default_mobilelogo
PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej zgromadziła naszą ormiańskokatolicką wspólnotę. Mszę sprawował jak zawsze ks. Józef Naumowicz. W homilii ksiądz nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i przypominał o potrzebie pomocy najsłabszym, samotnym, o potrzebie szczerej, pełnej pokory modlitwy.
Msza św. była wyjątkowa – ks. prof. Józef Naumowicz był dzisiejszym solenizantem, otrzymał od parafian życzenia imieninowe i bukiet 7 róż. Ilość róż nie była przypadkowa, właśnie w marcu mija siódma rocznica posługi księdza Józefa Naumowicza dla Ormian katolików. Był również imieninowy tort, odśpiewane 100 lat, a Basia Woźniczko ofiarowała 
Księdzu obraz z symboliczną hostią.

mot

Również, z okazji Imienin, składamy Księdzu najserdeczniejsze życzenia wielu Bożych błogosławieństw i radości każdego dnia!

19 marca 2023, niedziela - V Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela (niesprawiedliwego) Sędziego.
Kolejna niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu przypomina o wartości modlitwy i jej potrzebie. W Ewangelii Jezus podaje dwie piękne przypowieści:
(1). przypowieść o wdowie, która wytrwale błaga sędziego o pomoc; 
(2) przypowieść o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz czyni bardzo wiele dobra, ale to staje się źródłem jego pychy i zadufania.
25 marca 2023, sobota - Zwiastowanie Najśw. Marii Panny (orm., łac.) - Ton Awetman - Տօն Աւետման
26 marca 2023, niedziela - VI Niedziela Wielkiego Postu, Niedziela Przyjścia [Pana] - Գալստյան կիրակի
W liturgii ormiańskiej ta niedziela przypomina, że Jezus przyjdzie na końcu czasów, wtedy objawi się w chwale jako Pan świata i zapyta nas o naszą miłość. To tzw. powtórne przyjście Pana. Jest to ostatnia niedziela 40-dniowego okresu, który kończy się w najbliższą „sobotę Łazarza” (w tym roku 1 kwietnia), przed Niedzielą Palmową i Wielkim Tygodniem.
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

19 MARCA 2023, niedziela, Ew. Łk 18, 1-8

PRZYPOWIEŚĆ O SĘDZIM NIEGODZIWYM*
W mieście mojego ciała umieszczono tron ducha - on jest sędzią, który Boga się nie lęka i który ludzi się nie wstydzi.
Ponieważ on jest wolny w tych sprawach i nie czuje ani lęku ani strachu, jest także bezwstydny, bo jest jak myśl - a więc nikt go dostrzec nie zdoła.
Na tym padole dusza moja owdowiała po Tobie, niebiański Oblubieńcze, bo ona wprowadziła obcego Zwodziciela do Twojej ślubnej komnaty. (...)
Ale Ty, o mój Sędzio niebiański, który masz sądzić niebo i ziemię, sądząc osobiście duszę moją spraw, aby mnie osądzono tak, jak należy.
Abym, gdy nadejdzie dzień sądu, nie został potępiony wraz z sędzią, kiedy Ty połączysz razem ciało i duszę jednym węzłem nierozdzielnym.
A ja, który stałem się po Tobie wdową, spraw, bym się do Ciebie przyłączył przez Twą miłość. I bądź oblubieńcem mojej duszy - oblubienicy, łącząc mnie odtąd z Tobą, który jesteś Głową. (...)
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczi mutn i wirapn
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն 

W tym roku święto to przypada 18 marca.
Klasztor Chor Wirap, to jedno z najważniejszych dla Ormian miejsc świętych.

W tamtejszych lochach więziony był przez kilkanaście lat za wiarę św. Grzegorz Oświeciciel, również tu narodził się monastycyzm ormiański.
Początkowo była to jedna z twierdz w pobliżu miasta Artaszat, rozmieszczonych na obszarze ówczesnej Armenii i to tam wtrącił św. Grzegorza do głębokiego skalnego lochu, znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, jego zaciekły wówczas przeciwnik, król Tyrydates III.


13 marca 2023 r. zmarł
śp. BRONISŁAW CIOŁEK
Ormianin polski, dawny mieszkaniec Kut.
Odszedł do Pana w swoim zakopiańskim domu.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie...PARAFIA CENTRALNA
 

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 19 MARCA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

To 5. niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu, półpoście (śródpoście) już za nami, za dwa tygodnie Niedziela Palmowa i zaczynie się Wielki Tydzień. Zapraszam więc do jak najbardziej intensywnego przeżywania tego błogosławionego czasu. Przyjdźmy w niedzielę na Mszę Świętą, zaprośmy także naszych bliskich czy znajomych.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam - ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


 Msza św. koncelebrowana przez papieża Franciszka i patriarchę Rafała Piotra XXI Minassiana w Bazylice św. Piotra 2 lutego 2022 r., sprawowana jako znak kościelnej komunii i trwania w jedności.

Z okazji 10. rocznicy wyboru na papieża (13 marca 2013 r.) Franciszek otrzymał liczne gratulacje od przedstawicieli Kościołów i religii z całego świata. List gratulacyjny wystosował również w tym dniu katolikos - patriarcha ormiańskiego Kościoła katolickiego Rafał Piotr XXI. „W ciągu tych dziesięciu lat dzieci narodu ormiańskiego – nie tylko katolickiego, ale apostolskiego i protestanckiego – poczuły się bliższe sercu następcy św. Piotra". 
List patriarchy zaczyna się słowami:
"Wasza Świątobliwość, umiłowany Ojcze, z okazji tego radosnego dnia całego Kościoła katolickiego, który cieszy się z okazji dziesiątej rocznicy Twojego wyboru na Stolicę Piotrową, w imieniu swoim i całego ormiańskiego Kościoła katolickiego zapewniam o naszych modlitwach w intencji tego pamiętnego dnia”. 

«Նորին Սրբութիւն, Սիրեցեալ Հայր, համայն կաթողիկէ եկեղեցւոյ այս ուրախալի օրուան առիթով, որ կը հրճուի Ձեր Սուրբ Պետրոսի Աթոռին վրայ ընտրութեան տասներորդ տարեդարձին առիթով, իմ ու համայն հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ անունով կու գամ Ձեզի արտայայտելու մեր խնդակցութիւնները այս յիշարժան օրուան համար»։ Այս տողերով կը սկսի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ հայոց հայրապետ` Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Ռաֆայէլ Պետրոս ԻԱ Կաթողիկոս Պատրիարքի շնորհաւորական նամակը, ուղղուած Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոս Պապին, անոր Քահանայապետութեան տասներորդ տարեդարձին առիթով, որ կը յիշատակուի այսօր` 13 Մարտ 2023ին։ (...)

 » artykuł na stronie VATICAN NEWS - w j. ormiańskim

12 marca 2023, niedziela - IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Zarządcy
13 marca 2023, poniedziałek -  10. rocznica wyboru papieża Franciszka
15 marca 2023, środa - "Półpoście";
W tradycji ormiańskiej, podobnie jak w wielu wschodnich tradycjach, środa po IV Niedzieli Wielkiego Postu, czyli jego 24. dzień, jest bardzo ważna. Jest nazywana półpościem (Միջինք), bowiem tego dnia mija równo połowa Wielkiego Postu. W liturgii śpiewane są specjalne hymny na zaznaczenie, że połowa postu za nami. Towarzyszy w tym dniu refleksja, że pozostały już dwadzieścia cztery dni do Wielkanocy, najwspanialszego święta - Zmartwychwstania Jezusa. Przygotowywany jest specjalny poczęstunek, zawieszony jest na ten dzień ścisły post "o chlebie i soli". 
18 marca 2023, sobota - Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela;
19 marca 2023, niedziela - Niedziela Sędziego
 (w Kosc. łac. - wspomnienie św. Józefa).

NIEDZIELA ZARZĄDCY (Տնտեսի Կիրակի – Tyntesi Kiraki)
zaradnego, przebiegłego?, pomysłowego zarządcy, który zabezpiecza swoją przyszłość.

Ewangelia wg św. Łukasza (16, 1-13) 

Miłość jest istotą chrześcijaństwa, sprawia, że człowiek wierzący i wspólnota chrześcijańska stają się zaczynem nadziei i pokoju we wszystkich środowiskach i są szczególnie wrażliwi na problemy ubogich i potrzebujących. I na tym polega nasza wspólna misja: być zaczynem nadziei i pokoju, ponieważ uwierzyliśmy miłości. Kościół żyje dzięki miłości, a że miłość jest wieczna, Kościół żyje zawsze, aż do końca czasów. (…) Po przypowieści o nielojalnym zarządcy ewangelista przytacza szereg wypowiedzi i pouczeń o tym, jaki powinien być nasz stosunek do pieniędzy i dóbr tego świata. Są to krótkie zdania, zachęcające do dokonania wyboru, który wiąże się z radykalną decyzją i stałą wewnętrzną czujnością. W rzeczywistości życie zawsze jest wyborem: między uczciwością i nieuczciwością, wiernością i niewiernością, egoizmem i altruizmem, dobrem i złem. Bardzo wymowne i kategoryczne jest zakończenie tego fragmentu Ewangelii: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi”. Ostatecznie, mówi Jezus, trzeba podjąć decyzję: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie!” (Łk 16, 13). Mamona jest słowem pochodzenia fenickiego, które oznacza bezpieczeństwo ekonomiczne i powodzenie w interesach; możemy powiedzieć, że bogactwo zostało tu ukazane jako bożek, któremu poświęcamy wszystko, aby osiągnąć dobrobyt materialny, tak że ów sukces ekonomiczny staje się dla człowieka prawdziwym bogiem. Trzeba zatem podjąć podstawową decyzję, dokonać wyboru między Bogiem i mamoną, między logiką, wedle której zysk jest ostatecznym kryterium naszego działania, i logiką dzielenia się, solidarności. (…) W gruncie rzeczy chodzi tu o wybór między egoizmem i miłością, między sprawiedliwością i nieuczciwością, a w ostatecznym rozrachunku między Bogiem i szatanem.

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy Świętej w Veletrii, 23.09.2007

» "Դ. Կիրակի Քառասնորդաց Անհաւատարիմ տնտեսին առակը"
rozważania w j. ormiańskim (Vatican News)

 

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

11 MARCA 2023, SOBOTA, Ew. Mt 13, 44

PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE*
Nie sprzedałem tego, co przemija, gdy znalazłem skarb w roli; mój Nieprzyjaciel ukradł mi go, a w zamian dał mi to, co można mi było zabrać.
Ty jesteś skarbem niebieskim, błagam więc Ciebie z całego serca, daj mi tę mądrość, bym umieścił mój skarb w niebie i utrzymywał na wyżynach myśli mego serca.
Tego skarbu nie uniesie tajemnie złodziej nocny, jest on bowiem bezpieczny, strzeżony czujnie wedle Twoich świetlanych nakazów.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

PARAFIA CENTRALNA


Trzecia niedziela Wielkiego Postu, 5 marca 2023 r., w Warszawie upłynęła nie tylko pod znakiem niedzieli syna marnotrawnego, ale także odpustu w naszej Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej pod wezwaniem św. Grzegorza z Nareku. Po mszy św. były więc dodatkowe modlitwy, które pozwalały przygotowanym do tego otrzymać odpust.
Szczególną modlitwą objęliśmy ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z prośbą o zdrowie dla niego. Modliliśmy się także o rychły powrót do zdrowia p. Wioli.
Najbliższa msz św. będzie odprawiona w Warszawie w niedzielę, 19 marca, w dzień św. Józefa – patrona naszego duszpasterza i w siódmą rocznicę jego posługi dla Ormian.

mag

 

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

Rok 2023, postanowieniem ostatniego Synodu Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, ogłoszono rokiem św. Nersesa Sznorhali, by uczcić przypadającą w tym roku 850. rocznicę jego śmierci.

7 MARCA 2023, WTOREK, ew. Mt 15, 21-28

KOBIETA KANANEJSKA*
Ty wysłuchałeś głosu kobiety Kananejskiej i dałeś jej to, o co ona się upominała. Wołam do Ciebie jak ona, daj i mnie tego, o co błagam.

Jeśli Ty mnie nazwiesz ostatnim z psów, natychmiast posłucham Twego głosu, abym pobiegł szybko na Twe wołanie, Pasterzu, by odrzucić Obcego.
Wiem dobrze, że nie jestem godzien być uczestnikiem tego, co dostają dzieci niepokalane, ale jednak uczyń mnie godnym otrzymać przynajmniej kruszynę Chleba życia ze świętego Stołu.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


Ewangelia wg św. Łukasza (15, 11-32) 

3. niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu to „niedziela syna marnotrawnego”, a raczej powrotu tego syna do ojca, i miłosierdzia okazanego przez ojca: „A gdy syn był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go”.

» 3. ROZWAŻANIE WIELKOPOSTNE, ks. prof. Józef Naumowicz, 2017

Այս կիրակին՝ հայ ծէսին մէջ կը կոչուի Անառակի կիրակին, ուր Յիսուս կը պատմէ առակ մը: Հարուստ մարդու մը որդին է որ, յետ մսխելու հօրը ժառանգութիւնը, ետ տուն կը դառնայ: Սակայն աւելի ճիշդ պիտի ըլլար զայն կոչել` Ողորմած հօր առակը։ ստուգիւ, եկեղեցին մեզ կը հրաւիրէ այս առակին ընթերցումով, քառասնորդաց շրջանին, ապաշխարելու եւ երկնաւոր մեր Հօրը ողորմութեան վրայ վստահելու։

» "Երրրորդ կիրակի Քառասնորդաց Աստուծոյ ողորմութիւնը եւ անառակ որդին"
rozważania w j. ormiańskim (Vatican News)

  

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 5 MARCA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

To 3. niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu, zarazem święto patronalne (odpust) naszej Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej pod wezwaniem Św. Grzegorza z Nareku.
Będziemy modlić się o łaskę zdrowia dla ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Pamiętajmy o tej intencji także w naszych codziennych modlitwach.  

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam - ks. Józef Naumowicz

»
  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


WATYKAN

 Papież Franciszek zarządził wpisanie św. Grzegorza z Nareku, wraz z trojgiem innych świętych (o czym TUTAJ pisaliśmy), do wszystkich kalendarzy i ksiąg liturgicznych przeznaczonych do sprawowania Mszy świętej i Liturgii Godzin. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczył na dzień 27 lutego. Czytamy o tym w dekrecie opublikowanym 2 lutego 2021 r. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Św. Grzegorz z Nareku został oficjalnie ogłoszony Doktorem Kościoła w setną rocznicę ludobójstwa Ormian, 12 kwietnia 2015 r., podczas historycznej liturgii w bazylice św. Piotra w Watykanie.
27 lutego 2023 r. po raz trzeci Kościół Powszechny obchodził liturgiczne święto tego 36. Doktora Kościoła.
Z inicjatywy Ambasady Republiki Armenii przy Stolicy Apostolskiej, w poniedziałek 27 lutego o godzinie 16.00 w kaplicy chóru kanoników (capella del coro dei Canonici) w bazylice św. Piotra została odprawiona msza św. ku czci św. Grzegorza z Nareku. Ceremonii przewodniczył i homilię wygłosił prefekt Dykasterii dla Kościołów Wschodnich abp Claudio Gugerotti, w obecności katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI, innych dostojników kościelnych, sióstr Niepokalanego Poczęcia, członków korpusu dyplomatycznego.

zdjęcia: figura św. Grzegorza z Nareku w Ogrodach Watykańskich, poświęcona 5 kwietnia 2018 r.;
liturgia 27 lutego 2023 r.

» artykuł: "Dzień św. Grzegorza z Nareku" - niedziela.pl
» VATICAN NEWS, artykuł w j.ormiańskim             » VATICAN NEWS, opis uroczystości (w j.ormiańskim)

W Kościele katolickim rozpoczął się Wielki Post – okres pokuty i oczekiwania na Wielkanoc. W ormiańskim Kościele Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczął się od Niedzieli Dobrego Życia 19 lutego 2023 r. Poniedziałek, 20 lutego, to ormiański Poniedziałek Popielcowy (Or Mochroc).
W tym czasie odprawiane są specjalne obrządki. Jednym z nich jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej  - ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉ.
Jest to nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Wierni, przechodząc do 14 stacji, upamiętniają całą drogę Jezusa. Nabożeństwo Drogi krzyżowej odbywa się w każdy piątek, aż do Wielkiego Piątku.
Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). Na jej powstanie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża św., pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem i śmiercią Chrystusa oraz pragnienie odtworzenia męki Chrystusa dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jerozolimy. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Porto Maurizio, który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył drogę krzyżową w rzymskim Koloseum.

Ո՜վ աստուածային Փրկիչ, ցանկանում եմ խոնարհ սրտով մտաբերել քո դառնակսկիծ չարչարանքներն ու մահը` լաւ ըմբռնելու համար Խաչի վրայ քո զոհուելու իմաստը, դէպի մարդկութիւնը տածած քո անսահման սէրը, բայց, յատկապէս, մեր մեղքերի վատութիւնն ու ծանրութիւնը, որոնք Գողգոթայի արիւնոտ ճանապարհին քո կրած տառապանքների պատճառ եղան. Ամէն։
(O boski Zbawicielu, chcę z pokornym sercem rozważyć Twoją mękę i śmierć, lepiej zrozumieć sens Twojej ofiary na Krzyżu, Twoją bezgraniczną miłość do ludzi, a szczególnie zło naszych grzechów i ogrom Twoich cierpień w krwawej drodze na Golgotę. Amen.)

z drogi Krzyżowej w Panik (Armenia)

Słuchanie Jezusa w Słowie Bożym i przez słuchanie braci i sióstr w Kościele w duchu synodalnym, jak również stawianie czoła rzeczywistości z jej trudnościami – to dwie wskazówki, które daje Papież Franciszek w opublikowanym dziś Orędziu na Wielki Post 2023 roku. 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023 r.
 Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne

Drodzy bracia i siostry!
(...) Ewangelia o Przemienieniu Pańskim jest głoszona co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Rzeczywiście w tym okresie liturgicznym Pan bierze nas ze sobą i prowadzi na miejsce odosobnione. Nawet jeśli nasze normalne obowiązki wymagają od nas pozostania w naszych zwykłych miejscach, przeżywając powszedniość często powtarzaną, a niekiedy nudną, to w okresie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do „wejścia na wysoką górę” razem z Jezusem, aby przeżyć wraz ze świętym ludem Bożym szczególne doświadczenie ascezy.

Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. Tego właśnie, czego potrzebowali Piotr i inni uczniowie. Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę boskiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie z miłości, musimy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione i w górę, odrywając się od przeciętności i próżności. (...)
Zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną. Przemianę, która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu Jezusa i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium. Aby takie przemienienie mogło się w nas w tym roku dokonać, chciałbym zaproponować dwie „ścieżki”, którymi można pójść, by wejść razem z Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel.
Pierwsza odnosi się do nakazu, jaki Bóg Ojciec kieruje do uczniów na górze Taborze, gdy ci kontemplują przemienionego Jezusa. Głos z obłoku mówi: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Pierwsza wskazówka jest więc bardzo wyraźna: słuchać Jezusa. Wielki Post jest czasem łaski na ile słuchamy Tego, który do nas mówi. (...)

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 25 stycznia 2023 r., w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

» pełny tekst orędzia na stronie Vatican News

Przypominamy, że Na Synodzie Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, który odbył się w dniach 17-22.08.2022 r. postanowiono m.in., by uczcić w nadchodzącym, 2023, roku 850. rocznicę śmierci św. Nersesa Sznorhali.

Św. Nerses Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178), patriarcha ormiański – teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich. Pod koniec kwietnia 2021 r. znalazł się też na liście Rady Wykonawczej Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 60. wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023.
Poniżej najnowszy tekst o św. Nersesie przygotowany przez kongregację mechitarystów. (VATICAN NEWS, 23 lutego 2023 r.):

Սուրբ Ներսէս Շնորհալի` Մեծ հայրապետն հայոց - Ներսէս եպիսկոպոս Կաթողիկոսի օգնական
Ներսէս Շնորհալի եպիսկոպոս արեւելեան ճանապարհորդութենէն Ծով դղեակ վերադառնալով երեսուն տարիէ աւելի կը նուիրուի Եկեղեցւոյ պայծառութեան եւ հոգելից սերունդ դաստիարակելու եւ գիտնական հոգեւորականութիւն մարզելու աշխատանքին։ Իր շուրջ կը հաւաքէ աշակերտներու եւ վարդապետներու բազմութիւն մը որոնք իրենց կարգին պիտի ծաւալէին Քրիստոսի լոյսը թէ՛ Կիլիկիոյ, թէ՛ Մեծ Հայքի եւ թէ՛ համասփիւռ հայութեան մէջ։ (...)

PARAFIA CENTRALNA

Niedziela Rajska (Dobrego Życia) – początek Wielkiego Postu

W Warszawie 19 lutego 2023 r. ks. Józef Naumowicz sprawował Mszę św. w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Warto przypomnieć słowa ks. Naumowicza skierowane do nas sześć lat temu: „W Kościele Ormiańskim okres postny otwiera radosna niedziela, która jest pamiątką szczęśliwego życia w raju. Nosi nazwę (Wielki) Barekentan (Բարեկենդան = dobre, szczęśliwe życie). To ciekawe, że na progu Wielkiego Postu wspomina się pierwotny, rajski stan człowieka. Ma to jednak wielki sens. Pozwala na nowo uzmysłowić, że Bóg stworzył ludzi do życia szczęśliwego w wiecznej i nieskończonej więzi z Nim. Pozwala zdać sobie sprawę z darów i łask, jakimi Stwórca obdarzył człowieka na początku i chce nimi obdarzać także teraz. Dodaje ufności, siły i motywacji, aby podjąć trud postu oraz wytrwale i pokornie podążać drogą prowadzącą do Bogu i do raju.
Stąd ormiańska niedziela Dobrego Życia ma charakter radosny; po liturgii przyrządza się specjalne potrawy, urządza przyjęcia, karnawałowe pochody… Wszystko po to, by z jeszcze większą gotowością, siłą i zapałem rozpocząć czas modlitwy i wstrzemięźliwości.
(…) Taki charakter miały kiedyś w obrządku łacińskim niedziele Mięsopustna i Seropustna (teraz został tylko Tłusty Czwartek) poprzedzające Wielki Post: pozwalały nacieszyć się potrawami mięsnymi, nabiałem czy słodyczami, ostatni raz przed Środą Popielcową, by przygotować się na czas wyrzeczenia i modlitwy”.

Mszę św. zakończył obrzęd posypania głów popiołem.
Najbliższe liturgie w Warszawie planowane są na niedziele – 5 marca i 19 marca (19 marca przypadają imieniny ks. Józefa).

MA

Popielec, Or Mochroc 4.03.2019 r. (ks. Karnik Hovsepian);
Panik, prow. Szirak, Armenia.

19 LUTEGO 2023 r. NIEDZIELA DOBREGO ŻYCIA,
POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU

I Niedziela Wielkiego Postu, Bun Barekentan
Բուն Բարեկենդան
Ա. Կիրակր Քառասնորդաց

20 lutego - PONIEDZIAŁEK POPIELCOWY
Or Mochroc - Օր Մոխրոց

Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczyna się od Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan). W tym roku niedziela ta przypada – jak podaje ormiańskokatolicki kalendarz liturgiczny – 19 lutego. Poniedziałek, 20 lutego, to ormiański Poniedziałek Popielcowy (Or Mochroc).
Według liturgicznego porządku jest to I Niedziela Wielkiego Postu, która nie ma takiego charakteru jak w tradycji łacińskiej. Jest to ostatni dzień radosny, ale wzywa do rozpoczęcia Wielkiego Postu.
W sensie wschodnim pierwszy dzień postu to ostatni dzień objadania się i radości, aby dobrze przygotować się na 40 dniowy post – do którego zachęcają czytania liturgiczne. Niedziela Bun Barekentan, to rodzaj małego karnawału. Tego dnia przyrządza się specjalne potrawy i urządza przyjęcia.

Już w sobotę wieczorem przed tą niedzielą zamykana jest na cały okres wielkopostny zasłona oddzielająca ołtarz od nawy kościoła.
W okresie Wielkiego Postu Ormianie poszczą szczególnie surowo. Okres ten bywał nazywany agh u hac - „sól i chleb”.

» O wielkopostnej zasłonie

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej