default_mobilelogo
Po raz pierwszy od 100 lat Kościół ormiańskokatolicki w Turcji był świadkiem ordynacji arcybiskupiej. W sobotę, 13 września 2014 r. katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, Nerses Bedros XIX konsekrował w Istanbule ks. archimandrytę Boghosa Lewona Zekiyana, emerytowanego profesora Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji na arcybiskupa.

Ks. Zekiyan został wcześniej mianowany przez Ojca Świętego Franciszka administratorem apostolskim "sede plena" ormiańskokatolickiej archieparchii Istanbułu w Turcji oraz arcybiskupem tytularnym Amida obrządku ormiańskiego.

Współkonsekratorami byli: ormiańskokatolicki arcybiskup Aleppo - Bedros Miryatian oraz ormiańskokatolicki biskup Aleksandrii - Krikor Augustinos Koussan. Uroczystość odbyła się zaś w ormiańskokatolickiej katedrze Surp Astwadzadzin (Św. Bogurodzicy) w Istanbule. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości oraz relacji filmowej.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej