default_mobilelogo
  PARAFIA POŁUDNIOWA 


  

Obraz, namalowany przez Tomasza Wojnowskiego, przedstawiający abpa Józefa Teodorowicza, który zawisł w kościele w Ryczeniu podczas uroczystej mszy św. 26 maja 2013 roku.

Dnia 4 grudnia Roku Pańskiego 1938 we Lwowie zamknął oczy ostatni z arcybiskupów kościoła ormiańskokatolickiego, Józef Teofil Teodorowicz. Musiał mieć u Pana wielkie zasługi, skoro to właśnie w dzień wspomnienia św. Barbary, patronki dobrej śmierci, jego życie dobiegło końca. Dobry Pan nie dał mu oglądać upadku Polski który nastąpił rok później. Bo abp Teodorowicz o wolną Polskę walczył przez całe swoje życie, z którego większość przeżył pod Jej zaborami.

Marek Kubicki
sztygar z Zakładów Górniczych RUDNA

» czytaj cały artykuł 

ZALEDWIE KILKA DNI WCZEŚNIEJ, 29 LISTOPADA, W TRAGICZNYM WYPADKU
ZGINĘŁO OŚMIU GÓRNIKÓW Z KOPALNI RUDNA.

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.  Amen.

 

 

Do Polski Ormianie przywieźli swego baranka prawdopodobnie z Krymu, gdzie funkcjonował on już co najmniej w XIV wieku. Umieszczany był na ścianach ormiańskich kościołów i klasztorów, był herbem Ormian Kaffy, którzy zapożyczyli go prawdopodobnie z herbu Genui, wtedy rządzącej tą nadczarnomorską emporią handlową. Owszem, znamy jeszcze wcześniejsze – ale rzadkie – ormiańskie wyobrażenia baranka, na przykład w ewangeliarzu ze Skewry (schyłek XII wiek). Potem, po kilkuwiekowej przerwie, pojawiają się równoczesne polskim – wśród Ormian Cezarei, Artwinu, Grigoriopola (XVII-XVIII wieki). Nieco z tych późnych czasów zachowało się też na artefaktach i szatach liturgicznych, przechowanych w zbiorach muzeum św. Eczmiadzyna. Jednak wydaje się niemal pewnym, że popularność wśród Ormian w Polsce zawdzięcza baranek ich matecznikowi – Kaffie, a więc pośrednio ma genezę zachodnioeuropejską, łacińską.

» czytaj cały artykuł

» 650 lat Ormian w Polsce

 

 

 

 

 » ks. Narek Mnoyan 

ZAPROSZENIE

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką

w niedzielę, 4 grudnia o godz. 11.00 (uwaga, nie o godz. 17.00)
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Gościem specjalnym będzie ks. Narek Mnoyan, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii w Erywaniu pw. św. Grzegorza z Nareku.
Po Mszy świętej jak zawsze – spotkanie przy herbacie, a także okazja do rozmowy z ks. Narekiem.

Uwaga: następna Msza święta będzie 6 stycznia 2017 r.

Z Panem Bogiem,
ks. Józef Naumowicz / Հայր Հովսեփ Նաումովիչ
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
հոգեւոր հովիւ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

»   O MSZY ŚW.  

» harmonogram 

 

ARMENIA

Dopiero niedawno dotarła do nas ciekawa, obficie ilustrowana, opowieść naszej Rodaczki, która odwiedziła Armenię podczas pielgrzymki papieża Franciszka w czerwcu 2016 roku.
Publikujemy ją w dziale przedstawiającym wydarzenia z Armenii, po relacjach przekazywanych na bieżąco z wizyty Ojca Świętego.

» Cały artykuł i fotografie

 

W starej kapliczce górskiej 

 

 

Jest już, opracowany w Libanie, nowy kalendarz liturgiczny katolickiego kościoła ormiańskiego na rok 2017 (w języku ormiańskim).
Tym razem na okładce wykorzystano reprodukcję obrazu Matka Boża z Nareku (Holy Mother of Narek), namalowanego przez Ariela Agemiana (1904-1963).
Olejny oryginał znajduje się w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie. Obraz przedstawia NMP z dzieciątkiem na ręku i modlącego się św. Grzegorza z Nareku.
Był w tym roku dwukrotnie wykorzystany podczas ważnych dla Armenii wydarzeń.
(12 XII 2016)
 


20 listopada, w parafii centralnej p. w. św. Grzegorza z Nareku, mszę św. sprawował ks. Józef Naumowicz. Msza ta, jak przypomniał ksiądz, rozpoczęła w kościele ormiańskokatolickim pierwszy tydzień postu, a zarazem pięćdziesiątnicę przygotowania duchowego w oczekiwaniu na narodziny Jezusa.

 »  Relacja z mszy św. i spotkania

harmonogram mszy św.


 

Fot. Gość Niedzielny
Fot: Gość  Niedzielny

Uwzględniając złożoną przez ks. Rafała Krawczyka rezygnację, ks. Kardynał Kazimierz Nycz, dekretem z dnia 16 września 2016 r. zwalnia Księdza z urzędu Proboszcza parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku jak i pozostałych obowiązków pełnionych w Ordynariacie Kościoła Ormańskokatolickiego w Polsce.
Funkcję duszpasterza tej parafii pełni obecnie ksiądz profesor Józef Naumowicz.

»  dekret

Ks. Rafał Krawczyk we wrześniu 2013 r. zakończył posługę w Rosji, gdzie na własną prośbę, został skierowany w 2007 roku do pracy duszpasterskiej wśród katolików. Zetknął się tam z liczną wspólnotą Ormian, wiernych ormiańskiego kościoła katolickiego, imigrantów z Gruzji. W 2009 r. zwrócił się do Kongregacji Kościołów Wschodnich z prośbą o pozwolenie na posługę w obrządku ormiańskokatolickim. Uzyskał zgodę Stolicy Apostolskiej na birytualizm.
Po powrocie do Polski został mianowany duszpasterzem Ormian w Parafii Centralnej polskiego kościoła ormiańskokatolickiego, w Warszawie.
W dniach 13–15 września 2013 r. poprowadził pielgrzymkę Ormian Polskich na 650-lecie katedry ormiańskiej we Lwowie.
30 grudnia 2013 roku dekretem nominacyjnym dotychczasowy duszpasterz parafii centralnej w Warszawie został mianowany proboszczem tej parafii. Uroczystego wprowadzenia nowego proboszcza na urząd dokonał kardynał Kazimierz Nycz podczas mszy św. 6 stycznia 2014 r., w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. Ks. Rafał Krawczyk złożył wobec Ordynariusza uroczyste wyznanie wiary i otrzymał z jego rąk gawazan – ormiański pastorał proboszczowski.
Jednocześnie, ze względu na roczny urlop zdrowotny proboszcza ormiańskokatolickiej parafii południowej, ks. Rafał Krawczyk został na rok mianowany administratorem tej parafii. Odprawiał wtedy dodatkowo msze św. w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu.
W listopadzie 2015 r. został oddelegowany do pracy misyjnej w ormiańskim kościele katolickim w Armenii (Giumri). Kontynuuje też podjęte wcześniej studia z prawa kanonicznego kościołów wschodnich na KUL-u.
Brał udział w przygotowaniach wizyty papieża Franciszka w Armenii w czerwcu 2016 r. Był także jednym z dwóch generalnych koordynatorów ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży z ramienia Ordynariatu Ormiańskokatolickiego Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.

Ks. Rafał Krawczyk jest obecnie proboszczem ormiańskokatolickich parafii całego regionu Ashotsk prowincji Szirak w Armenii.

Księdzu Rafałowi serdecznie dziękujemy za dotychczasową wśród nas posługę i mamy nadzieję, że nie kończy się ona z odejściem z urzędu.
Życzymy błogosławieństwa Bożego w każdym kolejnym dniu.
Radości i satysfakcji z pracy kapłańskiej, powodzenia we wszystkich działaniach, wszelkiej pomyślności.
Polecamy w modlitwie.

 
W minioną środę w Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych odbyła się, na zaproszenie Komitet Organizacyjny obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, konferencja o Kościele ormiańskim i obrządkach wschodnich w Polsce. Na całość wydarzenia złozyły się: XIV Sesja Naukowa, msza  św. w obrządku ormiańskim w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski, którą odprawił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz koncert wokalny w tymże kościele, po mszy św.  W ramach konferencji ks. Isakowicz-Zaleski mówił o Ormianach katolikach w Polsce od XVII do XIX w.

Poniżej publikujemy opowieść jednej z uczestniczek tego wspaniałego wydarzenia.

W dniu 16 listopada 2016 r. miała miejsce wyjątkowa uroczystość obchodów 1050 lecia chrztu Polski. Była ona wspaniale, z rozmachem wielkiej metropolii zorganizowana, w wyjątkowo pięknej oprawie artystycznej muzycznie z udziałem najlepszych polskich wykonawców. W Domu Kultury, wypelnionym po brzegi miejscowymi i przyjezdnymi gośćmi, odbyła się XIV Sesja Naukowa na temat: "W jednym kraju w jednym kościele. Unickie Kościoły orientalne".
Na wstępie w programie słowno-muzycznym "Wszystko płynie z mocy Chrystusa" wystąpił Michał Wójciak z tamtejszą młodzieżą szkolną. Następnie w czasie sesji prof. KUL dr hab. Andrzej Gil wygłosił referat :"Kościół unicki w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej wobec tradycji i tendencji modernizacyjnych" a prof. Uniw. Rzesz. dr hab. Beata Lorens w swoim wystąpieniu mówiła o Bazylianach i ich roli w Kościele unickim w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaciekawił uczestników sesji tematem: "Ormianie-katolicy w Polsce od XVII do XX wieku". Sesję zakończył wykład Prof. Uniw. Rzesz. Ks. dr hab. Stanisława Nabywańca o neounii na Kresach II Rzeczypospolitej.
 
 
 PARAFIA CENTRALNA 

Ks. prof. Józef Naumowicz, od niedawna opiekun parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku, zaprasza na kolejną mszę św. ormiańskokatolicką do kaplicy św. Barbary na godz. 11.00 (UWAGA: nie na 17.00, jak do tej pory). Po mszy tradycyjnie spotkanie przy herbacie - ale inne niż zwykle. Zaprasza na nie do swojej siedziby Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. gdzie odbędzie się pokaz filmu „Ojciec", a specjalny gość przedstawi kulisy i ciekawostki związane z jego powstaniem.

ZAPROSZENIE I INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 » harmonogram mszy św.

 

 

Tuż przed 90. urodzinami.
Jawor (Dolny Śląsk), 23 lipca 2013 r., w swoim mieszkaniu.

fot. Ewa AbgarowiczW poniedziałek, 14 listopada 2016 roku, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Bolkowie na Dolnym Śląsku, zmarła pani Maria Mikuli z rodziny polskich Ormian.
Była córką Fryderyka Mikulego i wnuczką Karola Mikulego, pianisty i kompozytora, ucznia Fryderyka Chopina. 1 sierpnia skończyła 93 lata.
Każde z Nią spotkanie, to niekończące się opowieści z historii rodziny, Jej życia, historii w ogóle. Pełne kolorów, bo pani Maria miała duże poczucie humoru.
Do ostatnich chwil żywo interesowała się sprawami dotyczącymi środowiska ormiańskiego. Dużo czytała. Lektura „Kresowego Pokucia" M. Agopsowicz silnie i na długo Ją poruszyła. Pilnie, mimo pogłębiających się problemów ze wzrokiem, studiowała każdy kolejny numer Awedisu.
Była stałym darczyńcą Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.  Amen.
 
 PARAFIA POŁUDNIOWA 

Msza św., którą ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odprawił w niedziele 13 listopada w niezmiennie gościnnym kościele Bożego Ciała, była wyjątkowo uroczysta. I, jak to ostatnio już stało się pięknym zwyczajem, w bogatej oprawie muzycznej. Przybył nam też Nowy Wierny kościoła ormiańskokatolickiego – ochrzczony podczas tej mszy Dawid Jacek!
Spotkanie po mszy również było bardzo udane. Na nim, jak i w trakcie mszy zostało przekazane sporo ważnych dla naszego środowiska informacji. Zresztą – sami Państwo przeczytajcie!
Acha, jeszcze tort okolicznościowy czekający w domu na Dawida Jacka – opisać się nie da, sami Państwo zobaczcie!

A słowa skierowane następnego dnia  przez ks. Tadeusza: Co do wczoraj to było super! A wieczorem dojechaliśmy szybko i szczęśliwie. Tak trzymać! – wiele znaczą, sił dodają.

PEŁNA RELACJA I GALERIA 

 

Jutro w Ustrzykach Dolnych konferencja o Kościele ormiańskim i obrządkach wschodnich w Polsce (g. 11.00 – Dom Kultury). Wieczorem liturgia ormiańskokatolicka (g. 17.00 – Kościół parafialny). Zapraszam w imieniu organizatorów.
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

harmonogramy Mszy św. ormiańskokatolickich:
OGÓLNOPOLSKI                                 PARAFII POŁUDNIOWEJ8 grudnia 2015 roku uroczystą Mszą na Placu św. Piotra Papież zainaugurował w Kościele Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia. W homilii podkreślił, że jest to czas szczególnej łaski, w którym jesteśmy wezwani do odkrycia głębi miłosierdzia Ojca, przyjmującego wszystkich i osobiście wychodzącego każdemu na spotkanie.

» więcej na temat Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia

To ostatnie dni, by skorzystać z łask wynikających z przekroczenia Bram Miłosierdzia. Uroczyste zamknięcie Bram Miłosierdzia w całym Kościele nastąpi w niedzielę 13 listopada, tydzień przed zamknięciem Roku Miłosierdzia przez papieża Franciszka.
Chociaż Bramy Miłosierdzia zostaną zamknięte w najbliższą niedzielę, Jubileusz Miłosierdzia potrwa do 20 listopada. Odpusty jubileuszowe niezwiązane z symbolicznym przejściem, będzie można uzyskać do niedzieli Chrystusa Króla włącznie. Tego dnia Papież Franciszek zamknie Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra w Rzymie, co zakończy Rok Miłosierdzia w całym Kościele.

 » "Wkrótce uroczyste zamknięcie Bram Miłosierdzia", kai

  

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzające je Dni w Diecezjach już za nami, ale wspomnienia i przeżycia tego czasu wciąż są żywe.
Według oficjalnych danych do Polski przyjechało 351 młodych Ormian. Większość z terenu naszego Ordynariatu – z Armenii, Gruzji i Rosji. Towarzyszyli im duchowni ormiańskokatoliccy – czterech kapłanów (w tym Generalni Koordynatorzy ds. organizacji ŚDM: ks. Karnik Youssef i ks. Rafał Krawczyk) oraz trzech biskupów – abp Rafał Minassian i bp Michał Muradian, a także abp Bedros Miriatian z Aleppo (Syria). 19 osób, wraz z kapłanem, przybyło z Libanu, kilka z Syrii, jeden kapłan ze Szwecji.

» czytaj cały list


 

PARAFIA POŁUDNIOWA 

Drodzy Ormianie i Przyjaciele Ormian!
Serdecznie zapraszam na dwie Msze św. ormiańskokatolickie

W NIEDZIELĘ 13 LISTOPADA:

GLIWICE, godz. 11 – KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKI TRÓJCY ŚWIĘTEJ
ul. Mikołowska 2.
 msza św. ormiańskokatolicka w ramach XI Dni Kultury Ormiańskiej na Górnym Śląsku
Po mszy koncert kwartetu smyczkowego Les femmes (w kościele).

ZDJĘĆ KILKA

WROCŁAW, godz. 16.00 – KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA
ul. Bożego Ciała 1 (wejście od ul. Świdnickiej)
 msza św. ormiańskokatolicka z obrzędem chrztu i bierzmowania

Oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewni chór Wrocławscy Madrygaliści. Po mszy św. spotkanie środowiskowe.

z Panem Bogiem,
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii południowej w Gliwicach pw. św. Grzegorza Oświeciciela

harmonogram

 PARAFIA CENTRALNA 

Msze święte ormiańskokatolickie w parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku zostaną odprawione w następujące niedziele:

- 6 listopada                               »   O MSZY ŚW.  

- 20 listopada (I niedziela postu przed Bożym Narodzeniem)
- 18 grudnia

oraz 6 stycznia 2017 (piątek) - uroczysta Msza św. w Święto Epifanii

ZAPROSZENIE
harmonogram

W tym roku wg kalendarza ormiańskokatolickiego 5 listopada (wg kalendarza rzymskokatolickiego 29 września) przypada wspomnienie Archaniołów – Gabriela, Rafała i Michała oraz wszystkich wojsk niebieskich.

W tym dniu, z okazji imienin, szczególnie polecajmy w modlitwie abp. Rafała Minassiana, ordynariusza Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików, ks. Rafała Krawczyka – proboszcza wszystkich ormiańskokatolickich parafii rejonu Ashotsk, prowincji Shirak w Armenii i ks. Rafała Grzelczyka – diecezjalnego duszpasterza młodzieży w Diecezji Płockiej, w lipcu 2016 roku uhonorowanego przez abp. Minassiana tytułem Prałata Katolickiego Kościoła Ormiańskiego.
Szczęść Boże!
 
DZIEŃ ARCHANIOŁÓW
W chrześcijańskiej tradycji Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem.
Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański”.
Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela. W tradycji chrześcijańskiej przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela, czy zwiastuje Najświętszej Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego.
W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem.
Św. Gabriel występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem, czyli świetlistą aurą. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne.
Św. Rafał Archanioł natomiast przedstawiany jest jako młodzieniec w typowym stroju anioła - tunice. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie.
za: wiara.pl

Z ANIOŁAMI ŚWIĘTYMI

Nikt ich nie widział, choć świątynie pełne są ich kształtów. Pocieszne bobasy o pyzatych buziach i wielkich skrzydłach ozdabiają mieszkania, czasem obmywają je strugi łez na cmentarzach, na grobach tych, co w rajskich ogrodach zapewne z aniołami się bawią. Ludzie wierzą, bo tak Kościół uczy, że są Aniołowie Stróżowie, których obrazy niepotrzebnie zniknęły znad dziecięcych łóżek. Są też archaniołowie, których wspominamy w historii zbawienia: Michał, Gabriel i Rafał. O tych trzech wiemy na pewno, że istnieją jako święci.


W niedzielę 23 października 2016 roku obchodzone jest ormiańskie święto
odnalezienia Krzyża Św. - Giuti Syrpo Chaczi
Również w tym dniu w kościele katolickim przypada
90. Światowy Dzień Misyjny.


PARAFIA POŁUDNIOWA 
 

W niedziele, 23 października 2016 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odprawi w Gliwicach Mszę św.
g. 11.00 – kościół Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.

 

17 października 2016
 
Solidarni w modlitwie i czynach

Polsko-ormiańska modlitwa w intencji prześladowanych chrześcijan w Bazylice katedralnej w Sandomierzu.
W ramach trwających Dni Kultury Chrześcijańskiej do naszej diecezji przybył abp Raphael Minassian, Arcybiskup Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej Ormiańskiego Kościoła Katolickiego.
W Bazylice katedralnej w Sandomierzu abp R. Minassian wraz z bp Krzysztofem Nitkiewiczem, ordynariuszem sandomierskim, z udziałem bp seniora Edwarda Frankowskiego i licznych kapłanów sprawowali Mszę św. w intencji prześladowanych chrześcijan.
We wspólnej modlitwie uczestniczyli wierni Ormiańskiego Kościoła Katolickiego wraz z Edgarem Ghazaryanem, Ambasadorem Armenii w Polsce, przedstawiciele władz parlamentarnych, władz samorządowych Sandomierza, alumni seminarium, siostry zakonne, mieszkańcy miasta oraz przybyli diecezjanie.

ks. Tomasz Lis
Gość Niedzielny Sandomierski

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej