default_mobilelogo

W ostatnią niedzielę lipca ks. prof. Józef Naumowicz odprawił ormiańskokatolicką mszę św. dla parafian parafii centralnej.
W swej homilii tłumaczył nam znaczenie modlitwy Chrystusa, który oddalił się od swoich uczniów aby spędzić samotnie czas na rozmowie z Ojcem. Objaśniał, że modlitwa powinna być rozmową z Panem Bogiem a nie tylko powtarzaniem znanych formułek. Odniósł się również do dzisiejszej ewangelii głoszonej na mszy rzymskokatolickiej – ewangelii o Zacheuszu, który po spotkaniu z Chrystusem zmienił całkowicie swe życie i charakter.
Nawiązał tym do kończących się Dni Młodzieży, do wspaniałej atmosfery wpływającej na odmłodzenie wszystkich uczestników bez względu na ich wiek i odnowienie relacji z Panem Bogiem. Do idei Dni Miłosierdzia i wizerunku Chrystusa Miłosiernego, wprowadzonych w kościele katolickim przez św. Jana Pawła II, wcześniej z powodu mylnej interpretacji, m.in. przesłania św. Faustyny, przez kościół katolicki zakazanych.
Tradycyjnie po mszy, spotkaliśmy się przy herbatce i słodyczach, ustalając termin kolejnej mszy w Warszawie na 28 sierpnia.
Wcześniej, bo tradycyjnie 15 spotykamy się na  pielgrzymce w Gdańsku.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk