default_mobilelogo
Ojciec Święty Franciszek mianował ks. archimandrytę Boghosa Lewona Zekiana, emerytowanego profesora Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji, administratorem apostolskim "sede plena" ormiańskokatolickiej archieparchii Istanbułu w Turcji, przydzielając mu stolicę tytularną Amida obrządku ormiańskiego i wynosząc go przy tym do rangi arcybiskupa.

Biskup-nominat urodził się w 1943 r. w Istanbule. W wieku 12 lat wstąpił do niższego seminarium duchownego Zakonu Ojców Mechitarystów w Wenecji. Złożył śluby wieczyste w 1964 r. i przyjął święcenia kapłańskie w 1967 r. Następnie podjął pracę duszpasterską wśród diaspory ormiańskiej i bractwa św. Mikołaja i Sergiusza w Patriarchacie Wenecji. Od 1993 r. inkardynowany do Patriarchatu Wenecji. Pracował również jako wykładowca języka ormiańskiego na Uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji oraz wykładowca Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie. Służył również jako akademik Akademii Nauk Republiki Armenii oraz konsultor Kongregacji Kościołów Wschodnich.

Jednocześnie katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Nerses Bedros XIX, za zgodą Synodu i po powiadomieniu Stolicy Apostolskiej, przyjął rezygnację z powodu wieku, złożoną przez Keworka Khazoumiana, biskupa-koadiutora ormiańskokatolickiej archieparchii Istanbułu.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej