default_mobilelogo

MODLITWA
wytrwała, pokorna i ufna
POST
podjęte dobrowolnie wyrzeczenie w jedzeniu lub w innych sprawach
JAŁMUŻNA
czynienie dobra dla innych, pomoc innym z miłości
Wielki Post w obrządku rzymskim / łacińskim zaczyna się w Środę Popielcową (w tym roku 2 marca). W odróżnieniu od obrządku ormiańskiego nie są do niego wliczne niedziele tego okresu i kończy się on w Wielkim Tygodniu, w Wielki Czwartek rano. Wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna wielkie święte trzy dni czyli tzw. triduum paschalne, które trwa do nieszporów niedzieli wielkanocnej.

 

Msza św. w intencji Ukrainy, Polaków i Ormian przebywających na Ukrainie.

Msza św. 27 lutego w obrządku ormiańskim, z obrzędem posypania głów popiołem, odprawiona przez ks. prof. Józefa Naumowicza o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach. Z racji ostatnich tragicznych wydarzeń spowodowanych wojną na Ukrainie, niedzielna taca została przekazana za pośrednictwem Caritas Polska na pomoc Ukraińcom walczącym z rosyjskim agresorem.

Wszystkie informacje, jak można pomóc, formularz wpłaty czy numery kont, znajdują się na specjalnej stronie: https://caritas.pl/ukraina/

    

 

Popielec, Or Mochroc 24.02.2020 r.
(ks. Karnik Hovsepian, Panik, prow. Szirak) 

POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
I Niedziela Wielkiego Postu, Bun Barekentan
Բուն Բարեկենդան Ա. Կիրակր Քառասնորդաց

28 lutego - PONIEDZIAŁEK POPIELCOWY
Or Mochroc - Օր Մոխրոց

Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczyna się od Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan). Według liturgicznego porządku jest to I Niedziela Wielkiego Postu, która nie ma takiego charakteru jak w tradycji łacińskiej. Jest to ostatni dzień radosny, ale wzywa do rozpoczęcia Wielkiego Postu. W sensie wschodnim pierwszy dzień postu, to ostatni dzień objadania się i radości, aby dobrze przygotować się na 40 dniowy post – do którego zachęcają czytania liturgiczne. Niedziela Bun Barekentan, to rodzaj małego karnawału. Tego dnia przyrządza się specjalne potrawy i urządza przyjęcia. Już w sobotę wieczorem przed tą niedzielą zamykana jest na cały okres wielkopostny zasłona oddzielająca ołtarz od nawy kościoła. W okresie Wielkiego Postu Ormianie poszczą szczególnie surowo. Okres ten bywał nazywany agh u hac - „sól i chleb”.

Błogosławieństwo popiołu w obrządku ormiańskim

Panie, zmiłuj się (3x)
Wszechmogący, wieczny Boże, zgładź i odpuść nasze grzechy.
Wołamy do Ciebie, ześlij błogosławieństwo Twoje na ten popiół
i poświęć go, aby był lekarstwem zbawienia dla tych,
którzy z bojaźnią wzywają imienia Twego Świętego
i pochyleni przed Twoim majestatem żałują za grzechy swoje.
Spraw, miłosierny Panie, aby ci, na których będzie posypany ten popiół, 
otrzymali odpuszczenie grzechów oraz zdrowie duszy i ciała. 
Przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
któremu należy się chwała, panowanie i cześć teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

» O wielkopostnej zasłonie

Ormiańskokatolicki Wielki Post zaczyna się także obrzędem posypania głów popiołem, który formalnie przypada w poniedziałek po Niedzieli Dobrego Życia - pierwszy „dzień o chlebie i wodzie” (w Kościele rzymskokatolickim w tym roku w środę 2 III), jednak ze względów praktycznych dokonuje się go w Armenii już w niedzielę po Mszy świętej, gdy w kościele jest więcej wiernych. Także w najbliższą niedzielę będziemy mieli ten obrzęd, rozpoczynający Wielki Post.

Z serdecznymi życzeniami na cały Wielki Post, by był to czas duchowego umocnienia
w wierze i miłości poprzez wykorzystanie tych środków, które proponuje Kościół
(modlitwa, rekolekcje, spowiedź, sakramenty, postanowienia) 

i z pamięcią w modlitwie

ks. Józef Naumowicz

 Papież na Wielki Post: nie ustawajmy w czynieniu dobra

W tegorocznym orędziu na Wielki Post Papież zwraca uwagę, że ten okres liturgiczny jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Franciszek zaprasza do nawrócenia i zmiany mentalności, aby stawać się współpracownikami Boga w zasiewaniu dobra i dzieleniu się nim.
Ojciec Święty zaznacza, że pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas samych oraz w naszych codziennych relacjach, także w najprostszych gestach życzliwości. Dla Boga liczy się każdy, choćby najprostszy akt miłości, który nigdy nie zostanie zapomniany. 
Papież przypomina, że Wielki Post niesie również wezwanie, aby nie ustawać w modlitwie.

Papieskie orędzie na Wielki Post. "Niech ten czas pozwoli nam doświadczyć pocieszenia płynącego z wiary"
» w. j. polskim          » omówienie w j. Ormiańskim

WATYKAN

Podczas środowej audiencji generalnej Ojciec Święty wyraził ogromne zaniepokojenie z powodu dramatycznej sytuacji na wschodzie Ukrainy. 

„Pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni, otwierają się coraz bardziej niepokojące scenariusze. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa lęk i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy partykularne – mówił Franciszek. – Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, aby dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny; który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych; który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi, destabilizację współistnienia między narodami i dyskredytację prawa międzynarodowego.“

Kard. Parolin: oszczędźmy światu okrucieństwa wojny! Tragiczne scenariusze, których wszyscy się obawiali stają się rzeczywistością.(...) Jest jeszcze czas na dobrą wolę i na negocjacje po to, by oszczędzić ludziom jeszcze większych cierpień. Kard. Pietro Parolin wskazuje na to w specjalnym oświadczeniu, które jest pierwszą oficjalną reakcją Stolicy Apostolskiej na rosyjską inwazję na Ukrainę. Watykański Sekretarz Stanu (odpowiednik premiera) wzywa polityków, by zaoszczędzili światu szaleństwa i okrucieństwa wojny. (24 lutego 2022, 15.00)

artykuł VATICAN NEWS:        » w j. polskim         » w j. ormiańskim   

MÓDLMY SIE WSPÓLNIE W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE,
 BY DOBRY BÓG ODDALIŁ OD NIEJ CIERPIENIE, WIELKI BÓL, LĘK I NIEPOKÓJ.

 

ORMIAŃSKI POPIELEC

Zapraszam na niedzielną Mszę św. w obrządku ormiańskim
z obrzędem posypania głów popiołem

27 lutego, godz. 9.00
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.
 

Zapraszam także do udziału on-line poprzez transmisję Mszy:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski

Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ 

27 lutego, to dzień liturgicznego wspomnienia św. Grzegorza z Nareku, patrona Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej z siedzibą w Warszawie.
Mamy więc święto patronalne, związane z odpustem.

Z serdeczną pamięcią w modlitwie -
ks. Józef Naumowicz

 

W Armenii wspomnienie św. Ghevonda i duchownych z Arawajr jest świętem kapłanów i sakramentu kapłaństwa. Wtedy składa się księżom życzenia i podarunki w podziękowaniu za służbę Kościołowi i narodowi.

Dzisiaj Kościół ormiański wspomina kapłanów, którzy walczyli wspólnie ze św. Wartanem Mamikonianem w bitwie pod Arawajr w 451 roku. Bitwa ostatecznie została wygrana przez wojska perskie a Wartan zabity. Święty Ghevond i inni kapłani, którzy po bitwie dostali się do perskiej niewoli, zostali straceni.
Dzisiaj w katedrze ormiańskiego Kościoła katolickiego pw. świętych Męczenników w Giumri 9 kapłanów ormiańskokatolickich Armenii świętowało, odprawili mszę św., której przewodniczył ks. prał. Karnik Youssef Hovsepian, administrator Ordynariatu.
   
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, miejsce pierwszego objawienia.
Zdjęcie: ks. Włodzimierz Piętka /FOTO GOŚĆ
 
   
22 lutego 2022 roku przypada 91. rocznica pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie Kowalskiej, które miało miejsce w Płocku 22 lutego 1931 roku.

Było to pierwsze objawienie dotyczące orędzia o Bożym Miłosierdziu, jakie Jezus przekazał siostrze Faustynie. Był wieczór, pierwsza niedziela Wielkiego Postu 1931 roku, gdy siostra Faustyna weszła do klasztornej celi.  Po chwili stanął przed nią Jezus. Powiedział, że pragnie, aby namalować Jego obraz w takiej postaci, w jakiej Go widzi. A był w postawie stojącej. Jedną rękę miał wzniesioną do błogosławieństwa, drugą opierał na piersi, spod uchylonej zaś szaty wychodziły dwa promienie – jeden czerwony, drugi blady. Jezus powiedział też, żeby obraz opatrzyć podpisem "Jezu, ufam Tobie". Pragnął, aby ten wizerunek był czczony najpierw w kaplicy zgromadzenia siostry Faustyny, czyli sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a potem na całym świecie.

RZYM

 

W sobotę 19 lutego 2022 r. o godzinie 18.00 w - 10 października 2021 r. ponownie otwartym - ormiańskokatolickim kościele pw. św Błażeja w Rzymie, odbyła się uroczysta liturgia, pod przewodnictwem katolikosa - patriarchy Rafała Piotra XXI Minassiana. Na początku liturgii pięciu ormiańskich kleryków studiujących obecnie we Włoszech (dwóch wysłanych tu z seminarium w Erywaniu, dwóch z Wyższego Seminarium Duchownego w Karagandzie, jeden z Bzommar) zostało przez Patriarchę ustanowionych akolitami*.
Podczas mszy św. trzech z nich zostało wprowadzonych na funkcjęe subdiakonów. Ich sylwetki przedstawił, uczestniczący w uroczystości, ks. Masztoc Zahterian – rektor niższego seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu. Czterech z nich  pochodzi z Armenii, m.in. z miejscowości Sizavet, Azatan (rejon Aszocka, prow. Szirak), jeden z Bejrutu (Liban).
W uroczystości wzięli udział biskupi Kościoła ormiańskokatolickiego, duchowni Kościoła łacińskiego, ormiańskie zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP oraz wierni ormiańskiej wspólnoty w Rzymie.

akolita – termin pochodzący od greckiego słowa „akólouthos” – to człowiek „idący za kimś, towarzyszący”.

» te i więcej zdjęć: FB Holy Archangels Seminary

      
» Տէր որո՞ւն երթանք։ Դուն ունիս կեանքի յաւիտենական հացը. Փոքր կարգերու եւ կիսասարկաւագութեան տուչութեան արարողութիւն։
artykuł na stronie VATICAN NEWS


WATYKAN

Ojciec Święty przyjął na audiencji uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich oraz sympozjum z okazji 25. rocznicy opublikowania Instrukcji w sprawie stosowania przepisów liturgicznych Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich wydanej przez Kongregację ds. Kościołów Wschodnich.
Kodeks ten obowiązuje jednakowo wszystkie katolickie kościoły wschodnie. Wszedł w życie 1 października 1991 r.
Rano w Bazylice św. Piotra w Rzymie kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich, odprawił Mszę św. W mszy św. i audiencji brał udział również katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, Rafał Piotr (Rafael Bedros) XXI Minassian.
Papież rozpoczął podziękowaniem kard. Leonardo Sandri, za powitanie i wprowadzenie, a wszystkim obecnym hierarchom za przybycie, nieraz z bardzo daleka. W dalszej części swojego przemówienia przywołał list papieża Benedykta XV Motu proprio Dei Providentis Arcano, z 1 maja 1917 r., powołujący Kongregację ds. Kościołów Wschodnich.

Święto św. Sarkisa (pol. św. Sergiusza) - Surp Sarkis - Սուրբ Սարգիս
to 
dzień błogosławieństwa młodzieży. Jest świętem ruchomym,
w tym roku – wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego – przypada 12 lutego.
Zgodnie z ludową tradycją, dzień wcześniej młodzi ludzi pieką i jedzą bardzo (bardzo!) słone ciasteczka i  modląc się do świętego zasypiają, nie pijąc nawet kropli wody! 
We wszystkich ormiańskich Kościołach odprawiane są uroczyste liturgie. W Armenii już wczoraj były odprawiane (np. w kościele w Panik) msze św. z błogosławieństwem młodzieży, obdarowywanej przy tej okazji paczuszkami z tymiż ciasteczkami, wcześniej poświęconymi.

Św. Sarkis, męczennik, jest uznawany za patrona zakochanych. Męczennik, patron młodzieży, święty obu Kościołów ormiańskich - apostolskiego i katolickiego, oraz Cerkwi prawosławnej. 
Ten jeden z najbardziej czczonych świętych w Armenii, a także bohater narodowych podań i tradycji, najprawdopodobniej nie był wcale Ormianinem, lecz Grekiem z Kapadocji. Niewiele wiadomo o jego pochodzeniu i wczesnych latach życia. Urodzony na przełomie III i IV w., poświęcił się karierze wojskowej. Mianowany dowódcą przez cesarza Konstantyna Wielkiego, działał w regionie Kapadocji, który graniczył z ówczesną Armenią. Tradycja mówi, że jako gorliwy chrześcijanin krzewił wiarę, głosił Ewangelię oraz wznosił kościoły. (...) (za kalendarzem FKiDOP z 2020).
W najbliższy piątek, 11 lutego, obchodzić będziemy już XXX Światowy Dzień Chorego.
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.
Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993 r., a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie.
Ustanowienie Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.
Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu. 
Jak co roku, papież Franciszek wystosował Orędzie [PEŁNY TEKST] na na XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2022 r. (opublikowane: Rzym, u św. Jana na Lateranie, 10 grudnia 2021 r., we wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej). 
zdjęcie: strona Archidiecezji Przemyskiej
RZYM

 

W piątek 4 lutego rano mszą św. pod przewodnictwem katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, RAFAŁA PIOTRA XXI, rozpoczął się Synod biskupów ormiańskiego Kościoła katolickiego, któremu Patriarcha przewodniczy.

Program obrad synodu będzie obejmował przede wszystkim ocenę ogólnej sytuacji i potrzeb ormiańskiego Kościoła katolickiego oraz problematykę i zadania jego eparchii (diecezji) na świecie. W synodzie biorą udział ormiańskokatoliccy arcybiskupi i biskupi z: Libanu, Syrii, Egiptu, Iranu, Francji, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Biskupi z Turcji i Ameryki Południowej są nieobecni z powodu złego stanu zdrowia. Sesje potrwają do 12 lutego. Posiedzenia podzielone będą codziennie na dwie części: poranną od 9.00 do 13.00 i popołudniową od 16.00 do 19.00. W sobotę 12 lutego, w dniu z zamknięcia synodu odbędzie się tylko sesja poranna.
Na zakończenie synodu zaplanowano publikację orędzia [uzup. 12.02.2022]. 

artykuły w j. ormiańskim:
  » na stronie Patriarchatu          » na stronie VATICAN NEWS

WATYKAN
Msza św. koncelebrowana przez papieża Franciszka i katolikosa-patriarchę Cylicji dla Ormian katolików, Rafała Piotra XXI Minassiana
w Bazylice św. Piotra w Watykanie, w święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2022 r.,
sprawowana jako znak kościelnej komunii i trwania w jedności (poniżej nagranie całej liturgii).

     

Սուրբ Զոհի ընթացքին նախատեսուած են որոշ ծիսական արարքներ, որոնք պիտի խորհրդանշեն եկեղեցական հաղորդութեան իմաստը` ինչպէս երբ Սրբազան Պապը վեր բարձրացնելէ ետք Յիսուսին Մարմինը, այսինքն Սուրբ Հաղորդութիւնը կրող պնակը, զայն կը մատուցէ Պատրիարքին եւ երկուքը միասին, չորս ձեռքերով կը կրեն զայն, ապա կը զետեղեն խորանին վրայ եւ նոյնը կը կատարեն Յիսուսին արիւնը խորհրդանշող Գինիի բաժակով, որմէ ետք Քահանայապետը Պատրիարքին կու տայ Յիսուսին Մարմինը եւ Արիւնը ու երկուքը միասին կը ճաշակեն։ (...)

 » artykuł na stronie VATICAN NEWS - w j. ormiańskim:

OFIAROWANIE PAŃSKIE (orm., łac.)
Tiarnyntaracz - Տեառնընդառաջ
Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy. (...) 
 
WATYKAN

zdjęcie: Vatican Media
Papież do dziennikarzy: walczyć z fake newsami, szanować wątpiących.

"Uzyskanie prawdziwych informacji, a także pomocy w ich zrozumieniu na podstawie danych naukowych, a nie fake newsów, jest prawem człowieka" – powiedział Papież Franciszek w piątek, 28 stycznia 2022 r., na audiencji dla międzynarodowego konsorcjum mediów katolickich „Catholic fact-checking”. 
"Chrześcijański pracownik mediów kształtuje w sobie ewangeliczny styl życia, buduje mosty, jest twórcą pokoju również i przede wszystkim w poszukiwaniu prawdy. W swojej postawie nie jest konfliktowy, nie okazuje innym wyższości, nie upraszcza rzeczywistości, by nie popaść w swoisty naukowy fideizm."

» Vatican News - artykuł w j.polskim

Այս առթիւ արտասանած պատգամին սկիզբը Ֆրանչիսկոս Պապ յիշեց Սուրբ Պօղոս Զ Պապին, 1972 թուականին հաղորդամիջոցներու միջազգային օրուան պատգամէն հատուած մը՝ ուր Սուրբ Պապը կ՝ընդգծէ, թէ լրագրողին պարտականութեան գերազանցութիւնը կը կայանայ ոչ միայն յայտնելու այն ինչ որ անմիջապէս յայտնաբերելիք է՝ այլեւ որոնելու մէջ բացատրութեան տարրերը, իր զեկուցելիք սեփական իրողութիւններուն պատճառներուն եւ հանգամանքներու վերաբերեալ։ Հետեւաբար այդ աշխատանքը խիստ մեթոտ կը պահանջէ քննելու եւ արժէքաւորելու համար աղբիւրները, հաւատարիմ գտնուելով դիտարկուած տուեալներուն ու անոնց համապարափակ սփռումին.

 » Vatican News - artykuł w j.ormiańskim

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

Z inicjatywy ks. Prałata Cezarego Annusewicza – proboszcza parafii św. Piotra i Pawła i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku, w niedzielę 16 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość poświęcenia Krzyża Pamięci z miejsc męczeństwa narodu polskiego w okresie 1939 – 1945.
Krzyż (z ziemią) stanowi upamiętnienie 7 miejsc zbrodni na polskiej ludności: Czarnego Lasu w Stanisławowie, Obozu Stutthof, Katynia, Miednoje, Bykowni, Charkowa Piaśnicy, Szpęgawska, Westerplatte, Zaspy (Groby b. Polonii Gdańskiej, Gdańskich Pocztowców). Uroczystość zgromadziła wielu przybyłych Parafian, wiernych z innych Parafii Dekanatu Gdańsk – Śródmieście.

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

 

 
Patriarcha Rafael Bedros XXI Minassian rozmawia o letnich obozach dla ormiańskiej młodzieży z Marco Mencaglia (ACN international). Zdj. Ismael Martínez Sánchez, ACN International   

Marco Mencaglia przez ostatnie półtora roku był odpowiedzialny za projekty realizowane przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International - Kirche in Not,
Aid to the Church in Need, Aide à l’Église en Détresse) w Armenii. Dopiero niedawno sytuacja związana z pandemią pozwoliła mu na odwiedzenie kraju po raz pierwszy. Celem podróży było osobiste przyjrzenie się sytuacji i określenie obszarów, w których Papieskie Stowarzyszenie mogłoby współpracować z lokalnym Kościołem. Rozmawiała z nim Kira von Bock-Iwaniuk.

Armenia jest krajem, który bardzo wcześnie stał się chrześcijański - dziś stanowi chrześcijańską enklawę w coraz bardziej wrogim środowisku islamskim. Podczas podróży odwiedził Pan także Gruzję - czy udało się Panu odkryć jakieś podobieństwa między oboma krajami? A może ich sytuacja jest zupełnie inna?

Gruzja i Armenia to dwa kraje, które są położone blisko siebie pod względem geograficznym, ale różnią się całkowicie pod względem historii, kultury, języka, a nawet alfabetu. Jeśli chodzi o Kościół, istnieje jednak kilka obszarów wspólnych: Kościół katolicki stanowi niewielką mniejszość. Jego instytucjonalna obecność jest jeszcze stosunkowo nowa, ale już teraz wykonuje on wyjątkową pracę w sektorze społecznym poprzez Caritas i zakony. (...)

Jakie są największe wyzwania stojące przed Kościołem ormiańskim?

W Armenii Kościół katolicki można spotkać prawie wyłącznie w regionach położonych w północno-zachodniej części kraju, nie licząc kilku parafii za granicą w południowo-zachodniej Gruzji. Są to regiony ubogie i dość dziewicze, położone na wysokości ponad 2000 metrów. Zimy są srogie i mogą trwać nawet do sześciu miesięcy. Bezrobocie jest bardzo wysokie, a dla wielu osób emigracja stała lub sezonowa do krajów sąsiednich jest jedyną realną opcją. W takiej sytuacji zrozumiałe jest, że Kościół poświęca się intensywnej działalności społecznej na rzecz najsłabszych, aby dać im nadzieję i alternatywę wobec opuszczenia ojczyzny.

Kościół zobowiązał się do wspierania nowych powołań, ponieważ liczba księży i sióstr zakonnych jest znacznie mniejsza niż rzeczywiste potrzeby wiernych. Podobnie jak Kościół katolicki w Gruzji, Kościół w Armenii nie posiada seminarium duchownego, a studenci są wysyłani do różnych seminariów w Europie Zachodniej. Projekt utworzenia seminarium duchownego w Gyumri, siedzibie biskupa, jest obecnie wstrzymany z powodu braku funduszy.. (...)

Co roku w dzień wspomnienia św. Franciszka Salezego papież ogłasza orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Św. Franciszek Salezy - doktor Kościoła, patron pisarzy, dziennikarzy i prasy katolickiej. 

W tym [2022] roku przeżywać będziemy już 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który z woli Ojca Świętego Franciszka nosi tytuł: „Słuchajcie”. To zdanie zaczerpnięte jest z fragmentu Ewangelii św. Łukasza, w którym Jezus przestrzega swoich uczniów, że „nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie.” (Łk 8, 17-18). „Słuchanie jest zdolnością serca, która umożliwia bliskość” – napisał Papież w opublikowanym dzisiaj orędziu "Słuchanie uchem serca" (Rzym, u św. Jan na Lateranie, 24 stycznia 2022 r., wspomnienie św. Franciszka Salezego.)

W Polsce obchodzony jest w III niedzielę września (w 2022 roku będzie to 18 września). Natomiast w wielu innych krajach jest obchodzony w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego (w 2022 roku - 29 maja). (foto VATICAN MEDIA)

***

Św. Franciszek Salezy urodził się 21 sierpnia 1567 r. Udał się do Padwy, by tam podjąć studia prawnicze. Gdy wrócił do domu, ojciec zamierzał wprowadzić Franciszka jako prawnika do senatu i ożenić z bogatą dziedziczką. Franciszek obie propozycje stanowczo odrzucił. Zgłosił się natomiast do swojego biskupa, by ten przyjął go w poczet duchownych. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1593. 
W 1602 r. Franciszek został biskupem Genewy. Rozpoczął od wizytacji klasztorów i 450 parafii swojej diecezji. Niestrudzenie przemawiał, spowiadał, udzielał sakramentów świętych, rozmawiał z księżmi, nawiązywał bezpośrednie kontakty z wiernymi.  Zreformował kapitułę katedralną. W roku 1604 poznał św. Joannę Franciszką de Chantal i przy jej współpracy założył nową rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek). 
Zmarł nagle w Lyonie 28 grudnia 1622 r. Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. Papież Pius IX ogłosił św. Franciszka Salezego doktorem Kościoła, a papież Pius XI patronem dziennikarzy i prasy katolickiej. 
Ikonografia przedstawia św. Franciszka Salezego w stroju biskupim lub w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie.

Zgodnie z Motu Proprio papieża Franciszka "Aperuit illis" w Kościele katolickim w III niedzielę okresu zwykłego obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. W tym roku [2022] przypada ona 23 stycznia. Jej celem jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii.

Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona 30 września 2019 r. Po raz pierwszy była obchodzona 26 stycznia 2020 r.. Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa Bożego. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie w dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła.
Ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego spełnia postulaty zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego oraz adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini.

Papież podkreśla, że dla zrozumienia Pisma Świętego konieczne jest odczytywanie go w perspektywie wydarzenia Chrystusa, a jednocześnie wydarzenia z Misji Jezusa i Jego Kościoła należy odczytywać w świetle Pisma Świętego.

17 grudnia 2020 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę zawierającą wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Dokument podpisany przez kard. Roberta Saraha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” – czytamy w nocie.

 


20 stycznia 2022 r. na stronie Patriarchatu Omiańskiego Kościoła Katolickiego (Liban) opublikowano informację: 
Pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego
RAFAŁA PIOTRA (RAFAEL BEDROS) XXI
katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików,

W DNIACH 4 - 12 LUTEGO 2022 R.
w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie
ODBĘDZIE SIĘ SYNOD BISKUPÓW.
Rozpocznie się Świętą Liturgią
w PIĄTEK, 4 LUTEGO 2022 r. O GODZ. 7.30.
Program obrad synodu będzie obejmował przede wszystkim ocenę ogólnej sytuacji i potrzeb ormiańskiego Kościoła katolickiego oraz problematykę i zadania jego eparchii (diecezji) na świecie.
Prosimy wszystkich wiernych o modlitwę w intencji pomyślności prac synodu.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej