default_mobilelogo

za stroną Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2018:

W lubaczowskiej Konkatedrze pw. bł. Jakuba Strzemię wybrzmiała w sobotni wieczór [4 sierpnia 2018 r. - przyp. red] ormiańskokatolicka msza św. pod przewodnictwem ks. prof. Józefa Naumowicza z udziałem 6-osobowego chóru męskiego.

» galeria

»  Konkatedra Lubaczów
Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej
("Ślicznej Gwiazdy Lwowa")

» część mszy św. nagranej przez Katolickie Radio Zamość

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, z artykułu "To były piękne dni...":

(…) I jeszcze wieczorna Msza św. ormiańskokatolicka w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie odprawiona przez ks. Józefa Naumowicza za zgodą proboszcza miejsca, ks. Andrzeja Stopyry. Z udziałem księży parafii i liturgicznej służby ołtarza oraz chóru męskiego w składzie: Adam Sławiński, Grzegorz Wiśniewski, Mirosław Grabski, Piotr Stawarski, Bogumił Kozłowski i Jakub Kopczyński (dyrygent chóru). Wierni wypełniający świątynię po brzegi, otrzymali tekst „Hajr mer/Ojcze nasz” oraz Mszalik. Uroczyście, z zapachem kadzidła, śpiewem jak w żadnym innym kościele… To nic, że większość wiernych gubiła się w porządku Mszy św. Powiew Orientu, Kresów, minionych czasów działał. Toteż nie dziwota, że chętnie było przyjmowane indywidualne błogosławieństwo udzielane przez ks. Józefa, a chór został obdarowany długo trwającymi brawami.
W kazaniu ks. Naumowicz powiedział m.in.:

Ormianie z tego słynęli, że zachowali swoją religię, obyczaje, ale potrafili kochać Polskę. Wyróżniali się tą lojalnością wobec Polski. Obecnie w Lubaczowie odbywają się Dni Ormiańskie i w czasie różnych dyskusji kim są Ormianie, jacy są, zapadły mi w pamięć dwa określenia. Pierwsze, że Ormianie są tak przedsiębiorczy i zaradni, tak bardzo innowacyjni, że ktoś powiedział, iż Ormianie wyróżniają się inteligencją emocjonalną. To znaczy, że potrafią bardzo dobrze wczuwać się w sytuację, w położenie drugiej osoby i nawiązywać dobre relacje, a jednocześnie daną chwilę wykorzystać do rozwoju, do pomnożenia swego ducha, swego majątku. Bardzo dobrze, że potrafili te dary, które otrzymali rozmnożyć, że potrafili przynieść następne 10, że nie zakopali tych swoich darów gdzieś w ziemi. Pan takich sług nie pobłogosławił. Pobłogosławił tych, którzy rozmnożyli swoje dary. I to jest pierwsza taka cecha Ormian: emocjonalna mądrość, inteligencja, dar wrodzony. Drugim, bardzo ważnym rysem Ormian jest wytrwałość. Historia Armenii jest bardzo tragiczna, tak samo jak historia Polski, albo jeszcze bardziej. Są mniejszym narodem, pierwszym krajem chrześcijańskim, ale jednym z najstarszych narodów świata. W swojej historii tyle mieli trudności, walk, przelanej krwi. Pierwszą wojnę w obronie chrześcijaństwa stoczyli właśnie Ormianie…
Tu kapłan rozwinął opowieść o heroizmie Ormian, o trwaniu i wytrwaniu przy wierze.
Msza św. ormiańskokatolicka ukoronowała Dni Ormiańskie na Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2018 w Lubaczowie.
Relację zakończmy pozdrowieniem Ormian kuckich: Astwadz khezi chyzmat aczohe!/
Bóg niech da ci szczęście!

» cały artykuł

 

ARMENIA

Kilkakrotnie już pisaliśmy o budowie kościoła w Arpeni. Śledzimy jej postępy.
W miejscowości Arpeni, jednej z górskich wiosek położonych w prowincji Szirak w Armenii, w połowie lipca 2017 r. Katolicki Kościół Ormiański rozpoczął budowę kościoła. Budowę można było zacząć i kontynuować dzięki ofiarności wielu wspólnot katolickich w Polsce na rzecz działalności apostolskiej ks. Rafała Krawczyka w Armenii. W latach 2017 - 2018 ks. Rafał odwiedził różne wspólnoty, m.in. w diecezji płockiej, archidiecezji warszawskiej i archidiecezji wrocławskiej, które wyraziły chęć wsparcia tak trudnej i pięknej inicjatywy dla skrajnie ubogiego regionu Armenii.

29 lipca 2018 r. odbyła się w Arpeni uroczystość poświęcenia i osadzenia krzyża na kościelnej wieży. Poniżej filmy z tego wydarzenia - ormiańskiej telewizji Głos Pokoju oraz dwa katolickiej telewizji z Libanu Noursat Network. W nich wywiady, również historia zniszczenia podczas trzęsienia ziemi 1988 poprzedniego kościoła i budowy nowego.

  » film 1 (j. ormiański)       »  film 2 (j. arbski)      » film 3 (j. arabski)

PARAFIA PÓŁNOCNA

Związek Ormiański w Gdańsku zaprasza na doroczne uroczystości 15 sierpnia 2018 r. związane ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, celebrowane przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie:

Msza św. ormiańskokatolicka,
o godzinie 14.30 w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku,
(ul. Żabi Kruk 3); którą odprawi ks. prof. Józef Naumowicz

 po mszy św. - modlitwa przy chaczkarze;
 przemarsz do siedziby Zwiążku Ormiańskiego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 34/36
 modlitwa i złożenie kwaitów na grobie ks. Kazimierza Filipiaka
na Cmentarzu Łostowickim.

Gmina Lubaczów wraz z Samorządem Województwa Podkarpackiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniach w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, który odbędzie się w dniach od 26 lipca do 5 sierpnia 2018 r. Festiwal odwołuję się do bogatego dziedzictwa dawnych Kresów Rzeczypospolitej, które w wyniku przemian historycznych stały się tyglem narodów, kultur i obyczajów tworząc niepowtarzalny klimat i atmosferę tych ziem.
W ramach tego festiwalu od 2.08 do 4.08 odbywać się będą "Dni Ormiańskie", których współorganizatorem jest Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
W programie m.in.:
 3 sierpnia o godz. 15.30 wykład "Liturgia ormiańska - jej duchowa głębia i piękno"
 4 sierpnia msza św. ormiańskokatolicka:

ZAPRASZAMY
na uroczystą mszę świętą ormiańskokatolicką,
która sprawowana będzie w ramach Dni Ormiańskich w Lubaczowie 
4 sierpnia o godz. 18.00
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
przy ulicy Tadeusza Kościuszki 2
 
Celebrować ją będzie ks. prof. Józef Naumowicz,
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie.

Mszy towarzyszyć będzie chór męski.

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej              » harmonogram Mszy św. ogólnopolski

 
Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz w towarzystwie artysty malarza Aleksandra Laszenki podczas zwiedzania wystawy. Fot. NAC
W rocznicę urodzin arcybiskupa Józefa Teodorowicza prezentujemy wydany dwa lata temu zbiór jego pism.
 
Tom ukazuje myśl polityczną i rozważania na tematy narodowe jednego z najwybitniejszych duchownych i myślicieli ostatnich dekad okresu zaborów i II RP. Józef Teodorowicz pisze w nich o związkach wiary i polityki. Ukazuje zasady, które jego zdaniem powinny przyświecać polityce polskiej. Analizuje kwestię ruską (ukraińską) i polemizuje z ugodowcami - zwłaszcza z Michałem Bobrzyńskim. Udowadnia zarazem, że określanie go mianem „ormiańskiego Skargi” nie było bezpodstawnym odniesieniem do wielkiego kaznodziei sprzed stuleci, a celnym uchwyceniem znaczenia oraz intelektualnej i duchowej mocy znakomitego myśliciela ze Lwowa.
*
Pozornie Józef Teodorowicz był człowiekiem kontrastów – lwowianinem, ormiańskim duchownym, polskim narodowcem. W istocie głoszone przez niego poglądy i funkcje – zarówno te pełnione w życiu Kościoła, jak i na scenie politycznej – były ze sobą zgodne, płynęły bowiem z pragnienia służby wspólnocie. Wydany przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej zbiór pism Dwie epoki daje wgląd w myśli tego charyzmatycznego kaznodziei i przenikliwego obserwatora życia politycznego odradzającej się Polski.
ARMENIA

Uroczyste otwarcie II Krajowych Dni Młodzieży (Ordinariate Youth Day II - pierwsze były w lipcu 2017 r.) odbędzie się w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Aghajanian w Manushak Camp (w pobliżu miejscowości Torosgyugh), 21 lipca o godz. 16.00. W ceremonii otwarcia udział wezmą hierarchowie kościelni, a także gubernator prowincji Shirak, burmistrz Gyumri oraz inni goście.
Dni Młodzieży potrwają tydzień, do 28 lipca, na który zaplanowano wiele wydarzeń duchowych i kulturalnych. Spotkanie to ma na celu wzmocnienie jedności Ormian katolików, rozwijanie ich świadomości wiary i tożsamości narodowej.
Weźmie w nim udział ok. 260 młodych ludzi z ormiańskich wspólnot katolickich Armenii, Gruzji, Rosji i Libanu, Syrii, Włoch i USA.

»  przygotowania i rozpoczęcie 
uroczysta Msza św. w katedrze pw. Świętych Męczenników w Giumri, 22 lipca 2018 r.
galeria zdjęć
, film
y

 

 

8 lipca 2018
(w kościele łacińskim 6 sierpnia)
Przemienienie Pańskie

Ton Pajcarakerputian, Տօն Պայծառակերպութեան

9 lipca 2018
Dzień Zaduszny
Or Mereloc, Օր Մեռելոց


Przemienienie Pańskie, to jedno z pięciu najważniejszych świąt w ciągu roku.
Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo.

Czytany w liturgii ewangeliczny opis Przemienienia Pańskiego pełen jest znaczeń symbolicznych: góra, światło i obłok są w Biblii charakterystyczne dla objawień Boga. “Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich” (Mt 17,1). Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, szata była biała jak światło, ukazali się też Mojżesz i Eliasz, a z obłoku dobiegł głos Boga.

Są oni świadkami, którzy potwierdzają widzenie Apostołów i wskazują, że całe objawienie prowadzi do Jezusa. Dodatkowym i niepodważalnym uwierzytelnieniem jest głos Ojca, który mówi: “To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5).
Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę Apostołów oraz przygotować ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do chwały objawionej przez Jezusa dochodzi się przez cierpienie i śmierć. Tak jak każda teofania (czyli objawienie bóstwa) Przemienienie Pańskie budzi fascynację i zachwyt, ale zarazem lęk, dlatego św. Piotr powiedział najpierw: “dobrze, że tu jesteśmy”, a w chwilę później uczniowie “upadli na twarz i bardzo się zlękli”. W religioznawstwie mówi się, że Bóg jest “mysterium fascinosum et tremendum”, czyli tajemnicą fascynującą i przerażającą.
W chrześcijaństwie wschodnim święto Przemienienia obchodzone było już w V wieku. Do dziś zajmuje ono w liturgicznym kalendarzu chrześcijańskiego Wschodu jedno z najważniejszych miejsc. Przemienienie jest też bardzo częstym motywem ikonografii wschodniej.
Na Zachodzie pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z VII i VIII wieku. Bardziej upowszechniło się ono w okresie wypraw krzyżowych, kiedy bardzo popularne były pielgrzymki do Ziemi Świętej, w tym także na Górę Tabor, uznawaną za górę przemienienia.
W 1457 r. papież Kalikst III, jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo nad Turkami odniesione 6 sierpnia 1456 r. pod Belgradem, wprowadził je do liturgii całego Kościoła katolickiego. W 1964 r. Górę Tabor odwiedził papież Paweł VI, który jako pielgrzym przemierzał Ziemię Świętą.

za: www.ekai.pl

» artykuł: "Przemienienie Pańskie. Prawdziwa tajemnica światła", Niedziela 31/2018

 


Ołtarz z obrazem Matki Boskiej Łaskawej w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku.

Żywoty sławnych Ormian Sadoka Barącza są ciągle źródłem wiedzy o historycznych postaciach, takich jak np. ks. Jakub Manugiewicz (1739-1774), który ułożył Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie w Obrazie Stanisławowskim w Kościele Ormiańskim łaskami sławnej

Te Godzinki są śpiewane do dziś, w każdą środę o godzinie 7 rano w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku, gdzie Pani Łaskawa ze Stanisławowa, po powojennej tułaczce, obecnie spogląda na wiernych z ołtarza głównego swojego sanktuarium. A przypominamy o tym w wakacyjnym „Awedisie”, bo zbliża się 15 sierpnia – święto Matki Boskiej Zielnej, Wniebowstąpienie Najświętszej Marii Panny – i w Gdańsku odbywająca się uroczystość odpustowa. 

» cały artykuł

za: "Awedis. Czasopismo ormiańskie",
nr 35 lato 2018
www.ormianie.pl/files/Awedis_2018_35.pdf

 

ORDYNARIAT - POZA ARMENIĄ

24 czerwca 2016 r. w Moskwie odbyła się wyjątkowa uroczystość. W katedrze katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny ks. Hovaness Melikyan podczas mszy św. o godz. 16.00 przyjął z rąk abp. Rafaela Minassiana, Ordynariusza Armenii i Europu Wschodniej dla Ormian katolików święcenia kapłańskie. Z abp. Minassianem mszę św. koncelebrowali proboszcz ormiańskokatolickiej parafii św. Grzegorza Oświeciciela w Moskwie, ks. Petros Yesayan, a także księża ormiańscy przybyli do Moskwy z Armenii - ks. Karnik Hovsepian i ks. Rafał Krawczyk, ze Szwecji - ks. Hovsep Pahe. W uroczystości święceń uczestniczył metropolita abp Tomasz Peta z Kazachstanu oraz księża pracujący w Rosji: ks. Sedrak Chitarian i ks. Sergiey Babadżanian. Obecny byli też biskupi i księża łacińscy. Zgromadziło się bardzo wielu wiernych.
Do mszy św. służyli ormiańscy klerycy studiujący w Polsce i w Kazachstanie.

Ks. Hovaness rozpocznie swoją posługę pracą dla ormiańskiej wspólnoty katolickiej w Moskwie.

oprac. EŁ

» galeria zdjęć
» film - fragment uroczystości święceń (Telepace Armenia)
» artykuł w j. ormiańskim
na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej

 

Ks. prof. Józef Naumowicz od Wielkanocy 2016 r. sprawuje opiekę duszpasterską w ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku, mającej siedzibę w Warszawie. 15 września 2016 r. został przez kard. Kazimierza Nycza, Ordynariusza katolików obrządku ormiańskiego w Polsce, mianowany duszpasterzem tej parafii. 
28 maja 2017 r. z rąk arcybiskupa Rafaela Minassiana, Ordynariusza Armenii i Europy Wschodniej dla Ormian katolików, otrzymał godność protoarchimandryty (dzajragujn wardapet).
Od 24 kwietnia 2018 r. pełni także funkcję administratora Parafii Południowej pw. Świętego Grzegorza Oświeciciela, z siedzibą w kościele Świętej Trójcy w Gliwicach. 
ŚWIAT - INNE

Już po raz 21. spotkali się biskupi wschodnich Kościołów katolickich z naszego kontynentu – w dniach 14-17 czerwca w południowowłoskim miasteczku Lungro, siedzibie eparchii (diecezji) Kościoła Italoalbańskiego. Tegoroczne obrady, w których wzięli udział biskupi i kapłani 12 europejskich Kościołów wschodnich, przebiegały pod hasłem „Bycie wschodnim Kościołem katolickim dzisiaj”. Głównym organizatorem tego wydarzenia była Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
W konferencji wziął udział również abp Rafael Minassian, Ordynariusz Katolickiego Kościoła Ormiańskiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.

» cały artykułPARAFIA CENTRALNA

Ostatnia przed wakacjami msza św. w Parafii Centralnej, poprzedzona była chrztem w obrządku ormiańskokatolickim. Do grona wiernych w tym obrządku dołączyła maleńka Melania Julia, której rodzice przyjechali aż z Bytomia.

» więcej o chrzcie, galeria zdjęć

W głoszonej homilii, ks. Józef Naumowicz mówił o ogromnej łasce przebaczania, jaką obdarza nas Chrystus. Bóg obiecuje odnowienie każdemu, możemy tego doświadczać każdego dnia, jeżeli tylko mamy dobrą wolę i prosimy Boga o przebaczenie. Jeżeli przyjrzymy się naszemu życiu, które składa się z wielu, czasami niewyraźnych znaków, to z pewnej perspektywy zauważymy, że tworzy ono piękne wzory, piękne znaki, znaki Bożej obecności, które powinniśmy uczyć się odczytywać. Najważniejszą cechą Chrześcijaństwa jest umiejętność zmartwychwstania, stałego odnawiania się, to jest to, czym mamy żyć, stałym odnawianiem się. Tak również dzieje się z kościołem, jeżeli nawet, co stało się z kościołem ormiańskokatolickim po II wojnie, przestaje działać, to przychodzi czas kiedy znowu zaczyna się odradzać. Tak obecnie dzieje się również na Ukrainie, gdzie kościół ormiańskokatolicki odradza się.
Ponieważ była to ostatnia przed wakacjami msza św., Ksiądz Józef poprosił ormiańskich kleryków Acharona, Arama i Nareka, aby podzielili się z nami swoimi wrażeniami z pierwszego roku pobytu w Polsce i w seminarium. Każdy z nich, trochę innymi słowami, wyraził swoje zadowolenie z pobytu w Seminarium, dziękowali za okazywane wsparcie ks. Józefa i nasze, parafian.
Po mszy mieliśmy jeszcze okazję obejrzeć prezentację i wysłuchać Jakuba Szyszkę, naszego ministranta, który przez jeden semestr studiował w Jordanii. Opowiadał o swoich wrażeniach z pobytu w tym kraju, i o kościołach ormiańskich jakie odwiedził w Ammanie.
Następna ormiańskokatolicka msza św., celebrowana będzie w czasie obchodów Dni Ormiańskich - 4 sierpnia w Lubaczowie.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk 


16 czerwca 2018 r. - Odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela
Giut nyszcharac Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin
Գիւտ նջխարաց Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչ

 

PARAFIA CENTRALNA

 
Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę,
 17 czerwca 2018, o godzinie 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14, w Warszawie

Przed mszą św. o 10.15 będzie chrzest w obrządku ormiańskim.

Po mszy św. – spotkanie z Jakubem Szyszko, który przez ostatnie pół roku przebywał
na studiach w Ammanie i opowie o Ormianach w Jordanii.

W czasie wakacji planowane są m.in. msze św:
 4 sierpnia (sobota), godz. 18.00: msza św. ormiańskokatolicka w sanktuarium w Lubaczowie – podczas kilkudniowych ormiańskich obchodów w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2018.
 15 sierpnia (środa – święto Wniebowzięcia NMP), w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku, msza św. i błogosławieństwo winogron.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą

ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku

ARMENIA

Խորանի Սպասաւորների Պատրաստութեան Եռօրեայ Դասընթաց: Յունիս 11-13, 2018,Թորոսգիւղ

W Manushak Camp (w pobliżu miejscowości Torosgyugh, prowincja Shirak) znajduje się Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Aghajanian.
W dniach 28-31 lipca 2017 odbywały się tam pierwsze Krajowe Dni Młodzieży (Ordinariate Youth Day - 2017) z udziałem 139 młodych ludzi ze wspólnot katolickich Armenii, Gruzji, Rosji, Grecji, Szwecji a także z Polski. Wydarzenie to miało na celu wzmocnienie jedności Ormian katolików, rozwijanie ich świadomości wiary i tożsamości narodowej. W tym roku planowane jest kolejne takie spotkanie.

Również w tym właśnie Centrum Aghajanian, w dniach 11-13 czerwca 2018 r, odbył się trzydniowy letni obóz dla ministrantów z różnych wiosek regionu. Głównym organizatorem był ks. Karnikia Hovsepiana.
Młodzi chłopcy uczestniczyli w mszach św. i spotkaniach, które prowadził ks. Karnikia Hovsepiana, wraz z księżmi Galstyanem i Aghekyanem. Zajęcia odbywały się w budynku Centrum, ale też - korzystając z pięknej pogody - na świeżym powietrzu.

» film          » zdjęcia

źódło: armenianchurchco.com,
FB ks. Karnikia Hovsepiana

Marzeniem siostry Marii, benedyktynki z klasztoru w Wołowie, była podróż do Lwowa ormiańskimi śladami. Marzenie się spełniło. Siostra po powrocie, szczęśliwa, dzieli się swoimi wrażeniami.
Pojechałyśmy razem z siostrą Agatą Jamińską. Podróż krótka – od 18 do 22 maja – ale intensywna: Brzuchowice, Lwów, Żółkiew. Naszymi przewodnikami po Lwowie byli zaprzyjaźnieni księża z seminarium w Brzuchowicach, gdzie się zakwaterowałyśmy, a w Żółkwi zaopiekował się nami emerytowany biskup Marian Buczek.

Siostra Maria Trybała i siostra Agata Jamińska przed grobowcem Benedyktynek Ormiańskich na Łyczakowie - fot. z archiwum s. Marii

 W 2015 r. poczta watykańska wydała znaczki specjalne upamiętniające 100. rocznicę śmierci błogosławionego męczennika Ignacego Maloyana, oraz ogłoszonego przez papieża Franciszka Doktorem Kościoła ormiańskiego mnicha Grzegorza z Nareku .

Błogosławionego Ignacego Maloyana
Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani
Երանելւոյն Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի

Według tegorocznego ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego 9 czerwca przypada wspomnienie Błogosławionego Ignacego Maloyana. Przypomnijmy jego sylwetkę:
Urodził się w Mardin w Turcji w 1869 r. (prawdopodobnie 19 kwietnia) w skromnej rodzinie ormiańskich katolików jako czwarte z ośmiorga dzieci. Został ochrzczony następnego dnia i otrzymał imię Choukrallah. Jego rodzice byli bardzo pobożni.
Już jako chłopiec postanowił zostać kapłanem. W tym celu pojechał do Libanu, gdzie zamieszkał w klasztorze Matki Boskiej w Bzommar. Tam studiował aż do święceń kapłańskich, które otrzymał w 1896 r. w uroczystość Bożego Ciała. Wtedy przyjął imię Ignacy, na cześć świętego z Antiochii, którego pragnął naśladować.
"Niech jego przykład przyświeca dziś wszystkim, którzy chcą być autentycznymi świadkami Ewangelii na chwałę Bożą i zbawienie swoich braci" - mówił 7 października 2001 r. Jan Paweł II podczas beatyfikacji bł. Ignacego Maloyana w trakcie uroczystego nabożeństwa w Rzymie.

 

W Rzymie, w niedzielę 3 czerwca świętowano rocznicę 175 lat założenia Zgromadzenia ormiańskich Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. W centrum, w jednym z dwóch ormiańskich kościołów katolickich w Rzymie - pw. św. Mikołaja z Tolentino, odprawiona została o godz. 11.00 msza św. dziękczynna, której przewodniczył Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, kardynał Leonardo Sandri. Uczestniczyli w niej dostojnicy kościelni, siostry ze zgromadzenia, wielu gości.

Ceremonia, w języku włoskim, rozpoczęła się występem śpiewaczki z Giumri i ormiańskiego chóru "Our Lady of Armenia", założonego w 2005 r. przez Siostry Niepokalanego Poczęcia. Chór przybył do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych ormiańskich sióstr.

» cały artykuł, galeria

nagrania fragmentów Mszy św. na "Telepace Armenia":     »  początek Mszy św.    »  2

 
PARAFIA CENTRALNA

W pierwszej czerwcowej ormiańskokatolickiej mszy św. w Parafii Centralnej wzięli udział studenci Seminarium Duchownego w Urlach.
To tam odbywa się pierwszy, propedeutyczny rok Seminarium Duchownego. Przybyli studenci, to koledzy "naszych" ormiańskich kleryków. Mszę św. ks. Józef Naumowicz koncelebrował z prefektem studentów ks. Piotrem Wierzbickim. Ormiańscy studenci przed mszą udzielali swojemu prefektowi "instruktażu" jak postępować w pewnych fragmentach mszy św. w obrządku ormiańskim.

Swoje słowo do wiernych, ks. Józef Naumowicz skierował głównie do studentów, życząc im wytrwałości w dalszych latach studiów. Wprawdzie każde powołanie wymaga ofiar i poświęcenia, ale zawsze warto dążyć do obranego celu. Ksiądz mówił o bogactwie różnych liturgii, jednak należy zachowywać własną, przykładem tego są polscy Ormianie, którzy mimo zatracenia języka, zachowali swoją liturgię. Tłumacząc różnice i podobieństwa między liturgią łacińską a liturgiami kościołów wschodnich, wyjaśniał szczegółowo przebieg, w tym wypadku mszy ormiańskokatolickiej.

Przekaz księdza prof. Naumowicza okazał się niezwykle ciekawym wykładem, zapewne zainteresował nie tylko studentów, ale również wszystkich obecnych na niedzielnej liturgii. Wprawdzie czas trwania mszy, jest trochę dłuższy niż w obrządku łacińskim, jednak młodzi adepci stanu duchownego byli pod wrażeniem duchowości i obrzędowości mszy ormiańskokatolickiej. Niestet, nie mogli pozostać na naszej tradycyjnej agapie.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 

Loch o głębokości do 6 m, w którym
więziony był i torturowany  św. Grzegorz Oświeciciel

W tym roku święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza Oświeciciela (Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն;) obchodzimy 2 czerwca.

Św. GRZEGORZ OŚWIECICIEL ur. ok.240, zm. ok. 326 – założyciel i patron Kościoła ormiańskiego, męczennik chrześcijański, apostoł Armenii, Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.
Padł ofiarą prześladowania chrześcijan. Został wrzucony do lochu (obecnie klasztor Chor Wirap), gdzie przebywał 13 lat. W więzieniu dał się poznać jako mąż Boży. Dlatego kiedy władca Armenii Trdat III zachorował na tajemniczą chorobę po egzekucji młodych chrześcijanek Rypsymy i Gajane, wezwano Grzegorza. Ten uleczył króla, który uwierzył w moc wiary chrześcijańskiej. Z wdzięczności nie tylko wypuścił św. Grzegorza na wolność, ale sam wraz ze swoim dworem przyjął chrzest i zaprowadził chrześcijaństwo na nowo. 
Armenia stała się oficjalnie pierwszym na świecie krajem chrześcijańskim.

» więcej o św. Grzegorzu Oświecicielu
» artykuł w j. ormiańskim ze strony Ordynariatu
Ormiańskokatolickiego dla Armenii i Europu WschodniejPARAFIA CENTRALNA

 
Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 3 czerwca 2018, o godzinie 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14, w Warszawie

Po mszy św. – spotkanie przy kawie i herbacie.

W tę niedzielę, 3 czerwca, nasza msza św. w obrządku ormiańskim będzie miała niezwykły wymiar, gdyż udział w niej zapowiedzieli klerycy I roku Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie  (koledzy naszych ormiańskich kleryków: Aharona, Arama i Nareka, razem ok. 25 kleryków) i ich przełożeni z Seminarium w Urlach, posłuchamy też świadectwa naszych trzech ormiańskich kleryków na temat ich rocznego już pobytu w Polsce i śpiewu kleryków I roku.

Przed wrześniem w Warszawie będzie jeszcze jedna msza św. w obrządku ormiańskim – 17 czerwca (trzecia niedziela miesiąca).

W czasie wakacji planowane są m.in. msze św:
 4 sierpnia (sobota): msza św. ormiańskokatolicka w sanktuarium w Lubaczowie – podczas kilkudniowych ormiańskich obchodów w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2018.
 15 sierpnia (środa – święto Wniebowzięcia NMP), w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku, msza św. i błogosławieństwo winogron.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej