default_mobilelogo

20 listopada, w parafii centralnej p. w. św. Grzegorza z Nareku, mszę św. sprawował ks. Józef Naumowicz. Msza ta, jak przypomniał ksiądz, rozpoczęła w kościele ormiańskokatolickim pierwszy tydzień postu, a zarazem pięćdziesiątnicę przygotowania duchowego w oczekiwaniu na narodziny Jezusa. W swojej homilii ks. Józef nawiązał do ewangelii o natrętnym sąsiedzie, przypominając słowa Chrystusa, że wszyscy którzy wytrwale kołaczą do drzwi i proszą, będą wysłuchani i będzie im dane. Ks. Józef Naumowicz pod koniec mszy specjalną modlitwą i błogosławieństwem, uczcił uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela zamykająca rok liturgiczny, przed 1. niedzielą Adwentu w kościele rzymskokatolickim. Odmówiliśmy również modlitwę za panią Marię Mikuli, wnuczkę Karola, która 14 listopada odeszła do Boga.
Po mszy świętej, przenieśliśmy się do lokalu Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, na pokaz filmu współtworzonego przez Dianę Skaya, Ormianko-Polkę mieszkającą na stałe w Kanadzie. Film jest wzruszającym wspomnieniem dzieciństwa a również relacją jej ciotecznej babci, o pojmaniu i zamordowaniu przez sowietów, w 1938, ojca w Winnicy na Wołyniu. Gościem specjalnym pokazu filmowego, była współpracująca przy jego tworzeniu, pani Aika Tarasow. Wspominała pracę przy powstawaniu i opracowywaniu tego filmu. Przekazała do zbiorów Fundacji egzemplarz wydrukowanych wspomnień, które były inspirację dla Diany Skaya do sfilmowania tej historii.
Przy okazji spotkania, nie obyło się bez poczęstunku ormiańskimi przysmakami, jak zwykle przygotowanymi przez niezawodną Wiole Khnodkharian.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

         

  

   

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką
w niedzielę, 20 listopada (pierwsza niedziela adwentu w rycie ormiańskim)
o godz. 11.00 (uwaga, nie o godz. 17.00):
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.
Z Panem Bogiem,
ks. Józef Naumowicz / Հայր Հովսեփ Նաումովիչ
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
հոգեւոր հովիւ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա


Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich poprosiła, bym dołączył ich zaproszenie na ten dzień:

Zapraszamy po Mszy św. w niedzielę, 20 listopada (ok. g. 12.30–13.00) do siedziby naszej Fundacji (ul. Zgoda 4 lok. 16, III p.)
na tradycyjne spotkanie po Mszy św.
i na pokaz 30-minutowego fabularyzowanego filmu dokumentalnego pt. „Ojcu” (http://ojcufilm.com) z 2015 roku,
którego współreżyserką jest Diana Skaya, Ormianko-Polka mieszkająca na stałe w Kanadzie.
Kulisy i ciekawostki dotyczące powstania tego bardzo rodzinnego dla Diany filmu przedstawi nam
specjalny gość – Ajka Tarasow, zaangażowana we współpracę produkcyjną przy powstaniu filmu.
Zapraszamy!
Zespół Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

harmonogram

6 listopada, na ormiańskokatolickiej mszy w parafii centralnej w Warszawie, kościół był pełen wiernych. Mszę celebrował, nasz od niedawna stały opiekun, ks. prof. Józef Naumowicz.
W homilii ksiądz nawiązał do dzisiejszej ewangelii wg św. Łukasza, która mówi o tym, jak Jezus Chrystus wskrzesił zmarłą dziewczynkę, twierdząc, że ona tylko spała, oraz do niedawnego święta zmarłych. Zdarzenie z ewangelii odniósł do znaczenia słowa cmentarz, które w pierwotnym łacińskim brzmieniu określało miejsce do spania. Oznacza to, że wszyscy pochowani w uśpieniu oczekują dnia przebudzenia i w takim znaczeniu powinniśmy myśleć o osobach, które od nas odchodzą. Ksiądz tłumaczył również znaczenie cudów, jakie na ziemi czynił Jezus, a miały one wskazywać na Jego boskie pochodzenie i uwiarygodniać Jego naukę.
Na zakończenie mszy ksiądz zaprosił wiernych na następną na 20 listopada. Tradycyjnie po mszy spotkaliśmy się przy herbacie i słodyczach.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 

 

Zapraszam na najbliższe Msze święte ormiańskokatolickie
w następujące niedziele o godz. 11.00 (uwaga, nie o godz. 17.00):
- 6 listopada
- 20 listopada (pierwsza niedziela adwentu w rycie ormiańskim)
- 18 grudnia
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po każdej Mszy świętej jak zawsze – spotkanie przy herbacie.

Już teraz zapraszam także na uroczystą Mszę św. w Święto Epifanii
w piątek, 6 stycznia 2017 r. o godz. 11.00.
Jest to ormiańska Liturgia Objawienia i Chrztu Pańskiego z obrzędem poświęcenia wody.

O każdej Mszy św. będę jeszcze zawiadamiał osobno.

Z Panem Bogiem,
ks. Józef Naumowicz / Հայր Հովսեփ Նաումովիչ
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
հոգեւոր հովիւ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա16 października, niedziela – parafianie z centralnej parafii p.w. św. Grzegorza z Nareku licznie zgromadzili się w kaplicy św. Barbary na kolejną mszę św. sprawowaną przez naszego opiekuna duchowego, ks. prof. Józefa Naumawicza. Prócz stałych bywalców, pojawiło się sporo osób z ormiańskiego środowiska, które pojawiają się rzadko.
W dzisiejszej ewangelii, w której św. Łukasz mówi o Jezusie, podróżującym po Galilei, gdzie w Synagodze w Nazarecie czyta księgę proroka Izajasza o Duchu Pańskim, który zstąpił aby głosić dobrą nowinę, nieść wolność uwięzionym i pomagać uciśnionym, gdzie Jezus swoim słuchaczom oznajmił, że oto spełniły się słowa Pisma i wszyscy dziwili się jego wypowiedziom, pamiętając go jako syna Józefa.
Nawiązując do tych zdań ks. prof. przypomniał o zstąpieniu Ducha Świętego w Zwiastowaniu Maryi. Wyjaśniał, że synagogi, których w każdym mieście było kilka, służyły wiernym do spotkań, czytania ksiąg proroków i objaśniania zawartych w nich treści.
Istniała jednak tylko jedna świątynia w której wierni zbierali się aby uczestniczyć w obrzędach religijnych, gdzie w specjalnie oddzielonej części składano krwawe ofiary, jest nią świątynią Jerozolimska.
Jeszcze dzisiaj, w kościołach  wschodnich, ofiarę składa się z zakwaszonego chleba, który na każdą mszę musi być specjalnie przygotowany. W kościele katolickim ofiarę sprawuje się chlebem niekwaszonym – w postaci opłatków.

Po mszy tradycyjnie spotkaliśmy się przy słodyczach i herbacie, a było wyjątkowo tłoczno i gwarno.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk