default_mobilelogo
23 grudnia 2021 r. w Bejrucie w Libanie, opublikowano życzenia katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafaela Bedrosa XXI (Rafała Piotra XXI) Minassiana, które złożył wiernym ormiańskiego Kościoła katolickiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego roku.
W swoim wystąpieniu Patriarcha mówił m.in. o tym, że lata 2020-2021 zapiszą się w historii jako lata walki ludzi na całym świecie z epidemią i jej skutkami. Również pojawiają się w tym czasie niebezpieczne trendy dążące do niszczenia rodziny – tej jednej z najświętszych rzeczy, które Bóg stworzył.
Ormianie dodatkowo przeżywają skutki ostatniej wojny o Arcach – ból po jej ofiarach, brak stabilizacji, bezdomność.
Wspomniał, że 24 września przyjął powierzoną Mu tą bardzo odpowiedzialną misję - został powołany na Katolikosa - Patriarchę Cylicji dla Ormian katolików, którą dzięki Bożej pomocy pełni, przyjmując jako przesłanie słowa Ewangelii: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.”. (Mt. 11, 28-30)
Składając świąteczne życzenia prosi by troszczyć się o rodziny, by w oparciu o nie budować zdrowe społeczeństwo i mieć siłę stawić czoła wszelkim trudnościom. W zakończeniu zapewnił o swojej nieustannej modlitwie do Boga o obfite łaski i przekazuje swoje błogosławieństwo Patriarchy.

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej