default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za "Biblią Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2024        
MARZEC        
    5 MARCA, WTOREK  2 P 1, 12-19  Ew. Mk 3, 1-5
    4 MARCA, PONIEDZIAŁEK  2 P 1, 1-11  Ew. Mk 1, 21-27
    3 MARCA, NIEDZIELA  Ef 4, 17-32  Ew. Łk 16, 1-13
    2 MARCA, SOBOTA  2 Kor 4, 1-11  Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
    1 MARCA, PIĄTEK  1 P 5, 8-14  Ew. Mt 13, 24-30
LUTY        
  »  29 LUTEGO, CZWARTEK  1 P 5, 1-7  Ew. Mt 15, 29-39
    28 LUTEGO, ŚRODA  1 P 4, 12-19  Ew. Mt 13, 1-8
    27 LUTEGO, WTOREK  1 P 4, 1-11  Ew. Mt 15, 21-28
    26 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK  1 P 3, 10-22  Ew. Mt 14, 23-36
    25 LUTEGO, NIEDZIELA  2 Kor 6, 1-18  Ew. Łk 15, 11-32
      ARCHIWUM CZYTAŃ