default_mobilelogo
Գովեցեալ է Յիսու՛ս: 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy parafianie! Drodzy miłośnicy kultury i tradycji ormiańskiej!
 
W związku ze śmiercią Wielce Błogosławionego Nersesa Bedrosa XIX Tarmouniego,
Katolikosa-Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, duchowego zwierzchnika całego Ormiańskiego Kościoła Katolickiego

odprawię ormiańskokatolicką, żałobną Mszę św. w  dniu pogrzebu Patriarchy,

we wtorek 30 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w kaplicy św. Barbary w Warszawie (ul. Wspólna 67)
.

Z szacunkiem i pamięcią w modlitwie,

ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej