default_mobilelogo
25 grudnia 2021 roku odeszła do Pana
IRENA ROMASZKAN

"Skromnie i cicho odchodzą świadkowie historii tej wielkiej, ale często strasznej. Miałam okazję poznać Panią Irenę kiedy przygotowywałam biogram Jej Ojca, Mieczysława Romaszkana (brata m. in. ks. Kazimierza Romaszkana)."
Pochowana została 29 grudnia 2021 r. na cmentarzu w Trzebnicy.
Świeć Panie nad Jej duszą. Niech spoczywa w pokoju.

 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej