default_mobilelogo

W wieku 78 lat zmarła

śp. Marta Krzysztofowicz-Olszańska z Gliwic,

polska Ormianka. Urodzona w 1942 r. we Lwowie, ochrzczona w katedrze ormiańskiej przez ks. infułata Dionizego Kajetanowicza. Mając zaledwie kilka miesięcy utraciła ojca, który został uwieziony w KL Auschwitz, a następnie zginął w styczniu 1945 r. w "Marszu Śmierci".

Po wojnie, jak wielu Ormian lwowskich, zamieszkała w Gliwicach. Ukończyła studia na Akademii Medycznej. Czynnie zaangażowana w życie parafii ormiańskokatolickiej i Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza, której jej córka Anna Olszanska jest prezesem.
Na załączone fotografii, wykonanej w czasie ormiańskiej Epifanii 2016 r., stoi po prawej stronie.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 15 maja br. o g. 11.00
na Cmentarzu Centralnym przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie ....

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
ARMENIA

5 października 2019 r. przy katedrze pw. Św. Męczenników w Giumri, pod przewodnictwem jej proboszcza, ks. Krikora Mkrtchyana, i dzięki staraniom państwa Vardana i Gohar Shakhulyan, odbyło się spotkanie „Rodzina chrześcijańska kochająca Kościół”, którego tematem było tworzenie wspólnot rodzin chrześcijańskich w ormiańskim Kościele katolickim. Na spotkaniu kontynuowano temat trzydniowego spotkania w lipcu w Centrum Aghajanian – stworzenia możliwości duchowej edukacji dla rodzin, które będą spotykać się na wspólnej modlitwie, pogłębiać wiedzę religijną, dzielić się swoimi doświadczeniami.
W spotkaniu uczestniczyły rodziny z Armenii – z Giumri, Panik, Mets Sepasar i Erewania. Byli też goście spoza Armenii. Z Polski przyjechał Waldek Bykowski, założyciel „Wiosny Rodzin”, katolickiej wspólnoty skupiającej rodziny z Wrocławia i okolic. Współpraca tej wspólnoty z ormiańskim Kościołem katolickim rozpoczęła się za sprawą kontaktu z ks. Rafałem Krawczykiem, duszpasterzem tego Kościoła, podczas jego pobytu w jednej z wrocławskich parafii w październiku 2017 r.
Ze Słowacji przyjechali Hana Simtsikova, oraz młodzi małżonkowie Stanisław i Anna, którzy również pracują z rodzinami katolickimi.
Goście dzielili się swoimi doświadczeniami z ormiańskimi rodzinami, wyrazili chęć współpracy oraz zadeklarowali pomoc w tworzeniu wspólnot rodzin dla ormiańskich katolików. Spotkali się również z abp. Rafałem Minassyanem, od którego otrzymali błogosławieństwo, aby wspólnie z rodzinami ormiańskimi wypełniać tą piękna misję.
W przyszłym roku planowane są wspólne spotkania w Armenii z udziałem rodzin z Polski i Słowacji. ks. Krikor Mkrtchyan zadeklarował pomoc w organizowaniu tych spotkań.

14 maja – dzień modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii

„Ponieważ modlitwa ma wartość uniwersalną, przyjąłem propozycję Wysokiego Komitetu na rzecz Ludzkiego Braterstwa, aby 14 maja wierni wszystkich religii połączyli się duchowo w dniu modlitwy i postu, by błagać Boga o wspomożenie ludzkości w przezwyciężeniu pandemii koronawirusaˮpowiedział Ojciec Święty Franciszek do wiernych 3 maja po modlitwie Regina Coeli.  

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do Przewodniczących Episkopatów całego świata prośbę, aby czwartek 14 maja był dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. 
W modlitwę włączają się licznie chrześcijanie różnych Kościołów na całym świecie.

Bezpośrednio pomysł ogłosił Wysoki Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa, który tworzą te same osoby, jakie w lutym ubiegłego roku podpisały z papieżem Franciszkiem wspólną deklarację o o Powszechnym Braterstwie. W wezwaniu czytamy:

"Nie można zapominać o tym, by w tej kryzysowej sytuacji zwrócić się do Boga Stwórcy, aby powstrzymał epidemię, naukowcom pomógł znaleźć skuteczne lekarstwo, a także uwolnił świat od konsekwencji sanitarnych, gospodarczych i humanitarnych tej pandemii. Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa prosi więc wszystkich zwierzchników religijnych i ludzi na całym świecie, by 14 maja modlili się w tej intencji zgodnie z własna wiarą i tradycją".


 
Kościół św. Piotra i Pawła w Gdańsku, › 
siedziba ormiańskokatolickiej parafii północnej, 13.05.2020 r.

13 MAJA - WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
13 maja 1917 roku nieopodal portugalskiej miejscowości Fatima Maryja ukazała się trójce pobożnych dzieci.

Od maja do października 1917 roku - gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, kiedy w Portugalii sprawował rządy ostro antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja - na obrzeżach miasteczka Fatima, w miejscu zwanym Cova da Iria, Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać. Byli to Łucja dos Santos (10 lat), Hiacynta Marto (7 lat) i Franciszek Marto (9 lat). Łucja była cioteczną siostrą rodzeństwa Marto. Pochodzili z podfatimskiej wioski Aljustrel, której mieszkańcy trudnili się hodowlą owiec i uprawą winorośli.
Od 13 maja 1917 roku troje pastuszków przeżywało wielokrotnie objawienia maryjne. Wiadomość o tym szybko się rozeszła i do Fatimy zaczęły przybywać dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Od tego czasu Fatima jest jednym z najliczniej odwiedzanych sanktuariów maryjnych na świecie.
 
Piąta Niedziela Wielkanocna - Święto Ukazania się na niebie Świętego Krzyża
Զատկական Ե Կիրակի - Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի
W tę niedzielę w liturgii ormiańskiej przypada święto upamiętniające cud krzyża z 7 maja 351 roku. Wtedy na niebie ukazał się świetlisty krzyż, który rozciągał się nad całą starą Jerozolimą, poczynając od Golgoty aż do Góry Oliwnej.

To święto to kolejne przypomnienie istotnych prawd, przeżywanych szczególnie w całym okresie wielkanocnym:
– że tylko Jezus może sprawić, że nasz ziemski krzyż, nasza droga życia z wszystkimi trudami i radościami, z upadkami i sukcesami może stać się świetlistym, chwalebnym znakiem otwierającym niebo. Na tym polega cud zmartwychwstania.
– że tajemnica Wielkanocy dotyczy nie tylko zmartwychwstania na końcu czasów, ale tego, że dzięki Zbawicielowi możliwe jest ciągłe, nieustanne duchowe zmartwychwstawanie, odnawianie życia, odrodzenie miłości i nadziei. Wciąż idziemy od jednego duchowego zmartwychwstania do drugiego.
O tym, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, a przez to jedynym i prawdziwym naszym Zbawicielem przypomina dzisiejsza Ewangelia. Ukazuje ona Jezusa, który przybył do Jerozolimy na jesienne Święto Namiotów. To było jedno z głównych świąt biblijnych, które trwało tydzień. Dopiero w połowie tych obchodów Jezus przybył do Świątyni. Tam nauczał, a jego nauka zrobiła wielkie wrażenie na słuchaczach, tak jak nieco wcześniej wzburzenie wywołał fakt – rozważany w poprzednią niedzielę - że dokonał uzdrowienia w szabat.
Jezus nie zdobył wiedzy od nikogo, nie musiał uczęszczać do żadnych wielkich szkół rabinackich. On przekazuje naukę pochodzącą od Boga i głosi Jego chwałę. Jest jedno z Ojcem, i jako Bóg naucza, uzdrawia, zbawia. I On jest godny wiary i ufności.

ks. prof. Józef Naumowicz, 2017 r.

» Ewangelia wg św. Jana 7, 14-23
» O Cudzie Krzyża z 7 maja 351 roku


Cudowne uzdrowienie przy Sadzawce Betesda (Owczej) - ew. Jana 5, 1-18, z 2 maja 2020

Czwarta Niedziela Wielkanocna - Niedziela Czerwona
Զատկական Դ Կիրակ -  Կարմիր Կիրակի

W liturgii ormiańskiej to kolejna niedziela „kolorowa”, tym razem Czerwona (Karmir). Nazwa nie ma znaczenia liturgicznego. To popularne, tradycyjne określenie, które nawiązuje do kolorów, jakie przyjmuje przyroda w okresie wczesnej wiosny. Kieruje ono jednak naszą myśl ku drogocennej, najświętszej krwi Chrystusa, wylanej „za nas i za wielu” dla naszego zbawienia, a także ku niezliczonym męczennikom, którzy oddali lub teraz oddają życie za wiarę.

Dzisiejszą niełatwą Ewangelię łatwiej zrozumieć, gdy weźmie się pod uwagę, że Jezus odpowiada w niej na zarzuty faryzeuszów, że uzdrowił w szabat (ew. wg św. Jana 5, 1-18). Przecież w szabat nie wolno nic robić, niczego dokonywać – głosili faryzeusze. Jednak Jezus jest panem szabatu, sam go stworzył. Nie czyni niczego od siebie, ale spełnia wolę Ojca, który przecież wciąż działa. Jest jedno z Ojcem i jest Mu równy. Jest Bogiem i dlatego może być naszym Zbawicielem.
Kto w Niego wierzy, ma życie. Dzięki Niemu każdy może to życie odzyskać, odnowić, może duchowo zmartwychwstawać każdego dnia. Bo zmartwychwstanie w ujęciu Ewangelii św. Jana, dotyczy nie tylko spoczywających w grobach, ale wszystkich, w których umarły lub osłabły miłość, wiara, nadzieja. Jezus zawsze daje nową szansę – to główne przesłanie Ewangelii i okresu wielkanocnego. I Jezus nie zapomni o tych, którzy „pełnili dobre czyny”.

» Ewangelia wg św. Jana 5, 19-30

ks. prof. Józef Naumowicz, 2017

 W obrządku łacińskim Czwarta Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza.

 

Maj w Kościele katolickim jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przez cały miesiąc odprawiane są nabożeństwa majowe, które są najbardziej popularną formą czci Matki Bożej w tym czasie. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego.
W Polsce nabożeństwa majowe swoją tradycją sięgają połowy XIX wieku, najczęściej odprawiane są w kościołach, ale również znany jest zwyczaj gromadzenia się wiernych przy krzyżach i przydrożnych kapliczkach.
Papież Franciszek w liście z 25 kwietnia do wszystkich wiernych na maj 2020 r  napisał:
"Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.
Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości."
a także: „Pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych” .
W tym roku, ze względu na panującą epidemię, uczestnictwo w tych nabożeństwach będzie utrudnione, dlatego zachęcamy do udziału w nabożeństwach, które będą transmitowane z wielu kościołów w Internecie. I w Polsce i w Armenii.
Ormiański Kościół katolicki również zaprasza w tym miesiącu do szczególnej modlitwy.
Codziennie będzie transmitowana modlitwa z katedry ormiańskiego Kościoła katolickiego w Giumri (Armenia) na profilu tego Kościoła: https://www.facebook.com/haykatoxikeekexeci/
Godziny modlitwy:
- poniedziałek - piątek, o godzinie 14.00 (12.00 czasu polskiego)
- sobota, o 16.00 (14.00 czasu polskiego)
- Msza św. - niedziela, o 10.30 (8.30 czasu polskiego)
Transmisja różańca z kaplicy w Erywaniu (Armenia) od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 (15.00 czasu polskiego)
https://www.facebook.com/holy.archangels.seminary/
ŚWIĘCI Z KALENDARZA FKiDOP  2020 - MAJ

Św. Bartłomiej Apostoł, św. Juda Tadeusz; mal. El Greco, 1608–1614; 
z cyklu zwanego Apostolados;
Museo del Greco w Toledo, Hiszpania. Wikimedia Commons

Apostołowie, patroni Armenii, święci Kościoła katolickiego, Cerkwi prawosławnej i Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego

Św. Bartłomiej Apostoł – patron rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów, bartników, pszczelarzy, właścicieli winnic, grzybiarzy i rolników; wzywany w przypadku chorób nerwowych, konwulsji i chorób skóry.

W Ewangeliach święty występuje pod dwoma imionami: Bartłomieji i Natanael. Imię Barłomiej pochodzi z języka aramejskiego i znaczy syn Tolomaja, hebrajski Natanael znaczy tyle, co Bóg dał. Wbrew apokryfom, a zgodnie z krytyką biblijną, chodzi o jedną i tę samą osobę, i takie stanowisko ostatecznie zajął Kościół. Istnieją hipotezy, że cud w Kanie Galilejskiej miał miejsce na weselu Natanaela-Bartłomieja. Historycy Kościoła nie są zgodni co do tego, gdzie święty głosił nauki Chrystusa. Wymieniane są Indie, Etiopia, Arabia Saudyjska, Mezopotamia.(...)

Św. Juda Tadeusz Apostoł – patron spraw trudnych i beznadziejnych, szpitali i personelu medycznego.

Imię Juda pochodzi od hebrajskiego słowa jehudah, czyli chwała Jahwe, Tadeusz zaś wywodzi się od aramejskiego tadda, czyli pierś, i oznacza kogoś godnego czci, odważnego. Św. Juda Tadeusz był bratem św. Jakuba Młodszego (nazywany jest Judą Jakubowym) i krewnym Jezusa.

Według tradycji ormiańskiej św. Juda Tadeusz ok. 44 r. trafił do Armenii, gdzie dokonywał wielu cudów i nawróceń na chrześcijaństwo. Pośród nawróconych była też księżniczka Sanducht – córka króla Sanatruka, skazana przez pogańskiego ojca na śmierć. Z jego rozkazu poniósł śmierć także św. Juda Tadeusz. Zgodnie z tradycją, w miejscu jego męczeństwa i śmierci w Artaz (obecnie Iran) powstał kościół, a następnie klasztor, który do dzisiaj jest celem pielgrzymek ormiańskich wiernych. Relikwie świętego znajdują się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. (...) 

 » Święci: Bartłomiej i Juda Tadeusz - pełny tekst
(za kalendarzem FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 

Dzisiaj [29 kwietnia - przyp. red.] mija 119 rocznica śmierci abpa Izaaka Mikołaja Isakowicza, zwanego „Złotoustym”. Arcybiskup urodził się 6 czerwca 1824 w Łyścu, a zmarł 29 kwietnia 1901 we Lwowie. Był arcybiskupem lwowskiego obrządku ormiańskiego w latach 1882-1901, teologiem, filantropem, pisarzem, sławnym mówca i homiletykiem. Jako młody ksiądz od 1848 pełnił obowiązki kapłańskie w Tyśmienicy, po roku przeniesiony zostaje do Stanisławowa. Od 1861 powołany na stanowisko kapelana w Suczawie, skąd jako proboszcz wraca do Stanisławowa. Położył ogromne zasługi w odbudowie stanisławowskiego kościoła strawionego pożarem. Był już znany jako wspaniały kapłan, kaznodzieja i organizator. Kolejne stanowiska to: kanonik honorowy, później dziekan kapituły ormiańskiej we Lwowie, 12 stycznia 1882 jednomyślnie wybrany na stanowisko arcybiskupa lwowskiego. 1 maja 1901 r. pochowany w grobowcu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Biogram tej niezwykle barwnej postaci na naszej stronie Wiki.Ormianie.

za: https://dziedzictwo.ormianie.pl/

Trzecia Niedziela Wielkanocna
Զատկական Գ Կիրակի  

Niedziela Kościoła Powszechnego – Niedziela Zielona
Աշխարհամատրան Կիրակի
Կանաչ Կիրակի 

Obecna niedziela, zwana popularnie Niedzielą Zieloną (Kanacz Kiraki) nawiązuje do wiosennego przebudzenia przyrody, ale także do nowego życia, jakie pojawiło się w sercach uczniów Jezusa i w nowo założonym Kościele po cudzie zmartwychwstania.

Oficjalnie w liturgii ormiańskiej to Niedziela Kościoła Powszechnego, dosłownie: Niedziela Kościoła Światowego (Aszcharchamatran Kiraki).
W tę niedzielę w liturgii ormiańskiej wspomina się pierwszy Kościół, który gromadził się w Wieczerniku na jerozolimskim Syjonie. 

» cały artykuł

 

Nie możemy gromadzić się przy chaczkarach, na mszach św. Przypominamy więc wyjątkową liturgię sprawowaną 12 kwietnia 2015 roku w bazylice św. Piotra w Watykanie w związku z setną rocznicą ludobójstwa Ormian. Papież ogłosił wówczas św. Grzegorza z Nareku doktorem Kościoła. Jednym z koncelebransów był ówczesny ormiański patriarcha katolicki Nerses Bedros XIX Tarmouni, a gośćmi liturgii byli m.in. dwaj katolikosi Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Garegin II i Aram. Śpiewy liturgiczne wykonywał chór ormiański.
 

Zachęcam, byśmy 24 kwietnia w sposób szczególny uczcili Dzień Pamięci o Ludobójstwie Ormian.

Nie możemy, jak co roku, gromadzić się przy chaczkarach w różnych ośrodkach w Polsce (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, itd.), by wspólnie się  modlić, złożyć kwiaty, oddać hołd ofiarom.

Nie możemy przejść ulicami miast z transparentami i flagami ormiańskimi w marszach pamięci, by nieustannie przypominać o tej tragedii. Możemy jednak tę pamięć kultywować indywidualnie czy w rodzinach. Możemy także się modlić za ofiary tej rzezi, o pokój, ale także modlić się za wstawiennictwem męczenników ormiańskich.

Chcę przypomnieć, że mamy świętych męczenników ormiańskich z czasów Ludobójstwa: 

w 2001 r. został beatyfikowany w Watykanie przez Jana Pawła II Ignacy Maloyan [TUTAJ biogram - red.] ormiańskokatolicki arcybiskup Mardin w Turcji, który zginął śmiercią męczeńską. Uwięziony i straszliwie torturowany nie zgodził się przejść na islam. Przed rozstrzelaniem 11 czerwca 1915 r. odrzucił propozycję ocalenia życia za cenę wyrzeknięcia się swej wiary. 

w sierpniu 2015 został beatyfikowany Flawian Michał Melki, syryjskokatolicki biskup zamordowany w czasie ludobójstwa Ormian i Asyryjczyków 29 sierpnia 1915 za odmowę przejścia na islam. Uroczysta beatyfikacja odbyła się w Libanie, ceremonii w imieniu papieża Franciszka przewodniczył kard. Angelo Amato.

23 kwietnia 2015 Ormiański Kościół Apostolski kanonizował ofiary ludobójstwa z początku XX wieku, uznając ich za męczenników. Z względu na ilość kandydatów na ołtarze była to, jak się uznaje, największa kanonizacja w dziejach chrześcijaństwa (1,5 mln. męczenników). Kanonizacji, wówczas w przeddzień setnej rocznicy tragicznych wydarzeń, dokonali w Eczmiadzynie dwaj ormiańscy katolikosi, Karekin II i Aram I, w obecności przedstawicieli innych wyznań, także przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Ormiańskatolickiego. Wspomnienie nowych świętych wyznaczono w apostolskim kalendarzu liturgicznym 24 kwietnia jako „dzień świętych męczenników, którzy ponieśli męczeńską śmierć za wiarę i ojczyznę podczas ludobójstwa Ormian".

Symboliczna niezapominajka - fioletowa, zarazem błękitna - niech będzie znakiem pamięci o tragedii, a zarazem o męstwie, chwale i wierze męczenników ormiańskich z lat 1915-1917, którzy zginęli za ojczyznę i wiarę chrześcijańską.

24 IV będę się modlił indywidualnie przy chaczkarze na Skwerze Ormiańskim (Warszawa -Sadyba)
oraz przy chaczkarze przy Świątyni Opatrzności Bożej (Warszawa- Wilanów)

ks. Józef Naumowicz

 

24 KWIETNIA 2020 R - UROCZYSTOŚCI 105. ROCZNICY LUDOBÓJSTWA ORMIAN

Nadal nie możemy spotykać się w kościołach na mszach św., nawet w tak ważnym dniu, jak 24 kwietnia, kiedy to odbywają się zwykle uroczystości dla upamiętnienia Ludobójstwa Ormian z 1915 r.

Możemy łączyć się w tym dniu oglądając transmisje uroczystych liturgii z Armenii i Libanu, które będą sprawowane bez udziału wiernych.

MSZA ŚW. ORMIAŃSKOKATOLICKA
będzie transmitowana 
z katedry w Giumri (Armenia)

W PIĄTEK 24 KWIETNIA 2020 R. O GODZINIE 10.30 (8.30 czasu polskiego)

na FB Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej
https://www.facebook.com/haykatoxikeekexeci/

*

W kościele ormiańskiego Kościoła apostolskiego pw. św. Neszana w Bejrucie (Liban)

W PIĄTEK 24 KWIETNIA 2020 R. O GODZINIE 12.30 (11.30 czasu polskiego)
zostanie odprawiona

LITURGIA EKUMENICZNA
dla upamiętnienia wszystkich Ofiar Ludobójstwa (uznanych przez Kościół apostolski za świętych),

w której wezmą udział przedstawiciele trzech Kościołów ormiańskich:
apostolskiego, protestanckiego i katolickiego

Liturgia będzie transmitowana na stronie  ormiańskiego Kościoła apostolskiego w Libanie,
Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարան - Armenian Prelacy of Lebanon
https://www.facebook.com/armprelacylb/

 * * *
Wśród ogromnej rzeszy Ofiar Ludobójstwa męczeńską śmiercią ginęli również duchowni katolickiego Kościoła ormiańskiego. Jednym z nich jest Ignacy Maloyan, ormiańskokatolicki arcybiskup, obecnie Błogosławiony Kościoła katolickiego, beatyfikowany przez Jana Pawła II 7 października 2001 r. podczas uroczystego nabożeństwa w Rzymie.

« Adolf Hyła, 1944.
Najbardziej znana wersja obrazu Jezusa Miłosiernego wykonana dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Pierwszy obraz namalowany w 1934 r. według projektu siostry Faustyny Kowalskiej przez Eugeniusza Kazimirowskiego znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (dawnym kościele Świętej Trójcy) w Wilnie.

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (Astwacajin Woghormutian)

Druga Niedziela Wielkanocna - Niedziela Nowa (orm.)
Զատկական Բ Կիրակի - Նոր կիրակի

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy przypada Święto Miłosierdzia Bożego.
Zostało ono ogłoszone przez papieża Jana Pawła II podczas kanonizacji siostry Faustyny w 2000 r. jako wypełnienie prośby Chrystusa.
17 sierpnia 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, dokonał Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu.

Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie.
Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto Miłosierdzia ma swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą miłosierdzia Bożego.
Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi.

» O Święcie Miłosierdzia Bożego                                    » „Dzienniczek" S. Faustyny (PDF)

W Kościele ormiańskim to druga niedziela wielkanocna (pierwszą była sama Wielkanoc), zwana Niedzielą Nową. Jak w całym okresie wielkanocnym, tak w ten dzień wspominany stworzenie świata i człowieka, i ich odnowienie przez zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego w tę niedzielę Kościół ormiański czyta prolog  »Ewangelii św. Jana. Słychać w nim echo opisu stworzenia świata z Księgi Rodzaju. Chrystus jest bowiem Słowem Bożym, które było zawsze u Boga i przez które wszystko się stało. Przez Chrystusa też wszystko staje się nowe. On dał moc, byśmy się stali dziećmi Bożymi we chrzcie, byśmy odnawiali się duchowo w eucharystii i byśmy otrzymywali „łaskę po łasce”, jedną pod drugiej, bez końca.   

Został właśnie opublikowany, opracowany w Libanie, nowy kalendarz liturgiczny katolickiego kościoła ormiańskiego na rok 2018 (za stroną: www.armeniancatholic.org/).  Na okładce - wizerunek Matki Bożej z Bzommar.

Ormiański klasztor w Bzommar (Liban, 36 km na północny wschód od Bejrutu) pochodzi z 1749 r. Jest sanktuarium maryjnym, siedzibą patriarchy ormiańskiego Kościoła katolickiego. Obecnie, od 2015 r., jest nim Krikor Bedros XX (Ghabroyan), Katolikos-Patriarcha Cylicji dla Ormian katolików
Chrystus powstał z martwych !  Błogosławione jest zmartwychwstanie Chrystusa !
Kristos harjaw i mereloc ! Orhnial e harutjun Kristosi !

To wielkanocne pozdrowienie ormiańskich chrześcijan niech szczególnie mocno zabrzmi w naszych sercach w tym roku,

by nasze domy, w których pozostajemy niemal zamknięci jak Apostołowie w Wieczerniku, gdy niespodzianie przyszedł do Nich Zmartwychwstały,
mogły stać się jeszcze bardziej miejscem modlitwy, liturgii, świętowania,
a także miłości, pokoju, odwagi, wzajemnego wspomagania się, przezwyciężania trudności i umacniania wiary naszych najbliższych.

Obecnie nie do końca wiemy, ile dni kwarantanny nam pozostało i kiedy wrócimy do normalnej aktywności.
Życzę Wszystkim dobrego wykorzystania tego czasu, jaki mamy, bo ten zmarnowany już nie wróci.
Do tego niech Zmartwychwstały obdarza nas zdrowiem, pogodą ducha, silną wolą i swoim błogosławieństwem.
I da Bóg, że już niedługo się spotkamy na Mszach świętych w obrządku ormiańskim w naszych kościołach.

Do tych życzeń włączam księży związanych z duszpasterstwem ormiańskokatolickim w Polsce:
Cezary Annusewicz z Gdańska, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
także ks. Marcin Kołodziej i o. Marek Miławicki OP z Wrocławia, ks. Henryk Błaszczyk ze Lwowa.

Z modlitwą i serdeczną pamięcią ks. Józef Naumowicz

 

 
...mimo drzwi zamkniętych  Jezus przychodzi - na pewno! 
Zatrwożonym i wylękłym niezmiennie mówi: Ja jestem!
Ja to jestem, Ja Pierwszy i Ja Ostatni... i Niezwyciężony!

W jakże zmienionych okolicznościach przyszło nam świętować tegoroczną Wielkanoc, 
tym serdeczniej więc, łączymy się w modlitwie i życzmy sobie nawzajem, tak zwyczajnie po ludzku, 
wiele dobra, zdrowia, sił i męstwa. A nade wszystko niezmąconej ufności 
w dobroć i miłosierdzie Boże.

 

Z modlitwą i świątecznym pozdrowieniem
mniszki benedyktynki z Wołowa

WIELKI  TYDZIEŃ I WIELKANOC 2020
 

Zachęcamy do udziału w Liturgiach Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania poprzez obserwację ich transmisji. Obok programy (godziny wg czasu miejscowego). Wg czasu polskiego godzinę wcześniej (Liban), dwie godziny wcześnie (Armenia).

Patriarchat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w Libanie - odprawianych w kilku parafiach w Bejrucie, transmisje: 
https://www.facebook.com/armeniancatholic/, 

Wielki Czwartek 9 kwietnia:
- godz. 12.00 - msza święta Krzyżma Świętego, kościół św. Krzyża
- godz. 18.00 - Wieczór Pański, kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Wielki Piątek 10 kwietnia: godz. 16.00 Liturgia Męki Pańskiej, kościół św. Zbawiciela

Wielka Sobota 11 kwietnia: godz. 11.00 Wigilia Paschalna, Godzina Świętakościół Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny

Wielkanoc, Niedziela Zmartwychwstania 12 kwietnia:
godz. 11:00 msza Zmartwychwstania oprawia oprawiona przez Patriarchę - Katolikosa Krikora Bedrosa XX, katedra św. Eliasza w Bejrucie.

Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Dla Armenii i Europy Wschodniej w Armenii, transmisje liturgii z Erywania i katedry w Giumri:
https://www.facebook.com/haykatoxikeekexeci/

 

Szersze informacje w liście od ks. prof. JÓZEFA NAUMOWICZA,
duszpasterza ormiańskokatolickiej parafii centralnej oraz parafii południowej:

Serdecznie pozdrawiam Wszystkich uczestników liturgii ormiańskiej, środowiska ormiańskie w Polsce i ich sympatyków. Zachęcam bardzo do przeżywania Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy także w duchu liturgii ormiańskiej.
Nie możemy spotkać się w naszych kościołach w Polsce, ale szczęśliwie, dostępne są transmisje pięknej liturgii ormiańskiej tych dni.

» cały list

  

WIELKI  TYDZIEŃ 2020

Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół uroczyście celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga, dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się dalej na dni od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku, kiedy to Msza św. Wieczerzy Pańskiej inicjuje celebracje Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna rozpoczyna radosny okres wielkanocny, wraz z jego liturgicznymi celebracjami, stanowiącymi szczyt życia Kościoła oraz apogeum radości człowieka odkupionego.

 

11 KWIETNIA – WIELKA SOBOTA
    » Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 28, 1-20)

Wigilia Paschalna

 Paniki, Armenia, 2016 r

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. 
Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych.
W wielkosobotni wieczór odprawia się uroczystą liturgię Zmartwychwstania. Rozpoczyna się ona w wygaszonej świątyni; światła rozpalają się dopiero na słowa z księgi Izajasza: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą…”. Rozpoczyna się świętowanie Wielkanocy (Zatik) radosnym obrzędem zapalania świec. 

Pogrzeb

Jak Józefowi z Arymatei, uczniowi sprawiedliwemu i świętemu, daj mi Siebie jako dar łaski, który wszystkim rozdzielasz życie.
Zostałeś owinięty w czyste prześcieradło, ułożono Cię w nowym grobie, nie pozwól, abym stał się podobny do tych, którzy wstępują do głębi otchłani.
Lecz racz sprawić, by dusza moja umarła dla występku, ożyw mnie dla nieba ze względu na tajemnice świętej mirry i kadzidła czystego o słodkim zapachu.
Ciebie, którego czczą chóry anielskie, z lękiem, w sposób niewidzialny, teraz pilnują żołnierze, o czuwający Strażniku Izraela!
Strzeż mnie Twą prawicą i powierz mnie świętemu Aniołowi, aby mnie ustrzegł nietkniętym w nocnej walce niewidzialnej.
Zostałeś opieczętowany w grobie pieczęcią strażników rozwiązanego już kapłaństwa. Ty, który jesteś skarbem życia nieśmiertelnego, zostałeś ukryty w sercu ziemi.
Opieczętuj znakiem Twojego krzyża bramy mego ducha i moich zmysłów, w których się znajduje wejście dobra i zła, i utrwal we mnie dobro.

św. Nerses Sznorhali

TRANSMISJE LITURGII WIGILII PASCHALNEJ
» kościół Zwiastowanie NMP, Bejrut (Liban) z udziałem Patriarchy - katolikosa Krikora Bedrosa XX
 » Katedra św. Męczenników, Giumri (Armenia)
» Erywań (Armenia) z udziałem ordynariusza abp. Rafała Minassiana 

 

10 KWIETNIA – WIELKI PIĄTEK


kościół św. Zbawiciela, Bejrut (Liban), 2020

» Męka Jezusa Chrystusa wg św. Jana (J 18,1-19,42)

DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ 


 Paniki, Armenia, 2019

Zniewagi
Przywdziałeś purpurę, włożyłeś na siebie czerwona szatę; żołnierze Poncjusza Piłata uważali ja za znak hańby.
Zdejmij ze mnie Włosienicę grzechu, purpurę czerwoną jak krew i przywdziej mnie w radosne szaty, w które przywdziałeś pierwszego człowieka.
(…)

Korona Cierniowa
Za ciernie grzechu – nieposłuszeństwo sprawiło to, że one wyrosły – robotnicy winnicy Izraela na głowę Twoją włożyli cierniową koronę.
Wyrwij ze mnie ciernie grzechu, które we mnie posadził Nieprzyjaciel, i wylecz rany ukąszeń; niech zostaną zniszczone nawet ślady grzechu.

Ukrzyżowanie
(…)
Za drzewo śmiercionośne, które wyrosło pośrodku raju – niosłeś na Twych ramionach drzewo krzyża; Ty je zaniosłeś aż na szczyt Golgoty.
Moja dusza upadła w grzechu dźwigając tak wielki ciężar; uszyj mi przez słodkie jarzmo i lekki ciężar krzyża.
(…)

Śmierć Jezusa
Gdy głosem potężnym zawołałeś ”Eli, Eli”, pokruszyły się fundamenty ziemi i zadrżały najwyższe góry.
Zasłona starego prawa rozdarła się od góry do dołu, otwarły się groby i ciała świętych z martwych powstały.
Światło słońca zasłoniętego zaćmiło się w pełne południe, a za jego przykładem księżyc zmienił barwę na kolor krwi.
Bo ujrzały Ciebie, ich Pana, obnażonego na krzyżu i tego znieść nie mogły. Zamiast istot rozumnych, bezrozumne zadrżały z leku.
Teraz, wraz ze skałami, które się kruszą, skrusz również i moje serce, którego dobro nie może skruszyć; podnieś również moja duszę umarłą przez grzech wraz ze zmarłymi, którzy się z grobów podnoszą.
Zasłona się rozdarła z powodu grzechu Adama; rozedrzyj moją zastarzałą krnąbrność, zniszcz zobowiązania wynikające z grzechów mojego życia.
Gdy gwiazda świetlista się zaciemnia, wypędź ze mnie zastępy ciemności, gdy powraca światło o godzinie dziewiątej – wprowadź we mnie na nowo światłość.
Przez Twe obnażenie na drzewie krzyża dokonane w zamian za pierwszego człowieka, racz okryć mnie Twoją chwała w dniu sądu ostatecznego.
Zamiast opuścić tych, którzy Cie ukrzyżowali – dom i plemię Żydów – prosiłeś Ojca, który jest w niebie, aby im [przebaczył grzech popełniony.
O Synu Jedyny, przebacz mi grzechy, bo wierzę całą mą duszą i Ciebie czczę, aby mi już nie wspomniano moich przeszłych grzechów.

św. Nerses Sznorhali 

 TRANSMISJE LITURGII MĘKI PAŃSKIEJ:

 » Katedra św. Męczenników, Giumri (Armenia)
» kościół św. Zbawiciela, Bejrut (Liban) z udziałem Patriarchy - katolikosa Krikora Bedrosa XX
» Erywań (Armenia) z udziałem ordynariusza abp. Rafała Minassiana 
   

 

 9 KWIETNIA – WIELKI CZWARTEK
»
 
Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 17-30)

Ostatnia Wieczerza
Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.

Ormiańskokatolicka parafia pw. Świętego Krzyża,  
Soczi 2019

Wielki Czwartek to dzień pokuty – modlitwy, spowiedzi.
Liturgię rozpoczynają nieszpory, po których następuje obrzęd umywania nóg przez kapłana i msza święta Wieczerzy Pańskiej. Po przerwie, zaczyna się nocne czuwanie, odprawiane jest nabożeństwo Khawarum („Ciemność”). Podczas niej czyta się 6 długich fragmentów z Ewangelii. 
W trakcie nabożeństwa wystawiony jest świecznik z trzynastoma zapalonymi świecami. W centrum znajduje się biała lub czerwona świeca, która symbolizuje Jezusa. Skrajna świeca, czarna – Judasza. Po przeczytaniu każdego kolejnego fragmentu Ewangelii kapłan gasi po dwie świece.
Po przeczytaniu wszystkich fragmentów pozostaje zapalona tylko jedna – środkowa świeca. Chrystusa.


 Katedra w Giumri (Armenia), 2019

Ostatnia wieczerza*

Tego wieczoru objawiłeś się i pokazałeś zbawcza tajemnicę Krzyża, rozdzielałeś i dawałeś Swe Ciało, źródło życia oraz kielich.
Racz sprawić, abym wraz ze świętym zgromadzeniem stał się uczestnikiem Twojego stołu: Twojego Chleba życia, którego odczuwam głód i Twojego napoju, którego odczuwam pragnienie.

Umycie nóg
Umyłeś w miednicy ich nogi Twymi czystymi rękoma i uczyłeś ich pokory najpierw słowami, a w owej godzinie – przez czyny.
Obmyj również błoto moich złości na prośbę swych świętych towarzyszy i skieruj kroki mych stóp drogą pokory, ku niebu. 

* Cytaty w kolejne dni Triduum Paschalnego pochodzą z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Nerses Sznorhali (Wdzięczny) (1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

TRANSMISJE LITURGII:
» msza św Krzyżma Świętego, kościół św. Krzyża, Bejrut   
Nabożeństwo Khawarum („Ciemność”):
» Wieczór Pański, kośc. Zwiastowania NMP, Bejrut       » Katedra św. Męczenników, Giumri (Armenia)

 

8 KWIETNIA – WIELKA ŚRODA

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 3-16)

namaszczenie Jezusa przez kobietę, zdrada Judasza

 
Wielka Środa jest przygotowaniem do Triduum Paschalnego – trzech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia. W Wielką Środę czytana jest Ewangelia o zdradzie Judasza i namaszczeniu Chrystusa na Jego pogrzeb (Mt 26,3–16). Jest to nie tylko przypomnienie, ale też ostrzeżenie, że każdy może zdradzić Boga.

» msza św., seminarium w Erywaniu (Armenia)  

6 KWIETNIA – WIELKI PONIEDZIAŁEK

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 20, 17-28)

ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

» msza św., seminarium w Erywaniu (Armenia)

7 KWIETNIA – WIELKI WTOREK


» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 25, 1-13)

o pannach nierozsądnych i roztropnych 


» msza św., seminarium w Erywaniu (Armenia)


Ewangelia z Wielkiego Poniedziałku (Ew. Mt 20, 17-28), to trzecia zapowiedź Męki Pańskiej.
Wielki Wtorek to czas szczególnego przygotowania na nadejście Oblubieńca. Kościół rozważa tego dnia przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25,1–13), pouczając wiernych o gotowości, którą trzeba okazać w chwili, gdy Pan będzie się zbliżał.
 

 
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej