default_mobilelogo

Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół uroczyście celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga, dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się dalej na dni od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku, kiedy to Msza św. Wieczerzy Pańskiej inicjuje celebracje Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna rozpoczyna radosny okres wielkanocny, wraz z jego liturgicznymi celebracjami, stanowiącymi szczyt życia Kościoła oraz apogeum radości człowieka odkupionego. 

»  artykuł o Wielkim Tygodniu w j. ormiańskim 

25 MARCA – WIELKI PONIEDZIAŁEK

» Ewangelia wg św.  Ew. Łk 1, 26-38

zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
 

26 MARCA – WIELKI WTOREK

» Ewangelia wg św. Mateusza 25, 1-13

o pannach nierozsądnych i roztropnych 

 

27 MARCA – WIELKA ŚRODA


» Ewangelia wg św. Mateusza 26, 3-16

namaszczenie Jezusa przez kobietę, zdrada Judasza

28 MARCA – WIELKI CZWARTEK


 

» Ewangelia wg św. Mateusza 26, 17-30
Ostatnia Wieczerza
Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.

 

29 MARCA – WIELKI PIĄTEK
DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ 

Wielki Piątek Bejrut (Liban), 2023

» Męka Jezusa Chrystusa
wg św. Jana 18,1-19,42

 

30 MARCA – WIELKA SOBOTA


Wielka Sobota, Panik (Armenia)
 » Ewangelia wg św. Mateusza 28, 1-20

Wigilia Paschalna

 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej