni otaczają Maryję – Matkę Kościoła.

Obchodzona 15 sierpnia wg kalendarza łacińskiego uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Dogmat o Wniebowzięciu NMP Papież Pius XII ogłosił w 1950 roku.
Zgodnie z magisterium Kościoła, Matka Jezusa została wzięta do nieba z duszą i ciałem. W Polsce oraz wielu krajach Europy Matka Boska Wniebowzięta uważana jest za patronkę roślinności.
Święto to w Polsce nazywane jest też Świętem Matki Boskiej Zielnej - wiąże się ze święceniem wianków czy bukietów z ziół i kwiatów. W tradycji ormiańskiej świeci się w tym dniu zioła i winogrona.

Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków. Przeświadczenie o tym, że ciało Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych ludzi, podległych skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zostało w ciągu historii Kościoła w wielu świadectwach, wzmiankach i śladach.

» cały artykuł


PARAFIA PÓŁNOCNA
Zapraszam wszystkich wiernych na doroczną, uroczystą
ormiańskokatolicką mszę świętą,
która sprawowana będzie w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku (ul. Żabi Kruk 3)
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie,
związaną z 
Werapochumn Surp Astwadzadzin
- Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

(przypadającym w tym roku 12 sierpnia wg ormiańskiego kalendarza liturgicznego)

w środę, 15 sierpnia 2018 r. o g. 14.30

Po mszy św. Związek Ormiański w Gdańsku zaprasza na:
- modlitwę przy chaczkarze;
- przemarsz do siedziby Związku przy ul. Mariackiej 34/36
- modlitwę i złożenie kwiatów na grobie ks. Kazimierza Filipiaka na Cmentarzu Łostowickim.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz


Już teraz zapraszam na sobotę, 22 września 2018 r. na uroczystą mszę św. ormiańskokatolicką
połączoną z odsłonięciem chaczkaru
w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej.
Szczegóły jeszcze zostaną podane.

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Północnej
» harmonogram Mszy św. ogólnopolski

za stroną Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2018:

W lubaczowskiej Konkatedrze pw. bł. Jakuba Strzemię wybrzmiała w sobotni wieczór [4 sierpnia 2018 r. - przyp. red] ormiańskokatolicka msza św. pod przewodnictwem ks. prof. Józefa Naumowicza z udziałem 6-osobowego chóru męskiego.

» galeria

»  Konkatedra Lubaczów
Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej
("Ślicznej Gwiazdy Lwowa")

» część mszy św. nagranej przez Katolickie Radio Zamość

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, z artykułu "To były piękne dni...":

(…) I jeszcze wieczorna Msza św. ormiańskokatolicka w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie odprawiona przez ks. Józefa Naumowicza za zgodą proboszcza miejsca, ks. Andrzeja Stopyry. Z udziałem księży parafii i liturgicznej służby ołtarza oraz chóru męskiego w składzie: Adam Sławiński, Grzegorz Wiśniewski, Mirosław Grabski, Piotr Stawarski, Bogumił Kozłowski i Jakub Kopczyński (dyrygent chóru). Wierni wypełniający świątynię po brzegi, otrzymali tekst „Hajr mer/Ojcze nasz” oraz Mszalik. Uroczyście, z zapachem kadzidła, śpiewem jak w żadnym innym kościele… To nic, że większość wiernych gubiła się w porządku Mszy św. Powiew Orientu, Kresów, minionych czasów działał. Toteż nie dziwota, że chętnie było przyjmowane indywidualne błogosławieństwo udzielane przez ks. Józefa, a chór został obdarowany długo trwającymi brawami.
W kazaniu ks. Naumowicz powiedział m.in.:

Ormianie z tego słynęli, że zachowali swoją religię, obyczaje, ale potrafili kochać Polskę. Wyróżniali się tą lojalnością wobec Polski. Obecnie w Lubaczowie odbywają się Dni Ormiańskie i w czasie różnych dyskusji kim są Ormianie, jacy są, zapadły mi w pamięć dwa określenia. Pierwsze, że Ormianie są tak przedsiębiorczy i zaradni, tak bardzo innowacyjni, że ktoś powiedział, iż Ormianie wyróżniają się inteligencją emocjonalną. To znaczy, że potrafią bardzo dobrze wczuwać się w sytuację, w położenie drugiej osoby i nawiązywać dobre relacje, a jednocześnie daną chwilę wykorzystać do rozwoju, do pomnożenia swego ducha, swego majątku. Bardzo dobrze, że potrafili te dary, które otrzymali rozmnożyć, że potrafili przynieść następne 10, że nie zakopali tych swoich darów gdzieś w ziemi. Pan takich sług nie pobłogosławił. Pobłogosławił tych, którzy rozmnożyli swoje dary. I to jest pierwsza taka cecha Ormian: emocjonalna mądrość, inteligencja, dar wrodzony. Drugim, bardzo ważnym rysem Ormian jest wytrwałość. Historia Armenii jest bardzo tragiczna, tak samo jak historia Polski, albo jeszcze bardziej. Są mniejszym narodem, pierwszym krajem chrześcijańskim, ale jednym z najstarszych narodów świata. W swojej historii tyle mieli trudności, walk, przelanej krwi. Pierwszą wojnę w obronie chrześcijaństwa stoczyli właśnie Ormianie…
Tu kapłan rozwinął opowieść o heroizmie Ormian, o trwaniu i wytrwaniu przy wierze.
Msza św. ormiańskokatolicka ukoronowała Dni Ormiańskie na Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2018 w Lubaczowie.
Relację zakończmy pozdrowieniem Ormian kuckich: Astwadz khezi chyzmat aczohe!/
Bóg niech da ci szczęście!

» cały artykuł

 

ARMENIA

Kilkakrotnie już pisaliśmy o budowie kościoła w Arpeni. Śledzimy jej postępy.
W miejscowości Arpeni, jednej z górskich wiosek położonych w prowincji Szirak w Armenii, w połowie lipca 2017 r. Katolicki Kościół Ormiański rozpoczął budowę kościoła. Budowę można było zacząć i kontynuować dzięki ofiarności wielu wspólnot katolickich w Polsce na rzecz działalności apostolskiej ks. Rafała Krawczyka w Armenii. W latach 2017 - 2018 ks. Rafał odwiedził różne wspólnoty, m.in. w diecezji płockiej, archidiecezji warszawskiej i archidiecezji wrocławskiej, które wyraziły chęć wsparcia tak trudnej i pięknej inicjatywy dla skrajnie ubogiego regionu Armenii.

29 lipca 2018 r. odbyła się w Arpeni uroczystość poświęcenia i osadzenia krzyża na kościelnej wieży. Poniżej filmy z tego wydarzenia - ormiańskiej telewizji Głos Pokoju oraz dwa katolickiej telewizji z Libanu Noursat Network. W nich wywiady, również historia zniszczenia podczas trzęsienia ziemi 1988 poprzedniego kościoła i budowy nowego.

  » film 1 (j. ormiański)       »  film 2 (j. arbski)      » film 3 (j. arabski)

PARAFIA PÓŁNOCNA

Związek Ormiański w Gdańsku zaprasza na doroczne uroczystości 15 sierpnia 2018 r. związane ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, celebrowane przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie:

Msza św. ormiańskokatolicka,
o godzinie 14.30 w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku,
(ul. Żabi Kruk 3); którą odprawi ks. prof. Józef Naumowicz

 po mszy św. - modlitwa przy chaczkarze;
 przemarsz do siedziby Zwiążku Ormiańskiego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 34/36
 modlitwa i złożenie kwaitów na grobie ks. Kazimierza Filipiaka
na Cmentarzu Łostowickim.

Gmina Lubaczów wraz z Samorządem Województwa Podkarpackiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniach w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, który odbędzie się w dniach od 26 lipca do 5 sierpnia 2018 r. Festiwal odwołuję się do bogatego dziedzictwa dawnych Kresów Rzeczypospolitej, które w wyniku przemian historycznych stały się tyglem narodów, kultur i obyczajów tworząc niepowtarzalny klimat i atmosferę tych ziem.
W ramach tego festiwalu od 2.08 do 4.08 odbywać się będą "Dni Ormiańskie", których współorganizatorem jest Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
W programie m.in.:
 3 sierpnia o godz. 15.30 wykład "Liturgia ormiańska - jej duchowa głębia i piękno"
 4 sierpnia msza św. ormiańskokatolicka:

ZAPRASZAMY
na uroczystą mszę świętą ormiańskokatolicką,
która sprawowana będzie w ramach Dni Ormiańskich w Lubaczowie 
4 sierpnia o godz. 18.00
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
przy ulicy Tadeusza Kościuszki 2
 
Celebrować ją będzie ks. prof. Józef Naumowicz,
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie.

Mszy towarzyszyć będzie chór męski.

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej              » harmonogram Mszy św. ogólnopolski

 
Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz w towarzystwie artysty malarza Aleksandra Laszenki podczas zwiedzania wystawy. Fot. NAC
W rocznicę urodzin arcybiskupa Józefa Teodorowicza prezentujemy wydany dwa lata temu zbiór jego pism.
 
Tom ukazuje myśl polityczną i rozważania na tematy narodowe jednego z najwybitniejszych duchownych i myślicieli ostatnich dekad okresu zaborów i II RP. Józef Teodorowicz pisze w nich o związkach wiary i polityki. Ukazuje zasady, które jego zdaniem powinny przyświecać polityce polskiej. Analizuje kwestię ruską (ukraińską) i polemizuje z ugodowcami - zwłaszcza z Michałem Bobrzyńskim. Udowadnia zarazem, że określanie go mianem „ormiańskiego Skargi” nie było bezpodstawnym odniesieniem do wielkiego kaznodziei sprzed stuleci, a celnym uchwyceniem znaczenia oraz intelektualnej i duchowej mocy znakomitego myśliciela ze Lwowa.
*
Pozornie Józef Teodorowicz był człowiekiem kontrastów – lwowianinem, ormiańskim duchownym, polskim narodowcem. W istocie głoszone przez niego poglądy i funkcje – zarówno te pełnione w życiu Kościoła, jak i na scenie politycznej – były ze sobą zgodne, płynęły bowiem z pragnienia służby wspólnocie. Wydany przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej zbiór pism Dwie epoki daje wgląd w myśli tego charyzmatycznego kaznodziei i przenikliwego obserwatora życia politycznego odradzającej się Polski.
ARMENIA

Uroczyste otwarcie II Krajowych Dni Młodzieży (Ordinariate Youth Day II - pierwsze były w lipcu 2017 r.) odbędzie się w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Aghajanian w Manushak Camp (w pobliżu miejscowości Torosgyugh), 21 lipca o godz. 16.00. W ceremonii otwarcia udział wezmą hierarchowie kościelni, a także gubernator prowincji Shirak, burmistrz Gyumri oraz inni goście.
Dni Młodzieży potrwają tydzień, do 28 lipca, na który zaplanowano wiele wydarzeń duchowych i kulturalnych. Spotkanie to ma na celu wzmocnienie jedności Ormian katolików, rozwijanie ich świadomości wiary i tożsamości narodowej.
Weźmie w nim udział ok. 260 młodych ludzi z ormiańskich wspólnot katolickich Armenii, Gruzji, Rosji i Libanu, Syrii, Włoch i USA.

»  przygotowania i rozpoczęcie 
uroczysta Msza św. w katedrze pw. Świętych Męczenników w Giumri, 22 lipca 2018 r.
galeria zdjęć
, film
y

 

 

8 lipca 2018
(w kościele łacińskim 6 sierpnia)
Przemienienie Pańskie

Ton Pajcarakerputian, Տօն Պայծառակերպութեան

9 lipca 2018
Dzień Zaduszny
Or Mereloc, Օր Մեռելոց


Przemienienie Pańskie, to jedno z pięciu najważniejszych świąt w ciągu roku.
Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo.

Czytany w liturgii ewangeliczny opis Przemienienia Pańskiego pełen jest znaczeń symbolicznych: góra, światło i obłok są w Biblii charakterystyczne dla objawień Boga. “Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich” (Mt 17,1). Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, szata była biała jak światło, ukazali się też Mojżesz i Eliasz, a z obłoku dobiegł głos Boga.

Są oni świadkami, którzy potwierdzają widzenie Apostołów i wskazują, że całe objawienie prowadzi do Jezusa. Dodatkowym i niepodważalnym uwierzytelnieniem jest głos Ojca, który mówi: “To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5).
Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę Apostołów oraz przygotować ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do chwały objawionej przez Jezusa dochodzi się przez cierpienie i śmierć. Tak jak każda teofania (czyli objawienie bóstwa) Przemienienie Pańskie budzi fascynację i zachwyt, ale zarazem lęk, dlatego św. Piotr powiedział najpierw: “dobrze, że tu jesteśmy”, a w chwilę później uczniowie “upadli na twarz i bardzo się zlękli”. W religioznawstwie mówi się, że Bóg jest “mysterium fascinosum et tremendum”, czyli tajemnicą fascynującą i przerażającą.
W chrześcijaństwie wschodnim święto Przemienienia obchodzone było już w V wieku. Do dziś zajmuje ono w liturgicznym kalendarzu chrześcijańskiego Wschodu jedno z najważniejszych miejsc. Przemienienie jest też bardzo częstym motywem ikonografii wschodniej.
Na Zachodzie pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z VII i VIII wieku. Bardziej upowszechniło się ono w okresie wypraw krzyżowych, kiedy bardzo popularne były pielgrzymki do Ziemi Świętej, w tym także na Górę Tabor, uznawaną za górę przemienienia.
W 1457 r. papież Kalikst III, jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo nad Turkami odniesione 6 sierpnia 1456 r. pod Belgradem, wprowadził je do liturgii całego Kościoła katolickiego. W 1964 r. Górę Tabor odwiedził papież Paweł VI, który jako pielgrzym przemierzał Ziemię Świętą.

za: www.ekai.pl

» artykuł: "Przemienienie Pańskie. Prawdziwa tajemnica światła", Niedziela 31/2018

 


Ołtarz z obrazem Matki Boskiej Łaskawej w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku.

Żywoty sławnych Ormian Sadoka Barącza są ciągle źródłem wiedzy o historycznych postaciach, takich jak np. ks. Jakub Manugiewicz (1739-1774), który ułożył Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie w Obrazie Stanisławowskim w Kościele Ormiańskim łaskami sławnej

Te Godzinki są śpiewane do dziś, w każdą środę o godzinie 7 rano w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku, gdzie Pani Łaskawa ze Stanisławowa, po powojennej tułaczce, obecnie spogląda na wiernych z ołtarza głównego swojego sanktuarium. A przypominamy o tym w wakacyjnym „Awedisie”, bo zbliża się 15 sierpnia – święto Matki Boskiej Zielnej, Wniebowstąpienie Najświętszej Marii Panny – i w Gdańsku odbywająca się uroczystość odpustowa. 

» cały artykuł

za: "Awedis. Czasopismo ormiańskie",
nr 35 lato 2018
www.ormianie.pl/files/Awedis_2018_35.pdf

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej