default_mobilelogo
Zesłanie Ducha Świętego, boczna kaplica w Bazylice Różańcowej, Lourdes, Francja.
Święto Zesłania Ducha Świętego  – Տօն  Գալստեան  Հոգւոյն Սրբոյ
Zesłanie Ducha Świętego to jedno z najważniejszych i najstarszych (obchodzone już w czasach apostolskich) świąt. Wiąże się ze zstąpieniem Ducha Świętego na apostołów 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Zebrani w wieczerniku w Jerozolimie uczniowie zaczęli mówić różnymi językami, natomiast św. Piotr wygłosił mowę o Jezusie, po której wielu słuchaczy przyjęło chrzest. Wydarzenie to uznaje się za początek Kościoła powszechnego, a przemówienie św. Piotra za pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła.
Po wniebowstąpieniu Jezusa – jak mówi dzisiejsze czytanie (Dz 2,1-21) - apostołowie i Maryja „znajdowali się razem” w Wieczerniku, oczekiwali na urzeczywistnienie obietnicy danej przez Mistrza, który miał im zesłać Ducha Pocieszyciela. Pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu na Maryję i Apostołów zstąpił Duch Święty. 
Kościół dziś świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak mówi św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę.
Duch Święty jest współistotny Ojcu i Synowi.
Wspiera nas swoimi darami: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej