default_mobilelogoO Św. Grzegorzu Oświecicielu

Dekret

W ślad za ormiańskokatolicką parafią centralną, której nadano wezwanie św. Grzegorza z Nareku,
również ormiańskokatolicka parafia południowa z siedzibą w Gliwicach
otrzymała swego patrona – św. Grzegorza Oświeciciela, chrystianizatora Armenii.

Stosowny dekret kard. Kazimierza Nycza, ordynariusza katolików obrządku ormiańskiego w Polsce, został ogłoszony podczas uroczystej mszy św. w 100. rocznicę ludobójstwa Ormian, którą w niedzielę 26 kwietnia 2015 r. odprawił w Gliwicach ks. proboszcz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Siedzibą parafii pw. św. Grzegorza Oświeciciela jest ormiański kościół św. Trójcy w Gliwicach, jednak sama parafia rozciąga się na całym obszarze południowej Polski, od Zgorzelca po Przemyśl, obejmując swym zasięgiem m.in. ormiańskokatolickie wspólnoty we Wrocławiu, Oławie, Krakowie i Rzeszowie. Św. Grzegorz Oświeciciel (ok. 257–ok. 331), po ormiańsku Grigor Lusaworicz, to chrystianizator Armenii i patron Ormian. Zgodnie z tradycją, za działalność misyjną został przez pogańskiego króla Armenii Trdata III uwięziony w lochach Chor Wirap. Jednak gdy w cudowny sposób uzdrowił swego prześladowcę, król wraz z całym dworem przyjął chrzest i ogłosił chrześcijaństwo religią państwową, czyniąc Armenię pierwszym chrześcijańskim państwem w dziejach. Św. Grzegorz Oświeciciel został zaś pierwszym katolikosem Kościoła ormiańskiego..
(za: AWEDIS nr 23 - lato 2015)                                                                                                                                                        art