default_mobilelogo

Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego (Epifanii)
* Ton Astwacahajtnutian * Տօն Աստուածայայտնութեան *
Astwacahajnutiun, czyli Objawienie Pańskie. Jest to pamiątka trzech wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa: Narodziny w Betlejem, przybycie mędrców ze Wschodu do Betlejem i chrzest Jezusa w Jordanie. W czasie świątecznej liturgii główny akcent położony jest na to trzecie wydarzenie. Dlatego też kapłan do naczynia z wodą wlewa święty olej "myron", a następnie zanurza w tej wodzie krzyż i udziela uroczystego błogosławieństwa.   
Ksiądz błogosławiąc świętym krzyżem, św. Ewangelią i świętym olejem, przyzywa nad nią mocy Ducha Świętego, aby:
mogła ona czynić domy szczęśliwymi, leczyć chorych, zbawiać dusze, jak też ciała, i by służyła do spełnienia wszystkich potrzeb”. 
(modlitwa z błogosławienia wody). Stąd zwyczaj zabierania tej wody do domów.Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej