default_mobilelogo
W dniu 16 listopada 2016 r. miała miejsce wyjątkowa uroczystość obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Była ona wspaniale, z rozmachem wielkiej metropolii zorganizowana, w wyjątkowo pięknej oprawie artystycznej muzycznie z udziałem najlepszych polskich wykonawców. W Domu Kultury, wypełnionym po brzegi miejscowymi i przyjezdnymi gośćmi, odbyła się XIV Sesja Naukowa na temat: "W jednym kraju w jednym kościele. Unickie Kościoły orientalne".
Na wstępie w programie słowno-muzycznym "Wszystko płynie z mocy Chrystusa" wystąpił Michał Wójciak z tamtejszą młodzieżą szkolną. Następnie w czasie sesji prof. KUL dr hab. Andrzej Gil wygłosił referat :"Kościół unicki w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej wobec tradycji i tendencji modernizacyjnych" a prof. Uniw. Rzesz. dr hab. Beata Lorens w swoim wystąpieniu mówiła o Bazylianach i ich roli w Kościele unickim w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaciekawił uczestników sesji tematem: "Ormianie-katolicy w Polsce od XVII do XX wieku". Sesję zakończył wykład Prof. Uniw. Rzesz. Ks. dr hab. Stanisława Nabywańca o neounii na Kresach II Rzeczypospolitej.
W przerwie kawowej liczni goście sesji częstując się ciastem, mogli posmakować też ormiańskiej atmosfery, racząc się rozłożonymi na stole, fotograficznymi widokami Armenii spotkanej przeze mnie w czasie wizyty papieża Franciszka w czerwcu 2016 r. (wyjątkowe zainteresowanie nimi okazywał proboszcz miejscowej parafii rzymsko-katolickiej p.w. NMP Królowej Polski). Wieczorem przy wypełnionym "do szpilki" miejscowym kościele Mszę św. w obrządku ormiańskokatolickim odprawił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w asyście księży rzymskokatolickich. Poza miejscowymi parafianami i wieloma kapłanami, widoczne były liczne władze krajowe i regionalne, samorządowe oraz naukowcy uniwersyteccy z Polski południowej i wschodniej, młodzież i organizacje kościelno-patriotyczne, w tym niezawodni, jak zawsze, umundurowani Strzelcy z Rzeszowa, przedstawiciele wojska i Straży Granicznej, leśników oraz innych służb mundurowych.
Wielkiej rangi uroczystości obchodów 1050 lecia Chrztu Polski w Ustrzykach Dolnych, samym zakątku Polski i Podkarpacia, dopełnił niezwykłej artystycznie świetności europejskiej koncert. W obecności kompozytora Włodzimierza Korcza, niebiańsko wręcz brzmiące w tut. kościele p.w. NMP Królowej Polski, wykonane zostało (po raz czwarty dopiero) Oratorium "Sanctus" do słów Moniki Partyk. Solistami byli: Olga Bończyk, Alicja Majewska, Dorota Osińska, Jacek Wójcicki, Zbigniew Wodecki i Grzegorz Wilk a Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie dyrygował Tadeusz Wicherek przy udziale Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, który przygotował Grzegorz Oliwa. Poza niekłamanym zachwytem i podziwem dla wspaniałych wykonawców koncertu, należy się też ogromna wdzięczność i dla głównych organizatorów całej tej , o wyjątkowej oprawie, uroczystości tj. ks. prof. dr hab. Stanislawa Nabywańca i p. Adama Pęzioła.

Maria Staszałek

     

       

      

     

fot.:  Czesław Urban
(zdjęcia pochodzą ze strony Parafii rzymskokatolickiej
p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych) 

 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej