default_mobilelogo

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Dla was wiernych Rzymu, was pielgrzymów i wszystkich, którzy łączycie się z nami ze wszystkich części świata ponawiam radosną wieść z Betlejem: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2, 14).
Podobnie jak pasterze, którzy jako pierwsi przybiegli do groty, jesteśmy zadziwieni znakiem, który dał nam Bóg: „Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12). W milczeniu klękamy i adorujemy. (…)

A co nam mówi to Dziecię, narodzone dla nas z Dziewicy Maryi? Jakie jest uniwersalne orędzie Bożego Narodzenia? Mówi nam, że Bóg jest dobrym Ojcem a my wszyscy jesteśmy braćmi.
Ta prawda leży u podstaw chrześcijańskiej wizji rodzaju ludzkiego. Bez braterstwa, którym obdarzył nas Jezus Chrystus, nasze wysiłki na rzecz bardziej sprawiedliwego świata mają krótki oddech i nawet najlepsze projekty mogą stać się strukturami bez duszy.
Dlatego moje życzenie dobrych Świąt Bożego Narodzenia są życzeniami braterstwa.
Braterstwa między ludźmi każdego narodu i kultury.
Braterstwa między ludźmi różnych idei, ale zdolnych do wzajemnego szacunku i słuchania drugiego.
Braterstwa między ludźmi różnych religii. Jezus przyszedł, aby objawić oblicze Boga wszystkim, którzy Go szukają. (…)

Szczególną myśl kieruję do naszych braci i sióstr, którzy świętują Boże Narodzenie w sytuacjach trudnych, by nie powiedzieć wrogich, szczególnie tam, gdzie wspólnota chrześcijańska jest mniejszością, czasami bezbronną lub nieuznawaną. Niech Pan pozwoli im i wszystkim mniejszościom żyć w pokoju, doświadczając uznania swych praw, a zwłaszcza wolności religijnej.
Niech małe i wychłodzone Dzieciątko, które kontemplujemy dziś w żłobie chroni wszystkie dzieci na ziemi i każdą osobę kruchą, bezbronną i odrzuconą. Obyśmy wszyscy mogli otrzymać pokój i pocieszenie z narodzin Zbawiciela, a czując się miłowanymi przez jedynego Ojca Niebieskiego spotkali się ponownie i żyli jak bracia!

» pełny tekst orędzia


ARMENIA

W kościele w miejscowości Panik (prowincja Szirak, Armenia) z okazji święta Bożego Narodzenia odbyły się Jasełka - przedstawienie "O narodzeniu Jezusa Chrystusa", a także niezapomniany »koncert chóru działającego przy kościele w Panik.
Ks. Karnik Hovsepian odprawił świąteczną mszę św. z okazji Bożego Narodzenia, poprzedzoną liturgią przy świecach.
We włoskim Greccio, w 1223 roku, św. Franciszek po raz pierwszy postanowił „odtworzyć” grotę Narodzenia Jezusa w Betlejem. Wraz z prostymi ludźmi z okolicy przygotował pierwszą, żywą szopkę. Jak pisze biograf, Tomasz z Celano, w dzikim krajobrazie Monte Lacerone, „biedaczyna z Asyżu” pragnął „przynajmniej jeden jedyny raz ujrzeć na własne oczy narodziny Bożej dzieciny”.
W 750 lat później mieszkańcy wioski postanowili jeszcze raz ożywić tamto wydarzenie. Wtedy też myśleli, że tylko raz, z okazji jubileuszu, odtworzą w tym historycznym miejscu noc Bożego Narodzenia. Tradycję tę podtrzymał Sandro Cascoli. Od 40 lat, bez względu na pogodę, ze swoimi zwierzętami: wołem i osłem na postronkach, szedł w wigilijny wieczór do oddalonego o godzinę drogi Greccio, aby tam powitać nowo narodzone Dzieciątko Jezus.

 » cały artykuł - ekai.plT


Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ - Sznorawor Surb Cnund
Szczęśliwego Świętego Narodzenia
czyli: błogosławionego Bożego Narodzenia!

Bożonarodzeniowe życzenia wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą kieruję do wszystkich Ormian w Polsce,
ich sympatyków i przyjaciół, do licznych Rodzin polsko-ormiańskich,
dziękując zarazem dobremu Bogu, że możemy spotykać się na ormiańskiej liturgii, podtrzymywać więzi i kultywować ormiańskie tradycje religijne i kulturowe.

Narodzenie Jezusa i Jego Chrzest będziemy świętować także 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego, gdy wraz z Ormianami na całym świecie będziemy pozdrawiać się słowami:
Christos cnav jev haytnecav! - Orhnyal e haytnutyun Christosi
Chrystus się narodził i objawił – Błogosławione jest objawienie Chrystusa.

Jak w każdej liturgii przy przekazaniu znaku pokoju śpiewamy:
„Chrystus objawi się między nami, Ten, który jest Bogiem tu zasiądzie…”,
tak niech te Święta będą czasem objawienia się Bożego pokoju i miłości w nas i wokół nas.

Ks. Józef Naumowicz


T

 
  

  

»PARAFIA CENTRALNA

W czasie naszej ostatniej mszy św., piątej niedzieli adwentu, przed świętami Bożego Narodzenia w Parafii Centralnej, ks. Józef Naumowicz mówił o wielości i różnorodności kościołów i obrządków. Również w Polsce w pierwszych latach powojennych, istniało wiele obrządków wschodnich, nie mających własnego biskupa. Obecnie obrządek ormiańskokatolicki ma zwierzchnika w osobie abpa metropolity warszawskiego.

Kiedy powstawało święto Bożego Narodzenia, powstały dwie formy obchodzenia tego święta. W Jerozolimie i Palestynie przyjęto objawianie Chrystusa jako jego przyjście i objawienie się światu i obchodzono to razem z chrztem. Tak 6 stycznia powstało święto, zwane EPIFANIĄ. W ormiańskim kościele apostolskim święto objawienia obchodzone jest 6 stycznia.

W tym czasie na zachodzie, w Rzymie, przyjęto 25 grudnia za święto Narodzenia Jezusa Chrystusa. Obrządek ormiańskokatolicki przyjął datę świętowania narodzin Chrystusa 25 grudnia, ale w nawiązaniu do tradycji obchodzi święto Objawiania Chrystusa i zarazem Jego chrztu w dniu 6 stycznia. Stąd Ormianie katolicy obchodzą święto podwójnie i 25 grudnia i 6 stycznia, święta narodzin, objawienia i zarazem chrztu Chrystusa.

Najważniejsze jest jednak to co mówi dzisiejsza ewangelia, zaufanie Chrystusowi i wiara w Jego naukę, która daje mam siły, moc wytrwania i podtrzymuje.

Za zakończenie mszy alumni Narek, Ahanon i Aron opowiadali jak święta Bożego Narodzenia są obchodzone w Armenii. Dzień 25 grudnia jest tam zwykłym dniem pracy, tylko w liceum oo. Mechitarystów, do którego oni uczęszczali, starali się w czasie adwentu, przyjmować zobowiązania np. powstrzymywania się od jedzenia słodyczy, a 25 grudnia otrzymywali świąteczny posiłek.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 » ks. prof. Józef Naumowicz o Bożym Narodzeniu (2017)

      

 

PARAFIA CENTRALNA

 
   

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 16 grudnia 2018, o godzinie 11.00

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Zapraszam już na następne msze św. w Warszawie:
- w niedzielę 6 stycznia, godz. 11.00 (ormiańska Liturgia Objawienia i Chrztu Pańskiego z obrzędem poświęcenia wody)
- w niedzielę 27 stycznia, godz. 15.00 ! (po południu, by na naszą liturgię mogli przyjść Siostry i Bracia ze Wspólnoty Jerozolimskiej; spotkanie ze Wspólnotą po mszy)
- w sobotę 9 lutego, godz. 11 - msza św. w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza i odsłonięcie tablicy ku czci arcybiskupa Józefa Teodorowicza

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

Wizerunek NMP w ołtarzu w ormiańskim kościele w Tbilisi (Gruzja)

9 grudnia 2018 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, Bogurodzicy
(Ton anarat juchuthjan serbo kusin Mariamu Astwacacni
Տօն Անարատ Յղութեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի)

W kościele rzymskokatolickim uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny obchodzona jest 8 grudnia.
Tylko obrządek katolicki ma w nazwie święta „Niepokalane” Poczęcie, inne wyznania chrześcijańskie, prawosławne i orientalne, obchodzą 9 grudnia „Święto poczęcia Najświętszej Panny Maryi” (taką nazwę nosi to święto w Ormiańskim Kościele Apostolskim: Տօն U. Կոյս Մարիամի Յղութեան).
Wszystkie te wyznania wspominają w tym dniu cudowny moment poczęcia, gdy Joachim i Anna, oboje w bardzo podeszłym wieku, dzięki Bożej obietnicy doczekali się potomstwa – Maryi, której Bóg wyznaczył szczególną rolę.

» cały artykuł

 

ORDYNARIAT POZA ARMENIĄ

2 grudnia 2018 r. prałat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w Moskwie, Wikariusz Generalny na Rosję, ks. Petros Yesayan, zapoznał ormiańską wspólnotę katolicką Adler z nowym duszpasterzem ormiańskiego Kościoła katolickiego w Rosji, ks. Rafałem Krawczykiem - proboszczem nowej parafii pw. Świętego Krzyża w Soczi.

Ks. Rafał w listopadzie 2018 r. został powołany do posługi w południowej Rosji, nominowany na proboszcza, co było połączone z dekretem erekcyjnym ustanawiającym nową ormiańskokatolicką parafię w południowej Rosji - w Soczi, pw. Świętego Krzyża, z siedzibą w Adlerze. Parafia obejmuje szereg miejscowości wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego: Adler, Soczi, Lazarovsk, Tuapase, Galendżyk.

W miastach rejonu Soczi nie ma ormiańskich kościołów katolickich. Tymczasem Kościół ormiański będzie korzystał z gościny w kościołach obrządku łacińskiego, gdzie będą sprawowane liturgie Kościoła ormińskokatolickiego.

» cały artykuł

PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w Parafii Centralnej 2 grudnia, poświęcona była pamięci abpa Józefa Teodorowicza w 80. rocznicę jego śmierci, przypadającą 4 grudnia. W swoim słowie do wiernych ks. Józef Naumowicz mówił o znakach, jakie otrzymujemy od Boga, przypominając m.in. doświadczenia Hioba. Jednak nie możemy traktować złych doświadczeń jako kary od Boga, tylko - tak jak Hiob - przyjąć je jako znak i czekać na błogosławieństwo.

» cały artykuł 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

W obrządku ormiańskim już w poprzednią niedzielę zaczął się okres zwany  Pięćdziesiątnicą (hisnakac), Postu przed Bożym Narodzeniem i Astwacahajtnutian Świętem Objawienia i Chrztu Pańskiego (Epifanii).

Druga niedziela ormiańskiego „Adwentu” - postu przed Bożym Narodzeniem

W drugą niedzielę Pięćdziesiątnicy, w tym roku według ormiańskiego kalendarza liturgicznego 25 listopada, do Wrocławia zawitał ks. prof. Józef Naumowicz, aby odprawić Mszę św. w kościele Bożego Ciała. Jak zwykle w licznej i uroczystej oprawie: w asyście ks. dr. Marcina Kołodzieja i kandydata na kapłana Nareka Mkrtchyana z Armenii, który w Polsce studiuje w Seminarium Duchownym. Do posługi ministranckiej przyjechał z Krakowa Jakub Szyszko. A oprawa muzyczna należała do rodziny Sayegh i Wrocławskich Madrygalistów.

 » cały artykuł, zdjęcia

 

PARAFIA CENTRALNA

 

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

za śp. abpa Józefa Teodorowicza, w 80. rocznicę jego śmierci,

w niedzielę, 2 grudnia 2018, o godzinie 11.00

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.


Po mszy św. – spotkanie z dr. hab. Pawłem Skibińskim, autorem publikacji o Arcybiskupie.

Po spotkaniu – przekąski ormiańskie, kawa i herbata.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej oraz Parafii Południowej

Zapraszamy na Mszę św. ormiańskokatolicką,
podczas której będziemy się modlić w intencji Polski z okazji 100-lecia odzyskania przez Nią niepodległości,

we WROCŁAWIU

W NIEDZIELĘ 25 listopada 2018 R. GODZ. 16.00

Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1
(wejście od ul. Świdnickiej)

celebrans: ks. prof. Józef Naumowicz
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej
oraz parafii południowej

zaproszenie PDF


» harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» harmonogram Mszy św. ogólnopolski 

 

Światowy Dzień Ubogich – święto w kościele katolickim, zostało ustanowione w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Po raz pierwszy obchodzono ten dzień 19 listopada 2017 roku, pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem. W swoim posłaniu na ten dzień, Papież Franciszek podkreślał m.in. że "Ojcze nasz" to modlitwa ubogich. Organizowano w tym dniu uroczyste msze święte i liczne akcje pomocy (np. bezpłatne posiłki lub pomoc medyczną) dla osób bezdomnych itp., zarówno w Watykanie, jak i w innych krajach.

*

„Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi” – zaapelował Ojciec Święty w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich. Jest on obchodzony w XXXIII niedzielę zwykłą, która w tym roku przypada 18 listopada. Hasłem tego dnia są słowa psalmu
„Biedak zawołał, a Pan go usłyszał” (Ps 34,7). 
Biedak zawołał, a Pan go usłyszał
1. ”Oto biedak zawołał, a Pan go usłuszał” (Ps 34,7). Te słowa Psalmisty stają się też naszymi wtedy, gdy stykamy się z różnymi formami cierpienia i marginalizacji, doświadczanymi przez wielu braci i sióstr, których zazwyczaj określamy ogólnym terminem "ubodzy". Piszącemu te słowa Psalmiście nie jest obca ta sytuacja, wręcz przeciwnie, doświadcza on ubóstwa bezpośrednio, a jednak przekształca je w pieśń uwielbienia i dziękczynienia Panu. Psalm ten również dziś nam pozwala zanurzyć się w różne formy ubóstwa, zrozumieć kim są prawdziwi ubodzy, na których mamy zwrócić wzrok, by usłyszeć ich wołanie i rozeznać ich potrzeby.
 

    Msza św. ormiańskokatolicka

18 listopada 2018 o godz. 11.00
w kościele pw. Świętej Trójcy
przy ul. Mikołowskiej w Gliwicach

PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w Parafii Centralnej w Warszawie, przy ulicy Łazienkowskiej, miała charakter wyjątkowo uroczysty. Pojawiła się biało-czerwona flaga i specjalny bukiet kwiatów. Kaplica Rodziny Rodzin była całkowicie zapełniona, mimo dzisiejszych problemów komunikacyjnych. Święto 100-lecia odzyskania niepodległości zgromadziło na mszy św., prócz stałych wiernych, dużą grupę przyjezdnych. W swojej homilii ks. Józef Naumowicz nawiązał do dzisiejszej ewangelii w której Pan Jezus przywraca do życia małą dziewczynkę – jest to akt budzący nadzieję, nadzieję w której ufność pokładamy w Bogu.

» cały artykuł

 

11 LISTOPADA 1918 R. POLSKA ODZYSKUJE NIEPODLEGŁOŚĆ

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu.
Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
 
"W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. (…)
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego bytu. (…)"

z Listu Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Do Czcigodnego Brata
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją komunistycznym reżimem.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

Franciszek, Watykan, 4 listopada 2018 r.
www.vaticannews.va

 

PARAFIA CENTRALNA

 

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 11 listopada 2018, o godzinie 11.00
w dniu Narodowego Święta Niepodległości,

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z NarekuW niedzielę 28 października 2018 roku obchodzone jest

ormiańskie Święto Odnalezienia Krzyża Św.
Ton Giuti Syrpo Chaczi - Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի
PARAFIA PÓŁNOCNA
 
Narek i Kornelia

Gohar i Aram
W kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku odbyły się w tym miesiącu 2 śluby ormiańskokatolickie:
 
6 października 2018 r. - Nareka i Kornelii
13 października 2018 r. - Gohar i  Arama

 ♥ Nowożeńcom wszelkiego błogosławieństwa!

Ślub – w katolickim obrządku ormiańskim nazywa się „koronacją”. Korony nałożone na głowę zaślubionych symbolizują godność i piękno małżeństwa (tak chciał Stwórca !). Ale związek to także sprawa poważna i odpowiedzialna, stąd nad głowami ślubujących „brat krzyżowy” trzyma krzyż, a na koniec małżonkowie wypijają pobłogosławione wino z jednego kielicha – bo przez całe życie chcą razem pić kielich doli i niedoli, radości i cierpienia...
Ślubu udzielił ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku.
"Ślubu Narkowi i Kornelii udzieliłem razem z ks. Cezarym Annusewiczem 6 X br, w Gdańsku. Poza główną ceremonią kościelną - początek przyjęcia weselnego: powitanie nowożeńców chlebem (płaty ormiańskiego chleba, zwanego lawaszem, rodzice kładą na ramionach nowożeńców) i miodem, cukierki dla dzieci, tańce, śpiew, wreszcie wejście na salę (panna młoda wniesiona, a jakże !), ale przed wejściem młodzi depczą i tłuką udekorowane talerzyki, podobno ...na szczęście… Cudowna muzyka weselna i cudowni goście, żal było wychodzić, ale musiałem wracać na niedzielę do Warszawy…"
 na podstawie FB ks. prof. Józefa Naumowicza
 
ARMENIA
 

Dzisiaj, w czwartek 25 października 2018 r. o godzinie 12.00 miała miejsce Uroczystość Konsekracji nowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Arpeni, wybudowanego dzięki ofiarności wielu wspólnot katolickich w Polsce.
30 lat po trzęsieniu ziemi, które zniszczyło istniejący tu przedtem kościół.

Mszy św. przewodniczył abp Rafał Minassian w towarzystwie wielu księży, z udziałem Nuncjusza Apostolskiego dla Armenii i Gruzji abpa José Avelino Bettencourtiego i przedstawicieli Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego z Libanu.
Podczas mszy śpiewał chór z katedry w Giumri.
Na uroczystości obecny był również Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej pan Paweł Cieplak, wielu zaproszonych gości, wierni z Arpeni i sąsiednich wiosek.

» FILM 1            » FILM 2

Na bieżąco przedstawialiśmy tu historię powstania kościoła w Arpeni, galerię zdjęć obrazujących koleje jego budowy - od pierwszych wykopów pod fundamenty po osadzenie krzyża na kościelnej wieży 29 lipca tego roku.
Arpeni to jedna z miejscowości regionu opustoszałego przez trzęsienie ziemi, zaniedbanego, zapomnianego przez państwo, pozbawionego jakichkolwiek perspektyw do normalnego funkcjonowania i życia. Tutejsze wspólnoty potrzebują przede wszystkim zaplecza do modlitwy, Kościoła, który nie rzadko dla ludzi wschodniego Kaukazu jest mocnym argumentem do podjęcia z większym zaangażowaniem praktyk religijnych.
I taką możliwość wspólnota z Arpeni właśnie otrzymała!

Opowieść zamykamy galerią zdjęć z uroczystej konsekracji.

A wszystkim wiernym kościoła pw. Jana Chrzciciela w Arpeni życzymy wielu łask bożych, poczucia głębokiej więzi ze swoim Kościołem.
Niech modlitwa i uwielbienie Boga tu trwa, aby Wasza wspólnota była nieustannie miejscem głoszenia Dobrej Nowiny, budowania i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem.

» GALERIA
» artykuły na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego
dla Armenii i Europy Wschodniej - w j. ormiańskim, w j. angielskim


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej