default_mobilelogo
 23 lutego 2016
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Bracia i Siostry Ormianie!
Miłośnicy i Sympatycy środowiska ormiańskiego!
 
Pragnę w tym liście poruszyć niezwykle ważną sprawę, która jednocześnie stanowi szansę integracji środowiska Ormian w Polsce.
 
Latem 2013 roku w Brazylii Ojciec Święty Franciszek zaprosił młodych ludzi z całego świata na następne Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Będzie to wielkie Święto Wiary młodzieży, która przyjedzie nią się dzielić, a jednocześnie uczyć się jej przeżywania w warunkach polskiej tradycji i kultury.
 
Udział w tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży zapowiedziała grupa około 450 młodych Ormian m.in.  z Armenii, Gruzji i Rosji. W pierwszym etapie mają przyjechać do Diecezji Płockiej (od 20 do 25 lipca 2016 roku) na Dni w Diecezjach, zaś potem wezmą udział w centralnych uroczystościach w Krakowie.
 
W Krakowie młodzi Ormianie będą uczestniczyć w spotkaniach z Ojcem Świętym oraz w towarzyszących im wydarzeniach o charakterze duchowym i kulturalnym, takich jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi, czy koncerty i przedstawienia. Po raz pierwszy w historii ŚDM prowadzona będzie odrębna katecheza w języku ormiańskim! Wyraziła na to zgodę – po wielu staraniach - Papieska Rada d.s. Świeckich.
 
Pobyt ormiańskiej młodzieży podczas Dni w Diecezjach organizuje Fundacja Studnia z Diecezji Płockiej. Zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, organizuje autobusy dojazdowe, bilety kolejowe na dojazd do Krakowa i z powrotem.
 
Są to spore wydatki, a trzeba jeszcze sfinansować koszty przyjazdu młodzieży do Polski. Możliwości finansowe Ordynariatu Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików, jak i samych pielgrzymów są ograniczone. Większość z nich pochodzi z bardzo ubogich rejonów. Dlatego to, jak liczna grupa młodych Ormian weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży, w dużej mierze zależy od szczodrości darczyńców.
 
Dlatego pragnę poprosić – w imieniu Ordynariusza Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików, abpa Rafaela Minassiana, oraz w imieniu młodzieży ormiańskiej z terenu Ordynariatu – o pomoc finansową w ramach akcji „Bilet dla brata i siostry z Armenii”.
 
Fundacja Studnia udostępniła specjalne konto dla wpłat na pomoc młodym Ormianom.
 
Dane do przelewu:
Nr konta: 30 1240 3174 1111 0010 3091 9449
Diecezja Płocka, ul. Tumska 3, 09-402 Płock
tytuł płatności: „Bilet dla brata i siostry z Armenii"
(prosimy również o podanie informacji kto wpłaca, np. Bilet dla brata i siostry z Armenii, Jan Kowalski)
 
Z wyrazami szacunku i modlitwą w Panu,
 
ks. Rafał Krawczyk
proboszcz ormiańskokatolickich parafii Najświętszego Zbawiciela i Św. Krzyża
w rejonie  Ashotsk, prowincji Shirak w Armenii
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
delegat Ordynariatu Ormiańskokatolickiego Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej ds. organizacji ŚDM w Polsce