default_mobilelogo
Na konferencję "Muzyka Armenii i Ormian polskich" zapraszają:
Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejetnosci, Akademia Muzyczna w Krakowie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Ormianskie Towarzystwo Kulturalne.
Drugiego dnia zostanie odprawiona
Msza św. ormiańskokatolicka
W KRAKOWIE
W NIEDZIELĘ 22 KWIETNIA 2018 O GODZ. 16.00  
kościół św. Anny, ul. św. Anny 11
celebrans: ks. Rafał Krawczyk z Armenii

»
 zaproszenie PDF

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej