default_mobilelogo

 

Fot. Gość Niedzielny
Fot: Gość  Niedzielny

Uwzględniając złożoną przez ks. Rafała Krawczyka rezygnację, ks. Kardynał Kazimierz Nycz, dekretem z dnia 16 września 2016 r. zwalnia Księdza z urzędu Proboszcza parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku jak i pozostałych obowiązków pełnionych w Ordynariacie Kościoła Ormańskokatolickiego w Polsce.
Funkcję duszpasterza tej parafii pełni obecnie ksiądz profesor Józef Naumowicz.

»  dekret

Ks. Rafał Krawczyk we wrześniu 2013 r. zakończył posługę w Rosji, gdzie na własną prośbę, został skierowany w 2007 roku do pracy duszpasterskiej wśród katolików. Zetknął się tam z liczną wspólnotą Ormian, wiernych ormiańskiego kościoła katolickiego, imigrantów z Gruzji. W 2009 r. zwrócił się do Kongregacji Kościołów Wschodnich z prośbą o pozwolenie na posługę w obrządku ormiańskokatolickim. Uzyskał zgodę Stolicy Apostolskiej na birytualizm.
Po powrocie do Polski został mianowany duszpasterzem Ormian w Parafii Centralnej polskiego kościoła ormiańskokatolickiego, w Warszawie.
W dniach 13–15 września 2013 r. poprowadził pielgrzymkę Ormian Polskich na 650-lecie katedry ormiańskiej we Lwowie.
30 grudnia 2013 roku dekretem nominacyjnym dotychczasowy duszpasterz parafii centralnej w Warszawie został mianowany proboszczem tej parafii. Uroczystego wprowadzenia nowego proboszcza na urząd dokonał kardynał Kazimierz Nycz podczas mszy św. 6 stycznia 2014 r., w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. Ks. Rafał Krawczyk złożył wobec Ordynariusza uroczyste wyznanie wiary i otrzymał z jego rąk gawazan – ormiański pastorał proboszczowski.
Jednocześnie, ze względu na roczny urlop zdrowotny proboszcza ormiańskokatolickiej parafii południowej, ks. Rafał Krawczyk został na rok mianowany administratorem tej parafii. Odprawiał wtedy dodatkowo msze św. w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu.
W listopadzie 2015 r. został oddelegowany do pracy misyjnej w ormiańskim kościele katolickim w Armenii (Giumri). Kontynuuje też podjęte wcześniej studia z prawa kanonicznego kościołów wschodnich na KUL-u.
Brał udział w przygotowaniach wizyty papieża Franciszka w Armenii w czerwcu 2016 r. Był także jednym z dwóch generalnych koordynatorów ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży z ramienia Ordynariatu Ormiańskokatolickiego Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.

Ks. Rafał Krawczyk jest obecnie proboszczem ormiańskokatolickich parafii całego regionu Ashotsk prowincji Szirak w Armenii.

Księdzu Rafałowi serdecznie dziękujemy za dotychczasową wśród nas posługę i mamy nadzieję, że nie kończy się ona z odejściem z urzędu.
Życzymy błogosławieństwa Bożego w każdym kolejnym dniu.
Radości i satysfakcji z pracy kapłańskiej, powodzenia we wszystkich działaniach, wszelkiej pomyślności.
Polecamy w modlitwie.

 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej