default_mobilelogo
W październiku (2021 r.) ukazał się długo oczekiwany, nowy Modlitewnik ormiańskiego Kościoła katolickiego. Publikacja została sfinansowana przez patriarchę katolikosa Rafaela Bedrosa XXI Minassiana i Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” (Օգնություն Եկեղեցու Կարիք  - Kirche in Not - Aid to the Church in Need), przy wsparciu katolickich organizacji charytatywnych.
Modlitewnik opracowany został, z wielkim nakładem pracy, przez duchownych ormiańskokatolickich Armenii. Jest bardzo obszerny (384 strony!), zawiera zbiór wielu modlitw, modlitwy Ojców Kościoła, nabożeństwa (np. Drogi Krzyżowej), pieśni z komentarzami, przedstawia doktrynę wiary chrześcijańskiej.
Modlitewnik poprzedzony jest wstępem, zawierającym słowa katolikosa Rafela Bedrosa XXI wyrażające nadzieję, że publikacja będzie służyć wiernym do rozwoju duchowego i umacniania wiary. Patriarcha zapewnia o swojej modlitwie za czytających te słowa i ich rodziny, ojcowskie błogosławieństwo dla nich, a przede wszystkim dla autorów modlitewnika.

Na razie został wydrukowany w ograniczonej ilości. Dzięki wsparciu wiernych byłby możliwy druk większej ilości.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej