default_mobilelogo
 
12 grudnia 2022 r. przed południem Azerbejdżan zablokował drogę łączącą Stepanakert w Górskim Karabachu z miastem Goris w Armenii - jedyne połączenie Górskiego Karabachu z Armenią. Uniemożliwiony jest transport towarów z Armenii, w tym żywności i leków. Następnego dnia Azerbejdżan wstrzymał dostawy gazu z Armenii do Arcachu.
Patriarchat ormiańskiego Kościoła katolickiego opublikował oświadczenie, w którym zdecydowanie potępia przestępstwo Azerbejdżanu przeciwko prawom człowieka, jakim jest zamknięcie autostrady Stepanakert - Goris. Stwierdza w nim, że zamknięcie korytarza Berdzor (Laczyn) jest sprzeczne z postanowieniami trójstronnego porozumienia z 9 listopada 2020 r. Patriarchat zaapelował, aby strony wywiązały się ze swoich zobowiązań i natychmiast zapewniły środki do życia Ormianom, którzy są obecnie odcięci w Arcachu. Skierował również apel do społeczności międzynarodowej, ONZ i organizacji praw człowieka o działania umożliwiające przywrócenie im podstawowych praw człowieka.

Oświadczenie kończy wezwanie do modlitwy o pokój dla całego Świata, a szczególnie Armenii i Górskiego Karabachu. 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej