default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za "Biblią Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2023        
MARZEC        
    31 MARCA, PIĄTEK  Ga 6, 14-18  Ew. Jana 19, 25-27
    30 MARCA, CZWARTEK  1 J 3, 18-24  Ew. Jana 5, 1-18
    29 MARCA, ŚRODA  1 J 3, 11-17  Ew. Łk 11, 31-42
    28 MARCA, WTOREK  1 J 3, 2-10  Ew. Łk 11, 14-23
    27 MARCA, PONIEDZIAŁEK  1 J 2, 26 – 3, 1  Ew. Łk 7, 12-17
    26 MARCA, NIEDZIELA  Kol 2, 8-23  Ew. Mt 22, 34 – 23, 12
    25 MARCA, SOBOTA  2 Kor 6, 16 – 7, 1  Ew. Łk 1, 26-38
  »  24 MARCA, PIĄTEK  1 J 2, 18-25  Ew. Łk 10, 25-37
    23 MARCA, CZWARTEK  1 J 2, 7-17  Ew. Łk 5, 1-11
    22 MARCA, ŚRODA  1 J 2, 1-6  Ew. Mk 10, 28-31
    21 MARCA, WTOREK  1 J 1, 1-10  Ew. Mk 10, 46-52
    20 MARCA, PONIEDZIAŁEK  2  P 3, 10-18  Ew. Mk 8, 22-26
    19 MARCA, NIEDZIELA  Flp 3, 1-14  Ew. Łk 18, 1-14
      ARCHIWUM CZYTAŃ