default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za "Biblią Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2023        
WRZESIEŃ        
    30 WRZEŚNIA, SOBOTA  2 Kor 1, 3-7  2 Kor 1, 3-7
    29 WRZEŚNIA, PIĄTEK  2 Kor 11, 30 – 12, 9  Ew. Mk 10, 28-34
    28 WRZEŚNIA, CZWARTEK  1 P 5, 1-7  Ew. Jana 10, 11-16
    27 WRZEŚNIA, ŚRODA  2 Kor 11, 10-29  2 Kor 11, 10-29
    26 WRZEŚNIA, WTOREK  2 Kor 6, 16 – 7, 1  Ew. Łk 6, 20-23
    25 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK  2 Kor 5, 1-5  Ew. Łk 21, 12-19
    24 WRZEŚNIANIEDZIELA  Ew. Jana 7, 37-52  Ew. Jana 7, 37-52
    23 WRZEŚNIA, SOBOTA  1 Tym 6, 13-16  Ew. Jana 7, 37-52
    22 WRZEŚNIA, PIĄTEK  Flp 2, 5-11  Ew. Jana 19, 16-22
  »  21 WRZEŚNIA, CZWARTEK  Hbr 12, 18-27  Ew. Mt 21, 12-17
    20 WRZEŚNIA, ŚRODA  Hbr 9, 11-15  Ew. Mt 16, 13-19
    19 WRZEŚNIA, WTOREK  Hbr 3, 1-6  Ew. Jana 2, 12-22
    18 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK  1 Kor 2, 6-10  Ew. Jana 3, 22-36
    17 WRZEŚNIANIEDZIELA  Ga 6, 14-18  Ew. Jana 3, 13-21
      ARCHIWUM CZYTAŃ