default_mobilelogo

Zapraszamy na świąteczne Msze św. ormiańskokatolickie
Objawienia i Chrztu Pańskiego z ceremonią błogosławienia wody
które celebrować będzie ks. prof. Józef Naumowicz
w GLIWICACH, KRAKOWIE, WARSZAWIE I WROCŁAWIU:

 

♦ 5 stycznia, godz. 11.00  w Gliwicach
kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2

♦ 5 stycznia, godz. 15.00  w Krakowie
w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Smoleńsk
*zaproszenie*

♦ 6 stycznia, godz. 11.00  w Warszawie
kaplica kościoła Matki Bożej Jerozolimskiej, ul. Łazienkowska 14

♦ 13 stycznia, godz. 16.00 we Wrocławiu
kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1 (wejście od ul. Świdnickiej)
*zaproszenie*

» 
harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej
» 
harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» 
harmonogram Mszy św. ogólnopolski


Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Dla was wiernych Rzymu, was pielgrzymów i wszystkich, którzy łączycie się z nami ze wszystkich części świata ponawiam radosną wieść z Betlejem: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2, 14).
Podobnie jak pasterze, którzy jako pierwsi przybiegli do groty, jesteśmy zadziwieni znakiem, który dał nam Bóg: „Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12). W milczeniu klękamy i adorujemy. (…)

A co nam mówi to Dziecię, narodzone dla nas z Dziewicy Maryi? Jakie jest uniwersalne orędzie Bożego Narodzenia? Mówi nam, że Bóg jest dobrym Ojcem a my wszyscy jesteśmy braćmi.
Ta prawda leży u podstaw chrześcijańskiej wizji rodzaju ludzkiego. Bez braterstwa, którym obdarzył nas Jezus Chrystus, nasze wysiłki na rzecz bardziej sprawiedliwego świata mają krótki oddech i nawet najlepsze projekty mogą stać się strukturami bez duszy.
Dlatego moje życzenie dobrych Świąt Bożego Narodzenia są życzeniami braterstwa.
Braterstwa między ludźmi każdego narodu i kultury.
Braterstwa między ludźmi różnych idei, ale zdolnych do wzajemnego szacunku i słuchania drugiego.
Braterstwa między ludźmi różnych religii. Jezus przyszedł, aby objawić oblicze Boga wszystkim, którzy Go szukają. (…)

Szczególną myśl kieruję do naszych braci i sióstr, którzy świętują Boże Narodzenie w sytuacjach trudnych, by nie powiedzieć wrogich, szczególnie tam, gdzie wspólnota chrześcijańska jest mniejszością, czasami bezbronną lub nieuznawaną. Niech Pan pozwoli im i wszystkim mniejszościom żyć w pokoju, doświadczając uznania swych praw, a zwłaszcza wolności religijnej.
Niech małe i wychłodzone Dzieciątko, które kontemplujemy dziś w żłobie chroni wszystkie dzieci na ziemi i każdą osobę kruchą, bezbronną i odrzuconą. Obyśmy wszyscy mogli otrzymać pokój i pocieszenie z narodzin Zbawiciela, a czując się miłowanymi przez jedynego Ojca Niebieskiego spotkali się ponownie i żyli jak bracia!

» pełny tekst orędzia


ARMENIA

W kościele w miejscowości Panik (prowincja Szirak, Armenia) z okazji święta Bożego Narodzenia odbyły się Jasełka - przedstawienie "O narodzeniu Jezusa Chrystusa", a także niezapomniany »koncert chóru działającego przy kościele w Panik.
Ks. Karnik Hovsepian odprawił świąteczną mszę św. z okazji Bożego Narodzenia, poprzedzoną liturgią przy świecach.
We włoskim Greccio, w 1223 roku, św. Franciszek po raz pierwszy postanowił „odtworzyć” grotę Narodzenia Jezusa w Betlejem. Wraz z prostymi ludźmi z okolicy przygotował pierwszą, żywą szopkę. Jak pisze biograf, Tomasz z Celano, w dzikim krajobrazie Monte Lacerone, „biedaczyna z Asyżu” pragnął „przynajmniej jeden jedyny raz ujrzeć na własne oczy narodziny Bożej dzieciny”.
W 750 lat później mieszkańcy wioski postanowili jeszcze raz ożywić tamto wydarzenie. Wtedy też myśleli, że tylko raz, z okazji jubileuszu, odtworzą w tym historycznym miejscu noc Bożego Narodzenia. Tradycję tę podtrzymał Sandro Cascoli. Od 40 lat, bez względu na pogodę, ze swoimi zwierzętami: wołem i osłem na postronkach, szedł w wigilijny wieczór do oddalonego o godzinę drogi Greccio, aby tam powitać nowo narodzone Dzieciątko Jezus.

 » cały artykuł - ekai.plT


Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ - Sznorawor Surb Cnund
Szczęśliwego Świętego Narodzenia
czyli: błogosławionego Bożego Narodzenia!

Bożonarodzeniowe życzenia wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą kieruję do wszystkich Ormian w Polsce,
ich sympatyków i przyjaciół, do licznych Rodzin polsko-ormiańskich,
dziękując zarazem dobremu Bogu, że możemy spotykać się na ormiańskiej liturgii, podtrzymywać więzi i kultywować ormiańskie tradycje religijne i kulturowe.

Narodzenie Jezusa i Jego Chrzest będziemy świętować także 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego, gdy wraz z Ormianami na całym świecie będziemy pozdrawiać się słowami:
Christos cnav jev haytnecav! - Orhnyal e haytnutyun Christosi
Chrystus się narodził i objawił – Błogosławione jest objawienie Chrystusa.

Jak w każdej liturgii przy przekazaniu znaku pokoju śpiewamy:
„Chrystus objawi się między nami, Ten, który jest Bogiem tu zasiądzie…”,
tak niech te Święta będą czasem objawienia się Bożego pokoju i miłości w nas i wokół nas.

Ks. Józef Naumowicz


T

 
  

  

»PARAFIA CENTRALNA

W czasie naszej ostatniej mszy św., piątej niedzieli adwentu, przed świętami Bożego Narodzenia w Parafii Centralnej, ks. Józef Naumowicz mówił o wielości i różnorodności kościołów i obrządków. Również w Polsce w pierwszych latach powojennych, istniało wiele obrządków wschodnich, nie mających własnego biskupa. Obecnie obrządek ormiańskokatolicki ma zwierzchnika w osobie abpa metropolity warszawskiego.

Kiedy powstawało święto Bożego Narodzenia, powstały dwie formy obchodzenia tego święta. W Jerozolimie i Palestynie przyjęto objawianie Chrystusa jako jego przyjście i objawienie się światu i obchodzono to razem z chrztem. Tak 6 stycznia powstało święto, zwane EPIFANIĄ. W ormiańskim kościele apostolskim święto objawienia obchodzone jest 6 stycznia.

W tym czasie na zachodzie, w Rzymie, przyjęto 25 grudnia za święto Narodzenia Jezusa Chrystusa. Obrządek ormiańskokatolicki przyjął datę świętowania narodzin Chrystusa 25 grudnia, ale w nawiązaniu do tradycji obchodzi święto Objawiania Chrystusa i zarazem Jego chrztu w dniu 6 stycznia. Stąd Ormianie katolicy obchodzą święto podwójnie i 25 grudnia i 6 stycznia, święta narodzin, objawienia i zarazem chrztu Chrystusa.

Najważniejsze jest jednak to co mówi dzisiejsza ewangelia, zaufanie Chrystusowi i wiara w Jego naukę, która daje mam siły, moc wytrwania i podtrzymuje.

Za zakończenie mszy alumni Narek, Ahanon i Aron opowiadali jak święta Bożego Narodzenia są obchodzone w Armenii. Dzień 25 grudnia jest tam zwykłym dniem pracy, tylko w liceum oo. Mechitarystów, do którego oni uczęszczali, starali się w czasie adwentu, przyjmować zobowiązania np. powstrzymywania się od jedzenia słodyczy, a 25 grudnia otrzymywali świąteczny posiłek.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 » ks. prof. Józef Naumowicz o Bożym Narodzeniu (2017)

      

 

PARAFIA CENTRALNA

 
   

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 16 grudnia 2018, o godzinie 11.00

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Zapraszam już na następne msze św. w Warszawie:
- w niedzielę 6 stycznia, godz. 11.00 (ormiańska Liturgia Objawienia i Chrztu Pańskiego z obrzędem poświęcenia wody)
- w niedzielę 27 stycznia, godz. 15.00 ! (po południu, by na naszą liturgię mogli przyjść Siostry i Bracia ze Wspólnoty Jerozolimskiej; spotkanie ze Wspólnotą po mszy)
- w sobotę 9 lutego, godz. 11 - msza św. w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza i odsłonięcie tablicy ku czci arcybiskupa Józefa Teodorowicza

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

Wizerunek NMP w ołtarzu w ormiańskim kościele w Tbilisi (Gruzja)

9 grudnia 2018 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, Bogurodzicy
(Ton anarat juchuthjan serbo kusin Mariamu Astwacacni
Տօն Անարատ Յղութեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի)

W kościele rzymskokatolickim uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny obchodzona jest 8 grudnia.
Tylko obrządek katolicki ma w nazwie święta „Niepokalane” Poczęcie, inne wyznania chrześcijańskie, prawosławne i orientalne, obchodzą 9 grudnia „Święto poczęcia Najświętszej Panny Maryi” (taką nazwę nosi to święto w Ormiańskim Kościele Apostolskim: Տօն U. Կոյս Մարիամի Յղութեան).
Wszystkie te wyznania wspominają w tym dniu cudowny moment poczęcia, gdy Joachim i Anna, oboje w bardzo podeszłym wieku, dzięki Bożej obietnicy doczekali się potomstwa – Maryi, której Bóg wyznaczył szczególną rolę.

» cały artykuł

 

ORDYNARIAT POZA ARMENIĄ

2 grudnia 2018 r. prałat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w Moskwie, Wikariusz Generalny na Rosję, ks. Petros Yesayan, zapoznał ormiańską wspólnotę katolicką Adler z nowym duszpasterzem ormiańskiego Kościoła katolickiego w Rosji, ks. Rafałem Krawczykiem - proboszczem nowej parafii pw. Świętego Krzyża w Soczi.

Ks. Rafał w listopadzie 2018 r. został powołany do posługi w południowej Rosji, nominowany na proboszcza, co było połączone z dekretem erekcyjnym ustanawiającym nową ormiańskokatolicką parafię w południowej Rosji - w Soczi, pw. Świętego Krzyża, z siedzibą w Adlerze. Parafia obejmuje szereg miejscowości wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego: Adler, Soczi, Lazarovsk, Tuapase, Galendżyk.

W miastach rejonu Soczi nie ma ormiańskich kościołów katolickich. Tymczasem Kościół ormiański będzie korzystał z gościny w kościołach obrządku łacińskiego, gdzie będą sprawowane liturgie Kościoła ormińskokatolickiego.

» cały artykuł

PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w Parafii Centralnej 2 grudnia, poświęcona była pamięci abpa Józefa Teodorowicza w 80. rocznicę jego śmierci, przypadającą 4 grudnia. W swoim słowie do wiernych ks. Józef Naumowicz mówił o znakach, jakie otrzymujemy od Boga, przypominając m.in. doświadczenia Hioba. Jednak nie możemy traktować złych doświadczeń jako kary od Boga, tylko - tak jak Hiob - przyjąć je jako znak i czekać na błogosławieństwo.

» cały artykuł 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

W obrządku ormiańskim już w poprzednią niedzielę zaczął się okres zwany  Pięćdziesiątnicą (hisnakac), Postu przed Bożym Narodzeniem i Astwacahajtnutian Świętem Objawienia i Chrztu Pańskiego (Epifanii).

Druga niedziela ormiańskiego „Adwentu” - postu przed Bożym Narodzeniem

W drugą niedzielę Pięćdziesiątnicy, w tym roku według ormiańskiego kalendarza liturgicznego 25 listopada, do Wrocławia zawitał ks. prof. Józef Naumowicz, aby odprawić Mszę św. w kościele Bożego Ciała. Jak zwykle w licznej i uroczystej oprawie: w asyście ks. dr. Marcina Kołodzieja i kandydata na kapłana Nareka Mkrtchyana z Armenii, który w Polsce studiuje w Seminarium Duchownym. Do posługi ministranckiej przyjechał z Krakowa Jakub Szyszko. A oprawa muzyczna należała do rodziny Sayegh i Wrocławskich Madrygalistów.

 » cały artykuł, zdjęcia

 

PARAFIA CENTRALNA

 

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

za śp. abpa Józefa Teodorowicza, w 80. rocznicę jego śmierci,

w niedzielę, 2 grudnia 2018, o godzinie 11.00

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.


Po mszy św. – spotkanie z dr. hab. Pawłem Skibińskim, autorem publikacji o Arcybiskupie.

Po spotkaniu – przekąski ormiańskie, kawa i herbata.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej oraz Parafii Południowej

Zapraszamy na Mszę św. ormiańskokatolicką,
podczas której będziemy się modlić w intencji Polski z okazji 100-lecia odzyskania przez Nią niepodległości,

we WROCŁAWIU

W NIEDZIELĘ 25 listopada 2018 R. GODZ. 16.00

Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1
(wejście od ul. Świdnickiej)

celebrans: ks. prof. Józef Naumowicz
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej
oraz parafii południowej

zaproszenie PDF


» harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» harmonogram Mszy św. ogólnopolski 

 

Światowy Dzień Ubogich – święto w kościele katolickim, zostało ustanowione w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Po raz pierwszy obchodzono ten dzień 19 listopada 2017 roku, pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem. W swoim posłaniu na ten dzień, Papież Franciszek podkreślał m.in. że "Ojcze nasz" to modlitwa ubogich. Organizowano w tym dniu uroczyste msze święte i liczne akcje pomocy (np. bezpłatne posiłki lub pomoc medyczną) dla osób bezdomnych itp., zarówno w Watykanie, jak i w innych krajach.

*

„Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi” – zaapelował Ojciec Święty w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich. Jest on obchodzony w XXXIII niedzielę zwykłą, która w tym roku przypada 18 listopada. Hasłem tego dnia są słowa psalmu
„Biedak zawołał, a Pan go usłyszał” (Ps 34,7). 
Biedak zawołał, a Pan go usłyszał
1. ”Oto biedak zawołał, a Pan go usłuszał” (Ps 34,7). Te słowa Psalmisty stają się też naszymi wtedy, gdy stykamy się z różnymi formami cierpienia i marginalizacji, doświadczanymi przez wielu braci i sióstr, których zazwyczaj określamy ogólnym terminem "ubodzy". Piszącemu te słowa Psalmiście nie jest obca ta sytuacja, wręcz przeciwnie, doświadcza on ubóstwa bezpośrednio, a jednak przekształca je w pieśń uwielbienia i dziękczynienia Panu. Psalm ten również dziś nam pozwala zanurzyć się w różne formy ubóstwa, zrozumieć kim są prawdziwi ubodzy, na których mamy zwrócić wzrok, by usłyszeć ich wołanie i rozeznać ich potrzeby.
 

    Msza św. ormiańskokatolicka

18 listopada 2018 o godz. 11.00
w kościele pw. Świętej Trójcy
przy ul. Mikołowskiej w Gliwicach

PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w Parafii Centralnej w Warszawie, przy ulicy Łazienkowskiej, miała charakter wyjątkowo uroczysty. Pojawiła się biało-czerwona flaga i specjalny bukiet kwiatów. Kaplica Rodziny Rodzin była całkowicie zapełniona, mimo dzisiejszych problemów komunikacyjnych. Święto 100-lecia odzyskania niepodległości zgromadziło na mszy św., prócz stałych wiernych, dużą grupę przyjezdnych. W swojej homilii ks. Józef Naumowicz nawiązał do dzisiejszej ewangelii w której Pan Jezus przywraca do życia małą dziewczynkę – jest to akt budzący nadzieję, nadzieję w której ufność pokładamy w Bogu.

» cały artykuł

 

11 LISTOPADA 1918 R. POLSKA ODZYSKUJE NIEPODLEGŁOŚĆ

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu.
Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
 
"W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. (…)
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego bytu. (…)"

z Listu Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Do Czcigodnego Brata
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją komunistycznym reżimem.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

Franciszek, Watykan, 4 listopada 2018 r.
www.vaticannews.va

 

PARAFIA CENTRALNA

 

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 11 listopada 2018, o godzinie 11.00
w dniu Narodowego Święta Niepodległości,

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z NarekuW niedzielę 28 października 2018 roku obchodzone jest

ormiańskie Święto Odnalezienia Krzyża Św.
Ton Giuti Syrpo Chaczi - Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի
PARAFIA PÓŁNOCNA
 
Narek i Kornelia

Gohar i Aram
W kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku odbyły się w tym miesiącu 2 śluby ormiańskokatolickie:
 
6 października 2018 r. - Nareka i Kornelii
13 października 2018 r. - Gohar i  Arama

 ♥ Nowożeńcom wszelkiego błogosławieństwa!

Ślub – w katolickim obrządku ormiańskim nazywa się „koronacją”. Korony nałożone na głowę zaślubionych symbolizują godność i piękno małżeństwa (tak chciał Stwórca !). Ale związek to także sprawa poważna i odpowiedzialna, stąd nad głowami ślubujących „brat krzyżowy” trzyma krzyż, a na koniec małżonkowie wypijają pobłogosławione wino z jednego kielicha – bo przez całe życie chcą razem pić kielich doli i niedoli, radości i cierpienia...
Ślubu udzielił ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku.
"Ślubu Narkowi i Kornelii udzieliłem razem z ks. Cezarym Annusewiczem 6 X br, w Gdańsku. Poza główną ceremonią kościelną - początek przyjęcia weselnego: powitanie nowożeńców chlebem (płaty ormiańskiego chleba, zwanego lawaszem, rodzice kładą na ramionach nowożeńców) i miodem, cukierki dla dzieci, tańce, śpiew, wreszcie wejście na salę (panna młoda wniesiona, a jakże !), ale przed wejściem młodzi depczą i tłuką udekorowane talerzyki, podobno ...na szczęście… Cudowna muzyka weselna i cudowni goście, żal było wychodzić, ale musiałem wracać na niedzielę do Warszawy…"
 na podstawie FB ks. prof. Józefa Naumowicza
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej