default_mobilelogo

 

Szanowni Państwo,

łącząc się duchowo w tej wyjątkowej świątecznej chwili pragnę przekazać Wszystkim
serdeczne życzenia wszelkiego dobra i wszelkiego błogosławieństwa
na święta Bożego Narodzenia i na cały rok 2017.

Chcę także podzielić się radością, że podczas spotkania zorganizowanego w Domu Arcybiskupów Warszawskich wokół mojej książki „Historia świątecznej choinki” udział wzięli m.in. kard. Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a także Łukasz Abgarowicz jako przedstawiciel Kościoła ormiańskokatolickiego.
Podczas spotkania Łukasz Abgarowicz wyjaśniał, że wyznawcy Kościoła ormiańskokatolickiego obchodzą święta Bożego Narodzenia 25 grudnia, ale celebrują je także 6 stycznia, razem ze świętem Epifanii. Dodał – jak czytamy w relacji KAI-u – że w uroczystość Epifanii „w przeddzień, nazywany Dniem Świateł, po uroczystej liturgii w świątyniach zapala się wszystkie lampy, które Ormianie zabierają do domów. Jest to symbol oświecenia człowieka poprzez narodziny Chrystusa. Uroczysta kolacja kończy 50-dniowy okres postu. Po niej Ormianie odwiedzają krewnych i przyjaciół, aby podzielić się z nimi Dobrą Nowiną. Epifania to dla Ormian najważniejsze święto, bo łączy Wigilię Bożego Narodzenia, Objawienie Pańskie i Chrzest Jezusa. Podczas Mszy św. odbywa się "chrzest wody", który polega na zanurzeniu krzyża w wodzie, do której dolany jest święty olej [święcony przez ormiańskokatolickiego katolikosa w Bzommar w Libanie - przyp. red.]. Wybierani są też czterej "ojcowie chrzestni", trzymający wstęgi odchodzące od chrzcielnicy, w której zanurzany jest krzyż. Drugi dzień świąt to u Ormian Dzień Zaduszny, w którym wspomina się zmarłych oraz męczenników".

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku

» więcej nt. debaty o książce

 

 Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Kochani Parafianie!
Modląc się do św. Brata Alberta, artysty i społecznika, który odszedł do nieba sto lat temu,
w dzień Bożego Narodzenia 1916 roku, składam Wam następujące życzenia:

Bezdomnym schronienia ciepłego
Smutnym nadejścia radości
Zapracowanym kilku dni wolnego
Samotnym wielu gości

»  całe życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Święta Objawienia i Chrztu Pańskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia by święta te
były dla wszystkich źródłem radości i nadziei.
By każdy z nas mógł uwierzyć i zawierzyć Bogu.
Niech czas świąteczny będzie dla nas wszystkich
piękny, dobry i błogosławiony.
Radości i nadziei każdego dnia 2017 roku.
Wesołych Świąt!
                                                             Redakcja
Hołd pasterzy betlejemskich (1929). Henryk Rosen, Katedra Ormiańska we Lwowie


 PARAFIA POŁUDNIOWA   

Ks. Samuel Manugiewicz.
Fot. "Posłaniec św. Grzegorza"

» BIOGRAM

26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Obornikach Śląskich, w kościele pw. Judy Tadusza i Antoniego Padewskiego, w 60. rocznicę śmierci ks. Samuela Manugiewicza zostanie odprawiona Msza św. z poświęceniem tablicy upamiętniającej postać tego duchownego ormiańskokatolickiego.  Kapłana niezwykle zasłużonego dla rozwoju Kut, proboszcza - nie tylko kuckiej parafii, burmistrza Kut, senatora II Rzeczypospolitej Polskiej, wielkiego patrioty i społecznika.

Z A P R O S Z E N I E:

Gość Niedzielny (23.12.2016):
Ormiańskie świętowanie

 

Wydawnictwo Literackie i Katolicka Agencja Informacyjna
zapraszają na debatę

pt. CHOINKA NA ROZDROŻU
wokół książki ks. prof. Józefa Naumowicza z UKSW
pt. „Historia świątecznej choinki”

16 XII (piątek), godz. 12.00
Dom Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19, Warszawa


W dyskusji o różnych tradycjach wigilijnego drzewka głos zabiorą: J.E. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, J.E. abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. Józef Naumowicz z UKSW, autor książki, Łukasz Abgarowicz, Kościół ormiańskokatolicki, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Szewach Weiss – b. ambasador Izraela w Polsce, dyr. Małgorzata Nycz z Wydawnictwa Literackiego.
Konferencję poprowadzi Marcin Przeciszewski, szef KAI.

 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 


  

Obraz, namalowany przez Tomasza Wojnowskiego, przedstawiający abpa Józefa Teodorowicza, który zawisł w kościele w Ryczeniu podczas uroczystej mszy św. 26 maja 2013 roku.

Dnia 4 grudnia Roku Pańskiego 1938 we Lwowie zamknął oczy ostatni z arcybiskupów kościoła ormiańskokatolickiego, Józef Teofil Teodorowicz. Musiał mieć u Pana wielkie zasługi, skoro to właśnie w dzień wspomnienia św. Barbary, patronki dobrej śmierci, jego życie dobiegło końca. Dobry Pan nie dał mu oglądać upadku Polski który nastąpił rok później. Bo abp Teodorowicz o wolną Polskę walczył przez całe swoje życie, z którego większość przeżył pod Jej zaborami.

Marek Kubicki
sztygar z Zakładów Górniczych RUDNA

» czytaj cały artykuł 

ZALEDWIE KILKA DNI WCZEŚNIEJ, 29 LISTOPADA, W TRAGICZNYM WYPADKU
ZGINĘŁO OŚMIU GÓRNIKÓW Z KOPALNI RUDNA.

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.  Amen.

 

 

Do Polski Ormianie przywieźli swego baranka prawdopodobnie z Krymu, gdzie funkcjonował on już co najmniej w XIV wieku. Umieszczany był na ścianach ormiańskich kościołów i klasztorów, był herbem Ormian Kaffy, którzy zapożyczyli go prawdopodobnie z herbu Genui, wtedy rządzącej tą nadczarnomorską emporią handlową. Owszem, znamy jeszcze wcześniejsze – ale rzadkie – ormiańskie wyobrażenia baranka, na przykład w ewangeliarzu ze Skewry (schyłek XII wiek). Potem, po kilkuwiekowej przerwie, pojawiają się równoczesne polskim – wśród Ormian Cezarei, Artwinu, Grigoriopola (XVII-XVIII wieki). Nieco z tych późnych czasów zachowało się też na artefaktach i szatach liturgicznych, przechowanych w zbiorach muzeum św. Eczmiadzyna. Jednak wydaje się niemal pewnym, że popularność wśród Ormian w Polsce zawdzięcza baranek ich matecznikowi – Kaffie, a więc pośrednio ma genezę zachodnioeuropejską, łacińską.

» czytaj cały artykuł

» 650 lat Ormian w Polsce

 

 

 

 

 » ks. Narek Mnoyan 

ZAPROSZENIE

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką

w niedzielę, 4 grudnia o godz. 11.00 (uwaga, nie o godz. 17.00)
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Gościem specjalnym będzie ks. Narek Mnoyan, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii w Erywaniu pw. św. Grzegorza z Nareku.
Po Mszy świętej jak zawsze – spotkanie przy herbacie, a także okazja do rozmowy z ks. Narekiem.

Uwaga: następna Msza święta będzie 6 stycznia 2017 r.

Z Panem Bogiem,
ks. Józef Naumowicz / Հայր Հովսեփ Նաումովիչ
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
հոգեւոր հովիւ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

»   O MSZY ŚW.  

» harmonogram 

 

ARMENIA

Dopiero niedawno dotarła do nas ciekawa, obficie ilustrowana, opowieść naszej Rodaczki, która odwiedziła Armenię podczas pielgrzymki papieża Franciszka w czerwcu 2016 roku.
Publikujemy ją w dziale przedstawiającym wydarzenia z Armenii, po relacjach przekazywanych na bieżąco z wizyty Ojca Świętego.

» Cały artykuł i fotografie

 

W starej kapliczce górskiej 

 

 

Jest już, opracowany w Libanie, nowy kalendarz liturgiczny katolickiego kościoła ormiańskiego na rok 2017 (w języku ormiańskim).
Tym razem na okładce wykorzystano reprodukcję obrazu Matka Boża z Nareku (Holy Mother of Narek), namalowanego przez Ariela Agemiana (1904-1963).
Olejny oryginał znajduje się w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie. Obraz przedstawia NMP z dzieciątkiem na ręku i modlącego się św. Grzegorza z Nareku.
Był w tym roku dwukrotnie wykorzystany podczas ważnych dla Armenii wydarzeń.
(12 XII 2016)
 


20 listopada, w parafii centralnej p. w. św. Grzegorza z Nareku, mszę św. sprawował ks. Józef Naumowicz. Msza ta, jak przypomniał ksiądz, rozpoczęła w kościele ormiańskokatolickim pierwszy tydzień postu, a zarazem pięćdziesiątnicę przygotowania duchowego w oczekiwaniu na narodziny Jezusa.

 »  Relacja z mszy św. i spotkania

harmonogram mszy św.


 

Fot. Gość Niedzielny
Fot: Gość  Niedzielny

Uwzględniając złożoną przez ks. Rafała Krawczyka rezygnację, ks. Kardynał Kazimierz Nycz, dekretem z dnia 16 września 2016 r. zwalnia Księdza z urzędu Proboszcza parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku jak i pozostałych obowiązków pełnionych w Ordynariacie Kościoła Ormańskokatolickiego w Polsce.
Funkcję duszpasterza tej parafii pełni obecnie ksiądz profesor Józef Naumowicz.

»  dekret

Ks. Rafał Krawczyk we wrześniu 2013 r. zakończył posługę w Rosji, gdzie na własną prośbę, został skierowany w 2007 roku do pracy duszpasterskiej wśród katolików. Zetknął się tam z liczną wspólnotą Ormian, wiernych ormiańskiego kościoła katolickiego, imigrantów z Gruzji. W 2009 r. zwrócił się do Kongregacji Kościołów Wschodnich z prośbą o pozwolenie na posługę w obrządku ormiańskokatolickim. Uzyskał zgodę Stolicy Apostolskiej na birytualizm.
Po powrocie do Polski został mianowany duszpasterzem Ormian w Parafii Centralnej polskiego kościoła ormiańskokatolickiego, w Warszawie.
W dniach 13–15 września 2013 r. poprowadził pielgrzymkę Ormian Polskich na 650-lecie katedry ormiańskiej we Lwowie.
30 grudnia 2013 roku dekretem nominacyjnym dotychczasowy duszpasterz parafii centralnej w Warszawie został mianowany proboszczem tej parafii. Uroczystego wprowadzenia nowego proboszcza na urząd dokonał kardynał Kazimierz Nycz podczas mszy św. 6 stycznia 2014 r., w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. Ks. Rafał Krawczyk złożył wobec Ordynariusza uroczyste wyznanie wiary i otrzymał z jego rąk gawazan – ormiański pastorał proboszczowski.
Jednocześnie, ze względu na roczny urlop zdrowotny proboszcza ormiańskokatolickiej parafii południowej, ks. Rafał Krawczyk został na rok mianowany administratorem tej parafii. Odprawiał wtedy dodatkowo msze św. w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu.
W listopadzie 2015 r. został oddelegowany do pracy misyjnej w ormiańskim kościele katolickim w Armenii (Giumri). Kontynuuje też podjęte wcześniej studia z prawa kanonicznego kościołów wschodnich na KUL-u.
Brał udział w przygotowaniach wizyty papieża Franciszka w Armenii w czerwcu 2016 r. Był także jednym z dwóch generalnych koordynatorów ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży z ramienia Ordynariatu Ormiańskokatolickiego Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.

Ks. Rafał Krawczyk jest obecnie proboszczem ormiańskokatolickich parafii całego regionu Ashotsk prowincji Szirak w Armenii.

Księdzu Rafałowi serdecznie dziękujemy za dotychczasową wśród nas posługę i mamy nadzieję, że nie kończy się ona z odejściem z urzędu.
Życzymy błogosławieństwa Bożego w każdym kolejnym dniu.
Radości i satysfakcji z pracy kapłańskiej, powodzenia we wszystkich działaniach, wszelkiej pomyślności.
Polecamy w modlitwie.

 
W minioną środę w Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych odbyła się, na zaproszenie Komitet Organizacyjny obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, konferencja o Kościele ormiańskim i obrządkach wschodnich w Polsce. Na całość wydarzenia złozyły się: XIV Sesja Naukowa, msza  św. w obrządku ormiańskim w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski, którą odprawił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz koncert wokalny w tymże kościele, po mszy św.  W ramach konferencji ks. Isakowicz-Zaleski mówił o Ormianach katolikach w Polsce od XVII do XIX w.

Poniżej publikujemy opowieść jednej z uczestniczek tego wspaniałego wydarzenia.

W dniu 16 listopada 2016 r. miała miejsce wyjątkowa uroczystość obchodów 1050 lecia chrztu Polski. Była ona wspaniale, z rozmachem wielkiej metropolii zorganizowana, w wyjątkowo pięknej oprawie artystycznej muzycznie z udziałem najlepszych polskich wykonawców. W Domu Kultury, wypelnionym po brzegi miejscowymi i przyjezdnymi gośćmi, odbyła się XIV Sesja Naukowa na temat: "W jednym kraju w jednym kościele. Unickie Kościoły orientalne".
Na wstępie w programie słowno-muzycznym "Wszystko płynie z mocy Chrystusa" wystąpił Michał Wójciak z tamtejszą młodzieżą szkolną. Następnie w czasie sesji prof. KUL dr hab. Andrzej Gil wygłosił referat :"Kościół unicki w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej wobec tradycji i tendencji modernizacyjnych" a prof. Uniw. Rzesz. dr hab. Beata Lorens w swoim wystąpieniu mówiła o Bazylianach i ich roli w Kościele unickim w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaciekawił uczestników sesji tematem: "Ormianie-katolicy w Polsce od XVII do XX wieku". Sesję zakończył wykład Prof. Uniw. Rzesz. Ks. dr hab. Stanisława Nabywańca o neounii na Kresach II Rzeczypospolitej.
 
 
 PARAFIA CENTRALNA 

Ks. prof. Józef Naumowicz, od niedawna opiekun parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku, zaprasza na kolejną mszę św. ormiańskokatolicką do kaplicy św. Barbary na godz. 11.00 (UWAGA: nie na 17.00, jak do tej pory). Po mszy tradycyjnie spotkanie przy herbacie - ale inne niż zwykle. Zaprasza na nie do swojej siedziby Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. gdzie odbędzie się pokaz filmu „Ojciec", a specjalny gość przedstawi kulisy i ciekawostki związane z jego powstaniem.

ZAPROSZENIE I INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 » harmonogram mszy św.

 

 

Tuż przed 90. urodzinami.
Jawor (Dolny Śląsk), 23 lipca 2013 r., w swoim mieszkaniu.

fot. Ewa AbgarowiczW poniedziałek, 14 listopada 2016 roku, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Bolkowie na Dolnym Śląsku, zmarła pani Maria Mikuli z rodziny polskich Ormian.
Była córką Fryderyka Mikulego i wnuczką Karola Mikulego, pianisty i kompozytora, ucznia Fryderyka Chopina. 1 sierpnia skończyła 93 lata.
Każde z Nią spotkanie, to niekończące się opowieści z historii rodziny, Jej życia, historii w ogóle. Pełne kolorów, bo pani Maria miała duże poczucie humoru.
Do ostatnich chwil żywo interesowała się sprawami dotyczącymi środowiska ormiańskiego. Dużo czytała. Lektura „Kresowego Pokucia" M. Agopsowicz silnie i na długo Ją poruszyła. Pilnie, mimo pogłębiających się problemów ze wzrokiem, studiowała każdy kolejny numer Awedisu.
Była stałym darczyńcą Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.  Amen.
 
 PARAFIA POŁUDNIOWA 

Msza św., którą ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odprawił w niedziele 13 listopada w niezmiennie gościnnym kościele Bożego Ciała, była wyjątkowo uroczysta. I, jak to ostatnio już stało się pięknym zwyczajem, w bogatej oprawie muzycznej. Przybył nam też Nowy Wierny kościoła ormiańskokatolickiego – ochrzczony podczas tej mszy Dawid Jacek!
Spotkanie po mszy również było bardzo udane. Na nim, jak i w trakcie mszy zostało przekazane sporo ważnych dla naszego środowiska informacji. Zresztą – sami Państwo przeczytajcie!
Acha, jeszcze tort okolicznościowy czekający w domu na Dawida Jacka – opisać się nie da, sami Państwo zobaczcie!

A słowa skierowane następnego dnia  przez ks. Tadeusza: Co do wczoraj to było super! A wieczorem dojechaliśmy szybko i szczęśliwie. Tak trzymać! – wiele znaczą, sił dodają.

PEŁNA RELACJA I GALERIA 

 

Jutro w Ustrzykach Dolnych konferencja o Kościele ormiańskim i obrządkach wschodnich w Polsce (g. 11.00 – Dom Kultury). Wieczorem liturgia ormiańskokatolicka (g. 17.00 – Kościół parafialny). Zapraszam w imieniu organizatorów.
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

harmonogramy Mszy św. ormiańskokatolickich:
OGÓLNOPOLSKI                                 PARAFII POŁUDNIOWEJ8 grudnia 2015 roku uroczystą Mszą na Placu św. Piotra Papież zainaugurował w Kościele Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia. W homilii podkreślił, że jest to czas szczególnej łaski, w którym jesteśmy wezwani do odkrycia głębi miłosierdzia Ojca, przyjmującego wszystkich i osobiście wychodzącego każdemu na spotkanie.

» więcej na temat Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia

To ostatnie dni, by skorzystać z łask wynikających z przekroczenia Bram Miłosierdzia. Uroczyste zamknięcie Bram Miłosierdzia w całym Kościele nastąpi w niedzielę 13 listopada, tydzień przed zamknięciem Roku Miłosierdzia przez papieża Franciszka.
Chociaż Bramy Miłosierdzia zostaną zamknięte w najbliższą niedzielę, Jubileusz Miłosierdzia potrwa do 20 listopada. Odpusty jubileuszowe niezwiązane z symbolicznym przejściem, będzie można uzyskać do niedzieli Chrystusa Króla włącznie. Tego dnia Papież Franciszek zamknie Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra w Rzymie, co zakończy Rok Miłosierdzia w całym Kościele.

 » "Wkrótce uroczyste zamknięcie Bram Miłosierdzia", kai

  

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzające je Dni w Diecezjach już za nami, ale wspomnienia i przeżycia tego czasu wciąż są żywe.
Według oficjalnych danych do Polski przyjechało 351 młodych Ormian. Większość z terenu naszego Ordynariatu – z Armenii, Gruzji i Rosji. Towarzyszyli im duchowni ormiańskokatoliccy – czterech kapłanów (w tym Generalni Koordynatorzy ds. organizacji ŚDM: ks. Karnik Youssef i ks. Rafał Krawczyk) oraz trzech biskupów – abp Rafał Minassian i bp Michał Muradian, a także abp Bedros Miriatian z Aleppo (Syria). 19 osób, wraz z kapłanem, przybyło z Libanu, kilka z Syrii, jeden kapłan ze Szwecji.

» czytaj cały list


 

PARAFIA POŁUDNIOWA 

Drodzy Ormianie i Przyjaciele Ormian!
Serdecznie zapraszam na dwie Msze św. ormiańskokatolickie

W NIEDZIELĘ 13 LISTOPADA:

GLIWICE, godz. 11 – KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKI TRÓJCY ŚWIĘTEJ
ul. Mikołowska 2.
 msza św. ormiańskokatolicka w ramach XI Dni Kultury Ormiańskiej na Górnym Śląsku
Po mszy koncert kwartetu smyczkowego Les femmes (w kościele).

ZDJĘĆ KILKA

WROCŁAW, godz. 16.00 – KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA
ul. Bożego Ciała 1 (wejście od ul. Świdnickiej)
 msza św. ormiańskokatolicka z obrzędem chrztu i bierzmowania

Oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewni chór Wrocławscy Madrygaliści. Po mszy św. spotkanie środowiskowe.

z Panem Bogiem,
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii południowej w Gliwicach pw. św. Grzegorza Oświeciciela

harmonogram

 PARAFIA CENTRALNA 

Msze święte ormiańskokatolickie w parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku zostaną odprawione w następujące niedziele:

- 6 listopada                               »   O MSZY ŚW.  

- 20 listopada (I niedziela postu przed Bożym Narodzeniem)
- 18 grudnia

oraz 6 stycznia 2017 (piątek) - uroczysta Msza św. w Święto Epifanii

ZAPROSZENIE
harmonogram

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej