default_mobilelogo
W minioną środę w Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych odbyła się, na zaproszenie Komitet Organizacyjny obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, konferencja o Kościele ormiańskim i obrządkach wschodnich w Polsce. Na całość wydarzenia złozyły się: XIV Sesja Naukowa, msza  św. w obrządku ormiańskim w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski, którą odprawił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz koncert wokalny w tymże kościele, po mszy św.  W ramach konferencji ks. Isakowicz-Zaleski mówił o Ormianach katolikach w Polsce od XVII do XIX w.

Poniżej publikujemy opowieść jednej z uczestniczek tego wspaniałego wydarzenia.

W dniu 16 listopada 2016 r. miała miejsce wyjątkowa uroczystość obchodów 1050 lecia chrztu Polski. Była ona wspaniale, z rozmachem wielkiej metropolii zorganizowana, w wyjątkowo pięknej oprawie artystycznej muzycznie z udziałem najlepszych polskich wykonawców. W Domu Kultury, wypelnionym po brzegi miejscowymi i przyjezdnymi gośćmi, odbyła się XIV Sesja Naukowa na temat: "W jednym kraju w jednym kościele. Unickie Kościoły orientalne".
Na wstępie w programie słowno-muzycznym "Wszystko płynie z mocy Chrystusa" wystąpił Michał Wójciak z tamtejszą młodzieżą szkolną. Następnie w czasie sesji prof. KUL dr hab. Andrzej Gil wygłosił referat :"Kościół unicki w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej wobec tradycji i tendencji modernizacyjnych" a prof. Uniw. Rzesz. dr hab. Beata Lorens w swoim wystąpieniu mówiła o Bazylianach i ich roli w Kościele unickim w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaciekawił uczestników sesji tematem: "Ormianie-katolicy w Polsce od XVII do XX wieku". Sesję zakończył wykład Prof. Uniw. Rzesz. Ks. dr hab. Stanisława Nabywańca o neounii na Kresach II Rzeczypospolitej.
 
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej