default_mobilelogo
Składamy serdeczne wyrazy współczucia
pani Halinie Zwiercan
dyrygującej chórem Wrocławscy Madrygaliści, który od wielu lat
towarzyszy nam swym śpiewem podczas mszy świętych w obrządku ormiańskim,

z powodu śmierci 6 grudnia 2022 r.
Męża,  Kazimierza

Prosimy o modlitwę, by miłosierny Bóg przyjął Jego duszę do swojego Królestwa w Niebie.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie...

Wierni Ormiańskokatolickiej Parafia Południowa pw. św. Grzegorza Oświeciciela,
zamieszkujący na terenie archidiecezji wrocławskiej
 
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej