default_mobilelogo


W niedzielę 24 marca 2024 r. o godzinie 10.30

w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w RYCZENIU
odprawiona zostanie Msza Święta w intencji
śp. ks. TADEUSZA ISAKOWICZA-ZALESKIEGO.

Do udziału w nabożeństwie zaprasza
ks. Ryszard Skocz, proboszcz Parafii Osetno.

Panie ze Starej Góry przygotowały na tę okazję (Niedziela Palmowa) palmy rozprowadzane już od dwóch tygodni, zebrane przy tej okazji datki będą przeznaczone na wsparcie Fundacji Brata Alberta w Radwanowicach.

przekazane przez Marka Kubickiego – ryczenianina,
przyjaciela ks. Tadeusza i Polskich Ormian

*

Msze barbórkowe w Ryczeniu (pow. górowski, województwo dolnośląskie), ze wspomnieniem abp. Józefa Teodorowicza, ostatniego arcybiskupa ormiańskokatolickiego na terenie Rzeczypospolitej, to już wieloletnia tradycja.
Kilkakrotnie też mszom towarzyszyły inne wydarzenia związane z Ormianami, jak poświęcenie ustawionego obok kościoła obelisku upamiętniającego abpa Teodorowicza czy zawieszenie Jego portretu w kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów.
W Kościele w Ryczeniu śp. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odprawiał również msze św. w obrządku ormiańskim.zdjęcia: Msza św. ormiańskokatolicka, sprawowana przez śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
17 kwietnia 2016 r. w Ryczeniu w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich
(fot. Marek Kubicki; Wojciech Stróżyk - portret)


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej