default_mobilelogo

W poniedziałek 8 kwietnia 2024 r., w godzinach popołudniowych, w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej został opublikowany dokument Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita o godności człowieka.

Tworzony przez pięć lat, zawiera papieskie nauczanie ostatniej dekady. Porusza tematy od wojny po ubóstwo, od przemocy wobec migrantów po przemoc wobec kobiet, od aborcji po surogację i eutanazję, od teorii gender po przemoc cyfrową. Deklaracja upamiętnia 75. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i potwierdza „niezbędność koncepcji godności osoby ludzkiej w ramach antropologii chrześcijańskiej”. Główną nowością dokumentu, jest włączenie szeregu kluczowych tematów z najnowszego nauczania papieskiego, powiązanych z zagadnieniami bioetycznymi. 

Prezentacja
Na „Kongresie” w dniu 15 marca 2019 roku ówczesna Kongregacja Nauki Wiary postanowiła rozpocząć „opracowanie tekstu podkreślającego niezbędność koncepcji godności osoby ludzkiej w ramach antropologii chrześcijańskiej oraz ilustrującego jej zakres i korzystne implikacje na poziomie społecznym, politycznym i gospodarczym, biorąc pod uwagę najnowszy rozwój tematu w sferze akademickiej i jego ambiwalentne rozumienie w dzisiejszym kontekście”.  (...)

 » tekst i omówienie dokumentu

 

Հավատքի Վարդապետության վերատեսչության նոր հռչակագիրը

«Dignitas Infinita» Հաւատքի Վարդապետութեան Վերատեսչութեան փաստաթուղթը հրատարակուեցաւ հինգ տարուայ աշխատանքէն ետք և կը ներառէ վերջին տասնամեակի պապական վարդապետութիւնը. Պատերազմէն սկսեալ մինչև աղքատութիւն, գաղթականներու նկատմամբ բռնութիւնէն մինչև կանանց նկատմամբ բռնութիւն, վիժումէն մինչև փոխնակ մայրութիւն եւ հեշտամահութիւն, «կենտեր»ի տեսութենէն մինչև թուային բռնութիւն։

» artykuł w j. ormiańskim (strona ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej)
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej