default_mobilelogo

  PARAFIA PÓŁNOCNA 


Uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa Ormian, które odbyły się w Klebarku Wielkim k. Olsztyna
staraniem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Ambasady Republiki Armenii w Polsce.

czytaj więcej

radio Olsztyn
TVP Olsztyn

W niedzielę 8 listopada we wszystkich kościołach katolickich w Polsce odczytywany będzie list Episkopatu Polski poświęcony prześladowaniom chrześcijan na świecie, w tym 100. rocznicy ludobójstwa Ormian w Turcji.
W liście tym czytamy: "W tym roku przeżywamy setną rocznicę ludobójstwa w Turcji. W 1915 roku rozpoczęto planową eksterminację o charakterze ludobójczym chrześcijan zamieszkujących od wieków obszary zajmowane przez Imperium Tureckie. Ludobójstwo pochłonęło ok. dwóch milionów ofiar, z tego najliczniejszą grupę ofiar byli Ormianie (ok. półtora miliona zamordowanych), następnie syryjscy chrześcijanie, Asyryjczycy (ok. 300 tysięcy) oraz Grecy (ok. 200 tysięcy). W czasie samego ludobójstwa, z chwilą masowych egzekucji przedstawicieli ormiańskich elit, ujawnił się motyw zbrodniczej działalności oprawców – nienawiść do chrześcijaństwa. By ją bardziej rozbudzić odwoływano się do tradycyjnego w islamie obrazu chrześcijan jako „niewiernych”. Tysiące wyznawców Chrystusa postawionych przed tą alternatywą dokonywało heroicznego wyboru Jezusa i Jego Krzyża."                         (za: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich)

 

Archaniołowie: Rafał, Michał, Gabriel

Michele Tosini (1503–1577) 

7 listopada wg kalendarza ormiańskokatolickiego przypada wspomnienie Archaniołów –
Gabriela, Rafała i Michała
oraz wszystkich wojsk niebieskich,

a także bł. Komitasa Keomurdżiana – kapłana i męczennika za katolicką wiarę.

W tym dniu, z okazji imienin, szczególnie polecajmy w modlitwie ks. Rafała Krawczyka   »


                                                                         więcej o Archaniołach:
                        (wg kalendarza rzymskiego 29 września)
  niedziela.pl   brewiarz.pl 
 

  PARAFIA PÓŁNOCNA 

JE Ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan,
wraz z przedstawicielami Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

 ZAPRASZA NA

 UROCZYSTOŚCI DNIA PAMIĘCI
O OFIARACH LUDOBÓJSTWA ORMIAN W 1915 R.

8 listopada 2015 roku, Klebark Wielki

Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego
Kapelanat Suwerennego Zakonu Maltańskiego

program szczegółowy

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Po długiej przerwie dolnośląska wspólnota wiernych znów mogła uczestniczyć w Mszy św. ormiańskokatolickiej, którą sprawował ks. Rafał Krawczyk w gościnnym kościele Bożego Ciała
czytaj więcej

 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

5 listopada o godzinie 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie (Kolegium Kołłątaja, ul. św. Anny 6, sala 10 I p.). Gościem spotkania będzie dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa Pan Stanisław Dziedzic, który będzie mówił o unii pomiędzy Apostolskim Kościołem Ormiańskim a Kościołem katolickim w XVII wieku, oraz o arcybiskupie Mikołaju Torosowiczu, jej twórcy.
Temat kontrowersyjny i ważny dla polskich Ormian i Kościoła ormiańskieg. Unia w znaczącym stopniu przyczyniła się do umocnienia tożsamości polskich Ormian, choć w samej Armenii wydarzenie to oceniane jest jednoznacznie negatywnie. 
                                                                                                                                       (na podstawie inf. od OTK i Andrzeja A. Zięby)

 

   
  Zmarł Bogdan Mojzesowicz

  informacje

  PARAFIA CENTRALNA  

25 października, w parafii pod wezwaniem św. Grzegorza z Nareku w Warszawie, wierni zebrali się na mszy w kaplicy św. Barbary.
czytaj więcej

 PARAFIA CENTRALNA 
 

25 października
zapraszamy na Mszę św. w Warszawie.
szczegóły




            W tym roku 25 października, w najbliższą niedzielę, przypada

            ormiańskie Święto Odnalezienia Krzyża - Giuti Syrpo Chaczi.



UWAGA! NIE ODBĘDZIE SIĘ
msza św. ormiańskokatolicka w Warszawie, zapowiadana na 8 listopada 2015 r.

 
Na warszawskiej mszy ormiańskokatolickiej w parafii pod wezwaniem św. Grzegorza z Nareku, 11 października, zgromadziło się wyjątkowo dużo wiernych.

 PARAFIA POŁUDNIOWA 
 
18 października zapraszamy na mszę św. we Wrocławiu.
24 września 2015 roku w Gyumri w Armenii, w obecności katolikosa-patriarchy Krikora Bedrosa XX, prezydenta Armenii Serża Sarkisjana oraz prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich Stolicy Apostolskiej kard. Leonardo Sandri odbyła się historyczna uroczystość konsekracji ormiańskokatolickiej katedry pw. Świętych Męczenników.
czytaj więcej - galeria 
                                                                     
  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Sobota, 15 sierpnia, g. 11.00 – Uroczystość Wniebowzięcia, zwana uroczystością Matki Bożej Zielnej – doroczny odpust ku czci Matki Bożej Ormiańskiej z Łyśca k. Stanisławowa w sanktuarium maryjnym przy ul. Mikołowskiej 2.

Harmonogram
czytaj więcej

  PARAFIA POŁUDNIOWA   

Jedną z parafii dawnej archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego była ormiańskokatolicka parafia w Łyścu. W kościele parafialnym znajdował się zaś słynący łaskami obraz Matki Bożej Łysieckiej.
Gdy w wyniku powojennych ekspatriacji, polscy Ormianie zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane, ostatni proboszcz parafii ormiańskej w Łyścu - ks. Józef Magierowski, wyjeżdżając, zabrał ze sobą cudowny obraz, który trafił pierwotnie do Starych Budkowic pod Opolem. W 1950 r. proboszcz ormiańskokatolickiej parafii w Gliwicach, ks. Kazimierz Roszko, przeniósł obraz do gliwickiego kościółka ormiańskiego św. Trójcy, umieszczając go w głównym ołtarzu. Obraz pozostaje tam do dziś, a 3 września 1989 r. został uroczyście ukoronowany koronami papieskimi przez katolikosa-patriarchę ormiańskokatolickiego, Howannesa Bedrosa XVIII Kaspariana.
Krikor Bedros XX Ghabroyan
W dniu 24 lipca 2015 r. biskup Krikor Ghabroyan został przez Święty Synod Katolickiego Kościoła Ormiańskiego wybrany katolikosem-patriarchą Cylicji dla Ormian katolików i przyjął imię Krikor Bedros XX (pol. Grzegorz Piotr XX). Nowy katolikos jest emerytowanym biskupem ormiańskokatolickiej eparchii Paryża, wybitnym intelektualistą i teologiem.


Krikor Bedros XX Ghabroyan urodził się w Aleppo w Syrii 15 listopada 1934 r. Uczył się w niższym seminarium duchownym Instytutu Duchowieństwa Patriarszego w Bzommar i kolegium ojców marystów w Dżuniji (Jounieh) w Libanie, po czym kontynuował przygotowanie do kapłaństwa w Papieskim Kolegium Ormiańskim i w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 marca 1959 r., po czym pracował duszpastersko w Libanie i w diasporze ormiańskiej w innych krajach. 3 stycznia 1977 r. został mianowany egzarchą apostolskim dla katolickich Ormian mieszkających we Francji. 13 lutego przyjął sakrę biskupią z rąk ówczesnego patriarchy Hemaiagha Bedrosa XVII Ghedighiana. Gdy w 1986 r. egzarchat został przekształcony w eparchię (diecezję) Świętego Krzyża dla Ormian katolików we Francji, bp Ghabroyan stał się pierwszym jej ordynariuszem. Funkcję tę pełnił do 2 lutego 2013 r., gdy przeszedł na emeryturę. Po nagłej śmierci katolikosa-patriarchy Nersesa Bedrosa XIX Tarmouniego w czerwcu br., bp Ghabroyan został wybrany przez Synod tymczasowym administratorem Kościoła.
(oprac. na podst. KAI)
Գովեցեալ է Յիսու՛ս: 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy parafianie! Drodzy miłośnicy kultury i tradycji ormiańskiej!
 
W związku ze śmiercią Wielce Błogosławionego Nersesa Bedrosa XIX Tarmouniego,
Katolikosa-Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, duchowego zwierzchnika całego Ormiańskiego Kościoła Katolickiego

odprawię ormiańskokatolicką, żałobną Mszę św. w  dniu pogrzebu Patriarchy,

we wtorek 30 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w kaplicy św. Barbary w Warszawie (ul. Wspólna 67)
.

Z szacunkiem i pamięcią w modlitwie,

ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա
Wielce Błogosławiony Nerses Bedros XIXZe smutkiem informujemy, że 25 czerwca 2015 r. o godz. 08:45 czasu libańskiego zmarł w szpitalu w Bejrucie - Wielce Błogosławiony Nerses Bedros XIX Tarmouni, Katolikos-Patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, duchowy zwierzchnik całego Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Ter woghormia! 
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej