default_mobilelogo

Po raz pierwszy Msza św. w obrządku ormiańskim w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie już w sobotę o godz. 12.00, a po niej poświęcenie kamiennego krzyża ormiańskiego - chaczkaru i chóralny koncert. Chaczkar to dar Ormian dedykowany św. Janowi Pawłowi II jako przyjacielowi Armenii, w 40. rocznicę jego pontyfikatu, a także w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia pierwszej Republiki Armenii.

» artykuł na stronie Archidiecezji WarszawskiejKim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej