default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porz»ądku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za "Biblią Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2022        
GRUDZIEŃ        
    6 GRUDNIA, WTOREK  Hbr 11, 32-40  Ew. Mt 10, 37-42
    5 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK  2 Kor 3, 18 – 4, 6
 Rz 5, 1-5
 Ew. Łk 21, 12-19
 Ew. Łk 12, 2-9
    4 GRUDNIA, NIEDZIELA  1 Tes 4, 1-13  Ew. Łk 13, 1-9
    3 GRUDNIA, SOBOTA  Dz 1, 12-14  Ew. Mk 6, 7-13
    2 GRUDNIA, PIĄTEK  1 Tes 2, 17 – 3,2  Ew. Łk 12, 49-59
  »  1 GRUDNIA, CZWARTEK  Flp 4, 1-7  Ew. Łk 9, 1-6
LISTOPAD        
    30 LISTOPADA, ŚRODA  1 Tes 2, 1-12  Ew. Łk 12, 41-48
    29 LISTOPADA, WTOREK  2 Kor 2, 14-17  Ew. Łk 6, 13-20
    28 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK  2 Kor 6, 16 – 7, 1  Ew. Łk 8, 1-3
    27 LISTOPADA, NIEDZIELA  1 Tes 1, 1-10  Ew. Łk 12, 13-31
      ARCHIWUM CZYTAŃ