default_mobilelogo
Św. Grzegorz z NarekuW dniu 21 lutego 2015 r. Ojciec Święty Franciszek potwierdził opinię pozytywną sesji plenarnej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w sprawie przyznania tytułu doktora Kościoła powszechnego św. Grzegorzowi z Nareku. Uroczystość przyznania tego tytułu odbędzie się w najbliższym czasie. Będzie on 36. doktorem Kościoła.

Św. GRZEGORZ z NAREKU (ok. 944 - ok. 1010 )
– jeden z największych poetów i uczonych ormiańskich.

Święty Kościoła katolickiego (w tym Kościoła ormiańskokatolickiego) i Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Wspomnienie liturgiczne  w Apostolskim Kościele Ormiańskim  - 25 stycznia, w Kościele katolickim - 27 lutego. Martyrologium Rzymskie pod datą 27 lutego podaje: "Św. Grzegorz żył w klasztorze Narek w Armenii, mnich, doktor Kościoła ormiańskiego, wyróżniający się przez swą naukę, pisma i poznanie mistyczne".

Niemal całe życie spędził w klasztorze w Nareku (kiedyś Armenia, dziś płd.-wsch. Turcja, niedaleko jeziora Wan), gdzie jeszcze jako dziecko został oddany na wychowanie, tam zdobył gruntownie wykształcenie, a po przyjęciu święceń kapłańskich był nauczycielem i wychowawcą mnichów.

Jego dzieła:
- Księga śpiewów żałobliwych – perła poezji ormiańskiej, arcydzieło światowej literatury ascetycznej i mistycznej. Składa się z 95 pieśni napisanych w formie rozmowy duszy z Bogiem. Księga traktowana jest przez Ormian jako modlitewnik i nazywana przez nich "Narek".
- inne: hymny liturgiczne, Komentarz do Pnp, Historia krzyża z Aparang, Trzy mowy w formie litanii, Pochwała apostołów.

Uznawano go za mistrza życia kontemplacyjnego, był porównywany z św. Bernardem z Clairvaux, Mistrzem Eckhartem, Janem Taulerem, Henrykiem Suzo.

W  ikonografii jest przedstawiany jako mnich piszący przy pulpicie albo też jako duchowny któremu ukazuje się Chrystus w niebie bądź Duch Święty w postaci gołębicy.

Tytuł doktorów Kościoła przyznawany jest świętym, którzy wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego. Do ich grona należą 4 kobiety i 31 mężczyzn (w nawiasie rok ustanowienia): św. Ambroży (1295) św. Augustyn (1295) św. Hieronim (1295) św. Grzegorz Wielki (1295) św. Tomasz z Akwinu (1567) św. Bonawentura (1588) św. Bazyli Wielki (1568) św. Grzegorz z Nazjanzu (1568) św. Jan Chryzostom (1568) św. Atanazy Wielki (1568) św. Anzelm z Canterbury (1720) św. Izydor z Sewilli (1722) św. Piotr Chryzolog (1729) św. Leon Wielki (1754) św. Piotr Damiani (1828) św. Bernard z Clairvaux (1830) św. Hilary z Poitiers (1851) św. Alfons Liguori (1871) św. Franciszek Salezy (1877) św. Cyryl Jerozolimski (1882) św. Cyryl Aleksandryjski (1882) św. Jan z Damaszku (1890) św. Efrem Syryjczyk (1920) św. Piotr Kanizjusz (1925) św. Jan od Krzyża (1926) św. Robert Bellarmin (1931) św. Albert Wielki (1931) św. Antoni z Padwy (1946) św. Wawrzyniec z Brindisi (1959) św. Katarzyna ze Sieny (1970) św. Teresa z Ávili (1970) św. Teresa z Lisieux (1997 r.) św. Jan z Ávili (2012) św. Hildegarda z Bingen (2012)
WTOREK, 6 STYCZNIA 2015 r.

Gliwice, g. 11.00, kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska. Msza św. ormiańskokatolicka wraz z obrzędem poświęcenia wody. Celebrans: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Warszawa, g. 11.30
, kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67. Msza św. ormiańskokatolicka wraz z obrzędem poświęcenia wody. Celebrans: ks. Rafał Krawczyk
Kościół ormiańskokatolicki 25 grudnia obchodzi Święta Bożego Narodzenia (Surb Cnundt), zaś 6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego (Astwacahajtnutiun). Życząc błogosławionych Świąt i wszelkiej pomyślności, zachęcamy do wysłuchania starej ormiańskiej kolędy w wykonaniu popularnego zespołu Armenian Navy Band.


7 grudnia 2014 r. w kaplicy św. Barbary Warszawie sprawowana była ormiańskokatolicka Msza św. w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Armenii z 1988 r. We Mszy św. wziął udział nowy ambasador Republiki Armenii w Polsce, J.E. Edgar Ghazaryan oraz konsul Republiki Armenii, pan Tigran Vardanyan. Na zdjęciu od lewej: Ambasador Edgar Ghazaryan, ks. Rafał Krawczyk (proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie) oraz Krzysztof Jabłonka.

Պէյրութ

Դիւան թիւ 286/14

Յիսուսի Քրիստոսի Ծառայ
ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ.
Ողորմութեամբ Աստուծոյ
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
 
Հ Ա Յ Ր Ա Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն   Կ Ո Չ
Մեր Պատուական Եղբայրներուն՝ Արհի. Արհի. Արքեպիսկոպոսներուն, Եպիսկոպոսներուն, Գերապատիւ Վարդապետներուն, Յարգոյ Քահանաներուն, Սարկաւագներուն, Առաքինազարդ Կոյսերուն եւ Հաւատացեալ Ժողովուրդին:

 

Հայաստանաբնակ եւ աշխարհասփիւռ համայն հայութիւնը կը պատրաստուի 2015-ին  բացառիկ միջոցառումներով նշելու Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդտարելիցը։ Շրջադարձային դառնալու կոչուած այս հանգրուանը ամէն բանէ առաջ եւ ամէն բանէ վեր պէտք է հանդիսանայ արտայայտութիւնը մերմիասնականութեան, մեր միասնական ու աւելի կազմակերպուած աշխատանքին՝ որ մեր ազգային առաջնահերթութեանց առաջնահերթն է՝ ըլլալովնախապայմանը մեր համազգային առաջադրանքներուն կենսագործումին։

Մեր ժողովուրդը՝ միջազգային հանրութեան  իր այս միասնականութեան վկայութիւնը տալու առիթը պիտի  ունենայ իր զանգուածային ներկայութեամբ հայածէս սուրբ Պատարագին զոր  Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին առիթով պիտի  մատուցանենք Վատիկանի սուրբ Պետրոսի Պազիլիքային մէջ 2015-ի Ապրիլի 12-ին Ֆրանչիսկոս հայասէր Սրբազան Քահանայապետին նախագահութեամբ, Կարդինալներու դասին, Վատիկանի մօտ լիազօրագրուած  օտարդեսպաններուն ներկայութեամբ եւ հռոմաբնակ հոգեւորականներու եւ հաւատացեալներու մասնակցութեամբ: Այս պատմական իրադարձութեան պիտիարձագանգեն միջազգային լրատուամիջոցները եւ ան իր վրայ պիտի հրաւիրէ միջազգային հանրութեան ուշադրութիւնը եւ պիտի հրահրէ անորհետաքրքրութիւնը Հայ ժողովուրդին եւ Հայ Դատի մասին։

Վստահ ենք որ ձեր թեմերէն եւ ժողովրդապետական սահմաններէն ներս, լաւագոյն պատշաճութեամբ եւ խանդավառութեամբ պիտի քաջալերէք ձերհաւատացեալները, բարեկամներն ու շրջապատը  մասնակցելու յաւիտենական քաղաքին՝ Հռոմի մէջ տեղի ունենալիք պատմականօրէն յիշարժան այսմեծախորհուրդ արարողութեան, որուն պիտի յաջորդէ բացառիկ համերգ մըոր պիտի հանդիսանայ ներբող մը  Մեծ Եղեռնի Նահատակաց։  Մեր ժողովուրդինմեծաթիւ մասնակցութիւնը միաժամանակ պիտի զօրացնէ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն իբրեւ հաւատքի նահատակներ սրբադասման մեր առաջադրանքը։

Ինչպէս Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի մեր պատրիարքական յանձնախումբին կողմէ  երկար ժամանակէ ի վեր առաջադրուած ծրագիրներուն գլխաւորը հանդիսացող վերոյիշեալ ձեռնարկներուննոյնպէս  հայկական բոլոր հասարակութիւններէն ներս Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցիննուիրուած միջոցառումներուն մեր ժողովուրդին գիտակից ու անվերապահ մասնակցութեամբ՝ վկայութիւնը պիտի տանք մեր հաւատարմութեան  մեր մէկուկէսմիլիոն նահատակներու հաւատքին եւ Քրիստոսի ու Ազգին հանդէպ անոնց անսասան սիրոյն։ Միաժամանակ պիտի վերահաստատենք մեր կառչումըաստուածայաղթ Արդարութեանմարդկային անկորնչելի իրաւունքին ու արժէքներուն եւ յատկապէս նահատակութեան վսեմագոյն արժէքին, որմէ ծիլ առաւ եւկ'ընձուղուի ահա վերակենդանացումը ու փառապանծ յարութիւնը Հայ Ազգին։

Հայրապետական օրհնութեամբ՝

 

Ներսէս Պետրոս ժԹ.
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց
 
Տուեալ ի Կաթողիկոսական Աթոռոյն որ ի Զմմառ
Յաւուր երեքտասաներորդի ամսեանն Նոյեմբերի յամի Տեառն 2014-ի
Ի վեշտասաներորդում ամի Հայրապետութեան Մերոյ
Parafia Centralna Kościoła ormiańskokatolickiego zaprasza do udziału w spotkaniach chóru parafialnego, które odbywają się w każdy czwartek o g. 17 w siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ul. Zgody 4/16 w Warszawie.

Uczymy się też podstaw języka ormiańskiego. Każdy będzie mile widziany!

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ojciec Święty Franciszek przyjął dziś w Watykanie prezydenta Armenii Serża Sarkisjana. Relacja filmowa poniżej.

Po raz pierwszy od 100 lat Kościół ormiańskokatolicki w Turcji był świadkiem ordynacji arcybiskupiej. W sobotę, 13 września 2014 r. katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, Nerses Bedros XIX konsekrował w Istanbule ks. archimandrytę Boghosa Lewona Zekiyana, emerytowanego profesora Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji na arcybiskupa.

Ks. Zekiyan został wcześniej mianowany przez Ojca Świętego Franciszka administratorem apostolskim "sede plena" ormiańskokatolickiej archieparchii Istanbułu w Turcji oraz arcybiskupem tytularnym Amida obrządku ormiańskiego.

Współkonsekratorami byli: ormiańskokatolicki arcybiskup Aleppo - Bedros Miryatian oraz ormiańskokatolicki biskup Aleksandrii - Krikor Augustinos Koussan. Uroczystość odbyła się zaś w ormiańskokatolickiej katedrze Surp Astwadzadzin (Św. Bogurodzicy) w Istanbule. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości oraz relacji filmowej.

Գովեցեալ է Յիսու՛ս:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 
Zapraszam na ormiańską pielgrzymkę i uroczystą mszę świętą
w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
w piątek 15 sierpnia 2014 roku o godz. 12.00
do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3.
 
Msza święta będzie zawierała elementy ormiańskie, dla podkreślenia,
że Cudowny Obraz Matki Bożej Łaskawej pochodzi z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie.
 
Po mszy świętej planowane jest zwiedzanie odnowionego kościoła i spotkanie pielgrzymów.
Byłbym wdzięczny, gdyby - tylko ze względów organizacyjnych - mogli Państwo potwierdzić swoje przybycie.
 
Po spotkaniu, około godziny 16.00 wybierzemy się na Cmentarz Łostowicki,
by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie śp. ks. Kazimierza Filipiaka.
 
Serdecznie zapraszam!
 Ks. Cezary Annusewicz
 proboszcz ormiańskokatolickiej parafii północnej w Gdańsku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Հյուսիսային Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Գդանսկ
Ojciec Święty Franciszek mianował ks. archimandrytę Boghosa Lewona Zekiana, emerytowanego profesora Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji, administratorem apostolskim "sede plena" ormiańskokatolickiej archieparchii Istanbułu w Turcji, przydzielając mu stolicę tytularną Amida obrządku ormiańskiego i wynosząc go przy tym do rangi arcybiskupa.

Biskup-nominat urodził się w 1943 r. w Istanbule. W wieku 12 lat wstąpił do niższego seminarium duchownego Zakonu Ojców Mechitarystów w Wenecji. Złożył śluby wieczyste w 1964 r. i przyjął święcenia kapłańskie w 1967 r. Następnie podjął pracę duszpasterską wśród diaspory ormiańskiej i bractwa św. Mikołaja i Sergiusza w Patriarchacie Wenecji. Od 1993 r. inkardynowany do Patriarchatu Wenecji. Pracował również jako wykładowca języka ormiańskiego na Uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji oraz wykładowca Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie. Służył również jako akademik Akademii Nauk Republiki Armenii oraz konsultor Kongregacji Kościołów Wschodnich.

Jednocześnie katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Nerses Bedros XIX, za zgodą Synodu i po powiadomieniu Stolicy Apostolskiej, przyjął rezygnację z powodu wieku, złożoną przez Keworka Khazoumiana, biskupa-koadiutora ormiańskokatolickiej archieparchii Istanbułu.
Proboszcz, ks. prałat Cezary Annusewicz w otoczeniu parafian. W tle nowo odsłonięte epitafium. Źródło: www.piotripawel.diecezja.gda.pl5 maja 2014 r. kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, który jest siedzibą ormiańskokatolickiej parafii Polski północnej i sanktuarium Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odbyło się poświęcenie i odsłonięcie epitafium ku czci św. Jana Pawła II.
W środku została umieszczona kartka z taką treścią: "Epitafium św. Jana Pawła II Papieża, ufundowane przez wiernych parafii św. Piotra i Pawła oraz przez dobroczyńców z innych wspólnot parafialnych. Odsłonięte z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II (27.04.2014 r.) w Watykanie gdy papieżem był Ojciec Święty Franciszek, a Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim Sławoj Leszek Głódź. W imieniu parafian epitafium poświęcił ks. prałat Cezary Annusewicz, w imieniu ofiarodawców Elżbieta Sojka. Autorem i wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Stanisław Wyrostek oraz Sebastian i Marian Wyrostek."

Na zaproszenie ks. proboszcza Rafała Krawczyka, w czwartek 12 czerwca 2014 r. w Warszawie Mszę św. ormiańskokatolicką odprawi gościnnieks. Petros Yesayan

proboszcz ormiańskokatolickiej parafii katedralnej w Giumri w Armenii

CZWARTEK, 12 CZERWCA 2014 R.
Warszawa, g. 17.30 kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67

Zapraszamy!

Source: www.president.amՆախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսի և Տանն Կիլիկիո Կաթողիկե Հայոց Կաթողիկոս-Պատրիարք Ներսես Պետրոս ԺԹ-ի հետ:
 
Ամենայն Հայոց Հայրապետի, Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսի և Տանն Կիլիկիո Կաթողիկե Հայոց Կաթողիկոս-Պատրիարքի հետ Նախագահը քննարկել է պետության և հայոց եկեղեցիների միջև հաստատված սերտ համագործակցությանը, ինչպես նաև Հայրենիքին և Սփյուռքին վերաբերող հարցեր:Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej