default_mobilelogo

  
O ŚW. WALENTYM

Walentynki, święto zakochanych obchodzone 14 lutego, niesłusznie bywa stawiane w jednym rzędzie z Halloween, jako kolejny eksportowany produkt kultury anglosaskiej. Okazuje się bowiem, że wspominany tego dnia w kalendarzu liturgicznym [łacińskim - red.] św. Walenty, od którego imienia pochodzi nazwa święta, został ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 r. przez papieża Aleksandra VI.

(...) Wiele miast w Europie przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. Wszędzie tam 14 lutego organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych. Największe w Polsce odbywają się corocznie od 2002 roku w Chełmnie na Warmii pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Prawdopodobnie od średniowiecza obecne są tam relikwie św. Walentego, przechowywane w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP. W Chełmnie, obok modlitw przy relikwiach świętego ma miejsce barwny przemarsz ulicami miasta z orkiestrą dętą i ułożenie walentynkowego serca ze świec na rynku.
Z kolei w bazylice św. Floriana w Krakowie gościem wieczoru, na który zaproszeni są nie tylko zakochani, ale także wszyscy szukający prawdziwej miłości, jest sam św. Walenty, jako że jego relikwie znajdują się także w tej świątyni.

Źródło: KAi

 czytaj więcej 

 


   


Święto św. Sarkisa – Surp Sarkis (pol. św. Sergiusza) to 
dzień błogosławieństwa młodzieży.
Jest świętem ruchomym, w tym roku – wg ormiańskokatolicjkiego kalendarza liturgicznego – przypada 
11 lutego.
Św. Sarkis jest patronem zakochanych.

 czytaj więcej 
 o św. Sarkisie w j. ormiańskim


W ARMENII

 

 

ARMENIA

  Arevik 2 lutego 2017

 

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo, nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

» zobacz więcej

  

 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej opisuje Ewangelista Łukasz [podkr. red]. Ósmego dnia nowo narodzone Dziecko otrzymało imię zapowiedziane przed Jego narodzeniem. Według Księgi Kapłańskiej (12,1-8) każda kobieta w 40 dni po urodzeniu chłopca powinna była przyjść do świątyni i poddać się obrzędowi oczyszczenia. Składała przy tym na ofiarę całopalną baranka, a na ofiarę przebłagalną gołąbka lub synogarlicę. Ubodzy składali w ofierze parę gołębi lub synogarlic. Wówczas to kapłan udzielał błogosławieństwa i oczyszczał matkę, skrapiając ją krwią ofiarnych zwierząt. 
Tak też i było z Maryją. W czterdziestym dniu życia Jezusa przyniosła Go do świątyni, by wypełnić Prawo Starego Testamentu.

 

Msze święte ormiańskokatolickie w parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku zostaną odprawione w następujące niedziele:

- 5 lutego 2017 
- 26 lutego 2017 - W obrządku ormiańskim Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan),
  
od której rozpoczyna się Wielki Post (Mec Pahk)
- 12 marca 2017 r.
- 9 kwietnia 2017 r. - Niedziela Palmowa, w obrządku ormiańskim ze specjalny obrzędem otwarcia drzwi
- 14 maja 2017 r.
- 4 czerwca 2017 r.

5 LUTEGO 2017 

ZAPROSZENIE                   »   O MSZY ŚW.  

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej

» harmonogram Mszy św. ogólnopolski

 

 PARAFIA POŁUDNIOWA

W niedziele, 5 lutego 2017 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
odprawi w Gliwicach Mszę św. ormiańskokatolicką.
g. 11.00 – kościół Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.

 

ORAMIANIE POLSCY
Ormianie Polscy, jak kto woli Polscy Ormianie. Kto to jest? Takie pytanie zadawali sobie niezorientowani widzowie „Kroniki Krakowskiej” TVP Kraków 20 stycznia 2017 roku, gdy pokazano migawki ukazujące składanie kwiatów przed sarkofagami Króla Kazimierza Wielkiego oraz Króla Władysława Jagiełły na Wawelu. Uczyniły to środowiska ormiańskie w Polsce, z okazji 650. rocznicy podpisania przez Króla Kazimierza Wielkiego przywileju dla tej nacji w Monarchii Polskiej. Jaki to był przywilej? Najprościej mówiąc, przywilejem było zrównanie praw polskich Ormian z pozostałymi obywatelami kraju. 
»  cały artykuł

Złożenie wieńców na grobie Kazimierza Wielkiego w Katedrze Wawelskiej

Msza św. ormiańskokatolicka w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie

KRAKÓW, 20 STYCZNIA 2017 ROKU

  »  GALERIA ZDJĘĆ    

» 650 lat polskich Ormian, Gość Niezielny (krakowski)
» ARTYKUŁ                   »
GALERIA
 

 

19.01.2017, wywiad ks. Tadeusza Isakowiacza-Zaleskiego dla PAP z okazji jutrzejszej 650. rocznicy przywileju króla Kazimierza Wielkiego dla Ormian polskich i związanych z nią uroczystości w Krakowie.

Polska ma piękną tradycję tolerancji wobec innych narodów; Królestwo Polskie było schronieniem dla przedstawicieli wielu nacji, dziś możemy się odwoływać do tej pięknej, polskiej tradycji – mówi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Ormianin, kapłan obrządku ormiańskiego.

» cały wywiad

 

W programie uroczysta Msza św. ormiańskokatolicka w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie z udziałem wszystkich księży związanych z tym obrządkiem. Kazanie wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, proboszcz Orrmaińskokatolickiej Parafii Południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela.         

PARAFIA CENTRALNA

WARSZAWA, 6 I 2017
» zobacz więcej

PARAFIA POŁUDNIOWA

GLIWICE, 6 I 2017

PARAFIA POŁUDNIOWA

KRAKÓW, 6 I 2017
» zobacz więcej

PARAFIA POŁUDNIOWA

WROCŁAW, 8 I 2017
» zobacz więcej

ABP MINASSIAN U ORMIAN KATOLIKÓW W ROSJI
6 - 9 I 2017
» zobacz więcej

 

 

NIEDZIELA, 8 STYCZNIA        
WROCŁAW, g. 16 -
kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1 (wejście od ul. Świdnickiej)
Celebrans: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
 
PIĄTEK, 6 STYCZNIA
KRAKÓW, g. 18 -
kościół Miłosierdzia Bożego przy ul. Smoleńsk.
Celebrans: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

PIĄTEK, 6 STYCZNIA
GLIWICE, g. 11.00 –
kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.
Celebrans: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

PIĄTEK, 6 STYCZNIA
WARSZAWA, g. 11.00,
kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67.
Celebrans: ks. Józef Naumowicz
 
 
ARMENIA

  Panik, liturgia Wigilii Bożego Narodzenia, 24 XII 2016

Giumri, świąteczny koncert, 22 XII 2016  


Już na początku grudnia przystrojono choinkami siedzibę Arcybiskupa w Giumri.

Również w parafiach całego rejonu przygotowywano się do świąt Bożego Narodzenia. Między innymi w dniach 13-15 grudnia duchowni ormiańskokatoliccy Ordynariatu Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej uczestniczyli w trzydniowych rekolekcjach w Erywaniu.
22 grudnia w Giumri odbył się piękny koncert bożonarodzeniowy, w którym również wziął udział abp Rafael Minassian.

W miejscowości Panik 24 grudnia ustawiona została wielka choinka, a też odbyła się tradycyjna procesja i sprawowana była liturgia wigilii Bożego Narodzenia.
25 grudnia ks. Karnik Youssef odprawił msze świąteczne, m.in. w miejscowościach Panik, Mets Sepasar.

» GALERIA ZDJĘĆ Z PRZYGOTOWAŃ I UROCZYSTOŚCI

  

 

 PARAFIA POŁUDNIOWA   
 
» TEKST NA TABLICY  

26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Obornikach Śląskich, w kościele pw. Judy Tadusza i Antoniego Padewskiego, w 60. rocznicę śmierci ks. Samuela Manugiewicza została odprawiona Msza św. koncelebrowana. Podczas tej uroczystej mszy poświęcono - osadzoną w bocznej kaplicy kościoła - tablicę upamiętniającą postać tego  wybitnego ormiańskokatolickiego duchownego.
Treść Tablicy Pamięci opracowano na podstawie noty ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, zamieszczonej w „Słowniku biograficznym duchownych ormiańskich w Polsce” (z uzupełnieniami).
Po mszy św., w kościele, wysłuchaliśmy koncertu muzycznego kolęd Ormian polskich, kolęd ormiańskich, szarakanów (humnów) z liturgii ormiańskiej oraz kolęd polskich - które wspólnie śpiewaliśmy.
Kontynuacją uroczystości była przemiła gościna w domu Romany Obrockiej, inicjatorki i realizatorki całego wydarzenia. Dalej wspólnie kolędowaliśmy, w przerwach racząc się gandżaburem i domowymi wypiekami.
Wydarzenie to - choć jeszcze z końca ubiegłego roku - było pierwszym, z całej  ich serii przewidzianych w roku 2017, a związanych z obchodami 650-lecia obecności ormiańskiej diaspory w Polsce. 

» zobacz więcej

 

 

 

Szanowni Państwo,

łącząc się duchowo w tej wyjątkowej świątecznej chwili pragnę przekazać Wszystkim
serdeczne życzenia wszelkiego dobra i wszelkiego błogosławieństwa
na święta Bożego Narodzenia i na cały rok 2017.

Chcę także podzielić się radością, że podczas spotkania zorganizowanego w Domu Arcybiskupów Warszawskich wokół mojej książki „Historia świątecznej choinki” udział wzięli m.in. kard. Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a także Łukasz Abgarowicz jako przedstawiciel Kościoła ormiańskokatolickiego.
Podczas spotkania Łukasz Abgarowicz wyjaśniał, że wyznawcy Kościoła ormiańskokatolickiego obchodzą święta Bożego Narodzenia 25 grudnia, ale celebrują je także 6 stycznia, razem ze świętem Epifanii. Dodał – jak czytamy w relacji KAI-u – że w uroczystość Epifanii „w przeddzień, nazywany Dniem Świateł, po uroczystej liturgii w świątyniach zapala się wszystkie lampy, które Ormianie zabierają do domów. Jest to symbol oświecenia człowieka poprzez narodziny Chrystusa. Uroczysta kolacja kończy 50-dniowy okres postu. Po niej Ormianie odwiedzają krewnych i przyjaciół, aby podzielić się z nimi Dobrą Nowiną. Epifania to dla Ormian najważniejsze święto, bo łączy Wigilię Bożego Narodzenia, Objawienie Pańskie i Chrzest Jezusa. Podczas Mszy św. odbywa się "chrzest wody", który polega na zanurzeniu krzyża w wodzie, do której dolany jest święty olej [święcony przez ormiańskokatolickiego katolikosa w Bzommar w Libanie - przyp. red.]. Wybierani są też czterej "ojcowie chrzestni", trzymający wstęgi odchodzące od chrzcielnicy, w której zanurzany jest krzyż. Drugi dzień świąt to u Ormian Dzień Zaduszny, w którym wspomina się zmarłych oraz męczenników".

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku

» więcej nt. debaty o książce

 

 Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Kochani Parafianie!
Modląc się do św. Brata Alberta, artysty i społecznika, który odszedł do nieba sto lat temu,
w dzień Bożego Narodzenia 1916 roku, składam Wam następujące życzenia:

Bezdomnym schronienia ciepłego
Smutnym nadejścia radości
Zapracowanym kilku dni wolnego
Samotnym wielu gości

»  całe życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Święta Objawienia i Chrztu Pańskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia by święta te
były dla wszystkich źródłem radości i nadziei.
By każdy z nas mógł uwierzyć i zawierzyć Bogu.
Niech czas świąteczny będzie dla nas wszystkich
piękny, dobry i błogosławiony.
Radości i nadziei każdego dnia 2017 roku.
Wesołych Świąt!
                                                             Redakcja
Hołd pasterzy betlejemskich (1929). Henryk Rosen, Katedra Ormiańska we Lwowie


 PARAFIA POŁUDNIOWA   

Ks. Samuel Manugiewicz.
Fot. "Posłaniec św. Grzegorza"

» BIOGRAM

26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Obornikach Śląskich, w kościele pw. Judy Tadusza i Antoniego Padewskiego, w 60. rocznicę śmierci ks. Samuela Manugiewicza zostanie odprawiona Msza św. z poświęceniem tablicy upamiętniającej postać tego duchownego ormiańskokatolickiego.  Kapłana niezwykle zasłużonego dla rozwoju Kut, proboszcza - nie tylko kuckiej parafii, burmistrza Kut, senatora II Rzeczypospolitej Polskiej, wielkiego patrioty i społecznika.

Z A P R O S Z E N I E:

Gość Niedzielny (23.12.2016):
Ormiańskie świętowanie

 

Wydawnictwo Literackie i Katolicka Agencja Informacyjna
zapraszają na debatę

pt. CHOINKA NA ROZDROŻU
wokół książki ks. prof. Józefa Naumowicza z UKSW
pt. „Historia świątecznej choinki”

16 XII (piątek), godz. 12.00
Dom Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19, Warszawa


W dyskusji o różnych tradycjach wigilijnego drzewka głos zabiorą: J.E. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, J.E. abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. Józef Naumowicz z UKSW, autor książki, Łukasz Abgarowicz, Kościół ormiańskokatolicki, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Szewach Weiss – b. ambasador Izraela w Polsce, dyr. Małgorzata Nycz z Wydawnictwa Literackiego.
Konferencję poprowadzi Marcin Przeciszewski, szef KAI.

 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 


  

Obraz, namalowany przez Tomasza Wojnowskiego, przedstawiający abpa Józefa Teodorowicza, który zawisł w kościele w Ryczeniu podczas uroczystej mszy św. 26 maja 2013 roku.

Dnia 4 grudnia Roku Pańskiego 1938 we Lwowie zamknął oczy ostatni z arcybiskupów kościoła ormiańskokatolickiego, Józef Teofil Teodorowicz. Musiał mieć u Pana wielkie zasługi, skoro to właśnie w dzień wspomnienia św. Barbary, patronki dobrej śmierci, jego życie dobiegło końca. Dobry Pan nie dał mu oglądać upadku Polski który nastąpił rok później. Bo abp Teodorowicz o wolną Polskę walczył przez całe swoje życie, z którego większość przeżył pod Jej zaborami.

Marek Kubicki
sztygar z Zakładów Górniczych RUDNA

» czytaj cały artykuł 

ZALEDWIE KILKA DNI WCZEŚNIEJ, 29 LISTOPADA, W TRAGICZNYM WYPADKU
ZGINĘŁO OŚMIU GÓRNIKÓW Z KOPALNI RUDNA.

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.  Amen.

 

 

Do Polski Ormianie przywieźli swego baranka prawdopodobnie z Krymu, gdzie funkcjonował on już co najmniej w XIV wieku. Umieszczany był na ścianach ormiańskich kościołów i klasztorów, był herbem Ormian Kaffy, którzy zapożyczyli go prawdopodobnie z herbu Genui, wtedy rządzącej tą nadczarnomorską emporią handlową. Owszem, znamy jeszcze wcześniejsze – ale rzadkie – ormiańskie wyobrażenia baranka, na przykład w ewangeliarzu ze Skewry (schyłek XII wiek). Potem, po kilkuwiekowej przerwie, pojawiają się równoczesne polskim – wśród Ormian Cezarei, Artwinu, Grigoriopola (XVII-XVIII wieki). Nieco z tych późnych czasów zachowało się też na artefaktach i szatach liturgicznych, przechowanych w zbiorach muzeum św. Eczmiadzyna. Jednak wydaje się niemal pewnym, że popularność wśród Ormian w Polsce zawdzięcza baranek ich matecznikowi – Kaffie, a więc pośrednio ma genezę zachodnioeuropejską, łacińską.

» czytaj cały artykuł

» 650 lat Ormian w Polsce

 

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej