default_mobilelogo

Nasze pierwsze w życiu zetknięcie z tajemnicą wielkanocną i włączenie w nią na zawsze - to CHRZEST. Wtedy Zmartwychwstały staje się obecny w naszym życiu  i chociaż chrzczeni jako niemowlęta jesteśmy jeszcze mało świadomi, ale On zaczyna w nas dokonywać bardzo dobrych rzeczy.
Dziś w liturgii Wigilii Paschalnej wspominamy nasz chrzest i odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne.

Dlatego dziś przypominam chrzest trojga wspaniałych dzieci ormiańskich, jakie miał miejsce przed trzema tygodniami, 21 III 2021 w Warszawie.

» cały artykuł, galeria zdjęć


  

W tych największych dla chrześcijan dniach w roku 
od Wielkiego Czwartku i Piątku przez Wielką Sobotę do Wielkiej Niedzieli
łączę się w modlitwie ze wszystkimi Ormianami w Polsce, ich Sympatykami i Przyjaciółmi, a także licznymi Rodzinami polsko-ormiańskimi / ormiańsko-polskimi

życząc Wszystkim wszelkiego błogosławieństwa,
byśmy mogli doświadczyć jak najwięcej mocy ducha i ciała,
radości i nadziei, tak bardzo dziś potrzebnych. 
 
Załączam tekst błogosławieństwa [TUTAJ] pokarmów wielkanocnych, którego najlepiej jest dokonać we wspólnym gronie rodzinnym na początku wielkanocnego śniadania.
 
Będziemy mogli modlić się wspólnie w najbliższych Mszach świętych w obrządku ormiańskim transmitowanych w mediach już w okresie wielkanocnym:
w niedzielę 11 kwietnia i w sobotę wieczorem 24 kwietnia (jako Msza niedzielna), w Dniu Pamięci o Ludobójstwie Ormian.
Dokładne informacje zostaną podane później.
 
Serdecznie dziękuję Wszystkim za życzenia i wyrazy pamięci
                                                          z modlitwą ks. Józef Naumowicz

 

 Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół uroczyście celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga, dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się dalej na dni od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku, kiedy to Msza św. Wieczerzy Pańskiej inicjuje celebracje Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna rozpoczyna radosny okres wielkanocny, wraz z jego liturgicznymi celebracjami, stanowiącymi szczyt życia Kościoła oraz apogeum radości człowieka odkupionego.
 

3 KWIETNIA – WIELKA SOBOTA
  Wigilia Paschalna

  » Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 28, 1-20)

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. 
Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. 
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych.
W wielkosobotni wieczór odprawia się uroczystą liturgię Zmartwychwstania. Rozpoczyna się ona w wygaszonej świątyni; światła rozpalają się dopiero na słowa z księgi Izajasza: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą…”. Rozpoczyna się świętowanie Wielkanocy (Zatik) radosnym obrzędem zapalania świec. 


Pogrzeb
Jak Józefowi z Arymatei, uczniowi sprawiedliwemu i świętemu, daj mi Siebie jako dar łaski, który wszystkim rozdzielasz życie.
Zostałeś owinięty w czyste prześcieradło, ułożono Cię w nowym grobie, nie pozwól, abym stał się podobny do tych, którzy wstępują do głębi otchłani.
Lecz racz sprawić, by dusza moja umarła dla występku, ożyw mnie dla nieba ze względu na tajemnice świętej mirry i kadzidła czystego o słodkim zapachu.
Ciebie, którego czczą chóry anielskie, z lękiem, w sposób niewidzialny, teraz pilnują żołnierze, o czuwający Strażniku Izraela!
Strzeż mnie Twą prawicą i powierz mnie świętemu Aniołowi, aby mnie ustrzegł nietkniętym w nocnej walce niewidzialnej.
Zostałeś opieczętowany w grobie pieczęcią strażników rozwiązanego już kapłaństwa. Ty, który jesteś skarbem życia nieśmiertelnego, zostałeś ukryty w sercu ziemi.
Opieczętuj znakiem Twojego krzyża bramy mego ducha i moich zmysłów, w których się znajduje wejście dobra i zła, i utrwal we mnie dobro.

(fragmenty „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nerses Sznorhali)

2 KWIETNIA – WIELKI PIĄTEK

DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ 

   
Wielki Piątek kościół św. Zbawiciela, Bejrut (Liban), 2020

  
Wielki Piątek, Giumri (Armenia), katedra Świętych Męczenników,2020

» Męka Jezusa Chrystusa wg św. Jana (J 18,1-19,42)

„Pomóż nam, Synu Człowieczy, ogołocić się z arogancji złoczyńcy umieszczonego po Twojej lewicy a także ludzi krótkowzrocznych i skorumpowanych, którzy widzieli w Tobie okazję do wykorzystania, skazanego, którego należy krytykować, przegranego, którego można wyszydzić, kolejną szansę zrzucania swoich win na innych, a nawet na Boga. Prosimy Cię, natomiast Synu Boga, byśmy utożsamili się z dobrym łotrem, który patrzył na Ciebie oczami pełnymi wstydu, skruchy i nadziei; który oczyma wiary widział w Twojej pozornej porażce Boże zwycięstwo i dlatego upadł na kolana przed Twoim miłosierdziem i uczciwie wykradł sobie raj – modlił się Ojciec Święty.“

(papież Franciszek, zakończenie modlitwy po wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej)

 

31 MARCA – WIELKA ŚRODA


»
 
Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 3-16)

namaszczenie Jezusa przez kobietę, zdrada Judasza


Wielka Środa jest przygotowaniem do Triduum Paschalnego – trzech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia. W Wielką Środę czytana jest Ewangelia o zdradzie Judasza i namaszczeniu Chrystusa na Jego pogrzeb.

 

 1 KWIETNIA – WIELKI CZWARTEK


Giumri, katedra Świętych Męczenników,
Wielki Czwartek 2020 

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 17-30)


Ostatnia Wieczerza
Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.

Wielki Czwartek w kościele ormiańskim to dzień pokuty – modlitwy, spowiedzi.
Liturgię tego dnia rozpoczynają nieszpory, po których następuje obrzęd umywania nóg przez kapłana i msza święta Wieczerzy Pańskiej. Po krótkiej przerwie, zaczyna się nocne czuwanie, odprawiane jest nabożeństwo Khawarum („Ciemność”), podobne do Ciemnej Jutrznii. Podczas niej czyta się 6 długich fragmentów z Ewangelii. Pierwszy, najdłuższy, pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
W trakcie nabożeństwa wystawiony jest świecznik z trzynastoma zapalonymi świecami. W centrum znajduje się biała lub czerwona świeca, która symbolizuje Jezusa.

29 MARCA– WIELKI PONIEDZIAŁEK

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 20, 17-28)

ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

 

 

Ewangelia z Wielkiego Poniedziałku, to trzecia zapowiedź Męki Pańskiej.
Wielki Wtorek to czas szczególnego przygotowania na nadejście Oblubieńca. Kościół rozważa tego dnia przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych, pouczając wiernych o gotowości, którą trzeba okazać w chwili, gdy Pan będzie się zbliżał.

 

30 MARCA – WIELKI WTOREK


» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 25, 1-13)

o pannach nierozsądnych i roztropnych 

Przypowieść o dziesięciu dziewicach
W dwóch punktach nie okazałem się mądry tak, jak było mądrych dziesięć dziewic: naprawdę nie zdobyłem dobra łatwego wraz z trudnym,
ale stałem się największym głupcem nie zachowując oleju w lampie: miłosierdzia wraz z dziewictwem i namaszczeniem świętego Źródła.

One to w ostatnia noc, kiedy nie było można już więcej pracować, nie zostały mi sprzedane za pieniądze. I dlatego bramy sali weselnej zamknięto również przede mną, niedbałym.
Ale jak długo jestem tu w ciele, na tym padole, o Ty, mój Oblubieńcze wysłuchaj duszy mojej - oblubienicy! Na miejscu wołania tu, na tym padole, już teraz wołam do Ciebie głosem wzbudzającym litość.
(„Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nerses Sznorhali)

 
ARMENIA

      

ERYWAŃ, kaplica Seminarium pw. Świętych Archaniołów
(Holy Archangels Seminary), msza św. pod przewodnictwem ordynariusza Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej abp. Rafała Minassiana.

PANIK (prow. Szirak), kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, msza św. pod przewodnictwem proboszcza parafii, ks. Karnika Hovsepiana.

Msza święta w obrządku ormiańskim

w niedzielę 28 marca, o godz. 9.00 w Warszawie

wyłącznie z udziałem asysty liturgicznej, transmitowanej online

z kościoła pokamedulskiego na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5

Transmisja poprzez:  » stronę internetową parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski

Warto skorzystać także z mszalika do liturgii ormiańskiej, dostępnego TUTAJ na stronie internetowej ordynariatu ormiańskiego www.ordynariat.ormianie.pl    
Serdecznie zapraszam do udziału poprzez transmisję!

Przed Wielką Sobotą prześlę tekst błogosławieństwa pokarmów, którego możemy dokonać w naszych domach.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


Cachkazart  -  Ծաղկազարդ

Niedziela Palmowa jest pamiątką wjazdu Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed świętem Paschy i kilka dni przed swoją Męką. Na początku Wielkiego Tygodnia dołączamy do tego ogromnego tłumu, który idzie za Jezusem, wielbi Go radosnymi okrzykami i śpiewem, wyznając w ten sposób swoją wiarę. Niesiemy w rękach palmy albo inne gałązki czy kwiaty: w tradycji ormiańskiej i polskiej są to często gałązki wierzby, które mają takie same znaczenie, wyrażając cześć dla Przybywającego w imię Pańskie, ale także wiarę w Niego.
W liturgii ormiańskiej rzadziej używa się nazwy Niedziela Palmowa (Armavenyac Kiraki), częściej Niedziela Kwietna (Ծաղկազարդ, Caghkazard, dosłownie: Udekorowana kwiatami, ukwiecona, kwietna). Także w polskiej tradycji kiedyś nazwano ją Niedzielą Kwietną.

W niedzielę Palmową są błogosławione palemki, które przynosimy do kościołów na pamiątkę tych, którzy wówczas witali Jezusa (w tradycji ormiańskiej gałązki wierzbowe są przygotowane w kościele czy przed kościołem, tam są błogosławione i wtedy biorą je wierni).
Chociaż najbardziej pożądane jest błogosławieństwo podczas liturgii kościelnej (także tej transmitowanej i za pośrednictwem transmisji), należy jednak pamiętać, że błogosławić może każdy ochrzczony. Przypomnijmy: to bardzo cenne, gdy rodzice błogosławią swoje dzieci przez całe ich dzieciństwo robiąc krzyżyk na ich czole, podczas I Komunii Świętej czy przed wyjściem z domu przed ślubem.

Poniżej modlitwa z rytuału ormiańskiego na błogosławieństwo palm, które w tym wyjątkowym roku pandemicznym możemy odmówić w domu
(po przeżegnaniu się i odmówieniu Ojcze nasz):

Boże, który pobłogosławiłeś lud Twój, który wyszedł powitać
Jezusa, Syna Twego, niosąc gałązki palmowe;
pobłogosław te gałązki, które my Twoi słudzy
przynieślimy na większą chwałę Imienia Twego.
Niech na nasz dom, do którego przynieślimy te gałązki,
i na wszystkich jego mieszkańców zstąpi Twoje błogosławieństwo,

a Twoja Prawica niech zachowa w zdrowiu duszy i ciała tych,
których odkupił Jezus Chrystus, nasz Pan,
przez swoją mękę i zmartwychwstanie.
Któremu należy się chwała, panowanie i cześć,
teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen

Odmówić „Chwała Ojcu i Synowi…” albo nadto inne modlitwy.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz 

» Ewangelia wg św. Mateusza 

Wskrzeszenie Łazarza
Hiszatak Ghazaru harutianyn - Յիշատակ Ղազարու յարութեան

W liturgii ormiańskiej ważnym momentem jest sobota przed Niedzielą Palmową – to Sobota św. Łazarza upamiętniająca wskrzeszenie Łazarza jako zapowiedzi zmartwychwstania. Nieszpory w tę sobotę rozpoczynają się od obrzędu „otwarcia drzwi” będących symbolem otwarcia dla nas bram nieba, jak wyraża to dialog kapłana stojącego przed zamkniętymi drzwiami kościoła z kantorem wewnątrz świątyni. W niektórych parafiach ormiańskich obrzęd „otwarcia drzwi” odbywa się nie na początku sobotnich nieszporów, ale na początku liturgii Niedzieli Palmowej.
Sobota św. Łazarza to w liturgicznym kalendarzu ormiańskim 41. dzień Wielkiego Postu. Kończy ona 40-dniowy okres wielkopostny. Natomiast Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, który w Kościele ormiańskim, jak w innych Kościołach wschodnich oraz prawosławnych stanowi osobny okres i formalnie nie zalicza się już do Wielkiego Postu.

na podstawie: ekai.pl, 2019

Zwiastowanie. Mozaika w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Lourdes (ok. 1895-1907 r.)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Ton Awetman - Տօն Աւետման

» Ewangelia wg św. Łukasza - zwiastowanie Maryi 

Uroczystość obchodzona jest tego dnia w całym Kościele powszechnym dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem.

Dzisiejsza uroczystość przypomina o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii. Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604).

Od 1998 r. w Kościele w Polsce tego dnia obchodzimy również Dzień Świętości Życia.

na podstawie: brewiarz.pl, ekai.pl

» artykuł "Zwiastowanie Pańskie" na stronie brewiarz.pl

 

PARAFIA CENTRALNA

Mszy św. ormiańskokatolicka, która sprawowana była
w niedzielę 21 marca 2021, o godz. 9.00 w Warszawie przez ks. prof. Józefa Naumowicza
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach i transmitowana online

6. niedziela Ormiańskiego Wielkiego Postu
czyli 35. dzień „o chlebie i soli”
Niedziela Przyjścia [Pana] -
Գալստյան կիրակի

Wielki Post to nie tylko czas wymagań, wstrzemięźliwości, ascezy, ale także czas łaski, pomocy Niebios, duchowego umocnienia. Jezus wciąż bowiem za nas składa ofiarę, wciąż też do nas przychodzi: w sakramentach, w swoim Słowie (lektura Pisma Świętego!), w modlitwie, w drugim człowieku, w miłości, w naszych duchowych zmaganiach, w powstawaniu po upadkach, w spowiedzi... Przychodzi i staje się obecny tam, gdzie dajemy Mu miejsce.

On przyjdzie także na końcu czasów – o tym przypomina obecna niedziela ormiańska. Jak w pierwszym przyjściu objawił się On na ziemi jako uniżony, pokorny i cierpiący Sługa, ukryty za zasłoną człowieczeństwa, na końcu czasów objawia się jako pełen chwały. Wtedy stanie się jasne, że On jest Panem świata.

W liturgii ormiańskiej to ostatnia Niedziela Wielkiego Postu. W najbliższy piątek, 26 marca, przypada 40. dzień „o chlebie i soli”, czyli ostatni dzień okresu 40-dniowego, a potem jest „sobota Łazarza” (wspomnienie wskrzeszenia Łazarza, jako zapowiedź zmartwychwstania), następnie Niedziela Palmowa, która u Ormian zaczyna Wielki Tydzień.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz 

» Ewangelia wg św. Mateusza 

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam do udziału we Mszy świętej w obrządku ormiańskim
także transmitowanej online

w niedzielę 21 marca, o godz. 9.00
w Warszawie
Transmisja - z kościoła pokamedulskiego

na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5,
poprzez:

» stronę internetową parafii www.lasbielanski.pl
(wystarczy wpisać las bielański lub lasbielański)

» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski

Warto skorzystać także z mszalika do liturgii ormiańskiej, 

dostępnego na stronie internetowej ordynariatu ormiańskiego TUTAJ

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczi mutn i wirapn
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն

W tym roku święto to przypada 20 marca.
Klasztor Chor Wirap, to jedno z najważniejszych dla Ormian miejsc świętych.
W tamtejszych lochach więziony był przez kilkanaście lat za wiarę św. Grzegorz Oświeciciel, również tu narodził się monastycyzm ormiański.
Początkowo była to jedna z twierdz w pobliżu miasta Artaszat, rozmieszczonych na obszarze ówczesnej Armenii i to tam wtrącił św. Grzegorza do głębokiego skalnego lochu, znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, jego zaciekły wówczas przeciwnik, król Tyrydates III.

W języku ormiańskim to miejsce nazywano Chor Wirap (Խոր Վիրապ - głęboki loch). Według różnych źródeł przyszły apostoł Ormian spędził tam kilkanaście (12-15) lat w strasznych warunkach, przebywając stale w głębokiej na prawie 7 metrów studni. Jeszcze dziś miejsce to zachowało całą swą surowość – wchodzi się tam po pionowej drabince a w środku jest pusta przestrzeń.

» cały artykuł

Rok 2021 papież Franciszek ogłosił w Kościele Rokiem Świętego Józefa.
Papież: św. Józef uczy nas sztuki ojcostwa. 
Wspomnienie św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest w Kościele katolickim 19 marca.

Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Pana Jezusa – wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem, ciesielką. Zaręczony z Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia.
Jest patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów, a także dobrej śmierci. W ikonografii przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Ewangelie poświęcają mu łącznie 26 wierszy. Stąd wiadomo, że pochodził z rodu Dawida, był opiekunem Najświętszej Maryi Panny i Jezusa, zarabiał na życie pracą własnych rąk.

zdjęcie: fb ks. Karnika Hovsepiana (Panik, Armenia)

  » o św. Józefie
VATICAN NEWS:    » art. w j. polskim          » art. w j. ormiańskim

 

WATYKAN

19 marca 2021 r., w uroczystość św. Józefa, rozpoczyna się Rok Rodziny.

18 marca odbyła się prezentacja tego wydarzenia w watykańskim Biurze Prasowym.

Rodziny potrzebują opieki duszpasterskiej, poświęcenia. Tymczasem w codziennym duszpasterstwie w wielu względach jesteśmy wciąż na początkowym etapie: myślimy o towarzyszeniu parom i rodzinom w kryzysie, o wsparciu osamotnionych i rodzin ubogich (…) Ten rok tymczasem jest okazją do dotarcia do [wszystkich] rodzin, by nie czuły się osamotnione wobec trudności, by iść wraz z nimi naprzód – zachęcał kard. Kevin Farrell, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich Rodziny i Życia, podczas konferencji prasowej, zapowiadającej Rok Rodziny Amoris Laetitia, który rozpoczyna się w Kościele powszechnym 19 marca. Obchody zakończą się podczas X Światowego Spotkania Rodzin, które latem 2022 r. odbędzie się w Rzymie. (...)

Rok Rodziny Amoris Laetitia, ogłoszony w Kościele w związku z pięcioleciem publikacji adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Amoris Laetitia”, poświęconej miłości w rodzinie i będącej owocem dwóch zgromadzeń Synodu Biskupów poświęconych rodzinie. Celem obchodów jest przywrócenie małżeństwom i rodzinie ważnego miejsca w duszpasterstwie w Kościele lokalnym i odnowa propozycji duszpasterskich dla nich skierowanych.

za:ekai.pl

 

Jeszcze mamy Wielki Post, czas modlitwy, postu i jałmużny; może warto więc zajrzeć na stronę Caritas Polska…

Armenia is worthy of love! Armenia zasługuje na miłość! – taki komentarz wyświetla się na fanpage’u Caritas Polska pod zarejestrowaną transmisją online „Koncertu dla Armenii”, który odbył się w minioną sobotę. Na rzecz uchodźców z Górnego Karabachu charytatywnie zagrali artyści polscy (np. Kombii) i ormiańscy, a uznana montażystka Ewa Różewicz charytatywnie wykonała montaż. Po co to wszystko? I dlaczego o tym piszę w felietonie? Dlatego, że ma to związek, albo raczej może mieć związek, z naszą wielkopostną jałmużną. (...)

z artykułu na stronie GOŚCIA NIEDZIELNEGO (18.03.2021)

 » cały artykuł w GN         » o koncercie


Miło nam poinformować, iż decyzją Kapituły Nagrody “Przeglądu Wschodniego”
nagrodę w Kategorii “Dzieła krajowe” za rok 2020 przyznano książce

 “Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego
w latach 1902 – 1938″
autorstwa Tomasza Krzyżowskiego

Autorowi serdecznie gratulujemy!

» SZERSZA INFORMACJA NA STRONIE FUNDACJI KULTURY
I DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH
 

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 25, 1-13)  

Wielki Wtorek to czas szczególnego przygotowania na nadejście Oblubieńca. Kościół rozważa tego dnia przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych, pouczając wiernych o gotowości, którą trzeba okazać w chwili, gdy Pan będzie się zbliżał. 

Przypowieść o dziesięciu dziewicach
W dwóch punktach nie okazałem się mądry tak, jak było mądrych dziesięć dziewic: naprawdę nie zdobyłem dobra łatwego wraz z trudnym,
ale stałem się największym głupcem nie zachowując oleju w lampie: miłosierdzia wraz z dziewictwem i namaszczeniem świętego Źródła.

One to w ostatnia noc, kiedy nie było można już więcej pracować, nie zostały mi sprzedane za pieniądze. I dlatego bramy sali weselnej zamknięto również przede mną, niedbałym.
Ale jak długo jestem tu w ciele, na tym padole, o Ty, mój Oblubieńcze wysłuchaj duszy mojej - oblubienicy! Na miejscu wołania tu, na tym padole, już teraz wołam do Ciebie głosem wzbudzającym litość.Cytaty pochodzą z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
 „Jezus, Syn jedyny Ojca”  stanowi wielka modlitwę skierowana przez Nersesa do Jezusa. Nerses odnajduje Go na kartach Pisma Świetego. Wszystko, co wydarzyło sie od praojca Adama aż do Jezusa odnosi Nerses do siebie samego. Utwór stanowi więc modlitewne odczytanie Biblii." (ze wstępu ks. M. Starowieyskiego).
Nerses IV Sznorhali (Wdzięczny) Ներսէս Շնորհալի (1102 – 1178) patriarcha ormiański - "mądry katolikos i wielki pisarz ormiański", teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

V. niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu, czyli 28. dzień „o chlebie i soli”.
Przypomnienie o potrzebie modlitwy!

Nie ma mocnej wiary ani prawdziwego chrześcijaństwa bez modlitwy. Przypomina o tym obecna ormiańska niedziela wielkopostna, w której Jezus wskazuje także, że ta modlitwa winna być: 

- regularna, systematyczna, wytrwała.
Jezus daje nam dziś przykład bezbronnej i bezsilnej wdowy, która wytrwale, z dnia na dzień, chodziła do sędziego z prośbą o pomoc, aż wreszcie jej prośby odniosły skutki (Łk 18, 1-14).
Ta przypowieść nosi tytuł: „O sędzim”, dlatego tę ormiańską niedzielę, w którą ona jest czytana, przyjęło się nazywać „Niedzielą sędziego” (Դատավորի կիրակի).
- ufna i pokorna, połączona ze szczerą wiarą w miłość Boga i Jego wszechmoc.
Mówi o tym przypowieść o celnika, które pełen skruchy, z poczuciem swej  niegodności, stał w Świątyni,  „nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!".

Wielki Post to okazja, by odkryć na nowo wartość modlitwy. Nie zniechęcać się do niej i jej nie zaniedbywać, nawet jeśli nie widzimy od razu jej skutków, nawet jeśli trudno nam się skupić, nawet jeśli napotykamy na różne przeszkody jak zmęczenie, nadmiar zajęć, odzwyczajenie się od rozmowy z Bogiem, itd.
Ona jest nam niezbędna jak tlen do życia.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

Przekazuję WSZYSTKIM bardzo miłe pozdrowienia od znanego w ormiańskim środowisku w Polsce kleryka Narka Mkrtchyana, który przez ostatnie trzy lata był z nami, studiując w warszawskim seminarium, a od sierpnia 2020 odbywa dwuletnią służbę wojskową – właśnie w Górskim Karabachu! Tam przeżył jesienną wojnę, a obecnie ma trudną i nie zawsze bezpieczną regularną służbę na granicy.

Pamiętajmy o nim! (więcej zdjęć i informacji o Narku TUTAJ).

*

Ponawiam serdeczne zaproszenie na premierę koncertu charytatywnego na rzecz uchodźców z Arcachu (Górskiego Karabachu), który organizuje Caritas Polska 13 marca br. (sobota) o godz. 20.00. Więcej informacji w artykule TUTAJ.
To koncert charytatywny z zachowaniem wielkopostnej atmosfery i zarazem zaproszenie do wielkopostnej modlitwy i jałmużny na rzecz ormiańskich uchodźców, potrzebujących pomocy. 

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

 WROCŁAW 2019
W tradycji ormiańskiej, podobnie jak w wielu wschodnich tradycjach, środa po IV Niedzieli Wielkiego Posty - niedzieli roztropnego rządcy (Տնտեսի Կիրակի), czyli jego 24. dzień, jest bardzo ważna. Jest ona nazywana półpościem (Միջինք), bowiem tego dnia mija równo połowa Wielkiego Postu.
W liturgii śpiewane są specjalne hymny na zaznaczenie, że połowa postu za nami. Towarzyszy w tym dniu refleksja, że pozostały już dwadzieścia cztery dni do Wielkanocy, najwspanialszego święta - Zmartwychwstania Jezusa.
Przygotowywany jest specjalny poczęstunek, zawieszony jest na ten dzień ścisły post "o chlebie i soli". Istnieje obyczaj, by tego dnia przygotować ciasto drożdżowe z monetą w środku – ten, komu trafi się część z monetą, ma mieć szczęście przez resztę roku.
Na zdjęciach przygotowanie i świętowanie tego dnia we Wrocławiu u państwa Shahumyan (2019 r.) i w parafii w Panik (Armenia, prow. Szirak; 2021) w budynku Oratorium, gdzie ciasto dzielił proboszcz parafii, ks. Karnik Hovsepian, a całoroczne szczęście trafiło do pani Ghaltaghchyan ze związku kobiet.
        
zdjęcia: prywatne archiwum; FB ks. Karnika Hovsepiana

1 marca 2021 roku zmarła w Krakowie w wieku 101 lat moja Ciocia

śp. Jarosława Siwek z d. Łomysz

wnuczka Ignacego Kierkorowicza z Czerniowiec i Marii Seweryny Zachariasiewicz z Sadagóry,
kuzynka mojego zmarłego Ojca, Artura Kierkorowicza.

Pozostawiła syna Mariusza i trójkę wnuków.
Była dobrym, serdecznym człowiekiem, głęboko wierząca, silnie związana z ormiańskimi korzeniami, dzięki Niej mogłam poznać moje ormiańskie pochodzenie.

(wiadomość od p. Erny Kierkorowicz-Szewczyk, 11.03.2021)

Rodzinie, wraz z modlitwą, składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Niech dobry Pan przyjmie duszę Zmarłej do swojego Królestwa w Niebie.
Ter wochormja, Ter wochormja, Ter wochormja!

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.  Amen.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej