default_mobilelogo
„Święty Jan Paweł II i Święta Siostra Faustyna są dla nas posłańcami, ale jeszcze bardziej świadkami miłosierdzia. To jest niezmiernie ważne dla młodych, bo jak mówił Paweł VI, współczesny człowiek chętniej słucha świadków, niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” - podkreślał nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, ogłaszając w sobotę, 12 marca, komunikat Stolicy Apostolskiej o wizycie Papieża Franciszka w Polsce. Ojciec Święty odwiedzi nasz kraj w dniach od 27 do 31 lipca br.
 
 23 lutego 2016
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Bracia i Siostry Ormianie!
Miłośnicy i Sympatycy środowiska ormiańskiego!
 
Pragnę w tym liście poruszyć niezwykle ważną sprawę, która jednocześnie stanowi szansę integracji środowiska Ormian w Polsce.
 
Latem 2013 roku w Brazylii Ojciec Święty Franciszek zaprosił młodych ludzi z całego świata na następne Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Będzie to wielkie Święto Wiary młodzieży, która przyjedzie nią się dzielić, a jednocześnie uczyć się jej przeżywania w warunkach polskiej tradycji i kultury.
 
Udział w tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży zapowiedziała grupa około 450 młodych Ormian m.in.  z Armenii, Gruzji i Rosji. W pierwszym etapie mają przyjechać do Diecezji Płockiej (od 20 do 25 lipca 2016 roku) na Dni w Diecezjach, zaś potem wezmą udział w centralnych uroczystościach w Krakowie.
 
W Krakowie młodzi Ormianie będą uczestniczyć w spotkaniach z Ojcem Świętym oraz w towarzyszących im wydarzeniach o charakterze duchowym i kulturalnym, takich jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi, czy koncerty i przedstawienia. Po raz pierwszy w historii ŚDM prowadzona będzie odrębna katecheza w języku ormiańskim! Wyraziła na to zgodę – po wielu staraniach - Papieska Rada d.s. Świeckich.
 
Pobyt ormiańskiej młodzieży podczas Dni w Diecezjach organizuje Fundacja Studnia z Diecezji Płockiej. Zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, organizuje autobusy dojazdowe, bilety kolejowe na dojazd do Krakowa i z powrotem.
 
Są to spore wydatki, a trzeba jeszcze sfinansować koszty przyjazdu młodzieży do Polski. Możliwości finansowe Ordynariatu Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików, jak i samych pielgrzymów są ograniczone. Większość z nich pochodzi z bardzo ubogich rejonów. Dlatego to, jak liczna grupa młodych Ormian weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży, w dużej mierze zależy od szczodrości darczyńców.
 
Dlatego pragnę poprosić – w imieniu Ordynariusza Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików, abpa Rafaela Minassiana, oraz w imieniu młodzieży ormiańskiej z terenu Ordynariatu – o pomoc finansową w ramach akcji „Bilet dla brata i siostry z Armenii”.
 
Fundacja Studnia udostępniła specjalne konto dla wpłat na pomoc młodym Ormianom.
 
Dane do przelewu:
Nr konta: 30 1240 3174 1111 0010 3091 9449
Diecezja Płocka, ul. Tumska 3, 09-402 Płock
tytuł płatności: „Bilet dla brata i siostry z Armenii"
(prosimy również o podanie informacji kto wpłaca, np. Bilet dla brata i siostry z Armenii, Jan Kowalski)
 
Z wyrazami szacunku i modlitwą w Panu,
 
ks. Rafał Krawczyk
proboszcz ormiańskokatolickich parafii Najświętszego Zbawiciela i Św. Krzyża
w rejonie  Ashotsk, prowincji Shirak w Armenii
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
delegat Ordynariatu Ormiańskokatolickiego Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej ds. organizacji ŚDM w Polsce 
 
 
Od 26 do 29 listopada odbywało się  w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej spotkanie przygotowawcze do Światowych Dni Młodzieży. Uczestniczyli w nich również delegaci (ks. Petros Yesayan i ks. Rafał Krawczyk) Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej ds. organizacji ŚDM w Polsce.

     

        

 

Warszawa, 22 listopada 2015 r. 

APEL
delegata Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla Europy Wschodniej
ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w Polsce
DO POLSKIEJ WSPÓLNOTY ORMIAŃSKIEJ,
W SZCZEGÓLNOŚCI KRAKOWSKIEJ

 PDF do pobrania


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Bracia i Siostry Ormianie!
Drodzy Parafianie Wspólnoty Ormiańskokatolickiej w Krakowie i okolicach!
Miłośnicy i Sympatycy środowiska ormiańskiego!

Powoli zbliżamy się do zakończenia 2015 roku, który dla wszystkich Ormian na świecie – niezależnie od miejsca zamieszkania i przyjętego wyznania – był czasem głębokiej refleksji, modlitwy, zadumy i pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed stu lat w Imperium Osmańskim. Wtedy to, na mocy decyzji tureckiej władzy, dokonano ludobójczej zbrodni na chrześcijańskim narodzie.
W Polsce upamiętnialiśmy to wydarzenie uczestnicząc w nabożeństwach liturgicznych w lokalnych wspólnotach, marszach i konferencjach.
Dziękujemy Bogu za ten czas i mamy nadzieję, że przyniesie wiele dobrych owoców w naszej społeczności ormiańskiej.

Jednocześnie pragnę w tym liście poruszyć sprawę, która również jest ważna i stanowi kolejną szansę integracji środowiska Ormian w Polsce. 
Latem 2013 roku w Brazylii, w Rio de Janeiro, Ojciec Święty Franciszek zaprosił młodzież z całego świata na następne Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku.
Będzie to wielkie Święto Wiary młodzieży z całego świata, z różnych zakątków i kultur globu ziemskiego. Ta młodzież przyjedzie dzielić się swoją wiarą, a jednocześnie uczyć się jej przeżywania w warunkach tradycji polskiej i kultury.

Szczególnym wyzwaniem w organizacji tego przedsięwzięcia, jest zapewnienie wszystkim pielgrzymom godnych warunków pobytu na terenie Krakowa czy w jego okolicach.

Jak wynika z rozmów prowadzonych z abpem Rafałem Minassianem, ordynariuszem Ordynariatu Ormiańskokatolickiego Europy Wschodniej, swój przyjazd zapowiada dość liczna grupa ormiańskiej młodzieży, przede wszystkim z terenu Ordynariatu – z Armenii, Gruzji, Rosji, Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu, Syrii, Libanu, a także z Europy Zachodniej, np. ze Szwecji.
Jeśli potwierdzi się duża liczba młodych Ormian pragnących przyjechać do Polski i powiodą się rozmowy z Komitetem Organizacyjnym w Krakowie – pierwszy raz w historii organizacji Światowych Dni Młodzieży będą przydzielone kościoły do katechezy i mszy św. w języku ormiańskim! Mógłby to być także kościół parafii św. Mikołaja, przy którym znajduje się chaczkar.

Całość przedsięwzięcia, a przede wszystkim to, jak liczna grupa weźmie w nim udział – w dużej mierze zależy jednak od możliwości finansowych Ordynariatu i samych pielgrzymów. 

Dlatego pragnę zaapelować – w imieniu abpa Rafała Minassian oraz młodzieży ormiańskiej z Ordynariatu i z reszty świata – do wszystkich wiernych, miłośników i sympatyków ormiańskiej społeczności, jej tradycji i kultury, o pomoc finansową w akcji „Bilet dla brata i siostry z Armenii".

Ale nade wszystko apeluję o otwarcie dla młodych pielgrzymów swoich domów, może nawet skromnych mieszkań, aby to światowe wydarzenie było dla nich rzeczywiście wielkim świętem, okazją do radości i integracji. A dla nas – do pokazania Polski jako drugiej Ojczyzny wielu Ormian – dobrej, życzliwej i serdecznej.

Przeżyjmy godnie, wszyscy wspólnie, ten czas w Polsce od 26 do 31 lipca 2016 roku. 

Dla osób, które chciałyby zadeklarować swój udział i pomoc w tym przedsięwzięciu czy zasięgnąć więcej informacji – poniżej podaję adres poczty internetowej i telefony kontaktowe, a także nr konta.                                      

Z panem Bogiem –

ks. Rafał Krawczyk
delegat Ordynariatu Ormiańskokatolickiego
dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej ds. organizacji ŚDM w Polsce


adres email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefony: +48695486520 (Polska) - numer nieaktualny [uw. red. wrzesień 2016]
              +37493070496 (Armenia) także viber

Dane do przelewu:
        Nr konta: 30 1240 3174 1111 0010 3091 9449
                      Diecezja Płocka, ul. Tumska 3, 09-402 Płock
        tytuł płatności: „Bilet dla brata i siostry z Armenii"
        
(prosimy również o podanie informacji kto wpłaca, np. Bilet dla brata i siostry z Armenii, Jan Kowalski)